Služby - 297639-2019

27/06/2019    S122

Lucembursko-Lucemburk: Přestavba poradní síně v přístavbě C Soudního dvora Evropské unie - 4. podlaží

2019/S 122-297639

Oznámení o výsledku zadávacího řízení

Výsledky zadávacího řízení

Služby

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Soudní dvůr Evropské unie
Poštovní adresa: Service du courrier officiel
Obec: Luxembourg
Kód NUTS: LU LUXEMBOURG
PSČ: L-2925
Země: Lucembursko
E-mail: AO-UGB@curia.europa.eu
Internetové adresy:
Hlavní adresa: http://curia.europa.eu
I.4)Druh veřejného zadavatele
Evropská instituce/agentura nebo mezinárodní organizace
I.5)Hlavní předmět činnosti
Služby pro širokou veřejnost

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Přestavba poradní síně v přístavbě C Soudního dvora Evropské unie - 4. podlaží

Spisové číslo: COJ-PROC-18/009
II.1.2)Hlavní kód CPV
71000000 Architektonické, stavební, technické a inspekční služby
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

Soudní dvůr chce provést přestavbu poradní síně na 4. podlaží přístavby C svého komplexu budov. Konkrétně se jedná o zhotovení konferenčního stolu pro přibližně 65 osob a úpravu stávajícího osvětlovacího systému (úprava lustru + přidání nového lustru).

II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ano
II.1.7)Konečná hodnota veřejné zakázky (bez DPH)
Hodnota bez DPH: 253 405.56 EUR
II.2)Popis
II.2.1)Název:

Zhotovení konferenčního stolu na míru

Část č.: 1
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
71000000 Architektonické, stavební, technické a inspekční služby
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: LU LUXEMBOURG
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Lucemburk.

II.2.4)Popis zakázky:

Zhotovení 2 konferenčních stolů s celkovou kapacitou 65 osob a úložného prostoru na knihy dle přiložených zadávacích podmínek a technických specifikací.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ano
Uveďte popis opcí:

Viz ceník, který je součástí zadávacích podmínek.

II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace
II.2)Popis
II.2.1)Název:

Úprava stávajícího osvětlovacího systému (úprava lustru + přidání nového lustru)

Část č.: 2
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
71314100 Služby v oblasti elektrické energie
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: LU LUXEMBOURG
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Lucemburk.

II.2.4)Popis zakázky:

Poskytnutí služeb spojených s přestavbou poradní síně ve 4. podlaží přístavby C v komplexu budov Soudního dvora. Konkrétně úprava stávajícího lustru a zhotovení nového lustru v souladu s přiloženými zadávacími podmínkami a technickými specifikacemi.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ne
IV.2)Administrativní informace
IV.2.1)Předchozí zveřejnění týkající se tohoto řízení
Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2018/S 249-575303
IV.2.8)Informace o ukončení dynamického nákupního systému
IV.2.9)Informace o ukončení výzvy k účasti v soutěži oznámené prostřednictvím předběžného oznámení

Oddíl V: Zadání zakázky

Zakázka č.: COJ-PROC-18/009
Část č.: 1
Název:

Zhotovení konferenčního stolu na míru

Zakázka/část je zadaná: ano
V.2)Zadání zakázky
V.2.1)Datum uzavření smlouvy:
22/05/2019
V.2.2)Informace o nabídkách
Počet obdržených nabídek: 1
Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů: ne
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: SARL Fortune
Obec: Loisy
Kód NUTS: FR FRANCE
PSČ: 54700
Země: Francie
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.4)Údaje o hodnotě zakázky/části (bez DPH)
Konečná hodnota zakázky/položky: 190 907.00 EUR
V.2.5)Informace o subdodávkách

Oddíl V: Zadání zakázky

Zakázka č.: COJ-PROC-18/009
Část č.: 2
Název:

Úprava stávajícího osvětlovacího systému (úprava lustru + přidání nového lustru)

Zakázka/část je zadaná: ano
V.2)Zadání zakázky
V.2.1)Datum uzavření smlouvy:
22/05/2019
V.2.2)Informace o nabídkách
Počet obdržených nabídek: 1
Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů: ne
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: Veolia Luxembourg SA
Obec: Livange
Kód NUTS: LU LUXEMBOURG
PSČ: L-3378
Země: Lucembursko
Dodavatelem je malý či střední podnik: ne
V.2.4)Údaje o hodnotě zakázky/části (bez DPH)
Konečná hodnota zakázky/položky: 62 498.56 EUR
V.2.5)Informace o subdodávkách
Je pravděpodobné, že zakázka bude provedena subdodavatelsky
Uveďte hodnotu nebo poměrnou část zakázky, která bude pravděpodobně provedena subdodavatelsky třetími stranami
Poměrná část: 50 %

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.3)Další informace:
VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Tribunál
Poštovní adresa: Rue Fort Niedergrünewald
Obec: Luxembourg
PSČ: L-2925
Země: Lucembursko
VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
20/06/2019