A TED honlapja 2022. november 2-a óta meg tudja jeleníteni az e-hirdetményeket. A keresési funkció módosult: kérjük, módosítsa ennek megfelelően egyéni keresési beállításait. Tájékozódjon a változásokról "hírrovatunkból és az aktualizált útmutatóból.

Építési beruházás - 297693-2019

27/06/2019    S122

Magyarország-Győr: Többfunkciós épületek kivitelezése

2019/S 122-297693

Ajánlati/részvételi felhívás

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_21314713
Postai cím: Városház tér 1.
Város: Győr
NUTS-kód: HU221 Győr-Moson-Sopron
Postai irányítószám: 9021
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Pápai Gábor
E-mail: papai.gabor@gyor-ph.hu
Telefon: +36 96500270
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.gyor.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000703882019/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000703882019/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Regionális vagy helyi hatóság
I.5)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

XJÁ kivitelezések 5 részben

Hivatkozási szám: EKR000703882019
II.1.2)Fő CPV-kód
45211350 Többfunkciós épületek kivitelezése
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

A győri Xantus János Állatkert átfogó fejlesztésének keretében a tárgyi létesítmények kivitelezése műszaki dokumentáció szerint, vállalkozói szerződés keretében, 5 részben, az alábbiak szerint:

1. Elefántház építése

2. Himalája bemutató építése

3. Pingvin és törpevíziló bemutató építése

4. Műhelyépület újjáépítése

5. Állategészségügyi központ átalakítása

Minden részben: A közbeszerzési műszaki leírásában és a költségvetési kiírásban feltüntetett anyagok, berendezések a közbeszerzés tárgyának AK által megkövetelt jellemzőinek egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében kerültek megjelölésre, a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést a megnevezések mellé kell érteni, AK az egyenértékű teljesítést elfogadja, részletek a röv. nélk. KD-ban.

VI.3. értékelési szempont:Az 1. részszempont esetében a pontkiosztás módszere: KD szerint részletek:

1.1 értéksz: KH útm.2 019 106sz.arányosítás,1.2. ponthozzárendelés, 2. értéksz: KH útm.2 019 106sz fordított arányosítás

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: igen
Ajánlatok valamennyi részre
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Elefántház építése

Rész száma: 1
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45211350 Többfunkciós épületek kivitelezése
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU221 Győr-Moson-Sopron
A teljesítés fő helyszíne:

9027 Győr, Kiskút liget, hrsz. 5779

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A tervezett bemutató az állatkert új területén lesz kialakítva (hrsz. 5779). A látogatói forgalom a meglévő állatkerti terület felől érkezik - az új sétaútvonal a meglévő tornacsarnok és az új épület közötti részen kapcsolódik össze a meglévő úthálózattal.

Az elefántok részére több „egyszemélyes” box és egy nagyobb bemutatótér kerül kialakításra.

A boxok különböző méretűek; egyik oldalon a gondozói folyosóhoz, a másikon a belső kifutóhoz kapcsolódnak. Az összes egység között zárható átjáró készül; a zárást kézi mozgatású rácsos acél tolókapu biztosítja, amihez a gondozónak biztonságosan hozzá kell férnie.

Egyes feladatok ellátása során a biztonságos munkavégzést speciális kialakítású, ún. „protectiv contact” fal biztosítja - ennél az ápoló nincs egy térben az állattal, csak szűk nyíláskon keresztül érintkezik vele, ill. további lehetőséget biztosít az emeleten kialakított kezelőgaléria.

Az állatok területére természetes fény nagyrészt felülvilágítókon keresztül jut be, illetve közvetetten a gondozói folyosó ablakaiból a rácsos térelhatároló szerkezeteken át. A belső kifutó padlója homokfeltöltéssel készül, a boxok padlója és a falfelületek lábazati sávja könnyen takarítható poliuretán bevonati rendszert kapnak. A nagy bemutató térhez kapcsolódik egy medence is. (Vízforgató berendezés nem készül)

A látogatói tér felől biztonsági elválasztásként villanypásztorként működő kerítés készül vasbeton oszlopok között kifeszített acélsodronyokból. (Kialakítása megegyezik a külső kifutókat határoló kerítéssel.) A látogatói terület padlószintje a kifutóétól 1,5 m-rel magasabbra kerül

A kifutó felé szabad nyílás, a medencetér felé üvegfal elválasztás készül.

Feladat sodrony rendszerű távműködtetésű, állatkerti állatok mozgatására alkalmas nyílászáró-rendszer beépítése is.

A gazdasági és szociális funkciók a 6,0 m-es belmagasságú boxok sávjának folytatásában osztófödémmel kialakított kétszintes épületrészben kapnak helyet. A személyzeti bejárat a sétaút megemelt szintjét kihasználva a két szint közti lépcső pihenőjébe nyílik. A földszinten kap helyet egy „kiegészítő konyha”, ahol az állatok takarmányozását készítik elő (főzési, melegítési lehetőség nem tervezett, nem szükséges), egy ide kapcsolódó hűtőkamrával, továbbá a faelgázosító kazán részére kialakított helyiség. Az emeletre kerül a gondozói szoba egy kis szociális blokkal, teakonyhával, egyéb tárolási lehetőséggel. A gondozói szoba melletti folyosóról indul kis szintkülönbséggel a boxok légterében kialakított kezelőgaléria.

Az épület megjelenését a terrakotta és szürke színű vakolt felületek, az ívek által létrehozott hangsúlyok határozzák meg. A homlokzat hőszigetelő vakolatrendszerrel, szürke alumínium nyílászárókkal készül; a bádogos szerkezetek antracit szürke színben, a csatlakozó acél szerkezetek horganyzott felülettel készülnek. Az alapozása vasalatlan sávra fekvő, gerenda-szerűen vasalt monolit vasbeton sávalapozás.

A teherhordó falazatok monolit vasbeton szerkezetekből készülnek. A látogatói tér falfelületei látszóbeton minőségben készülnek. A belső kifutó rétegelt ragasztott fa tartószerkezettel, acél trapézlemez födémmel készül. Az épület többi részén monolit vasbeton zárófödém készül, lapostetőként kialakítva. A külső medence a tartószerkezeti terveknek megfelelően kialakított lejtős, teknőszerű kiképzésű vasbeton szerkezet.

