Palvelut - 296308-2017

29/07/2017    S144

Ranska-Pariisi: Kiinteistöneuvonta ja tekninen tuki

2017/S 144-296308

Hankintailmoitus

Palvelut

Oikeusperusta:
Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: ESMA
Postiosoite: 103 rue de Grenelle
Postitoimipaikka: Paris
NUTS-koodi: FR101 Paris
Postinumero: 75007
Maa: Ranska
Sähköpostiosoite: procurement@esma.europa.eu
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: www.esma.europa.eu
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2773
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä seuraavaan osoitteeseen:
Virallinen nimi: Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen (ESMA)
Postiosoite: CS 60747, 103 rue de Grenelle
Postitoimipaikka: Paris Cedex 07
Postinumero: 75345
Maa: Ranska
Sähköpostiosoite: procurement@esma.europa.eu
NUTS-koodi: FR101 Paris
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: https://www.esma.europa.eu/
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
EU:n toimielin/virasto tai kansainvälinen järjestö
I.5)Pääasiallinen toimiala
Talous- ja rahoitusasiat

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Kiinteistöneuvonta ja tekninen tuki

Viitenumero: PROC/2017/08.
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
70000000 Kiinteistöpalvelut
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Tämän tarjouspyynnön kohteena on sellaisen kiinteistöneuvontaa harjoittavan yrityksen valinta, joka auttaa Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaista (ESMA) tulevina kuukausina ESMAn uusia toimitiloja koskevassa etsinnässä. Uudet toimitilat vuokrataan.

Kyseiset kiinteistöneuvontapalvelut koostuvat pääasiassa seuraavista:

— nykyistä tilannetta koskeva analyysi ja tarpeiden arviointi,

— markkinatutkimus ja vaihtoehtoisten mahdollisuuksien arvioinnit ESMAn tukemiseksi markkinoiden kartoittamisessa,

— strateginen raportti ja kustannus-hyötyanalyysi, suositukset, valitseminen ja vertailu parhaiden Pariisin markkinoilla saatavilla olevien tarjousten osalta,

— kaupallinen, rahoituksellinen ja oikeudellinen tuki neuvotteluissa.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 200 000.00 EUR
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
70000000 Kiinteistöpalvelut
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FR101 Paris
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

ESMA tarvitsee konsulttiyritystä ja sen asiantuntijoiden ryhmää erilaisissa kiinteistöihin liittyvissä palveluissa ja kiinteistömarkkinoilla erityisesti kaupallisten toimistotilojen osalta. Yrityksen ja asiantuntijoiden tehtävänä on asiantuntijuuden jakaminen ja hankkeen johtamisessa avustaminen siihen asti, kunnes ESMAn tulevat toimitilat on valittu.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
Arvo ilman alv:tä: 200 000.00 EUR
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto (kuukausina): 12
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: ei
II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.2)Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3)Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: ei
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 30/08/2017
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Englanti
IV.2.7)Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä: 07/09/2017
Paikallinen aika: 10:00
Paikka:

ESMAn toimitilat.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.3)Lisätiedot:
VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Euroopan unionin yleinen tuomioistuin
Postitoimipaikka: Luxembourg
Maa: Luxemburg
Sähköpostiosoite: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Internetosoite: http://curia.europa.eu
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
19/07/2017