Szolgáltatások - 29715-2020

22/01/2020    S15

Luxemburg-Luxembourg: Egésztest-számlálásra irányuló, európai laboratóriumok közötti összehasonlítás megszervezése

2020/S 015-029715

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Európai Bizottság, Directorate General for Energy, Directorate D — Nuclear energy, safety and ITER
Postai cím: 1, rue Henri Schnadt, Zone d'activités Cloche d'Or
Város: Luxembourg
NUTS-kód: LU LUXEMBOURG
Postai irányítószám: L-2530
Ország: Luxemburg
E-mail: ENER-RADPROT@ec.europa.eu
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: https://ec.europa.eu/energy/en
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
I.5)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Egésztest-számlálásra irányuló, európai laboratóriumok közötti összehasonlítás megszervezése

Hivatkozási szám: ENER/D3/2019-158
II.1.2)Fő CPV-kód
33100000 Orvosi felszerelések
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

A projekt célkitűzése értékelni az egyedi nyomonkövetési követelmények végrehajtását az EU-tagállamokban, „in vivo” mérésekre alapozva, továbbá áttekintést kapni az egésztest-számlálókat alkalmazó „in vivo” mérések teljesítményéről.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 99 700.00 EUR
II.2)Meghatározás
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: 00 Not specified
II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A nyertes ajánlattevő feladatai az alábbiak:

— egy egésztest fantom (azaz az emberi testet méretét/formáját/mátrixát/sűrűségét tekintve reprezentáló eszköz) kidolgozása, kifejlesztése, gyártása és tesztelése megfelelő mennyiségű gammakibocsátó, igazolt radioaktív tartalommal bíró radionuklid-tartalommal,

— szerződések megkötése egésztest-számlálást végző európai laboratóriumokkal, biztosítva az EU-n belüli megfelelő földrajzi lefedettséget,

— jelentéskészítési sablon kidolgozása az egésztest-számláló tulajdonságaira vonatkozó információk (típus/méret/detektorok száma/számlálási geometria, a detektorok tárgyhoz viszonyított relatív helyzete, kalibrációs protokoll, minőségbiztosítás, akkreditáció), a védelmi tulajdonságok (anyagok és vastagság), a számlálási jellemzők (mérések száma, mérési idő, a fantom távolságát érzékelő detektor), a mérési eredmények (kalkulált radioaktivitás és a kapcsolódó bizonytalansági tényezők), valamint a becsült mérési precizitás és a minimális érzékelhető tevékenység (a fantomban megtalálható radionuklidokra vonatkozóan) feltüntetéséhez,

— a részt vevő uniós laboratóriumokat magában foglaló mérési kampány megszervezése és irányítása (szállítás a fantomhoz és a fantom mérései a részt vevő egésztest-számlálók révén),

— a kitöltött jelentéskészítési sablonok begyűjtése és a jelentett mérési eredmények értékelése,

— munkaértekezlet szervezése az eredmények bemutatása és tapasztalatcsere céljából,

— a kölcsönös összehasonlítási gyakorlat megszervezését és a részt vevő egésztest-számlálók, valamint azok tulajdonságai, számlálási precizitásuk és minimális érzékelhető tevékenységeik, az alkalmazott számlálási konfigurációik bemutatását, továbbá a jelentett eredmények értékelését összefoglaló, közzétehető jelentés összeállítása.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: A javasolt módszertan minősége / Súlyszám: 50
Minőségi kritérium - Név: A munka és az erőforrások megszervezése / Súlyszám: 40
Minőségi kritérium - Név: Minőség-ellenőrzési intézkedések / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 40
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019/S 080-191140
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

Elnevezés:

Egésztest-számlálásra irányuló, európai laboratóriumok közötti összehasonlítás megszervezése

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
19/09/2019
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: European Radiation Dosimetry Group e.V. (EURADOS e.V.)
Postai cím: Ingolstädter Landstraße 1
Város: Neuherberg
NUTS-kód: DE DEUTSCHLAND
Postai irányítószám: 85764
Ország: Németország
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Bundesamt für Strahlenschutz (BfS)
Postai cím: Willy-Brandt-Straße 5
Város: Salzgitter
NUTS-kód: DE DEUTSCHLAND
Postai irányítószám: 38226
Ország: Németország
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire (IRSN)
Postai cím: 31 Avenue de la Division Leclerc
Város: Fontenay-aux-Roses
NUTS-kód: FR FRANCE
Postai irányítószám: 92260
Ország: Franciaország
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 100 000.00 EUR
A szerződés/rész végleges összértéke: 99 700.00 EUR
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:
VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Törvényszék
Postai cím: Rue du Fort Niedergrünewald
Város: Luxembourg
Postai irányítószám: L-2925
Ország: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetcím: http://curia.europa.eu/
VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Törvényszék
Postai cím: Rue du Fort Niedergrünewald
Város: Luxembourg
Postai irányítószám: L-2925
Ország: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetcím: http://curia.europa.eu/
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
15/01/2020