Bruttó alapterület:1 137,6 m2

Hasznos alapterület: 1129,89 m2

Átl. épületmagasság: 6,46 m

Tartalékkeret: 5 %, felhasználásra vonatkozó szabályok szerződés szerint.

A részleteket a közbeszerzési dokumentumok, műszaki leírás és árazatlan költségvetés kiírás tartalmazza.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 1. részszempont: Projektterv minősége / Súlyszám: 30
Minőségi kritérium - Név: 1.1 alszempont: Ütemterv minősége / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 1.2 alszempont: Organizációs terv minősége / Súlyszám: 20
Ár - Súlyszám: 70
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 390
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

322/2015 (X.30.) KR

(Étv.) Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény

191/2009 (IX.15.) KR ez építőipari kivitelezési tevekénységről;

4/2002 (II.20.) SzCsM-EÜM. együttes rendelet

2. részszempont: Egyösszegű nettó ajánlati ár tartalékkeret nélkül (HUF)

II.2.7) A megadott 390 nap naptári napban értendő.

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Himalája bemutató építése

Rész száma: 2
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45211350 Többfunkciós épületek kivitelezése
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU221 Győr-Moson-Sopron
A teljesítés fő helyszíne:

9027 Győr, Kiskút liget, hrsz. 5774

VI.3. minden részben: 41. Amennyiben a felhívás és a dokumentáció ellentmondásban van egymással, úgy a felhívásban foglalt rendelkezések az irányadóak

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A tervezett Himalája bemutató épülete a medve és a tigris kifutókhoz, illetve másik oldalán a gazdasági udvarhoz kapcsolódik (hrsz. 5774). A gazdasági udvar az állatkert ÉK-i oldalán, az Ipar csatorna felőli gazdasági bejáraton át közelíthető meg. A gazdasági udvarban jelenleg állategészségügyi központ, takarmányfeldolgozó és öltözőépület, illetve műhelyek, tárolók vannak. A fejlesztési tervek szerint az elavult állapotú műhelyépület elbontásra kerül, helyén részben új épület épül (jelen eljárás 4. része), melyhez csatlakoztatni kell a tervezett új Himalája bemutató hosszúkás, L-alakú épületét az előírások szerint, ami elhelyezése által lehatárolja a gazdasági udvar végét az állatkifutóktól.

A tervezett épület funkcióját tekintve három fő egységből áll - ezek a medvék területe, a tigrisek területe, illetve egy fedett, nyitott tároló. Az állatok elhelyezésére szolgáló területek mindkét esetben három boxból és egy gondozói közlekedőből állnak. Az állatok részére a boxok és a külső kifutó között búvónyílások lesznek, az állatok ezeken keresztül közlekednek külső és belső területük között. A búvónyílásokhoz kézi, mechanikus távnyitó szerkezettel ellátott tolóajtók kerülnek. A gondozói közlekedő a boxok felé acélrács elválasztással készül. A tigris kifutóhoz kapcsolódóan egy részben fedett, nyitott elkülönítő tér lesz kialakítva. Az elkülönítő ideiglenes használatú, a kifutó járműves megközelítése is ezen keresztül biztosított. Ennek folytatásaként készül egy tüzifa tároló, a szomszédos épületben lévő kazán kiszolgálására, ami a Himalája bemutató fűtését is biztosítja majd.

Az épület külső megjelenése: a gazdasági udvar felől a barnás színű vakolat, a szürke alumínium nyílászárók, az antracitszürke fémfelületek a csatlakozó (tervezett) műhelyépületről (jelen eljárás 4. része), „átvett elemek”. Az ajtólapokon és az acélszerkezeten megjelenő sárga szín jelzi a gazdasági udvar egyéb épületeitől való eltérést - ezeken a részen már állatok is tartózkodnak.

Az állatok kifutói felől az állatkertben általánosan használt „szélezetlen” deszkából készült burkolat készül a kifutó lehatárolásához tervdokumentációban foglaltak szerinti magasságban. Így a látogatók útvonala felől ez a kerítés jellegű deszkafal szinte teljesen eltakarja az épületet.

Vasalatlan sávra fekvő, gerenda-szerűen vasalt monolit vasbeton sávalapozás készül, legalább fagyhatár alatti kialakítással, a kapcsolódó műhelyépület alapozási síkjával összehangoltan. Az teherhordó falazatok 20 cm vtg monolit vb szerkezetből készülnek. A nyílások áthidalásai a monolit vb szerkezetek részeként készülnek. A fedett, nyitott épületrész tartószerkezetét acél keretállások alkotják. A válaszfalak részben monolit vb, részben acélvázas, rácsos szerkezetek. Az épület zárófödéme 20 cm vtg monolit vb lemezszerkezet statikus tervező által méretezve, lapostetőként kialakítva. A homlokzatokra hőszigetelő vakolatrendszer kerül, a gazdasági udvar felől finomszemcsés vékonyvakolattal, barnás „földszínekből” választott két árnyalatban színezve. Egyenes rétegrendű, nem járható lapostető készül, melyen többrétegű víztiszta polikarbonát üvegezésű fix felülvilágító kupolák lesznek beépítve. Az épületben ipari jellegű műgyanta padló készül, a falfelületek szintén műgyanta festést kapnak. A mennyezet glettelt, festett betonfelület.

Beépített alapterülete: 187,04 m2

Hasznos alapterülete: 103,06 m2

Átlagos épületmagasság: 4,02 m

Tartalékkeret: 5 %, felhasználásra vonatkozó szabályok szerződés szerint.

A részleteket a közbeszerzési dokumentumok, műszaki leírás és árazatlan költségvetés kiírás tartalmazza.

