Dienstleistungen - 297309-2017

Nerevidovaný strojový překlad

29/07/2017    S144

Německo-Hamburk: Územní plánování a architektura krajiny

2017/S 144-297309

Oznámení o zahájení zadávacího řízení

Služby

směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
IBA Hamburg GmbH
Am Zollhafen 12
Hamburg
20539
Německo
Kontaktní osoba: büro luchterhandt
E-mail: oberbillwerder@luchterhandt.de
Fax: +49 40707080780
Kód NUTS: DE600

Internetové adresy:

Hlavní adresa: www.luchterhandt.de

Adresa profilu zadavatele: www.luchterhandt.de/verfahrensmanagement/5778/

I.2)Společné zadávání veřejných zakázek
I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: www.luchterhandt.de/verfahrensmanagement/5778/
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány na následující adresu:
büro luchterhandt
Shanghaiallee 6
Hamburg
20457
Německo
E-mail: oberbillwerder@luchterhandt.de
Fax: +49 40707080780
Kód NUTS: DE60

Internetové adresy:

Hlavní adresa: www.luchterhandt.de

Adresa profilu zadavatele: www.luchterhandt.de/verfahrensmanagement/5778/

I.4)Druh veřejného zadavatele
Jiný druh: öffentliches Unternehmen
I.5)Hlavní předmět činnosti
Jiné činnosti: Stadtentwicklung

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

„Hlavní plán pro nové čtvrti Hamburg-Bergedorf Oberbillwerder“.

II.1.2)Hlavní kód CPV
71400000
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

Oblast se nachází v provincii, Oberbillwerder Bergedorf Allermöhe S-bahn stanice přímo. Je využívána k zemědělským účelům a je součástí Kulturlandschaftsraums Billwerder. Existují tři sousedící jednotně koncipovanými panelovými domy z 1990., 1980. a 1960. let minulého století, bez významných podílů na pracovišti.

Cílem tohoto plánu je vytvořit lákavé, „zelené“, v pulzující Wohnungsbautypologien rozmanitost plodin, jakož i silný a rozlišující prvek pracoviště. Tato oblast je zhruba 120 hektarů (přibližně 6 000–8 000 bytových jednotek a až 7 500 pracovních míst vhodných pro několik oblastí, v nichž kódované tam, kde je to možné. Okres je součástí udržitelné a perspektivní multimodální mobility a ke klimatu šetrné energie a výroby tepla. Více informací naleznete zde:www.oberbillwerder-hamburg.de

II.1.5)Předpokládaná celková hodnota
Hodnota bez DPH: 380 000.00 EUR
II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ne
II.2)Popis
II.2.1)Název:
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: DE600
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Hamburg-Bergedorf (Německo).

II.2.4)Popis zakázky:

V Wettbewerblichen dialog v souladu s oddílem 18 VgV Oberbillwerder hlavního plánu pro rozvoj je nejlepší řešení pro náročné na zemědělské plochy v městském prostředí a s diferencovaným zainteresovanými místními komunitami s cílem vypracovat hlavní plán lze nalézt. Plán z roku 1997 ve výši přibližně 120 hektarů stavebních pozemků jsou následující: bydlení přibližně 87 ha, přibližně 27 ha půdy, budovy, přibližně 6 ha smíšených oblastí. Na tomto základě, pokud jde o funkčnost a hledat řešení, která by byla důvěryhodná a spolehlivá städtebaulich-freiraumplanerische stadträumlich konfiguraci očekávat. Orientační ukazatele výkonnosti jsou uvedeny v příloze 4.

Odměna za vypracování hlavního plánu se provádí VgV Wettbewerblichen dialog v souladu s oddílem 18. Rozvoj Oberbillwerders je proto nanejvýš důležité, řadu veřejných akcí, zahajovací akci 12/16, jako jsou on-line (viz dodatek 2), workshop 03/17 (příloha 3) a informační schůzka – 06/17. Tato hodnocení byla přidána do mnoha individuálních rozhovorů.

