Örömmel jelentjük, hogy a TED portál új verziója 2024. január 29-én megkezdi a működését (figyelem: ez tervezett időpont, az üzembe helyezés végleges dátuma még változhat). Szeretné tudni, milyen új funkciók lesznek elérhetők, milyen javításokat eszközöltünk a portálon, és ezek milyen könnyítéseket jelentenek majd a felhasználók számára? Ajánljuk figyelmébe cikkünket, mely ismerteti a legfontosabb újításokat.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Már lehet regisztrálni a TED-adatok továbbfelhasználóinak szóló 4. műhelytalálkozóra, amelyre 2023. december 14-én kerül sor.

Építési beruházás - 297674-2019

27/06/2019    S122

Magyarország-Budapest: Építési munkák

2019/S 122-297674

Ajánlati/részvételi felhívás

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_65551132
Postai cím: Istvánmezei út 1–3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Jámbor Tímea
E-mail: ekr@bmsk.hu
Telefon: +36 303099223
Fax: +36 13251751
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.bmsk.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000741172019/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000741172019/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: állami magasépítési beruházás

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Vállalkozási szerződés: Iskola építés Biatorbágyon

Hivatkozási szám: EKR000741172019
II.1.2)Fő CPV-kód
45000000 Építési munkák
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Földszint + 2 emeletes 16 tantermes Általános Iskola I.-II. ütemének kulcsrakész, teljes körű kivitelezése tornateremmel, a kapcsolódó kiszolgáló helyiségekkel, magyar organikus építészeti stílusú kialakítással.

I. -és II. ütem nettó hasznos alapterülete: 7966,4 m2 (minimum 1,9 m belmagasság).

Összesen 33 db oktatási terem plusz 1 db tornaterem volumenű oktatási funkciót tartalmaz.

A beruházás során megvalósítandó egy kültéri multifunkciós sportpálya, amely tartalmaz egy labdajátékokra alkalmas 44*22 m befoglaló méretű 968 m2 sportpályát és körülötte egy 4-sávos futókört és futó-távolugró pályát: 801 m2 alapterülettel, az ezeken készítendő szintetikus sportburkolat összes mennyisége: 1769 m2 alapterületű.

További információt a műszaki leírás tartalmaz.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45000000 Építési munkák
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU120 Pest
A teljesítés fő helyszíne:

2051 Biatorbágy, Kálvin tér 4. 452. hrsz. alatt található ingatlanhoz tartozó, mélyebben fekvő hátsó telekrész

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Földszint + 2 emeletes 16 tantermes Általános Iskola I.-II. ütemének kulcsrakész, teljes körű kivitelezése tornateremmel, a kapcsolódó kiszolgáló helyiségekkel, magyar organikus építészeti stílusú kialakítással.

I. -és II. ütem nettó hasznos alapterülete: 7966,4 m2 (minimum 1,9 m belmagasság)

Földszint + 2 emeletes épületegyüttes (I. + II. ütem) tartalmaz:

— 16 db tantermet,

— 3 db szaktantermet,

— 7 db csoportszoba tanítási termet,

— 1 db zene-tantermet,

— 1 db rajz-tantermet,

— 1 db tankonyha tanítási termet,

— 1 db technika műhely tanítási termet,

— 1 db kerámia- tanítási termet,

— 2 db nyelvi szoba tanítási termet,

— 1 db tornatermet (sporttechnológiával együtt, alapterülete fa sportparketta burkolattal: 546,2 m2) plusz fix lelátót.

Összesen 33 db oktatási terem plusz 1 db tornaterem volumenű oktatási funkciót tartalmaz.

Az épületegyüttes terepszint felett 4 használati szintet tartalmazó, monolit sáv- és pontalapozással (alapozásra vonatkozó összesen bruttó szintterület 2944,17 m2) és vasbeton pillérekkel vegyes falazott teherhordó falszerkezetekkel és monolit vasbeton födémszerkezetekkel készült teherhordó rendszerrel kell megépíteni.

A beruházás során megvalósítandó egy kültéri multifunkciós sportpálya, amely tartalmaz egy labdajátékokra alkalmas 44*22 m befoglaló méretű 968 m2 sportpályát és körülötte egy 4-sávos futókört és futó-távolugró pályát: 801 m2 alapterülettel, az ezeken készítendő szintetikus sportburkolat összes mennyisége: 1769 m2 alapterületű.