AK felhívja a figyelmet arra, hogy a jelen építési beruházás során felhasznált termékeknek a jelen felhívásban és a dokumentációban megjelölt termékeknek, vagy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdés szerint „azzal egyenértékű” termékeknek kell megfelelniük.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 1. részszempont: Projektterv minősége / súlyszám: 30 / Súlyszám: 30
Minőségi kritérium - Név: 1.1 alszempont: Ütemterv minősége / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 1.2 alszempont: Organizációs terv minősége / Súlyszám: 20
Ár - Súlyszám: 70
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 390
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

322/2015 (X.30.) KR

(Étv.) Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény

191/2009 (IX.15.) KR ez építőipari kivitelezési tevekénységről;

4/2002 (II.20.) SzCsM-EÜM. együttes rendelet

2. részszempont: Egyösszegű nettó ajánlati ár tartalékkeret nélkül (HUF)

II.2.7) A megadott 390 nap naptári napban értendő.

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Pingvin és törpevíziló bemutató építése

Rész száma: 3
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45211350 Többfunkciós épületek kivitelezése
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU221 Győr-Moson-Sopron
A teljesítés fő helyszíne:

9027 Győr, Kiskút liget, hrsz. 5779

Minden részben:AK kéri az ütemtervet MS Project2007(vagy későbbi verziók)programban elkészítve azzal, hogy 2-5 részekben Excel formátumban is benyújtható helyette.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A tervezett bemutató az állatkert új területén lesz kialakítva (hrsz. 5779). A látogatói forgalom a meglévő állatkerti terület felől érkezik - az új sétaútvonal a meglévő tornacsarnok és az új épület közötti részen kapcsolódik össze a meglévő úthálózattal. Az épület gazdasági megközelítése a nyugati oldalon, az épület és a szomszédos karám közt kialakuló gazdasági útról lehetséges.

Az épület két részből áll. Az egyik felén a pingvinek számára kialakított helyiség van, míg a másik felén a törpe vízilovak helyisége van, mely acél kerítéssel két részre és egy előtérre van osztva. Mindkét állat számára van egy épületen belüli medence. A külső kifutók az épület keleti hosszoldalához csatlakoznak. A látogatók csak külső térben láthatják az állatokat, az épületen belülre nem mehetnek.

A vízilovak kifutója földbe ásott akácrönkökkel van lekerítve, és csatlakozik hozzá egy emelt padlószintű, stégszerű betekintő. Helyet kap még a kifutóban egy vízkezelési rendszer nélküli medence.

A pingvinek kifutója emelt terepszinttel készül, és egy komplett vízkezeléssel rendelkező medence kerül bele. A medence egyik külső oldalán üvegfalon keresztül lehet a vízben úszó állatokat figyelni.

A látogatók a kifutók északi és keleti oldalán haladnak végig. A séta útvonal szintje változik, először felvezet a pingvin medence tetejére, majd le lehet menni lépcsőn, vagy rámpán, a süllyesztett részre. A látogatói közlekedési útvonalak akadálymentes közlekedést biztosítanak.

A tereprendezés során nincs szükség a jelenlegi terepszint 1 méternél nagyobb mértékű változtatásra.

A két pingvin medence vízkezelési gépészeti rendszere a szomszédos, meglévő épületben kap helyet. Az épület jelen kivitelezés keretében felújításra kerül, azonban ezek a munkák nem minősülnek építési engedély köteles tevékenységeknek.

Az új épület földszintes, lapostetős, egyszerű épületformával. A kifutók, és a látogatók felől az épület, egy az állatkert más épületeire is jellemző szélezetlen deszka kerítéssel kerül eltakarásra. A szomszédos régi épület, és a körülöttük kialakuló gazdasági területek elé is kinyúlik, azokat eltakarva a látogatói zóna, és főleg a régi épület előtt majdan kialakítandó éttermi terasz felől.

Az épület hátsó gazdasági területre néző homlokzata vakolt felületű.

Az alapozás vasalatlan sávra fekvő, gerenda-szerűen vasalt monolit vasbeton sávalapozás, legalább fagyhatár alatti kialakítással.

A teherhordó falazatok 20 cm vtg monolit vb szerkezetből készülnek. A nyílások áthidalásai a monolit vb szerkezetek részeként készülnek. A válaszfalak részben monolit vb, részben acélvázas, rácsos szerkezetek.

Az épület zárófödéme 20 cm vtg monolit vb lemezszerkezet statikus tervező által méretezve, lapostetőként kialakítva. Egyenes rétegrendű, nem járható lapostető készül, EPS hőszigetelésből kialakított 2,0 %-os lejtésadó réteggel, csapadékvíz elleni PVC lemezszigeteléssel.

A homlokzatokra grafitos eps hőszigetelésre felhordott vakolatrendszer kerül, a gazdasági útvonal felől finomszemcsés vékonyvakolattal, világos szürke árnyalatban színezve. Az állatkifutók felőli homlokzatokra acélvázra szerelt faburkolat kerül, ami biztosítja egyrészt a hőszigetelő réteg védelmét, másrészt a kifutó esztétikai lehatárolását.

A medencék a tartószerkezeti terveknek megfelelően kialakított vasbeton szerkezetek. A pingvin medence függőleges oldalfalakkal, míg a víziló medence lejtős, teknőszerű kialakítással készül. A pingvin medence egy részén acél pillérekkel gyámolított üvegfal készül.

Beépített alapterülete: 95,1 m2

Hasznos alapterülete: 75,32 m2

Átlagos épületmagasság: 3,66 m

Tartalékkeret: 5 %, felhasználásra vonatkozó szabályok szerződés szerint.

A részleteket a KD, műszaki leírás és árazatlan költségvetés kiírás tartalmazza.

AK felhívja a figyelmet arra, hogy a jelen építési beruházás során felhasznált termékeknek a jelen AF és a KD megjelölt termékeknek, vagy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdés szerint „azzal egyenértékű” termékeknek kell megfelelniük.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 1. részszempont: Projektterv minősége / súlyszám: 30 / Súlyszám: 30
Minőségi kritérium - Név: 1.1 alszempont: Ütemterv minősége / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 1.2 alszempont: Organizációs terv minősége / Súlyszám: 20
Ár - Súlyszám: 70
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 390
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

322/2015 (X.30.) KR

(Étv.) Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény

191/2009 (IX.15.) KR ez építőipari kivitelezési tevekénységről;

4/2002 (II.20.) SzCsM-EÜM. együttes rendelet

2. részszempont: Egyösszegű nettó ajánlati ár tartalékkeret nélkül (HUF)

II.2.7) A megadott 390 nap naptári napban értendő.