Tato transparentnost a Diskursfreudigkeit by měla i nadále hrát vedoucí úlohu. Aby se tento požadavek zajistil, postup byl zvolen Wettbewerblichen dialogu. Evropský rok kulturního dědictví bude příležitostí pro projektanty Mitwirkungsformate zahrnující zúčastněné formáty (viz popis v příloze 6 a příloha 7). Účast v tomto dialogu je k dispozici pro všechny povinné Wettbewerblichen zúčastněných úřadů. Přílohy tvoří nedílnou součástí zadávací dokumentace, která je k dispozici na adrese:http://www.luchterhandt.de/verfahrensmanagement/5778/

Zadavatel si vyhrazuje právo, podle § 18, bod 5 VgV s vybranými společností všechny různé aspekty smlouvy jednat stejným způsobem.

Pořádání veřejných akcí, veřejným zadavatelem podle § 18, bod 5 VgV vyžaduje souhlas zúčastněných podniků nebo částí jejich návrhy a zpřístupněna veřejnosti. Vzájemné informování o navrhovaných řešení ze strany zúčastněných podniků není vyloučena.

Pro účast v tomto dialogu je Wettbewerblichen podle § 77, bod 2 VgV stanoví platbu odměny. 1 účastníků. V průběhu dialogu, obdrží příspěvek ve výši 30,000 EUR (netto), účastníci 2. Po další příspěvek ve výši 50 000 EUR (netto). Příspěvky na reprezentaci, žádné poplatky se uplatňují rovněž. V případě dalšího zpracování Wettbewerblichen dialogu v oblasti služeb již účastník, až do výše příspěvku (1 a 2). V průběhu dialogu za předpokladu, že nebude opakovat honorovaného značně beze změny v jeho navrhovaném řešení, neboť přezkoumání se používá.

Ve věcech dialogu podle § 18, bod 6 VgV probíhat ve dvou fázích. Na základě kritérií pro přidělování (viz bod II.2.5 a příloha 5) je zadavatel v roce 1. V průběhu dialogu počet řešení k diskusi na max. 4 uchazečů na rok 2. V průběhu dialogu, pravděpodobně v únoru 2018 s cílem snížit veřejné prezentace uvedené v bodu 1. Během dialogu.

Poté, co v květnu 2018 bude konečné úpravy věcech dialogu podle § 18, bod 7 VgV a 2 zúčastněných společností. V průběhu dialogu podle § 18, bod 8 VgV, k podání nabídky na základě navrhovaného řešení, které bylo již dříve předloženo. V červnu na základě kritérií pro zadání zakázky veřejný zadavatel přijme konečné vyhodnocení nabídek.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena není jediným kritériem zadání a všechna kritéria jsou uvedena pouze v zadávací dokumentaci
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 380 000.00 EUR
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v měsících: 9
Tuto zakázku lze obnovit: ano
Uveďte popis obnovení:

Podle potřeby.

II.2.9)Informace o omezeních počtu zájemců, kteří budou vyzvány k účasti v nabídkovém řízení
Předpokládaný minimální počet: 6
Maximální počet: 8
Objektivní kritéria pro výběr omezeného počtu zájemců:

Všichni uchazeči, kteří podali žádost o účast Mindestkriterien/-anforderungen a splňují kritéria pro výběr jsou přijaty k hodnocení.

Zadavatel vybere na základě poskytnutých informací o vhodnosti kandidátů na základě informace a formality nezbytné k posouzení minimálních ekonomických a technických požadavků, které mají být splněny, uchazečů, kteří nejsou vyloučeni a kteří splňují požadavky uvedené výše, Wettbewerblichen vyzývají k účasti v dialogu.

Výběr se provede na základě následujících kritérií pro výběr a hodnocení projektů

Referenční seznam, který během posledních 10 let (v roce 1.1.2007).

