Diensten - 297072-2014

Beknopt weergeven

30/08/2014    S166    - - Diensten - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

België-Mechelen: Diensten voor keuring van rails

2014/S 166-297072

Vlaamse Vervoermaatschappij – De Lijn, Ragheno Business Park, Motstraat 20, Patrimonium en Infrastructuur, Ter attentie van: Steven Maes, Mechelen2800, België. Telefoon: +32 15408807. Fax: +32 15408990. E-mail: steven.maes@delijn.be

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 30.7.2014, 2014/S 144-259817)

Betreft:
CPV:71631470

Diensten voor keuring van rails

In plaats van: 

IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten:

23.9.2014 (10:00)

IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen:

23.9.2014 (10:00)

IV.3.7) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend:

23.9.2014 (10:00)

Te lezen: 

IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten:

7.10.2014 (10:00)

IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen:

7.10.2014 (10:00)

IV.3.7) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend:

7.10.2014 (10:00)

Overige nadere inlichtingen

Gecorrigeerde of toegevoegde informatie vindt u in de bijbehorende aanbestedingsstukken.

Zie de bijbehorende aanbestedingsstukken voor meer informatie.

Een aangepaste versie van het bestek werd opgeladen onder de naam PG1346 00366A – Bestek PG1346-00366A Inventarisatie slijtage tramsporen_27-08-2014.docx.