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Műhelyépület újjáépítése

Rész száma: 4
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45211350 Többfunkciós épületek kivitelezése
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU221 Győr-Moson-Sopron
A teljesítés fő helyszíne:

9027 Győr, Kiskút liget, hrsz.: 5774

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Az állatkert gazdasági udvara a terület északkeleti oldalán, az Ipar csatorna felőli gazdasági bejáraton át közelíthető meg a Tóth László utcáról. A jelenlegi műhelyépület földszintes, kishajlású tetővel fedett; egy eredetileg istállóként használt ház többszöri átalakításával, bővítésével alakult ki. A beruházó szándéka az épület teljes elbontása.

A jelenlegi épület terepszint feletti része elbontásra kerül. A bontások során veszélyes hulladék várhatóan nem keletkezik.

A tervezett új épület a jelenlegi helyén, annak kontúrjain épül, kiegészítve a jelenleg a tigrisek kifutójához tartozó sarokkal. Az épület két fő egységből áll, az egyikben a műhelyek és azokhoz tartotó raktárak lesznek, a másikban tároló és feldolgozó helyiségek. A tároló egység és a raktárak lapostetővel készülnek, a két műhely nagyobb belmagasságot kap egy félnyeregtetős lefedéssel.

A tároló egységben két tároló helyiség, illetve az állatok ellátását biztosító takarmányraktár lesz, amihez egy előkészítő és egy daráló helyiség kapcsolódik. A darálógép a nagy porterhelés miatt zárt ajtónál külső kapcsolóval lesz indítható. Ez az épületrész fűtetlen.

A másik részben egy asztalos és egy TMK műhely lesz, az ezekhez tartozó raktárakkal. A műhelyekben csak gyalogos, illetve kézikocsis közlekedéssel számolunk; targonca, egyéb gépjármű nem jár be. A tetőgerinc alatt a lapostető melletti falszakaszon magasan elhelyezett bevilágító és szellőztető nyílászárók lesznek, egyenletes megvilágítást biztosítva a munkahelyeknek. A helyiségek temperáltak lesznek (12-14oC), a fűtés melegvizes radiátorokkal történik, másik épületben lévő központi kazánról működtetve.

Az épület megjelenését a barnás „földszínek” két árnyalatából készült vakolt felületek határozzák meg. Alumínium, illetve műanyag nyílászáró szerkezetek készülnek, szürke színben. A bádogos szerkezetek antracit szürke színben készülnek. A tigris kifutóval határos homlokzatszakasz az állatkertben általánosan használt „szélezetlen” deszkából készült védőburkolatot kap.

Monolit vasalt beton sávalapok készülnek. Az új teherhordó falazatok 30 cm vtg vázkerámia falazóblokkból, illetve a fűtetlen részen 20 cm vtg monolit vb szerkezetből készülnek. Az oromzatok és a fatartók közötti kitöltő falak 25 cm vtg gázszilikát. A nyílások áthidalásai az adott falazati rendszer elemeiből, vagy a monolit vb szerkezetek részeként készülnek. A födém monolit vb lemezszerkezet. A műhelyek feletti félnyeregtető tartószerkezete rétegelt ragasztott fatartókból és fa szelemenekből áll. A homlokzatokra hőszigetelő vakolatrendszer kerül, finomszemcsés vékonyvakolattal, barnás „földszínekből” választott két árnyalatban színezve, 8 cm vastagságban.

Bruttó alapterület: 228,00 m2

Hasznos alapterület: 197,31 m2

Átlagos épületmagasság: 3,45 m

Tartalékkeret: 5 %, felhasználásra vonatkozó szabályok szerződés szerint.

A részleteket a közbeszerzési dokumentumok, műszaki leírás és árazatlan költségvetés kiírás tartalmazza.

AK felhívja a figyelmet arra, hogy a jelen építési beruházás során felhasznált termékeknek a jelen felhívásban és a dokumentációban megjelölt termékeknek, vagy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdés szerint „azzal egyenértékű” termékeknek kell megfelelniük. AK az építési beruházás során felhasznált „azzal egyenértékű” termék alatt a dokumentáció műszaki leírásában részletesen meghatározott termék műszaki paramétereinek mindenben megfelelő termékeket érti.

A közbeszerzési műszaki leírásában és a költségvetési kiírásban feltüntetett anyagok, berendezések a közbeszerzés tárgyának AK által megkövetelt jellemzőinek egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében kerültek megjelölésre, a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést a megnevezések mellé kell érteni, AK az egyenértékű teljesítést elfogadja.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 1. részszempont: Projektterv minősége / súlyszám: 30 / Súlyszám: 30
Minőségi kritérium - Név: 1.1 alszempont: Ütemterv minősége / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 1.2 alszempont: Organizációs terv minősége / Súlyszám: 20
Ár - Súlyszám: 70
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 390
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

322/2015 (X.30.) KR

(Étv.) Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény

191/2009 (IX.15.) KR ez építőipari kivitelezési tevekénységről;

4/2002 (II.20.) SzCsM-EÜM. együttes rendelet

2. részszempont: Egyösszegű nettó ajánlati ár tartalékkeret nélkül (HUF)

II.2.7) A megadott 390 nap naptári napban értendő.