— projektů s podobným druhem provozu (návrh městské plánování/rozvoj měst směrný plán Funktionsplans/městské rámcového plánu, o rozloze nejméně 10 ha):

1 Projekt = 2 bodů, 4: 2 bodů, což je o 3 více projektů = 6 bodů (max. 6 bodů)

Planungsaufgabe srovnatelnými projekty (územní plánování, urbanistiky, nezastavěného pozemku o rozloze nejméně 10 ha, přičemž prioritou v odvětví bydlení):

1 Projekt = 1 bodů, 2 projektů = 2 bodů, což je o 3 více projektů = 3 bodů (max. 3 bodů)

— projekty srovnatelné freiraumplanerischen Planungsaufgabe (návrh koncepce s plochou větší než 10 ha):

1 Projekt = 1 bodů, 2 projektů = 2 bodů, což je o 3 více projektů = 3 bodů (max. 3 bodů)

Návrh plánování projektů podobný přístup s bydlením a obchodní využití, se zaměřením na bydlení Plangebietsgröße) a nejméně 10 ha:

1 Projekt = 1 bodů, 2 projektů = 2 bodů, což je o 3 více projektů = 3 bodů (max. 3 bodů)

Rozvoj měst, vypracování soudržné zeměpisné Stadterweiterungskonzepts s podílem nových budov nebo 30 ha:

1 Projekt = 1 bodů, 2 projektů = 2 bodů, což je o 3 více projektů = 3 bodů (max. 3 bodů)

Jejich konkurenční úspěch – plánování:

Cena v rámci urbanistických hospodářské soutěže: 2 bodů na projekt

Nákup/uznávání/zvláštního uznání za projekt ve výši 1. Bude existovat maximálně 3 hodnocených projektů (nejvýše 6 bodů).

Jejich konkurenční úspěch – ohřívače pro vytápění vnitřních prostorů:

Cena Freiraumplanerischen ve výběrovém řízení: 2 bodů na projekt

Nákup/uznávání/zvláštního uznání za projekt ve výši 1. Bude existovat maximálně 3 hodnocených projektů (nejvýše 6 bodů).

Návrh toky mají zkušenost s dialogem s veřejností:

1 Projekt = 2 bodů, 4: 2 bodů, což je o 3 více projektů = 6 bodů (max. 6 bodů)

Celkem tedy 36 ks tohoto zboží. Je-li počet zájemců, kteří splňují požadavky a je také v souladu s kritérií používaných pro předběžný výběr, vyhrazuje si zadavatel právo zvýšit počet účastníků v souladu s § 75 (6), nebo Nařízení (VgV) mezi zbývající kandidáty na uvolněná.

Tato žádost byla podána v německém jazyce.

Žadatel potvrzuje správnost informací požadovaných prohlášení svým podpisem. V případě zrušení vybraných účastníků k zadávacímu řízení až do odeslání Wettbewerblichen dialogu jako náhradníci jsou jmenováni ze strany veřejného zadavatele.

II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.12)Informace o elektronických katalozích
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky účasti
III.1.1)Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
Seznam a stručný popis podmínek:

Osvědčení o zápisu v obchodním rejstříku, případně a místa usazení žadatele, a to v souladu s příslušnými právními předpisy. Poznámka: Výpis z obchodního rejstříku, musí být platné a musí být mladší 3 měsíců. (referenčním datem je den Submissionsfrist pro doručení žádostí o účast).

III.1.2)Ekonomická a finanční situace
Seznam a stručný popis kritérií pro výběr:

Pouze žádosti s unterschriebenem a zcela vyplněný formulář žádosti (příloha 1), a formuláře, které jsou přílohou tohoto dokumentu a v ní uvedené údaje a příloh. Formulář žádosti a formuláře jsou v původním dokumentu, který má být podepsán v následujících kapitolách. Skenování

nebo kopírováno podpisů, nebudou přijaty. Tytéž osoby rovněž Mehrfachbeteiligung v různých, nejsou povoleny. Pozdě podané přihlášky prostřednictvím běžné e-mailové zprávy nebudou přijaty. Datum uzávěrky pro podání přihlášky je nesmírně důležité. Založení konsorcia je možné. Každý člen skupiny nemá požadované doklady, výkazy a doklady, přičemž každý člen má postavení k prokázání účinnosti přípravku musí být uvedeny; v rozčlenění podle jednotlivých subjektů. Formulář žádosti se podává konsorcium, pouze jednou.

