Árubeszerzések - 296433-2019

26/06/2019    S121

Magyarország-Budapest: Gépjárművek tíz vagy annál több személy szállítására

2019/S 121-296433

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Árubeszerzés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatal
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_35246750
Postai cím: Lehel utca 35–37.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1135
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Fodor Péter
E-mail: beszerzes@hm.gov.hu
Telefon: +36 14338015
Fax: +36 14338007

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://honvedelmibeszerzes.kormany.hu

A felhasználói oldal címe: http://honvedelmibeszerzes.kormany.hu

I.2)Információ közös közbeszerzésről
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
I.5)Fő tevékenység
Honvédelem

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Midibusz beszerzése 15-18 fős (2019)

Hivatkozási szám: EKR000332752018
II.1.2)Fő CPV-kód
34120000 Gépjárművek tíz vagy annál több személy szállítására
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Midibusz beszerzése 15-18 fős (2019), valamint kapcsolódó felkészítés megtartása 24 fő részére.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 153 600 000.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:
II.2.2)További CPV-kód(ok)
34120000 Gépjárművek tíz vagy annál több személy szállítására
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU11 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Eszközök vonatkozásában: MH Anyagellátó Raktárbázis (1163 Budapest, Újszász út 37–39.)

Felkészítés vonatkozásában: Eladóval egyeztetett helyszínen, Magyarország területén.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Beszerzés mennyisége: 8 db 15-18 fős midibusz beszerzése

A megajánlásra kerülő eszköznek új gépjárműnek kell lennie. Új gépjárműnek minősül az a gépjármű, amely forgalomba helyezve sem Magyarországon, sem pedig külföldön nem volt, bemutató, illetve próbajárműként nem használták. A vevő részére történő átadáskor összesen 500 km-nél nem nagyobb a futásteljesítménye, továbbá a gyártás és a forgalomba helyezés időpontja között eltelt idő nem több 180 naptári napnál.

Szállítási kapacitás követelményei:

— Szállítható személyek száma (fő): min. 15 fő, max. 18 fő vezetővel együtt

— Csomagtér: min. 1,2 m3

A teljesítményre meghatározott műszaki paraméterek:

— Motor maximális teljesítménye (kW/LE): min. 130/177

— Jármű kategória: A járművek kategóriába sorolása a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet alapján M2 kategória: Személyszállításra használt járművek, amelyek a vezetőülésen kívül nyolcnál több ülőhellyel és 5 tonnát meg nem haladó legnagyobb tömeggel rendelkeznek.

Egyéb követelmények:

— Megengedett legnagyobb össztömeg: max. 5000 kg

— Motor: dízelüzemű legalább EURO 6 környezetvédelmi besorolású

— Kombinált átlag üzemanyag-fogyasztás (l/100km) max. 15 liter

— Hengerűrtartalom: min. 1900 cm3

Eladó köteles 16 + 8 fő részére elméleti és gyakorlati felkészítést tartani a Közbeszerzési Dokumentumban (KD) részletezettek szerint. A részletes műszaki követelményeket a KD tartalmazza.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: Szállítható személyek száma vezetővel együtt (fő) / Súlyszám: 2
Minőségi kritérium - Név: A motor maximális teljesítménye (kW) / Súlyszám: 1
Ár - Súlyszám: 7
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Ajánlatkérő a II.2.7) pontot az alábbiakkal egészíti ki: Az eszközök átadásának határideje: szerződéskötéstől számított 8 hónap, a felkészítés megtartásának határideje az eszközök átadásától számított 1 hónap.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.6)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018/S 208-474426
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Midibusz beszerzése 15-18 fős (2019)

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
03/06/2019
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Danube Truck Magyarország Kft.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_42670915
Postai cím: Kárpát utca 21.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1133
Ország: Magyarország
E-mail: gyula.lukacs@danubetruck.hu
Telefon: +36 704363529
Fax: +36 18028001
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 151 283 944.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 153 600 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

A 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelet 18. § b) és c) pont szerinti adatok:

Nyertes ajánlattevő adószáma: 14405123-2-41

Ajánlattevők neve, címe, adószáma:

1) Danube Truck Magyarország Kft.; cím: 1133 Budapest, Kárpát utca 21; adószám: 14405123-2-41

2) CPM Hungary Kft.; cím: 6100 Kiskunfélegyháza, Kasza utca 5.; adószám: 22630777-2-03

3) KF Service Solutions - Kamion Fényező Kft., cím: 2440 Százhalombatta, Benta major, adószám: 12472770-2-13

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
24/06/2019