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Állategészségügyi központ átalakítása

Rész száma: 5
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45453000 Nagyjavítás és felújítás
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU221 Győr-Moson-Sopron
A teljesítés fő helyszíne:

9027 Győr, Kiskút liget, hrsz. 5774

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Az állateü központ épülete a gazdasági udvarhoz kapcsolódik, ez terület északkeleti oldalán, az Ipar csatorna felőli gazdasági bejáraton át közelíthető meg a Tóth László utcáról (hrsz. 5774). Az egykori istállóból 1998-ban bővítéssel kialakított földszintes, magastetős épület falazott szerkezetű, fafödémes, a tető acél elemekkel megerősített faszerkezet. A nyílászárók, burkolatok elavultak, a szerkezetek a jelenlegi energetikai elvárásoknak nem felelnek meg, az utólagos beavatkozások látható nyomai is rontják az esztétikai minőséget. Funkcionálisan három fő egységből áll az épület - az állatorvosi részen történik a sérült, vagy beteg állatok vizsgálata, ellátása; az állattartó rész a beteg állatok elkülönítésére szolgál; a kazánház a központ és a szomszédos épületek fűtését is biztosítja. Az épület látogatóktól elzárt területen helyezkedik el, csak az állatkerti személyzet használja

Elsődleges célja a belső terek minőségi felújítása és kis mértékű átalakítása, illetve az épület energetikai jellemzőinek javítása a lehetőségekhez mérten. Az állatorvosi részen az öltöző megszűnik (helyette a szomszédos épületben lesz új fekete-fehér öltözőblokk kialakítva). Az alaprajzi rendszer átalakításával eggyel több vizsgálóhelyiség alakul ki. Az állattartó részen új elválasztó szerkezetek készülnek - jellemzően horganyzott acél szerkezetekből, rácsos és lemezelt kialakítással; illetve két helyen falazott szerkezettel. A jelenlegi fal- és padlóburkolatok elbontásra kerülnek. A terven jelölt helyeken új falburkolatok készülnek, a padlókra könnyen tisztítható poliuretán bevonati rendszer kerül. A meglévő gipszkarton és osb álmennyezetek bontásra kerülnek, helyettük egységesen új gipszkarton álmennyezeti rendszer készül. A falakra és a mennyezetre mosható festés kerül. A jelenlegi zuhanyzó-wc a közelmúltban került felújításra, jó állapotú, ezt a mostani felújítás nem érinti.

Az épület feltehetően beton sávalapokra épült; a tervezett átalakítások a meglévő alapozást nem érintik, a terhelés nem változik jelentősen, feltárás nem történt. Bontásra kerül az összes nyílászáró, a falnyílások tervezett átalakítása után a homlokzatokon hőhídmentes alumínium profilú, hőszigetelő üvegezésű szerkezetek kerülnek beépítésre. A homlokzati falakra dryvit rendszerű hőszigetelő vakolatrendszer kerül. A padlástér beépítése nem tervezett, a padlásfödémre üveggyapot hőszigetelés kerül.

A bontási munkák során fokozott figyelmet kell fordítani a munkavédelmi előírások betartására, teherhordó szerkezeteket is érintő bontásoknál a megmaradó részek állékonyságának biztosítására. A bontások során veszélyes hulladék várhatóan nem keletkezik. Az épület megjelenését a gazdasági udvar korábbi fejlesztési terveihez igazodva a barnás „földszínek” két árnyalatából készült vakolt felületek határozzák meg. A homlokzati nyílászárók antracit szürke színben készülnek. A felújítás a tetőszerkezetet nem érinti, a tetőfedés és a függőeresz csatorna megmarad, a függőleges csatornák helyére újak kerülnek.

Bruttó alapterülete: 184,64 m2,

Hasznos alapterülete: 145,93 m2

Tartalékkeret: 5 %, felhasználásra vonatkozó szabályok szerz. szerint.

A részleteket a KD, ML és árazatlan költs. kiírás tartalmazza.

AK felhívja a figyelmet arra, hogy a jelen ép. ber. során felhasznált termékeknek a jelen AF és a KD megjelölt termékeknek, vagy a 321/2015. (X. 30.) K.r.46. § (3) bek szerint „azzal egyenértékű” termékeknek kell megfelelniük. AK ép ber során felhasznált „azzal egyenértékű” termék alatt a KD ML-ban részletesen meghatározott termék műszaki paramétereinek mindenben megfelelő termékeket érti. Minden rész:VI.3. folyt: 33. Az AF terjedelmi okokból nem tartalmaz minden előírást, így a KD-kal együtt értelmezendő. 34. AT ajánlatában nyil. kell KD szerinti formában és tartalommal. 35. 322/2015. (X. 30.) Kr. 24. § (1) bek. szakmai ajánlatot kér be AK, melynek részei:- az árazatlan költségvetés(eke)t kitöltve (beárazva), -ütemterv és organizációs terv (együtt projektterv), ezek nem hiánypótolh

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 1. részszempont: Projektterv minősége / súlyszám: 30 / Súlyszám: 30
Minőségi kritérium - Név: 1.1 alszempont: Ütemterv minősége / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 1.2 alszempont: Organizációs terv minősége / Súlyszám: 20
Ár - Súlyszám: 70
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 390
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

322/2015 (X.30.) KR

(Étv.) Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény

191/2009 (IX.15.) KR ez építőipari kivitelezési tevekénységről;

4/2002 (II.20.) SzCsM-EÜM. együttes rendelet

2. részszempont: Egyösszegű nettó ajánlati ár tartalékkeret nélkül (HUF)

II.2.7) A megadott 390 nap naptári napban értendő.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Valamennyi rész esetén az elj-ban nem lehet AT, AV, és nem vehet részt az alk.ig-ban olyan gazd.szer., akivel szemben a Kbt. 62.§ (1)-(2) bek. felsorolt kizáró okok bármelyike fennáll. AT (közös AT mindegyikének külön), alk.ig-ban részt vevő gazd. szereplőnek az ajánlatban a Kbt. Második Része szerinti elj-ban ajánlata benyújtásakor a 321/2015. (X.30.) KR (továbbiakban KR) II. Fej. megfelelően, az EEKD-ben kell benyújtani, be kell nyújtani az AT arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés telj-hez a 62. § (1)-(2) bek.szerinti kizáró okok hatálya alá eső AVt - akkor is, ha AK az eljárásban nem írta elő a már ismert AV megnevezését.

A Kbt. 69.§ (4)-(8) bek. alapján a kizáró okok ig-ra felhívott gazd. szer-nek a KR III. Fej. 8., 10. és 12-16. § szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá, és nyilatkoznia kell, hogy van-e folyamatban változásbejegy.i eljárása a cégbír. előtt, és ha igen,csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbír. által megküldött igazolást.