K žádosti musí být přiloženy následující doklady, důkazy a prohlášení:

B1 – Prohlášení o hospodářská integrace/spolupráce.

B2 – prohlášení, že neexistují důvody pro vyloučení podle § 123 a § 124 GWB je k dispozici. Prokázání výpis z centrální obchodní a průmyslový rejstřík (rejstřík) podle § 150 živnostenský zákon, nebo rovnocenným dokladem vydaným zahraniční uchazeči (maximálně 3 měsíců). Nebo: Prokázání mikroorganismů s vlastní prohlášení žadatele, že žádná kritéria pro vyloučení podle § 123 a § 124 GWB, žádné porušení zákona o vysílání pracovníků a Smíšenému výboru EHP.

B3 – doklad o zápisu do příslušného živnostenského nebo obchodního rejstříku v souladu s ustanovením zvláštních právních předpisů (pozn.: Výpis z obchodního rejstříku, musí být aktuální a musí být mladší 3 měsíců. Referenční datum je datum předložení Teilnahmewettbewerbs).

B4 – A) osvědčení, vystavené příslušným orgánem dotyčného členského státu o tom, že uchazeč splnil své povinnosti vztahující se k placení daní a poplatků (u informací o daňových záležitostech, max. 3 měsíců) budou řádně plněny. Referenční datum je datum předložení Teilnahmewettbewerbs.

B4 – B) důkaz o pravidelných a včasných platbách pojistného na sociální zabezpečení (osvědčení o zdravotní nezávadnosti a Berufsgenossenschaft Einzugsstelle, max. 3 měsíců) v den předložení Teilnahmewettbewerbs.

B5 – kolektivních dohod a aby vyplácely minimální mzdu podle § 3 zákona o veřejných zakázkách.

C1 – současný důkaz (mladší 3 měsíců) a pojištění.

Podklady nesmí být starší než 3 měsíce, doklad o pojištění (ne starší než 12 měsíců) a musí být stále platné.

Požadované doklady jsou všichni ostatní členové v případě konsorcia, jednotliví členové prokáží, že mají způsobilost požadovanou pro plnění

v rozčlenění podle jednotlivých subjektů. Pokud zahraniční uchazeči může být také poskytnuta na srovnatelné důkazy o způsobilosti požadované v angličtině nebo němčině. Musí být uznána, pokud, v souladu s právními předpisy členského státu, ve kterém je společnost usazena, byly vypracovány.

Žádost a související doklady se nevrací. Žádost musí být předložena v žádosti o účast (za použití formuláře přiloženého Adressaufklebers zapečetěné obálky). Zadavatel si vyhrazuje právo vyžádat si další informace.

Minimální úroveň případně požadovaných standardů:

C1: Minimální pojistné krytí musí činit nejméně 1 500 000 EUR za újmu na zdraví, 500 000 EUR u ostatních poškození. Je nutné doložit, že u maximální odškodnění je alespoň dvojnásobku výše pojistné částky. Pokud tomu tak není, i o připravenosti na přizpůsobení minimální částkou nutnou pro zvýšení minimální částky uvedené výše jsou přiloženy.

III.1.3)Technická a odborná způsobilost
Seznam a stručný popis kritérií pro výběr:

(D1) – seznam hlavních služeb v posledních 10 letech (1.1.2007), služeb (§ 46 (3) Stadtplanungs-/Architekturbüros 1.VgV Landschaftsarchitekturbüros) s uvedením:

V Projektnamens,

Místa plnění.

Povaha řízení,

— typu plánu/návrhu operačního plánu (Master Plan), organizační schéma atd.)

V Leistungszeitraumes,

Velikost cílového prostoru v ha

Velikost Neubauanteils v ha

(druh dialogu s veřejností, v důsledku spojení, atd.)

