Szolgáltatások - 297635-2017

29/07/2017    S144

Magyarország-Budapest: Építészeti tervezési szolgáltatások

2017/S 144-297635

Tervpályázati kiírás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Budapesti Corvinus Egyetem
Nemzeti azonosító szám: AK01321
Postai cím: Fővám tér 8.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Not specified
Postai irányítószám: 1093
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Paták Helga
E-mail: kozbeszerzes@uni-corvinus.hu
Telefon: +36 14827154
Fax: +36 14827051
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.uni-corvinus.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.uni-corvinus.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: http://www.mek.hu/?link=corvinus_tp
További információ a következő címen szerezhető be másik cím:
Hivatalos név: MÉK Nonprofit Kft.
Postai cím: Ötpacsirta u. 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11 Not specified
Postai irányítószám: 1088
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Eltér István
E-mail: istvan.elter@t-online.hu
Telefon: +36 309416750
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.mek.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.mek.hu
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a következő címre:
Hivatalos név: MÉK Nonprofit Kft.
Város: Ötpacsirta u. 2.
Postai irányítószám: 1088
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Eltér István
Telefon: +36 309416750
E-mail: istvan.elter@t-online.hu
NUTS-kód: HU11 Not specified
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.mek.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.mek.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: egyetem
I.5)Fő tevékenység
Oktatás

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Budapesti Corvinus Egyetem tervpályázata Sportlétesítmény tervezésére.

Hivatkozási szám: BCE_116_TERVP_SPORT
II.1.2)Fő CPV-kód
71220000 Építészeti tervezési szolgáltatások
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
71221000 Épületekkel kapcsolatos építészeti szolgáltatások
II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A Budapesti Corvinus Egyetem sportlétesítményének tervezése, amelyben az alábbi sportfunkciók biztosítása szükséges:

— versenysportra is alkalmas módon kialakított kézilabdapálya méretű pálya (bruttó 44.00*22.00 m) 200 fő befogadására alkalmas lelátóval,

— 25 m-es medencével rendelkező uszoda,

— 3-4 db versenysportra is alkalmas módon kialakított squash pálya,

— szükséges kiszolgáló funkciók, öltözők,

— az órarendi testneveléshez szükséges egyéb kisebb termek,

— többcélú sporttermek (küzdősport-, kardio- és kondicionáló terem),

— edzői és tanári szobák, öltözők,

— szükséges szertárak,

— beépíthetőség függvényében, szabadtéri műanyag sportborítású pálya (tenisz, B33 kosárpálya).

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1)Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk
A részvétel egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve: igen
nevezze meg az adott szakmát: A 266/2013.(VII. 11.) számú, az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló Korm. rendeletben foglaltak szerinti tervezői tevékenység. 1. melléklet, I. Tervezés, 2. rész Építészeti-műszaki tervezés: É jelű szakterület.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.2)Az eljárás fajtája
Nyílt
IV.1.7)A már kiválasztott résztvevők neve:
IV.1.9)A pályaművek értékelésének szempontjai:

Telepítés (környezetbe illeszkedés, beépítés):

— karakteres, városképet meghatározó arculat kialakítása,

— funkcionális igények megvalósulása,

— magas szintű térépítészeti, építészeti és zöldfelületi minőség létrehozása,

— városképhez és környezethez való illeszkedés, a városképi szempontok érvényesülése, a településképi és településszerkezeti hatásvizsgálat pozitív eredménye,

— építészeti kialakítás minősége,

— településrendezési, építési előírások betartása a dokumentációval összhangban.

Megvalósíthatóság:

— reális időbeli megvalósíthatóság,

— tervezési program szerinti rendeltetés, a használhatóság, a gazdaságosság,

— gazdaságos szerkezeti rendszer, épületgépészeti és elektromos rendszer választása,

— reális költségű, megvalósítható műszaki megoldások alkalmazása.