A KR III. Fej-ben feltüntetett ig-ok nem kérhetők, ha AK a Kbt. 69.§ (11) bek-ben foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér a kizáró okok hiányát igazoló adatbázisokhoz, és a gazd. Szer. ezen adatbázisok elérhetőségét - azok kivételével, amelyek ellenőrzését a kizáró okok igazolása körében AK számára a KR előírja - feltünteti az EEKD megfelelő részeiben. A gazd. szereplőknek a EEKD-ban fel tüntetniük azt is, hogy a III. Fej. szerinti ig. kiállítására - ha ennek benyújtásával kerül ig-ra az adott feltételnek való megfelelés - mely szerv jogosult.

A KR III. Fej. említett igazolási módok az V. Fej-nek megfelelőn kiválthatók, ha a gazd. szereplő minősített ATi jegyzéken való szerepléssel biz., hogy megfelel a közbesz. eljárásban előírt követelményeknek.

A kizáró okokra vonatkozóan jelen közbesz. megkezd-t megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, ill. adat tartalma valós. AK - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az AT erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.

Minden rész esetén alkalmatlan AT, ha nem szerepel az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében. A nem Mo-n letelepedett építőipari kiv.i tev-t végző gazd.szer-nek a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában kell szerepelnie, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal kell rendelkeznie.

Ig. az ajánlatban: Az EEKD benyújtásával. Elfogadott a gazd. szer. egyszerű nyil., nem szüks. a formanyomtatvány IV. részében az adatok megadása.

Kbt. 69.§ szerinti ig-k:

— Mo-n letel. gazd. szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét ajánlatkérő ellenőrzi,

— nem Mo-n letel. gazd. szereplő esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában való szereplésre vonatkozó igazolást, vagy a letel. szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezésre von. igazolást kell benyújtani, figyelemmel a KR 1.§ (2)-(5)-re is.

Az alk. ig-ra a Kbt. 65.§ (7), (9), (11) és a Kbt. 69.§ (11) is irányadó.

III.1.3. folyt: Valamennyi részre irányadó:

M2) Alkalmas az AT, ha rendelkezik legalább a) legalább 1 fő, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. r. (itt K.r) szerinti MV-É kamarai névj.jogosultsággal, vagy ehhez szüks. jogszab feltételeknek megf. végz. és szakmai gyak-ú,és 5 éves (60 hónap) építészeti felelős műszaki vezetői szakmai gyakorlattal rendelkező szakemberrel. Tekintettel arra, hogy AK előírja, hogy az MV-É felelős műszaki vezetést AT-nek kell ellátnia, mint alapvető fontosságú feladat a Kbt. 65.§ (10) bek. alapján, ebben AK korlátozza alvállalkozó bevonását. b.) legalább 1 fő, K.r. szerinti MV-ÉG kamarai névjegy. jog-gal, vagy ehhez szüks. jogszab feltételeknek megf. végz. és szakmai gyak-ú és 3 éves (36 hónap) épületgépészeti felelős műszaki vez. gyak-tal rend. szakemb

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

ATnek a gazd-i és pü, alk. ig. tekintetében a Kbt. 65. §, 67. § és 69.§-ában valamint a Kormr. 19.§-ában foglaltak alapján kell eljárnia.

Igazolás az ajánlatban: Az ESPD benyújtásával. Elfogadott a gazd. szer. egyszerű nyilatkozata IV. rész α pont kitöltésével, azaz nem szükséges a formanyomtatvány IV. részében a részletes adatok megadása. Az előírt feltételek szigorúbban a minősített ATkre előírtaknál, az igazolás KR V. Fej-ben előírtak szerint váltható ki minősített ATi jegyzéken való szerepléssel.

Kbt. 69.§ szerinti ig:

Benyújtandó AT, illetve az alk. ig-ban részt vevő más szervezet

P1) Az 1. rész tekintetében, nyilatkozata a beszerz. tárgya szerinti (magasépítési munkák) tev-ből származó (P1.) -ÁFA nélkül számított - árbevételről legfeljebb az előző 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre visszamenőleg, attól függően, hogy mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak. (Kbt.65.§(1)a, Kr. 19.§(1)c)Elegendő azon év(ek) adata(i) megadása, amellyel a megfelelést igazolni kívánja(k). Ha a gazd. szer., a fentiekben előírt iratokkal, adatokkal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a mérleg, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e ponttal kapcsolatban előírt alk. köv. és ig.során a Kr.t 19.§(3) szerint járhat el.

Ha az előírt alk.feltételnek AT más szervezet kapacitására támaszkodva kíván megfelelni, az előzőek szerint előírt igazolási módon túl, a Kbt. 65.§(7)-(8) szerinti releváns nyil-k és ig-k is benyújtandók az ajánlatban. Továbbá a gazd. szer. köteles az adott - általa igazolandó -alk. felt-nek való megfelelést a fentiekben előírtak szerint igazolni. (Kbt.67.§(3))

Alanyi kör:

III.1.1/P1-P2) pontban meghat. köv-nek közös AT közül elegendő, ha közülük egy felel meg. (Kbt.65.§(6)).

A gazd. szer-k közül elegendő csak annak nyújtani a vonatkozó igazolást, aki az adott alk-i feltétel igazolásában részt vesz.

Az előírt alk-i feltételnek AT más szervezet kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül (Kbt. 65.§ (7)-(8) és (11)).

Fogalommagy.: Magasépítési munka: minden olyan építési beruházási tev., mely magasépítési létesítmények (Lakóépületek, Középületek, Ipari épületek, Mezőgazdasági épületek) kivitelezésére (építés, felújítás,rekonstrukció, stb.) irányul, valamennyi kapcsolódó szakági tevékenységgel együtt.

P2) Saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának - vagy annak meghatározott részének - benyújtásával (ha a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét); ha az AK által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az AK ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló beküldése nem szükséges.