— veřejný zadavatel (kontaktní osoba)

— stručný nástin přístup uvedený v tomto znění a obrázky z účtu distribution-of-income plánu (max. 2 A4 nebo 1 stránek formátu A3 za projekt v příloze),

— odkaz na internetovou stránku pro další informace o projektu, a

Přidělení – označení (konkurenceschopné ceny; EU zvláštního uznání)

D2 – doklad o odborné kvalifikaci žadatele v souladu s oddílem III.2.1 EU-Bekanntmachung. V odpovědi na výzvu k předkládání žádostí v kategorii „Mladí pobočkách Büroinhaber Kammerurkunde, partner a vítěze.

III.1.5)Informace o vyhrazených zakázkách
III.2)Podmínky vztahující se k zakázce
III.2.1)Informace o vyhrazení určité profesi
Poskytování dané služby je vyhrazeno určité profesi
Uveďte odkaz na příslušné právní nebo jiné předpisy:

Kdo je oprávněn účastnit se podle právních předpisů země (členské státy EHP v Hamburku města a bylo tomu tak i ve Švýcarsku), má nárok na používání profesního označení architekt a urbanista nebo zahradní nebo je oprávněn v souladu s příslušnými směrnicemi ES, Spolková republika Německo jako zahradní nebo architekty nebo urbanisty jednat.

Od vytvoření konsorcia/architekti, urbanisté, zahradní a krajinní architekti je povinné. Každý člen pracovní skupiny je způsobilé; to platí i pro zapojení zaměstnanců. Výběr konsorcia musí být provedena prostřednictvím postupu na základě kritérií pro výběr uvedených v bodu II.2.1; Dělí se do dvou kategorií: Kategorie „arrivierte kanceláře“ a „Young kanceláře“. Celkem nejméně 6 a nejvýše 8 kanceláří: do roku 6 „arrivierte kanceláří“ a 3 „Young funkce“, ale nepřesahující celkem více než 8 místních kanceláří. V téže funkci vyhrazuje si veřejný zadavatel zvýšit účastníků nebo jsou uvolněné.

Kategorie „“ s jejich prvního vstupu žadatelů o pracovní místo, nebo v komoře architektů Stadtplanerliste architekt, ale ne dříve než v roce 1.1.2007. Pokud se chcete k výběrovému řízení přihlásit, jako konsorcium, tento požadavek se vztahuje stejně na všechny členy konsorcia.

III.2.2)Podmínky realizace zakázky:
III.2.3)Informace o zaměstnancích odpovědných za realizaci zakázky

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Soutěžní dialog
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
IV.1.4)Informace o snížení počtu řešení nebo nabídek během jednání nebo dialogu
Použití vícekolového řízení, během něhož dochází k postupnému snižování počtu nabídek k jednání nebo řešení k diskuzi
IV.1.6)Informace o elektronické aukci
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ano
IV.2)Administrativní informace
IV.2.1)Předchozí zveřejnění týkající se tohoto řízení
IV.2.2)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Datum: 29/08/2017
IV.2.3)Předpokládané datum odeslání výzvy v k podání nabídek nebo účasti vybraným zájemcům
Datum: 29/09/2017
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být podávány nabídky nebo žádosti o účast:
Němčina
IV.2.6)Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
Doba trvání v měsících: 6 (od uplynutí lhůty pro podání nabídek)
IV.2.7)Podmínky pro otevírání nabídek

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ne
VI.2)Informace o elektronických pracovních postupech
VI.3)Další informace:

Seznam příloh:

Příloha 1: Formulář žádosti

Příloha 2: Dokumentace, I. etapa

Příloha 3: Dokumentace, fáze II

Příloha 4: předběžném záznamu,

Příloha 5: Kritéria pro udělení grantu

Příloha 6: Popis formátů,

Příloha 7: orientační harmonogram.

VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen – Vergabekammer bei der Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen
Neuenfelder Straße 19
Hamburg
21109
Německo
Fax: +49 40427310499
VI.4.2)Subjekt odpovědný za mediační řízení
VI.4.3)Přezkumné řízení
VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
27/07/2017