Zobrazování adres URL v oznámeních s elektronickými formuláři ovlivňuje technická chyba. Na odstranění tohoto problému pracujeme. Mezitím doporučujeme smazat čárku (nebo jakýkoli jiný zvláštní znak), který se objeví na konci URL. Děkujeme za pochopení a omlouváme se za vzniklé nepříjemnosti.

Služby - 297642-2019

27/06/2019    S122

Lucembursko-Lucemburk: EIF - Zajištění služeb využití vnějších zdrojů OIM a RM-ORM (Lucemburk)

2019/S 122-297642

Oznámení o zahájení zadávacího řízení

Služby

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Evropský investiční fond (EIF)
Poštovní adresa: 37B, avenue J.F. Kennedy
Obec: Luxembourg
Kód NUTS: LU00 Luxembourg
PSČ: L-2968
Země: Lucembursko
Kontaktní osoba: Diana Jautruma
E-mail: eif-procurement@eif.org
Internetové adresy:
Hlavní adresa: www.eif.org
Adresa profilu zadavatele: http://www.eif.org/who_we_are/governance/procurement/index.htm?lang=-en
I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5058
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány na výše uvedenou adresu
I.4)Druh veřejného zadavatele
Evropská instituce/agentura nebo mezinárodní organizace
I.5)Hlavní předmět činnosti
Služby pro širokou veřejnost

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Zajištění služeb využití vnějších zdrojů OIM a RM-ORM

Spisové číslo: 2019-OIM-RM-ORM-001
II.1.2)Hlavní kód CPV
72300000 Datové služby
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

EIF hledá poskytovatele služeb ve finančním odvětví, který se specializuje na sběr, správu, zpracování, vykazování a monitorování finančních údajů.

II.1.5)Předpokládaná celková hodnota
Hodnota bez DPH: 8 700 000.00 EUR
II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ne
II.2)Popis
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: LU LUXEMBOURG
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Poskytovatel služeb musí být registrován v členském státě EU. Místo provedení služeb musí být v jednom 28 členských států EU nebo zemích EHP.

II.2.4)Popis zakázky:

EIF uzavře 1 smlouvu s 1 poskytovatelem služeb na poskytnutí služeb využití vnějších zdrojů OIM a RM-ORM. Rozsah využití vnějších zdrojů předpokládá zejména dobře provedené a určené úkoly opakovaného charakteru (viz oddíl 5 podmínek kompetence), kde kontrola postupů a příslušných informačních řešení zůstane v rámci EIF.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena není jediným kritériem zadání a všechna kritéria jsou uvedena pouze v zadávací dokumentaci
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 8 700 000.00 EUR
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v měsících: 24
Tuto zakázku lze obnovit: ano
Uveďte popis obnovení:

Zakázka může být prodloužena o další 2 roky. Zakázky tedy nesmí přesáhnout maximální dobu trvání 4 let.

II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky účasti
III.1.2)Ekonomická a finanční situace
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.1.3)Technická a odborná způsobilost
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.2)Podmínky vztahující se k zakázce
III.2.2)Podmínky realizace zakázky:

Jak je uvedeno v zadávací dokumentaci.

III.2.3)Informace o zaměstnancích odpovědných za realizaci zakázky
Povinnost uvádět jména a profesní kvalifikace zaměstnanců odpovědných za provedení dané zakázky.

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ne
IV.2)Administrativní informace
IV.2.2)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Datum: 01/08/2019
Místní čas: 23:59
IV.2.3)Předpokládané datum odeslání výzvy v k podání nabídek nebo účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být podávány nabídky nebo žádosti o účast:
Angličtina
IV.2.6)Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
Doba trvání v měsících: 6 (od uplynutí lhůty pro podání nabídek)
IV.2.7)Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 08/08/2019
Místní čas: 14:00
Místo:

Prostory EIF

Další informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek:

Otevírání nabídek není veřejné.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ano
Uveďte předpokládané datum zveřejnění dalších oznámení:

Po 4 letech.

VI.3)Další informace:
VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Soudní dvůr Evropské unie
Obec: Luxembourg
PSČ: L-2925
Země: Lucembursko
Tel.: +352 43031
Fax: +352 4303-2100
Internetová adresa: http://curia.europa.eu
VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
20/06/2019