Az épület külső és belső tetőrészekkel kialakított, magyar organikus építészeti stílusú - a tantermi traktusok felett fafödémekkel kombinált - látszó faszerkezetes tetővel/fedélszékkel készítendő, melyben az aulatér feletti rész átlátható szabad belmagassága több mint 19 méter, a zsibongók feletti tetőrészek átlátható szabad belmagassága több mint 10 méter, a torna- és táncterem feletti részének átlátható szabad belmagassága 9,75 m, a tornaterem feletti rész rétegelt ragasztott fatartóra épített szelemenes szerkezet. Az oktatási létesítmény tervezett befogadóképessége: minimálisan 800 fő.

További információt a műszaki leírás tartalmaz.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Az M2)1 alkalmassági követelményre bemutatott szakembernek az MV-É jogosultság megszerzéséhez meghatározott szakmai gyakorlati időn felüli FMV többlet szakmai tapasztalata (hónap min.0-max. 60 hó) / Súlyszám: 4
Minőségi kritérium - Név: Az M2)2 alkalmassági követelményre bemutatott szakembernek az MV-ÉG jogosultság megszerzéséhez meghatározott szakmai gyakorlati időn felüli FMV többlet szakmai tapasztalata (hónap min.0-max. 60 hó) / Súlyszám: 3
Minőségi kritérium - Név: Az M2)3 alkalmassági követelményre bemutatott szakembernek az MV-ÉV jogosultság megszerzéséhez meghatározott szakmai gyakorlati időn felüli FMV többlet szakmai tapasztalata (hónap min.0-max. 60 hó) / Súlyszám: 3
Minőségi kritérium - Név: Építésszervezési terv Építéstechnológiai terv alszempontja / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: Építésszervezési terv Munkaerőterv alszempontja / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 70
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 550
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Tárgyi eljárásra történő jelentkezés előfeltétele az EKR rendszerben történő ajánlattevői regisztráció összhangban a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet rendelkezéseivel.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Az eljárásban a Kbt.62.§ (1) és (2) bek. szerinti kizáró okok érvényesülnek az AT, a közös ATk, alvállalkozók, alk. igazolásában résztvevő gazd. szereplők vonatkozásában. ATnek a Kbt.67.§ (4) bek.-re figyelemmel ajánlatában elektronikus űrlapon nyilatkoznia kell, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt.62.§ (1) és (2) bek. szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A 321/2015.(X.30.) Korm. rend. 15.§(1) bek. alapján az alk. igazolásában részt vevő alvállalkozó tekintetében az EEKD/ESPD benyújtásával az AT eleget tesz a Kbt. 67.§ (4) bekezdése szerinti nyilatkozati kötelezettségének.

Az öntisztázás vonatkozásában a Kbt.64.§-a az irányadó.

Igazolási mód: ATnek (az alk. igazolásában résztvevő gazdaság szereplő vonatkozásában is) az ajánlatban az EEKD/ESPD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62.§ (1) és (2) bek.-ek hatálya alá. Közös ajánlattétel esetén a közös ATk mindegyike külön formanyomtatványt nyújt be. AK a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 2.§ (1) bek.-re figyelemmel az ATk részére a közbeszerzési dokumentumokkal együtt elektronikus nyomtatvány formájában rendelkezésre bocsátja a jelen eljáráshoz tartozó EEKD/ESPD mintát.

A 62.§(1) bek. k) pont kb): ATnek elektronikus űrlapon nyilatkoznia kell arról, hogy a 2017. évi LIII. törvény 3.§ 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosát képes-e megnevezni, és valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyil.-t szükséges benyújtani. Ha a gazd. szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 2017.évi LIII. törvény 3.§ 38.pont a)-b) vagy d)alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyil.-t szükséges csatolni.

ATnek elektronikus űrlapon nyilatkoznia kell arról hogy nem tartozik a 62.§(1) bek. k) pont kc) alpontja szerinti kizárok ok hatálya alá.

