Bygge og anlæg - 296334-2017

29/07/2017    S144

Belgien-Bruxelles: Udførelse af bygge- og anlægsarbejder på specialteknikområdet i Europa-Parlamentets bygninger i Bruxelles

2017/S 144-296334

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Europa-Parlamentet
Postadresse: rue Wiertz 60
By: Bruxelles
NUTS-kode: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Postnummer: 1047
Land: Belgien
Kontaktperson: direction des infrastructures, service d'assistance à la maintenance — RMD04J024
E-mail: INLO.AO.DIR.A@europarl.europa.eu
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://europarl.europa.eu
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2441
Yderligere oplysninger fås på anden adresse:
Officielt navn: Europa-Parlamentet
Postadresse: rue Wiertz 60
By: Bruxelles
NUTS-kode: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Postnummer: 1047
Land: Belgien
Kontaktperson: service d'assistance à la maintenance
E-mail: INLO.AO.DIR.A@europarl.europa.eu
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.europarl.europa.eu
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til følgende adresse:
Officielt navn: Europa-Parlamentet
By: Bruxelles
Postnummer: 1047
Land: Belgien
Kontaktperson: service d'assistance à la maintenance, bureau RMD 04J024
E-mail: INLO.AO.DIR.A@europarl.europa.eu
NUTS-kode: BE BELGIQUE-BELGIË
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://europarl.europa.eu
I.4)Type ordregivende myndighed
Europæisk institution/agentur eller international organisation
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udførelse af bygge- og anlægsarbejder på specialteknikområdet i Europa-Parlamentets bygninger i Bruxelles.

Sagsnr.: 06A50/2017/M001.
II.1.2)Hoved-CPV-kode
71315000 Tekniske installationer i bygninger
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

Bygge- og anlægsarbejder på specialteknikområdet i Europa-Parlamentets bygninger i Bruxelles samt tjenester, der er knyttet til de nævnte arbejder, herunder ledelse af undersøgelser og/eller analyser.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 25 000 000.00 EUR
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Hovedudførelsessted:

Bruxelles.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Den daglige forvaltning af en bygningsmasse, der dækker et samlet overfladeareal på mere end 660 000 m2, der er fordelt over flere bygninger, gør det nødvendigt med en rammekontrakt vedrørende udførelse af bygge- og anlægsarbejder på specialteknikområdet.

Det bør ihukommes, at alle Europa-Parlamentets bygninger i Bruxelles er indrettet med specialteknikinstallationer, hvor der sandsynligvis er behov for bygge- og anlægsarbejder til enten at ændre dem og gøre dem mere effektive eller vedligeholde dem.

Indgåelse af en rammekontrakt vil gøre det muligt at udføre bygge- og anlægsarbejderne inden for tidsfristerne under hensyntagen til driftsbetingelserne.

Indgåelse af en sådan rammekontrakt med en enkelt økonomisk aktør skal desuden:

— sætte sidstnævnte i stand til at blive fuldt ud bekendt med de gældende specifikke regler (sikkerhed, adgang, arbejdsprocedurer mv.) i institutionen, hvilket vil gøre vedkommendes indsatser mere effektive

— sætte den enhed, der udfører disse indsatser, i stand til at sikre et højt kvalitetsniveau, da kravene på dette område for eventuelle fremtidige opgaver vil være tydeligt fastsat i rammekontraktens bestemmelser og vil vedblive at finde anvendelse gennem hele gyldighedsperioden

— gøre det lettere at udnytte interne menneskelige ressourcer fuldt ud

— sikre, at der gøres optimal brug af det allokerede budget på baggrund af fleksibiliteten i rammekontrakten.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 25 000 000.00 EUR
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

2021.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Deltagelse i koncessionsproceduren er åben på lige vilkår for alle fysiske og juridiske personer samt offentlige organer, der falder ind under traktaternes anvendelsesområde — i særdeleshed dem, der stammer fra en EU-medlemsstat — og for alle fysiske personer, juridiske enheder eller offentlige organer i ikkemedlemsstater, som har en særaftale med Den Europæiske Union om koncessioner, i henhold til de betingelser, der er fastsat i denne aftale.

III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 12/09/2017
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Bulgarsk, Tjekkisk, Dansk, Tysk, Græsk, Engelsk, Spansk, Estisk, Finsk, Fransk, Irsk, Kroatisk, Ungarsk, Italiensk, Litauisk, Lettisk, Maltesisk, Nederlandsk, Polsk, Portugisisk, Rumænsk, Slovakisk, Slovensk, Svensk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 19/09/2017
Tidspunkt: 10:00
Sted:

rue Montoyer 70, Brussels, BELGIEN.

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

For at undgå at blive nægtet adgang til budåbningen skal tilbudsgivere, der ønsker at deltage, sende bekræftelse pr. e-mail (INLO.AO.DIR.A@europarl.europa.eu) senest 2 arbejdsdage før datoen for åbningen af bud. Deltagelse er begrænset til 1 person.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
Skønnet tidsplan for offentliggørelse af yderligere bekendtgørelser:

2021.

VI.3)Yderligere oplysninger:

Der vil blive afholdt et obligatorisk besøg på stedet 16.8.2017 (10:00). Mødestedet vil være indgangen til akkrediteringscentret i Altiero Spinelli-Bygningen i Bruxelles.

Alle økonomiske aktører, der modtager en opfordring til afgivelse af bud vedrørende denne kontrakt, må deltage i besøget på stedet. Under alle omstændigheder skal økonomiske operatører, der ønsker at deltage, sende en bekræftelse pr. e-mail (INLO.AO.DIR.A@europarl.europa.eu) 2 arbejdsdage inden besøget med virksomhedens navn og deltagernes navn, stillingsbetegnelse, nummer på person-id og fødselsdato. Repræsentanter skal medbringe gyldig identifikation.

Højst 2 repræsentanter for hver økonomisk aktør kan deltage. For hver økonomisk aktør skal mindst 1 repræsentant deltage, idet aktøren ellers risikerer udelukkelse.

Europa-Parlamentet vil udarbejde en rapport efter hvert besøg på stedet, der vil blive offentliggjort på webstedet https://etendering.ted.europa.eu

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Retten ved Den Europæiske Unions Domstol
Postadresse: rue du Fort Niedergrünewald
By: Luxembourg
Postnummer: 2925
Land: Luxembourg
E-mail: cfi.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Internetadresse: http://www.curia.europa.eu
VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Officielt navn: Den Europæiske Ombudsmand
Postadresse: 1 avenue du Président Robert Schuman
By: Strasbourg
Postnummer: 67001
Land: Frankrig
E-mail: euro-ombudsman@europarl.europa.eu
Telefon: +33 388172313
Internetadresse: http://www.ombudsman.europa.eu
VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Justitskontoret ved Den Europæiske Unions Ret
Postadresse: rue du Fort Niedergrünewald
By: Luxembourg
Postnummer: 2925
Land: Luxembourg
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Internetadresse: http://curia.europa.eu
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
19/07/2017