Építési beruházás - 296464-2017

29/07/2017    S144

Magyarország-Budapest: Építési munkák

2017/S 144-296464

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: NFSI – Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: AK22584
Postai cím: Horvát utca 14–24.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Not specified
Postai irányítószám: 1027
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Szalma Borbála, dr. Antal Kadosa Adorján
E-mail: borbala.szalma@nfsi.hu
Telefon: +36 706121293
Fax: +36 17961001
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://nfsi.hu
A felhasználói oldal címe: http://nfsi.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Regionális vagy helyi hatóság
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Keretmegállapodás az NFSI hatáskörébe utalt építési beruházások megvalósítására Magyarországon.

II.1.2)Fő CPV-kód
45000000 Építési munkák
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Keretmegállapodás az NFSI hatáskörébe utalt építési beruházások megvalósítására Magyarországon.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 200 000 000 000.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45110000 Épületbontás és bontási munka, földmunka
45210000 Magasépítési munka
45262700 Épületátalakítási munka
45262800 Épületbővítési munka
45300000 Épületszerelési munka
45260000 Tetőfedés és egyéb különleges szakipari munkák
45262300 Betonozás
45261400 Szigetelési munkák
45262522 Kőművesmunka
45262600 Különféle különleges szakipari munkák
45313100 Felvonó szerelése
45315100 Villamos gépészeti szerelési munkák
45320000 Szigetelési munka
45324000 Gipszkartonozás
45350000 Gépészeti szerelések
45400000 Épületbefejezési munka
45420000 Asztalos- és ácsipari szerelés
45331000 Fűtés, szellőzés és légkondicionálás szerelése
45421140 Lakatosipari szerelés az ajtók és ablakok kivételével
45430000 Padló- és falburkolás
45442100 Festés
45443000 Homlokzati munka
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU1 KÖZÉP-MAGYARORSZÁG
NUTS-kód: HU2 DUNÁNTÚL
NUTS-kód: HU3 ALFÖLD ÉS ÉSZAK
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A keretmegállapodás fő tárgya Ajánlatkérő hatáskörébe utalt építési beruházások megvalósítása Magyarországon a keretösszeg erejéig, a kiadásra kerülő közbeszerzési dokumentumok szerint.

Mennyiség: nettó 200 Mrd HUF keretösszeg. Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a szerződéses keret ne kerüljön teljes mértékben megrendelésre.

A projekttel érintett részben műemlék épületek (közhasználatú építmény vagy állami/önkormányzati fenntartású intézmények, honvédelmi és/vagy rendvédelmi szervezet létesítmények, egészségügyi intézmények) az építési kornak megfelelő technológiai színvonalon épültek, nem felelnek meg a mai kor hőtechnikai, épületfizikai és épületszerkezeti követelményeinek, így az épületek jelentős hőveszteséggel működnek. Az épületenergetikai beruházás a nyílászárók korszerű szerkezetekre való cseréjét illetve energetikai korszerűsítését is tartalmazza a mindenkor hatályos (jelenleg 7/2006. (IV.24.) TNM) rendelet követelményszintjének való megfeleléssel, törekedve az üzemeltetés energiaköltségeinek minél magasabb megtakarítására. Szükségesek járulékos és kapcsolódó kiegészítő és építési munkák is.

Versenyújranyitásonként a várható főbb feladatok átlagos meghatározó mennyiségei az alábbiak:

— a fűtött tereket a külső tértől (vagy egyéb fűtetlen tértől) elhatároló felületek (a névleges méretek alapján számolva) homlokzati nyílászárók cseréje: 5 000 m2,

— a fűtött tereket a külső tértől (vagy egyéb fűtetlen tértől) elhatároló felületei tekintetében legalább összesen12 000 m2 homlokzati és/vagy lábazati hőszigetelés,

— 3 000 m2 homlokzati hőszigetelés készült tégla vagy kerámia lapburkolattal és/vagy átszellőztetett homlokzatburkolattal,

— a fűtött tereket a külső tértől elhatároló felületei tekintetében 5 500 m2 lapostető vagy zárófödém hő- és vízszigetelése,

— a fűtött tereket a fűtetlen tértől elhatároló felületei tekintetében 3 000 m2 padlástéri és/vagy búvótéri hőszigetelés,

— 400 m2 felületű vagy 200 000 Wp teljesítményű napkollektor és/vagy napelem beépítése és a hozzá szükséges megújuló energia-hasznosító rendszer kiépítése,

— 10 szintes épületben hő- és füstelvezető (RWA) rendszer kiépítése.