A Kbt.69.§(4)-(7) bek.-re figyelemmel AK a felhívás II.2.5) pontjában található értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ATt megfelelő határidő tűzésével fogja felhívni a kizáró okok tekintetében igazolások benyújtására:

— Megkövetelt igazolási mód Mo.-i letelepedésű AT(k) és alvállalkozó(ik), valamint adott esetben az alk. igazolásában részt vevő gazd. szereplő(k) vonatkozásában: ATnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 8.§ (kivéve ib és gb pont) előírásai szerint

— Megkövetelt igazolási mód nem Mo.-i letelepedésű AT(k) és alvállalkozó(ik), valamint adott esetben az alk. igazolásában részt vevő gazd. szereplő(k) vonatkozásában: ATnek a 321/2015.(X.30.) Korm. rend. 10.§ előírásai szerint

A kizáró okok igazolásával kapcsolatban irányadóak továbbá a 321/2015. Korm. rend. 4.§-ában, a 6-7.§-aiban és a 12-16.§-aiban foglaltak.

A kizáró okok fenn nem állását igazoló dokumentumokat egyszerű másolatban is elegendő benyújtani.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1.§ (7) bekezdés alapján, hogy a kizáró okokra és az alk.i követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az AK – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az AT erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alk. előírása [Kbt.65.§(1)bek.c)pont]:

ATnek ajánlatában az EEKD/ESPD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az alábbi alk.i követelményeknek

Alkalmatlan az AT, amennyiben nem szerepel az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében. Alkalmatlan a nem Mo.-n letelepedett gazd. szereplő, ha az AK Kbt. 69.§ szerinti felhívására nem tudja igazolni, hogy be van jegyezve a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. melléklete szerinti hasonló nyilvántartásba. Az előírásnak való megfelelésről szóló igazolást az AK Kbt. 69.§ (4) bekezdés szerinti felhívásra kell benyújtani. Az igazolási módra a 321/2015(X.30.) Korm. rendelet 26.§ (1)-(2) bekezdései irányadóak. Ig. mód: lásd III.1.3.M1)-M2) p

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

P1.AK Kbt. 69.§ szerinti felhívására ATnek 321/2015.(X.30.)Korm. r. 19.§(1)bekezdés a)pontja alapján be kell nyújtania valamennyi pénzforgalmi számlavezető pénzügyi intézményétől származó, az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított 24 hónapra vonatkozó nyil.-t legalább az alábbi tartalommal:

— a pénzforgalmi bankszámla száma,

— mióta vezeti a pénzügyi intézmény a pénzforgalmi számláját,

— fizetési kötelezettségeinek a számlavezető pénzügyi intézmény felé a felhívás feladásának napjától visszaszámított 24 hónapban határidőre eleget tett-e,

— volt-e a pénzforgalmi számláján a felhívás feladásának napjától visszaszámított 24 hónapban 15 napot meghaladó sorba állítás.

P2.AK Kbt. 69.§ szerinti felhívására ATnek 321/2015.(X.30.)Kr. 19.§(1)bekezdés b)pontja alapján be kell nyújtania a saját vagy jogelődjének az eljárást megindító felhívás feladását megelőző lezárt üzleti évre vonatkozó a számviteli jogszabályok szerinti beszámolója(kieg. melléklet nélkül), ha a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja a közzétételét és könyvvizsgálói záradékát(amennyiben az kötelező). Ha az AT beszámolóval azért nem rendelkezik az AK által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alk.át a közbeszerzés tárgyából((épületek és/vagy sportpályák és ezekhez kapcsolódó létesítmények kivitelezése)származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni, a 321/2015.(X.30.)Kr. 19.§(2)bekezdés szerint. Amennyiben a kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, úgy erről szóló nyilatkozat. A céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló csatolása nem szükséges.

P3.AK Kbt. 69.§ szerinti felhívására ATnek a 321/2015.(X.30.)Korm. r. 19.§(1)bekezdés c)pontja alapján be kell nyújtania a cégszerűen aláírt nyilatkozatát az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három mérleg-fordulónappal lezárt üzlet évre vonatkozó közbeszerzés tárgya(épületek építési, felújítási, átalakítási munkáinak kivitelezése)szerinti, ÁFA nélkül számított árbevételről szóló nyilatkozatát attól függően, hogy az AT mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.

A 321/2015.(X. 30.)Kr. 19.§(3)bekezdése megfelelően alkalmazandó.

A Kbt. 65.§(8)bekezdése irányadó.

