Diese Website wird derzeit vor dem Hintergrund des Austritts des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union aktualisiert. Falls Inhalte diesem Austritt noch nicht Rechnung tragen, ist dies unbeabsichtigt und wird berichtigt.

Dienstleistungen - 297240-2019

26/06/2019    S121    Dienstleistungen - Ergänzende Angaben - Nicht offenes Verfahren 

die Slowakei-Bratislava: Informationstechnologiedienste

2019/S 121-297240

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Dienstleistungen

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2018/S 235-537557)

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Nationale Identifikationsnummer: 50349287
Postanschrift: Štefánikova
Ort: Bratislava
NUTS-Code: SK
Postleitzahl: 811 05
Land: Slowakei
Kontaktstelle(n): Branislav Hudec
E-Mail: branislav.hudec@vicepremier.gov.sk
Telefon: +421 220928102

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/18008

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dátová integrácia: sprístupnenie údajovej základne VS vrátane otvorených údajov prostredníctvom platformy dátovej integrácie

Referenznummer der Bekanntmachung: 416762
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
72222300
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Predmetom zákazky je poskytovanie služby dátovej integrácie: sprístupnenie údajovej základne VS vrátane otvorených údajov prostredníctvom platformy dátovej integrácie v zmysle Prílohy č.1 Opis predmetu zákazky týchto súťažných podkladov.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
21/06/2019
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2018/S 235-537557

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: IV.2.2)
Stelle des zu berichtigenden Textes: Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Anstatt:
Tag: 24/06/2019
Ortszeit: 13:00
muss es heißen:
Tag: 22/07/2019
Ortszeit: 13:00
Abschnitt Nummer: III
Stelle des zu berichtigenden Textes: Technická a odborná spôsobilosť
Anstatt:

Kľúčový expert č. 4 Expert pre oblasť integrácií

a) minimálne 5-ročné praktické skúsenosti v oblasti analýzy, návrhu a modelovania integračných rozhraní;

b) minimálne 2 praktické skúsenosti v oblasti analýzy, návrhu a modelovania integračných rozhraní informačných systémov, pričom pri aspoň jednom z týchto projektov bolo integrovaných aspoň 8 rôznych informačných systémov a aspoň jeden z týchto projektov bol implementovaný v cloudovom prostredí IaaS (Infrastructure as a Service);

muss es heißen:

Kľúčový expert č. 4 Expert pre oblasť integrácií

a) minimálne 5-ročné praktické skúsenosti v oblasti analýzy, návrhu a modelovania integračných rozhraní;

b) minimálne 2 praktické skúsenosti v oblasti analýzy, návrhu a modelovania integračných rozhraní informačných systémov, pričom aspoň jeden z týchto projektov bol implementovaný v cloudovom prostredí;

VII.2)Weitere zusätzliche Informationen:

Prílohy/dokumenty 1,2,4,5,7 a 8 Prílohy č. 1.4 súťažných podkladov obsahujú technické informácie týkajúce sa informačných systémov spracúvajúcich informácie, ktoré sú predmetom daňového tajomstva a osobné údaje. Ich nekontrolované zverejnenie by predstavovalo bezpečnostné riziko vo vzťahu k uvedeným informačným systémom. Verejný obstarávateľ však umožní nahliadnutie a oboznámenie sa s predmetnou dokumentáciou v priestoroch verejného obstarávateľa. Samotné oboznámenie je podmienené podpisom dohody o zachovaní mlčanlivosti a z uvedenej dokumentácie nebude možné vyhotovovať kópie a disponovať ňou mimo priestorov verejného obstarávateľa.

Kontaktné údaje pre účely nahliadnutia:

michal.pazitka@vicepremier.gov.sk

branislav.hudec@vicepremier.gov.sk