Dienstleistungen - 297240-2019

26/06/2019    S121    - - Dienstleistungen - Ergänzende Angaben - Nicht offenes Verfahren 

die Slowakei-Bratislava: Informationstechnologiedienste

2019/S 121-297240

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Dienstleistungen

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2018/S 235-537557)

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
50349287
Štefánikova
Bratislava
811 05
Slowakei
Kontaktstelle(n): Branislav Hudec
Telefon: +421 220928102
E-Mail: branislav.hudec@vicepremier.gov.sk
NUTS-Code: SK

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/18008

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dátová integrácia: sprístupnenie údajovej základne VS vrátane otvorených údajov prostredníctvom platformy dátovej integrácie

Referenznummer der Bekanntmachung: 416762
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
72222300
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Predmetom zákazky je poskytovanie služby dátovej integrácie: sprístupnenie údajovej základne VS vrátane otvorených údajov prostredníctvom platformy dátovej integrácie v zmysle Prílohy č.1 Opis predmetu zákazky týchto súťažných podkladov.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
21/06/2019
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2018/S 235-537557

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: IV.2.2)
Stelle des zu berichtigenden Textes: Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Anstatt:
Tag: 24/06/2019
Ortszeit: 13:00
muss es heißen:
Tag: 22/07/2019
Ortszeit: 13:00
Abschnitt Nummer: III
Stelle des zu berichtigenden Textes: Technická a odborná spôsobilosť
Anstatt:

Kľúčový expert č. 4 Expert pre oblasť integrácií

a) minimálne 5-ročné praktické skúsenosti v oblasti analýzy, návrhu a modelovania integračných rozhraní;

b) minimálne 2 praktické skúsenosti v oblasti analýzy, návrhu a modelovania integračných rozhraní informačných systémov, pričom pri aspoň jednom z týchto projektov bolo integrovaných aspoň 8 rôznych informačných systémov a aspoň jeden z týchto projektov bol implementovaný v cloudovom prostredí IaaS (Infrastructure as a Service);

muss es heißen:

Kľúčový expert č. 4 Expert pre oblasť integrácií

a) minimálne 5-ročné praktické skúsenosti v oblasti analýzy, návrhu a modelovania integračných rozhraní;

b) minimálne 2 praktické skúsenosti v oblasti analýzy, návrhu a modelovania integračných rozhraní informačných systémov, pričom aspoň jeden z týchto projektov bol implementovaný v cloudovom prostredí;

VII.2)Weitere zusätzliche Informationen:

Prílohy/dokumenty 1,2,4,5,7 a 8 Prílohy č. 1.4 súťažných podkladov obsahujú technické informácie týkajúce sa informačných systémov spracúvajúcich informácie, ktoré sú predmetom daňového tajomstva a osobné údaje. Ich nekontrolované zverejnenie by predstavovalo bezpečnostné riziko vo vzťahu k uvedeným informačným systémom. Verejný obstarávateľ však umožní nahliadnutie a oboznámenie sa s predmetnou dokumentáciou v priestoroch verejného obstarávateľa. Samotné oboznámenie je podmienené podpisom dohody o zachovaní mlčanlivosti a z uvedenej dokumentácie nebude možné vyhotovovať kópie a disponovať ňou mimo priestorov verejného obstarávateľa.

Kontaktné údaje pre účely nahliadnutia:

michal.pazitka@vicepremier.gov.sk

branislav.hudec@vicepremier.gov.sk