A 321/2015. Kr. 19.§(7)bek. alapján azokban az esetekben, amelyekben a 28.§-ban és a 36.§-ban meghatározott minősített ATk hivatalos jegyzéke - figyelemmel a 30.§-ban és a 39.§-ban foglaltakra - bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alk. követelménynek, a minősített ATk elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az elismert ATk hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is köteles az AK elfogadni az(1)bekezdésben foglalt egyéb igazolási módok helyett.

A Kbt.65.§(7)bekezdése alapján az előírt alk. követelményeknek az ATk bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alk. követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az AT e szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. A Kbt. 65.§(8)bekezdése alapján a szervezet, amelynek adatait az AT a gazdasági és pénzügyi alk. igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419.§-ában foglaltak szerint kezesként felel az AKt az AT teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért. Az alk. igazolására a Kr. 19.§(6)bekezdése is megfelelően irányadó.

A Kbt.65.§(6)bekezdése alapján közös ATk esetében a P1. és P2. alk. követelmény esetében elegendő, ha a közös ATk egyike megfelel. A P3. alk. min.követelménynek a közös ATk együttesen is megfelelhetnek.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P1. Alkalmatlan AT, ha a bármely számlavezető pénzügyi intézmény által kiadott igazolás szerint meglévő, és/vagy az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző 2 éven belül megszüntetett pénzforgalmi számlája tekintetében:

— fizetési kötelezettségeinek a számlavezető pénzügyi intézmény felé a felhívás feladásának napjától visszafelé számított 24 hónapban határidőre nem tett eleget, és/vagy

— számláján a felhívás feladásának napjától visszafelé számított 24 hónapban 15 napot meghaladó sorba állítás volt.

AK a sorba állítás alatt a 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontjában meghatározott fogalmat érti.

P2. Alkalmatlan az AT, közös AT, ha saját vagy jogelődjének a beszámolója alapján a mérleg szerinti eredménye az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 3 lezárt üzleti évben a mérleg szerinti eredménye 1 évnél több évben volt negatív.

Az időszak kezdete után létrejött gazdasági szereplő esetében működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (épületek és/vagy sportpályák és ezekhez kapcsolódó létesítmények kivitelezése) származó árbevétele nem éri el a nettó 2 000 000 000 forintot.

P3. Alkalmatlan az AT, közös AT, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző lezárt üzleti évben (amennyiben a működését később kezdte meg, úgy a működés megkezdésének időpontjától számítva) általános forgalmi adó nélkül számított közbeszerzés tárgyából (épületek és/vagy sportpályák és ezekhez kapcsolódó létesítmények kivitelezése) származó nettó 2 000 000 000 HUF árbevétellel.

AK a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2.§ (5) bekezdése alapján rögzíti, hogy a P1)-P3) pontban foglalt alkalmassági követelmény előzetes igazolására elfogadja, ha AT, vagy kapacitás szervezet bevonása esetén a kapacitás nyújtóként bevont gazdasági szereplő meghatalmazásával az AT az egységes európai közbeszerzési dokumentum formanyomtatványa IV. rész α pontjában nyilatkozik („igennel” kitölti) arról, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek. Ebben az esetben az alkalmassági követelményeket nem kell az egységes európai közbeszerzési dokumentum formanyomtatványa IV. rész B. pontjában feltüntetni. Az alkalmasság igazolását az AK a Kbt. 69.§ (4)-(7) bekezdésére figyelemmel kérheti az ATktől.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

M1)AK(továbbiakban: AK)Kbt. 69.§ szerinti felhívására ATnek(továbbiakban: AT)a Kbt. 65.§(1)bek.ének b)pontja és a 321/2015.(X. 30.)Korm. rend. 21.§(2)bek.ének a)pontja alapján csatolnia kell a jelen AF feladásának napját megelőző 60 hónapban az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített(ahol a teljesítés kezdő időpontja legfeljebb a jelen AF feladását megelőző 96 hónapra és befejező időpontja, azaz a műszaki átadás-átvétel időpontja az AF feladását megelőző 60 hónapon belüli időpontra esik), a 321/2015.(X. 30.)Korm. rend. 22.§(3)bek.e szerint a szerződést kötő másik fél által adott ig.t/ig.okat.