Az energetikai korszerűsítést célzó építészeti felújítási munkák az épület külső (vagy egyéb fűtetlen tértől) határoló szerkezeteit érintik és az ezekhez kapcsolódó járulékos és kiegészítő munkákat jelentik túlnyomórészt az épület folyamatos rendeltetésszerű üzemelése mellett. Hőszigetelésre kerülnek az épület(ek) homlokzati (vagy egyéb fűtetlen tértől elválasztó) falai, a lábazatok és a lapostetők, valamint egyes épületek esetén az alsó fűtött használati szint alatti födémnek is. A lapostetők hőszigetelése kapcsán túlnyomórészt szükséges felújítani a lapostetőkön található csapadékvíz elleni szigetelést. Cserélni szükséges a mai energetikai követelményeknek nem megfelelő homlokzati nyílászárókat vagy energetikailag kell korszerűsíteni a nyílászárókat (üvegcsere, tömítések beépítése).

Szükséges kialakítani egyes épületek esetében a fűtési hálózat korszerűsítését, a VRF rendszerű, hőszivattyús hűtési rendszert, a fűtési rendszer szabályozását. Beépítésre kell kerülniük hőcserélőknek és korszerű radiátoroknak, hőleadóknak is, valamint kialakítandó hővisszanyerős szellőzőrendszer, adott esetben hőcserélővel kell szétválasztani a távhővezeték és az épület hőleadó rendszerét. Telepítésre kell kerülnie napkollektoros rendszernek és/vagy napelemes rendszernek és/vagy hőszivattyús rendszernek és/vagy geothermikus rendszernek is.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: Környezetvédelmi-fenntarthatósági vállalások a kivitelezés vonatkozásában (szakmai ajánlattal alátámasztva) / Súlyszám: 30
Költség kritérium - Név: Ajánlati árelem: ellenszolgáltatási nettó árindex (nettó HUF; kettő tizedesjegyre kerekítve) / Súlyszám: 63
Költség kritérium - Név: Ajánlati árelem: a mintaköltségvetésben nem szereplő kiegészítő tételekre megajánlott munkanemenkénti súlyozott átlagos rezsióradíj a TERC GOLD program által elszámolt normatételekhez (nettó HUF/óra) / Súlyszám: 7
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP vagy bármely más Operatív Program.
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017/S 038-068208
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Rész száma: 1
Elnevezés:

Keretmegállapodás az NFSI hatáskörébe utalt építési beruházások megvalósítására Magyarországon.

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
21/07/2017
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Dél-Konstrukt Zrt./ZERON Zrt.
Postai cím: Cserzy Mihály u. 35./Meggyesalja u. 5. 1. em. 3.
Város: Szeged/Miskolc
NUTS-kód: HU333 Csongrád
Postai irányítószám: 6724/3530
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: West Hungária Bau Kft.
Postai cím: Vendel Park, Huber u.1.
Város: Biatorbágy
NUTS-kód: HU120 Not specified
Postai irányítószám: 2051
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: ZÁÉV Építőipar i Zrt.
Postai cím: Millennium köz 1.
Város: Zalaegerszeg
NUTS-kód: HU223 Zala
Postai irányítószám: 8900
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 200 000 000 000.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 200 000 000 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Ajánlattevők:

1. Dél-Konstrukt Zrt. (6724 Szeged, Cserzy Mihály u. 35. – adószám: 25284801-2-06;kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény (KKVtv) szerint kisvállalkozás) és ZERON Zrt. (3530 Miskolc, Meggyesalja u. 5. 1. em. 3. – adószám: 23077355-2-05;KKVtv szerint kisvállalkozás) közös ajánlattevő.

2. West Hungária Bau Kft. (2051 Biatorbágy, Vendel Park, Huber u.1. – adószám: 11469830-2-44;KKVtv hatálya alá nem tartozik).