A 321/2015 (X.30.) K.. r. 19.§ (2) bek. alapján ha az AT az (1) bek. b) pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik az AK által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alk-t a közbesz. tárgyából (magasépítési munkák) származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult ig. Ha az AT az (1) bek. b) pontja szerinti irattal azért nem rend., mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, ill. az árbevételről szóló nyil. benyújtása nem lehetséges, az e ponttal kapcsolatban előírt alk. köv. és ig.mód helyett bármely, az AK által megfelelőnek tekintett egyéb nyil-tal vagy dok-mal igazolhatja pü-i és gazd-i alk-t.

III.1.3. M2) c)legalább 1 fő, K.r. szerinti MV-ÉV kamarai névj.i jog-gal, vagy ehhez szüks. jogszab feltételeknek megf. végz. és szakmai gyak-ú és 3 éves (36 hónap) épületvillamossági felelős műszaki vez. szakmai gyakorlattal rendelkező szakembert.Az M2.) a) alpont szerinti szakemberek között átfedés megengedett, de min.3 szakembert meg kell nevezni! Az M2) b)-c) szakemberek tekintetében mind részen belül, mind több részre történő ajánlattétel esetén a szakember között átfedés megengedett

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

A kiv.szemp. felsorolása és rövid ismertetése: pont folytatása A 321/2015 (X.30.) K.r. 19.§ (2) bek. alapján ha az AT az (1) bek. b) pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik az AK által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alk-t a közbesz.tárgyából (magasépítési munkák) származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. Ha az AT az (1) bekezdés b) pontja szerinti irattal azért nem rendelk., mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e ponttal kapcsolatban előírt alk-i követelmény és igazolási mód helyett bármely, az AK által megfelelőnek tekintett egyéb nyil-tal vagy dok-tal igazolhatja püi és gazd-i alkalmasságát. Az érintett AT kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának AK által elfogadott módjáról. AK felhívja az AT figyelmét a Kbt. 65. § (6)- (8) bek-ben, valamint a 321/2015. (X. 30.) Kr. 19. § (7) bek-ben foglaltakra. Az alk. igazolása során a Kbt. 55. § és a 321/2015. (X. 30.) 19. § (1) bek. b) pontja és (2)-(3) bek. szerint kell eljárni.

Alkalmas AT az 1. rész vonatkozásában, ha

P1) rendelkezik az előző legfeljebb 3, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre visszamenőleg összesen legalább 500 000 000 Ft mértékű beszerzés tárgya szerinti (magasépítési munkák) tevékenységből származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétellel.

Alkalmas AT valamennyi rész vonatkozásában, ha

P2) az utolsó 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évből legalább 2 üzleti évben az adózott eredménye (2016. évet megelőzően a mérleg szerinti eredménye) nem negatív, azaz az érintett időszakban 2 év adózott eredménye (adott esetben mérleg szerinti eredménye) nem lehet negatív.

A 321/2015 (X.30.) Kr. 19.§ (2) bek. alapján, ha az AT az (1) bekezdés b) pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik az AK által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, akkor az AT pénzügyi és gazdasági alkalmassága megállapítható, ha működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (magasépítési munkák) származó - ÁFA nélkül számított - árbevétele eléri vagy meghaladja a

1. rész esetén nettó 500 000 000 Ft

2. rész esetén nettó 40 000 000 Ft

3. rész esetén nettó 80 000 000 Ft

4. rész esetén nettó 30 000 000 Ft

5. rész esetén nettó 40 000 000 Ft összeget.

Több részre történő ajánlatadás esetén a részenként meghatározott összegek közül elegendő a legmagasabb összegű árbevételt igazolni.

III.1.3) igazolás mód folytatása:

M3.) A 321/2015. (X.30.) Kr. 21. § (2) bek. f) pontja alapján, figyelemmel a 24.§ (4) bekezdésére is, AT ismertesse azoknak a környezetvédelmi intézkedéseket, amelyeket az AT a teljesítés során alkalmazni tud, M3.) alkalmassági minimumkövetelményeknek megfelelően.

Alanyi kör:

III.1.3/ valamennyi meghatározott követelménynek közös ATk közül elegendő, ha közülük egy felel meg. (Kbt.65.§(6)).

A gazd. szer. közül elegendő csak annak nyújtani a vonatkozó igazolást, aki az adott alk-i feltétel igazolásában részt vesz.

Valamennyi műszaki-szakmai alkalmassági kritérium, kivéve az M2)a) pontban előírt alkalmassági feltételnek ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül (Kbt. 65.§ (7), (9) és (11)).

M3.) Alkalmas az AT, ha rendelkezik

— ISO 14001 szerinti környezetirányítási rendszerre vonatkozó tanúsítvánnyal, vagy a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 24. § (4) bek. szerinti egyenértékű tanúsítvánnyal vagy azzal egyenértékű dokumentummal (környezetvédelmi rendszer leírása)

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

AT által tett nyilatkozattal, a Kbt. 67. § (1) bekezdésben foglaltaknak megfelelően (ESPD IV. rész α).

A Kbt. 69.§ (4) bek.alapján pedig a felkért AT(k) tekintetében:

M1.) Valamennyi alpontja tekintetében:

A 321/2015. (X.30.) K.. r. 21. § (2) bek. a) pontja alapján AF feladásának napjától (az AF VI.5. pontjában meghat. időponttól) visszafelé számított 5 év legjelentősebb, a közbesz. tárgya (épület kivitelezése és/vagy bővítése és/vagy komplex épületenergetikai felújítása) szerinti építési beruházásainak ismertetése, csatolni kell a 321/2015. (X.30.) K. r.22. § (3) bek. szerint a megjelölt építési ber-ra vonatkozó, a szerződést kötő másik fél által adott igazolást, amelynek legalább az alábbi adatokat kell tartalmaznia:

— a teljesítés idejét (a kezdési és befejezési határidő - év/hónap/nap - megjelölésével),- a teljesítés helyét,- a szerződést kötő másik fél megnevezését,- az információt szolgáltató személy nevét, e-mail címét- az építési beruházás tárgyát, amely alapján egyértelműen megállapítható, hogy az a közbeszerzés

Tárgyának megfelelő-e, (az eljárást megindító felhívás VI.5. pontjában meghatározott időponttól) visszafelé számított öt évben, továbbá- nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e,- ha az alk-t igazolni kívánó a teljesítést konzorciumban végezte, az ismertetésben szerepelnie kell, hogy a teljesítésben milyen arányban vett részt.