Az M1)alk.i min.követelmény igazolásá(ig.)nak részletes szabályait a közbeszerzési dok. tartalmazza.

M2)Az AK Kbt. 69.§ szerinti felhívására ATnek a Kbt. 65.§(1)bek.ének b)pontja és a 321/2015.(X. 30.)Korm. rend. 21.§(2)bek.ének b)pontja alapján be kell nyújtania nyil.át azon szakemberekről, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.

Az M2)alk.i min.követelmény ig.ára szolgáló nyil. részletes tartalmára, illetve ahhoz csatolandó egyéb dokumentumokra vonatkozó részletes előírást a közbeszerzési dok. tartalmazza.

Az alk. ig.ára szolgáló valamennyi dokumentumot egyszerű másolatban is elegendő benyújtani.

Az alk. ig.ára irányadó a Kbt. 65.§(6),(7),(9)és(11)bek.e is.

A Kbt. 65.§(6)bek. alapján az előírt műszaki és szakmai alk.i min.követelményeknek közös ATk együttesen is megfelelhetnek.

Ha az előírt alk.i követelményeknek az AT más szervezet/személy kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet/személy részéről a Kbt. 67.§(1)bek. szerinti nyil.ot.

AK rögzíti a 321/2015.(X.30.)Korm. rend. 1.§(2)bek.e alapján, hogy az AK által a Kbt. 69.§(4)-(7)bek.e alapján az alk.i követelmények ig.ainak benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a Korm. rend. IV. fejezetének megfelelően kell igazolnia, hogy megfelel az M1)- M2)pontokban meghatározott alk.i követelményeknek.

A minősített AT-i jegyzéken való szerepléssel kapcsolatban a 321/2015.(X.30.)Korm. rend. 1.§(4)bek.e az irányadó.

AK a 321/2015.(X.30.)Korm. rendelet 2.§(5)bek.e alapján rögzíti, hogy a M1)- M2)pontban foglalt alk.i követelmények előzetes ig.ára elfogadja, ha a gazdasági szereplő az EEKD IV. rész α pontjában nyilatkozik(„igennel” kitölti)arról, hogy megfelel az előírt alk.i követelményeknek. Ebben az esetben az alk.i követelményeket nem kell az EEKD formanyomtatvány IV. rész C-D. pontjában feltüntetni Az alk. ig.át AK a Kbt. 69.§(4)-(7)bek.ére figyelemmel kérheti ATktől.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M1) Alkalmatlan AT a szerződés teljesítésére, amennyiben nem mutat be az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, alapozástól/alépítménytől a teljes körű műszaki átadás-átvételig tartó kivitelezésére vonatkozó, az alábbiak szerinti kivitelezési referenciát, amely esetében a teljesítés kezdő időpontja legfeljebb az AF feladását megelőző 96 hónapra és a műszaki átadás-átvétel időpontja a AF feladását megelőző 60 hónapon belüli időpontra esik.

M1) 1 1 db referencia, amely amely tartalmazott legalább 10 db oktatási termet és a hasznos nettó alapterülete elérte az 4000 m2-t,

M1) 2. amely tartalmazott faburkolatú sportpadlóval ellátott min. 400 m2 alapterületű tornaterem és/vagy sportcsarnok építését sporttechnológiával együtt,

M1) 3. amely hagyományos teherhordó szerkezettel készült épületre vonatkozott és az alapozás felett lévő első szint(ek)(földszint és/vagy pinceszint)összes bruttó szintterülete elérte a 2000 m2-t,

M1) 4. szintetikus sportburkolattal ellátott új kivitelezésű multifunkciós kültéri sportpálya megvalósítására vonatkozott és a kültéri sportburkolat mennyisége elérte a 800 m2-t.

Oktatási terem: tanterem, szaktanterem, bármilyen más oktatási-tanítási funkciójú terem(csoportszoba, zene-oktatás, rajz-oktatás, technika/kézimunka-oktatás, tankonyha, nyelvoktatás)a tornaterem és/vagy tornaszoba és/vagy tornacsarnok és/vagy sportcsarnok(testnevelés/sport-oktatás)kivételével.

AK sporttechnológia alatt a következőt érti: a rögzített, rögzíthető és mozgatható sportberendezések sportszerek pontos elhelyezését, a padozat felületére a nemzetközi DIN és EN szabványoknak megfelelő színekkel történő pályavonalazás felfestését.