3. ZÁÉV Építőipari Zrt. (8900 Zalaegerszeg, Millennium köz 1. – adószám: 10738885-2-20;KKVtv hatálya alá nem tartozik).

Alvállalkozók:

Dél-Konstrukt Zrt.-ZERON Zrt.:építészet,gépészet,elektromos munkák,felelős műszaki vezetés,felvonulási és ideiglenes létesítmények részmunkái (rm),dúcolás,földpart megtámasztás rm,zsaluzás és állványozás rm,irtás,föld- és sziklamunka rm,szivárgó építés, alagcsövezés rm, síkalapozás részm, mélyalapozás rm,helyszíni beton és vasbeton munka rm,előregyártott épületszerkezeti elem elhelyezése és szerelése rm.,falazás és egyéb kőművesmunkák rm,fém- és könnyű épületszerkezet szerelése rm,ácsmunkák rm,vakolás és rabicolás rm,égéstermék- elvezető rendszerek rm,szárazépítés rm,tetőfedés rm,aljzatkészítés,hideg- és melegburkolat készítése rm,bádogozás rm,fa- és műanyag szerkezet elhelyezése rm,fém nyílászáró és épületlakatos szerkezet elhelyezése rm,üvegezés rm,felületképzés rm,szigetelés rm,árnyékolók beépítése rm,közműcsatorna építés rm,közműcsőv. és szerelvények szerelése rm,útburkolatalap és makadámburkolat készítése rm,kőburkolat készítése rm,elektromosenergia- ellátás,villanyszerelés rm,épületautomatika,- felügyelet (gyengeáram) rm,megújuló energia rm,általános épületgépészeti szigetelés rm,ép.gép.i csővezeték szerelése rm,ép.gép.i szerelvények és berendezések szerelése rm,szellőztető berendezések rm.

West Hungária Bau Kft.:felvonulási létesítmények,dúcolás,földpartmegtámasztás,zsaluzás és állványozás,irtás,föld- és sziklamunka,szivárgó építés,alagcsövezés,síkalapozás,mélyalapozás,helyszíni beton és vasbeton munka,előregyártott épületszerkezeti elem elhelyezése és szerelése,falazás és egyéb kőművesmunka,fém- és könnyű épületszerkezet szerelése,ácsmunka,vakolás és rabicolás,égéstermék- elvezető rendszerek,szárazépítés,tetőfedés,aljzatkészítés,hideg- és melegburkolat készítése,bádogozás,fa- és műanyag szerkezet elhelyezése,fém nyílászáró és épületlakatos szerkezet elhelyezése,üvegezés,felületképzés,szigetelés,árnyékolók beépítése,közműcsatorna-építés,közműcsőv. és szerelvények szerelése,útburkolatalap és makadámburkolat készítése,kőburkolat készítése,elektromosenergia- ellátás,villanyszerelés,épületautomatika,- felügyelet (gyengeáram),megújuló energia,általános épületgépészeti szigetelés,épületgépészeti csővezeték szerelése,épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése,szellőztető berendezések részmunkái.

ZÁÉV Építőipari Zrt.:felvonulási létesítmények részfeladatai (rf),dúcolás,földpartmegtámasztás rf,zsaluzás és állványozás rf,irtás,föld- és sziklamunka rf,szivárgóépítés,alagcsövezés rf,síkalapozás rf,mélyalapozás rf,helyszíni beton és vasbeton munka rf,előregyártott épületszerkezeti elem elhelyezése és szerelése rf,falazás és egyéb kőművesmunka rf.,fém- és könnyű épületszerkezet szerelése rf,ácsmunka rf,vakolás és rabicolás rf,égéstermék-elvezető rendszerek rf,szárazépítés rf,tetőfedés rf,aljzatkészítés,hideg- és melegburkolat készítése rf.,bádogozás rf,fa- és műanyag szerkezet elhelyezése rf,fém nyílászáró és épületlakatos szerkezet elhelyezése rf,üvegezés rf,felületképzés rf,szigetelés rf,árnyékolók beépítése rf,közműcsatorna-építés rf,közműcsőv. és szerelvények szerelése rf,útburkolatalap és makadámburkolat készítése rf,kőburkolat készítése rf,elektromosenergia- ellátás,villanyszerelés rf,épületautomatika,- felügyelet (gyengeáram) rf,megújuló energia rf,általános épületgépészeti szigetelés rf,épületgépészeti csővezeték szerelése rf,épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése rf,szellőztető berendezések rf.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § előírásai szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
27/07/2017