Dodávky - 296335-2017

Zobraziť úsporné zobrazenie

29/07/2017    S144    Európsky parlament - Dodávky - Dodatočné informácie - Verejná súťaž 

Luxembursko-Luxemburg: Nákup profesionálneho kuchynského a stravovacieho zariadenia v Bruseli, Luxemburgu a Štrasburgu

2017/S 144-296335

Oznámenie o korigende

(Dodatok k Úradnému vestníku Európskej únie, 22.7.2017, 2017/S 139-284578)

Európsky parlament, plateau de Kirchberg, L-2929 Luxembourg, LUXEMBURSKO. Kontakt: direction de la logistique, service de passation de marchés publics. E-mail: INLO.CFT@ep.europa.eu

Namiesto 

III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie

(...)

— pre časť 1 (Brusel): 3 300 000 EUR,

— pre časť 2 (Luxemburg): 1 200 000 EUR,

— pre časť 3 (Štrasburg): 3 000 000 EUR.

Viď 

III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie

(...)

— pre časť 1 (Brusel): 825 000 EUR,

— pre časť 2 (Luxemburg): 300 000 EUR,

— pre časť 3 (Štrasburg): 750 000 EUR.