AK a hagyományos teherhordó szerkezettel készült épület alatt érti a következőket: az épület alapozása beton és/vagy vasbeton sávalapokkal és/vagy pont/pilléralapozással, vízszintes teherhordó szerkezete monolit és/vagy előregyártott vasbeton födémszerkezettel, és a függőleges teherhordó szerkezete(i)

— falazott teherhordó falakkal, és/vagy

— vasbeton pillérekkel kiegészített falazott teherhordó falakkal, és/vagy

— teherhordó vasbeton vázszerkezettel és közé falazott kitöltő falazatokkal

Valósult meg.

AK multifunkciós kültéri sportpálya alatt érti azt a kültéri sportpályát, amely legalább 3-féle labdajátékra és/vagy atlétikai sportágra is alkalmas.

Több referencia bemutatása esetén a fenti M1)1-M1)4. pont szerinti valamennyi elvárásnak pontonként egy-egy szerződéssel(ref.)kell teljeskörűen megfelelni, a különböző pontok tekintetében a ref.-k között az átfedés megengedett, azaz egy ref.-t az M1)1-M1)4. pontok közül több pont vonatkozásában is be lehet mutatni. A fenti M1)1-M1)4. pont szerinti valamennyi elvárásnak teljeskörűen max. összesen 4 darab szerződéssel(ref.)lehet megfelelni.

M2) Alkalmatlan AT a szerződés teljesítésére, ha nem mutatja be az alábbi szakembereket:

M2)1 Min. 1 fő, a 266/2013. Korm.rend. szerinti MV-É kat. FMV jogosultsággal rendelkező, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalattal rendelkező szakembert,

M2)2 Min. 1 fő, a 266/2013. Korm.rend. szerinti MV-ÉG kat. FMV jogosultsággal rendelkező vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalattal rendelkező szakembert,

M2)3 Min. 1 fő, a 266/2013. Korm.rend. szerinti MV-ÉV kat. FMV jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalattal rendelkező szakembert,

M2)4 Min. 1 fő, a 266/2013. Korm.rend. szerinti MV-M kat. FMV jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalattal rendelkező szakembert,

A szakemberek között az átfedés megengedett.

A szakember párhuzamosan szerzett gyakorlatainak hónapszáma nem adható össze, vagyis egy évben maximum 12 hónap vehető figyelembe.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

AK a nettó(n) vállalkozói díj(VD) 30 %-ának megfelelő mértékű előleget(E) biztosít, abban az esetben, ha a Vállalkozó 75 000 000 Ft-ot meghaladó mértékű E-t igényel, úgy E-visszafizetési biztosítékot köteles nyújtani az 75 000 000 Ft-ot meghaladó mértékű E tekintetében. E elszámolására vonatkozó szabályokat a szerződés tervezet(SZT)tartalmazza.Tartalékkeret(TK): a kivitelezésre jutó n VD 10 %-a.AK szerződést megerősítő biztosítékokat, ill. szerződést biztosító mellékkötelezettségeket köt ki(SZT): teljesítési-, jólteljesítési biztosíték (TK nélkül számított n VD 5-5 %-a), késedelmi-,hibás teljesítési-,meghiúsulási kötbér.A műszaki előrehaladásához igazodóan legfeljebb 11 darab részszámla,1db végszámla nyújtható be.A finanszírozás feltételeire:2017.évi CL. tv.;2007.évi CXXVII. tv.;2011.évi CXCV. tv.;2013.évi V. tv. 6:130.§ (1)-(2) bekezdésére, Ptk. 6:155. §;2015.évi CXLIII. tv. 135.§ (1)-(3), (5)-(6);322/2015 (X.30.) Kr. 32/A. §, 32/B§.A részletes fizetési feltételeket a SZT tartalmazza.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 25/07/2019
Helyi idő: 10:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 25/07/2019
Helyi idő: 12:00
Hely:

EKR

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Ajánlatkérő bontás során a Kbt. 68. § (4) valamint (6) bekezdésében foglaltakat, valamint a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-t alkalmazza.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.3)További információk:

1) Az AK a Kbt.71.§szerint teljes körben biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.