Környezetvédelem:

— környezeti feltételekhez való alkalmazkodás,

— kedvező anyaghasználatú, energiatudatos szerkezetek használata,

— alacsony üzemeltetési költségű, fenntartható megoldások alkalmazása.

Közlekedés:

— térszervezés és közlekedési útvonalak összhangja,

— kapcsolatok a szűkebb és tágabb környezet közlekedési hálózataihoz.

Tervi minőség.

— kidolgozottság, részletezettség,

— közérthetőség, tervpályázati dokumentáció szerinti megítélhetőség,

— dokumentációnak való megfelelés

Megjegyzés: a bírálóbizottság nem tekinti értékelési szempontnak a kiírás II.2.4) pontjában rögzített „3-4 db versenysportra is alkalmas módon kialakított squash pálya” vonatkozásában a megajánlott pályák számát.

IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)A pályázatok (pályaművek) vagy részvételi jelentkezések benyújtásának határideje
Dátum: 25/09/2017
Helyi idő: 16:00
IV.2.3)Részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken a pályaművek vagy részvételi jelentkezések elkészíthetőek:
Magyar
IV.3)Díjak és bírálóbizottság (zsűri)
IV.3.1)Díj(ak)ra vonatkozó információk
Sor kerül díj/díjak odaítélésére: igen
Az odaítélendő díjak száma és értéke:

A pályaművek díjazására és megvételére nettó 9 500 000 HUF áll rendelkezésre.

A díj legnagyobb összege: 6 000 000 HUF.

A megvétel legkisebb összege: 600 000 HUF.

A díjak száma: 1-15 db.

IV.3.2)Az összes pályázónak történő kifizetésekre vonatkozó adatok:

A Bírálóbizottság a beérkezett pályázatok egymáshoz viszonyított értéke alapján a fenti értékhatárok között határozza meg a díjak és a megvételek összegét. A Bírálóbizottság megfelelő színvonalú pályaművek beérkezése esetén a teljes rendelkezésre álló összeget kiadja, és törekszik arra, hogy egy győztes pályázót hirdessen ki. A Bírálóbizottság eredménytelennek minősíti a pályázatot, ha egyetlen pályaművet sem talál díjazásra vagy megvételre alkalmasnak, és csökkentheti a díjazásra és/vagy megvételre fordított összeget, ha a tervpályázatot a hasznosíthatóság szempontjából csökkent értékűnek minősíti. A díjazásban és megvételben részesült pályamunkák az ajánlatkérő tulajdonába kerülnek, azokat részben vagy egészben további ellenszolgáltatás nélkül felhasználhatja a szerzői jogi előírások betartásával.

IV.3.3)A tervpályázati eljárást követő szerződések
A tervpályázati eljárást követően a szolgáltatás megrendelésére irányuló szerződést a pályázat nyertesével vagy a nyertesek valamelyikével kötik meg: igen
IV.3.4)A bírálóbizottság döntése
A bírálóbizottság döntése kötelező az ajánlatkérő számára: igen
IV.3.5)A bírálóbizottság tagjainak neve:
Czinderi Gábor
Szűcs Balázs
Kapitány József DLA
Kaszás István
Mátrai Péter DLA
Nagy Tamás DLA
Tarnóczky Tamás Attila
Kiss Roland
Póttag: Eltér István

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

1) A tervpályázat lebonyolítása a 2015. évi CXLIII. törvény, illetőleg a 310/2015.(X.28.) Korm. Rendelet előírásai szerint történik.

2) A dokumentáció beszerzése: a pályázónak első lépésben regisztrálnia kell a http://www.mek.hu/?link=corvinus_tp honlapon. Ezt követően a pályázó a teljes tervpályázati dokumentációt térítésmentesen le tudja elektronikus formában tölteni a fenti honlapról.