2) A helyszíni bejárás időpontja és helye: 4.7.2019 10:00 óra.Találkozás helye: 2051 Biatorbágy, Kálvin tér 4. AK konzultációt nem tart.

3) Csatolni kell az ajánlathoz a Kbt.66.§(6) bek.szerinti nyilatkozatokat.A 66.§(5) bek.szerinti felolvasólapot és a 66.§(2) bekezdése szerinti nyilatkozatot elektronikus űrlap formájában kell benyújtani.

4) III.1.3.) pontok szerinti alkalmassági feltételek és ezek igazolási módja a minősített ATk hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb.

5) Az adható pontszám alsó és felső határa valamennyi értékelési részszempont esetében: 0-100 pont.

6) AK a szerződés megkötésének feltételéül szabja, hogy a nyertes AT a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt rendelkezzen a építési munkákra vonatkozóan saját névre szóló”all risk” típusú szakmai felelősségbizt.-sal (építésbizt.-sal), melynek kárérték limitje legalább 1 milliárd Forint/káresemény és legalább 5 milliárd Forint/kárév.Az ajánlathoz csatolni kell az ATtől származó szándéknyilatkozatot a felelősségbizt.vonatkozásában közb.dok.-ban foglaltak szerint.

7) A felhívás III.1.3) M2)1-M2)4 pontjai szerinti pozíciókra bemutatott szakembereknek a szerződéskötés időpontjára szerepelniük kell a Magyar Mérnöki Kamara nyilvántartásában.Amennyiben a bemutatott szakember a kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötéséig nem rendelkezik, a kamarai regisztráció elmaradása a szerződéskötéstől való visszalépésnek minősül a Kbt.131.§(4) bek.alapján, melynek következtében a második legkedvezőbb ajánlatot nyújtóval köt szerződést AK.

8) AK a szerződés teljesítése érdekében nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását.

9) AK az eljárásban alkalmazza a Kbt.75.§(2) bekezdés e) pontját.

10) FAKSZ: dr.Kiss László 00172

11) AK a közbeszerzési eljárást a Kbt.53.§(6) bekezdéseire figyelemmel feltételes közbeszerzési eljárásként indítja meg.

12) Közös ajánlattétel esetén a Kbt.35.§-a alapján kell eljárni.

13)Kiegészítő tájékoztatás kérések során AK a Kbt.56.§-a alapján jár el.

14) A 2., 3.és 4.értékelési részszempontok tekintetében ATknek meg kell adniuk a megajánlott személyek nevét, értékelés szempontjából releváns szakmai tapasztalatuk mennyiségi adatait, továbbá a megajánlott szakemberek szakmai önéletrajzával kell alátámasztaniuk a megajánlott adatokat.A 2., 3., és 4.értékelési részszempontok tekintetében a szakemberek között az átfedés megengedett.

15) Az információk további pontjait a közb.dok.tartalmazza.

16)Csatolni kell az ajánlathoz a tételes árazott költségvetést és az építésszervezési tervet.Nyertes ATnek projekttervet (pénzügyi ütemterv,műszaki ütemterv,organizációs terv-rajzos és szöveges formában) kell készítenie.

17) Az adható pontszám alsó és felső határa valamennyi értékelési részszempont esetében: 0-100 pont.

Az 1. értékelési részszempont esetében a Közbeszerzési Hatóság 21.12.2016 napi útmutatójának A .1.ba pontja szerinti fordított arányosítás módszerével számolja ki a pontszámokat az ajánlatkérő. A 2-6. értékelési résszempont esetében a Közbeszerzési Hatóság a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról szóló 21.12.2016-i útmutatójának (KÉ 2016. évi 147. szám) A.1.b/bb) pontja szerinti egyenes arányosítás módszere kerül alkalmazásra.

18) A részajánlat tétel kizárásának indoka: Ajánlatkérő egységes kivitelezési tervdokumentációval rendelkezik, amely nem bontható sem szakági, sem kivitelezés technológiai, sem organizációs szempontból részekre. A kivitelezés egyes részfolyamatai szorosan egymáshoz kapcsolódnak, egymásra épülnek, nem tartalmaznak olyan részfeladatot, mely a többitől elválaszthatóan, önálló egységként kezelhető, a beruházás munkaszervezése egy ajánlattevő esetében hatékonyabban megoldható.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-a szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
25/06/2019