3) A tervpályázat a titkosság biztosításával kerül lefolytatásra, a pályaművek nem sérthetik a titkosságot. A titkosság biztosítása érdekében a pályaművek szerzőinek az adatait a bírálóbizottság csak a bírálat lezárását és a zárójelentés elfogadását követően ismerheti meg és hozhatja nyilvánosságra. A tervpályázat során a pályázók és a Kiíró közötti kapcsolattartás és információcsere a titkosság szabályait betartva, anonim módon, az azonosító kód felhasználásával történik. A pályamű benyújtásával kapcsolatos formai előírásokat és a benyújtással kapcsolatos előírásokat részletesen a dokumentáció tartalmazza. A pályaművek kizárólag ajánlott, postai azonosítóval ellátott postai (gyorspostai) küldeményként nyújthatóak be vagy hivatalosan regisztrált futárszolgálattal küldhetők el a címzéslapon megadott címre. A beérkezés időpontjának minden esetben – akár postai úton, akár futárszolgálattal történő megküldés esetén – a Korm. rendelet 22.§ (2) bekezdésének megfelelően, a lebonyolító címére történő beérkezés időpontját kell tekinteni. A késve beérkezett pályaműveket a Bírálóbizottság a csomag felbontása nélkül a pályázatból kizárja.

4) A tervpályázaton a Pályázó csak egy pályaművel vehet részt. A társszerzők és a szerzők munkatársai (a vonatkozó etikai normák betartásával) több pályázatban is közreműködhetnek.

5) A tervpályázaton az a természetes vagy jogi személy, egyéni cég vagy személyes joga szerint jogképes szervezet vehet részt – a továbbiakban Pályázó aki/amely:

— a tervpályázati kiírásban meghirdetett tervezési feladat elkészítésére vállalkozik,

— azzal, hogy pályázatát benyújtotta, a tervpályázati kiírás feltételeit magára nézve kötelezőnek elfogadta,

— akivel szemben a Korm. rendelet 17. § (3) és 18. §(3)-(5) bekezdése szerinti kizáró okok egyike sem áll fenn,

— személyében a pályázat tervezési feladatának elvégzésére a hatályos jogszabályok – különösen, de nem kizárólagosan az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet – szerint jogosult a pályázati eredményhirdetés időpontjában, a feladat ellátásához és megtervezéséhez megfelelő jogosultsága van, és szerepel a Magyar Építész Kamara honlapján szereplő hivatalos Névjegyzéken (www.mekon.hu ).

— az EU Közösség bármelyik országában letelepedett külföldi állampolgár, és a pályázati eredményhirdetés időpontjában az adott országban tervezői jogosultsággal rendelkezik, tervezési jogosultsága a Magyar Építész Kamaránál akkreditálásra kerül, vagy a tervezésbe olyan magyar tervezőirodát von be partnerként, amely rendelkezik a szükséges jogosultságokkal. A szerződéskötéskor meglévő akkreditált tervezői jogosultság vagy akkreditált jogosultsággal rendelkező partner megléte a Pályázó felelőssége;

— nyilatkozik arról, hogy szakmai tevékenysége körében – három évnél nem régebben meghozott jogerős ítéletben megállapított – jogszabálysértést nem követett el,

— a tervpályázat titkosságát megőrzi.

6) A kiíró 31.7.2017-én 17:00 órakor helyszíni szemlét tart. Találkozás: 1093 Budapest, Lónyay u. 40.

7) Kiíró felhívja a pályázók figyelmét arra, hogy a tervpályázati eljárást követően, a tervezési szolgáltatás megrendelésére irányuló, Kbt. 98.§ (5) bekezdése szerinti, hirdetmény közzététele nélküli, tárgyalásos eljárást fog lefolytatni a jelen pályázatnyertesével/nyerteseivel.

8) Az eljárásban közreműködő felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Kas Gábor (lajstromszám: 00673).

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A jogorvoslati kérelembenyújtásának határideje a Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
27/07/2017