A 321/2015 (X.30.) 21.§ (2a) bek. a) pontja alkalmazandó.

Nem HUF-ban történő referencia esetében AK az ellenszolg.s összegét a teljesítés utolsó napján érvényes MNB középárfolyamon kéri átszámítani HUF-ra.

AK felhívja AT figyelmét, hogy5 év teljesítéseinek ig-t írja elő, az AK a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 8 éven belül megkezdett építési beruházásokat veszi figyelembe.

M2.) összes alpontja tekintetében: A 321/2015. (X.30.) K. R. 21. § (2) bek. b) pontja alapján az AT ismertesse a teljesítésbe általa bevonni kívánt felelős műszaki vezető szakemberek (szervezetek) megnevezését, képzettségét, szakmai gyakorlatát és igazolja, hogy az érintett személyek (szervezetek) jogosultak a feladat ellátására. Az ismertetéshez csatolni kell a szakemberek saját kezűleg aláírt nyilatkozatát a szakmai gyakorlatról. A szakember bemutatása kapcsán, amennyiben a szakember rendelkezik az előírt jogosultsággal, úgy a jogosultság megszerzésének időpontját (év/hó) fel kell tüntetni az önéletrajzban, és a jogosultság megszerzését követően szerzett szakmai gyakorlatot veszi AK figyelembe.

Az M.2. pont alpontjai esetében amennyiben a szakember nem rend. a 266/2013. (VII. 11.) K.. r. alapján előírt jogosultsággal, úgy a szakmai tapasztalat tekintetében a jogosultság megszerzéséhez szüks. szakmai tap-on felül szüks. a szakmai gyakorlat bemutatása és a végzettség megszerzésének időpontja (év/hó), átfedés nem lehet a két típusú gyakorlat között.

Ha a szakember a 266/2013. (VII. 11.) K.r. hatályba lépése előtt is rendelkezett jog-gal a 244/2006. (XII. 5.) K.. r. vagy még korábbi jogszab. szerint, úgy a jogosultság megszerzéséhez szüks. szakmai tapasztalat a korábbi névjegyzékbe történő bejegyzés időpontjában már megállapításra kerül.

Az M2.) pont valamennyi alpontja esetében ha rendelk. az előírt jogosultsággal AT, úgy nyilatkozatban erre vonatkozóan a kamarai elérést be kell mutatni, ezen túlmenően AK ellenőrzi a jogosultság meglétét, a 321/2015. § (X.30.) K.r. 24. § (2) bek. megfelelően. M3.) A 321/2015. (X.30.) K.r. 21. § (2) bek. f) pontja alapján, figyelemmel a 24.§ (4) bek. is, AT ismertesse azoknak a környezetvédelmi intézkedéseket, amelyeket az AT a teljesítés során alkalmazni tud, M3.) alk. minimumköv-nek megfelelően.

Alanyi kör: III.1.3/ közös AT együttesen is megfelelhetnek. (Kbt.65.§(6)).

A gazd.szer, közül elegendő csak annak nyújtani a vonatkozó igazolást, aki az adott alk-i feltétel igazolásában részt vesz.

Folyt köv. minköv-ben:

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Valamennyi műszaki-szakmai alk-i kritérium, kivéve az M2)a) pontban előírt alk-i feltételnek AT más szervezet kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül (Kbt. 65.§ (7), (9) és (11)).

Az alk. min.köv-i: M1) Alkalmas az AT, ha AF feladásának napjától visszafelé számított 5 évben rend. sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárt- 1.rész esetén: M1.1.1) legalább 1 db, legalább 800 m2 bruttó alapterületű közhasználatú építmény épület kivitelezésére és/vagy bővítésére és/vagy komplex felújítására/átalakítására vonatkozó munka szerződésszerű teljesítését igazoló referenciaigazolással, mely kivitelezés az intézményben zajló megrendelői tevékenység folyamatos és zavartalan működése mellett zajlott. M1.1.2) legalább 1 db sodrony rendszerű távműködtetésű, állatkerti állatok mozgatására alkalmas nyílászáró-rendszer (tolókapu, függesztett kapu stb.) gyártását, szállítását kivitelezését (gyártást is beleértve) tartalmazó munka szerződésszerű teljesítését igazoló referenciaigazolással, mely kivitelezés az intézményben zajló megrendelői tevékenység folyamatos és zavartalan működése mellett zajlott. 2.rész esetén M1.2.1) legalább 1 db, legalább 140 m2 bruttó alapterületű közhasználatú építmény épület kivitelezésére és/vagy bővítésére és/vagy komplex felújítására/átalakítására vonatkozó munka szerződésszerű teljesítését igazoló referenciaigazolással, mely kivitelezés az intézményben zajló megrendelői tevékenység folyamatos és zavartalan működése mellett zajlott. 3.rész esetén M1.3.1) legalább 1 db, legalább 70 m2 bruttó alapterületű közhasználatú építmény (épület kivitelezésére és/vagy bővítésére és/vagy komplex felújítására/átalakítására vonatkozó munka szerződésszerű teljesítését igazoló referenciaigazolással, mely kivitelezés az intézményben zajló megrendelői tevékenység folyamatos és zavartalan működése mellett zajlott.

4.rész esetén M1.4.1) legalább 1 db, legalább 170 m2 bruttó alapterületű közhasználatú építmény épület kivitelezésére és/vagy bővítésére és/vagy komplex felújítására/átalakítására vonatkozó munka szerződésszerű teljesítését igazoló referenciaigazolással, mely kivitelezés az intézményben zajló megrendelői tevékenység folyamatos és zavartalan működése mellett zajlott.

5.rész eseténM1.5.1) legalább 1 db, legalább 130 m2 bruttó alapterületű közhasználatú építmény (épület kivitelezésére és/vagy bővítésére és/vagy komplex felújítására/átalakítására vonatkozó munka szerződésszerű teljesítését igazoló referenciaigazolással, mely kivitelezés az intézményben zajló megrendelői tevékenység folyamatos és zavartalan működése mellett zajlott.

Fogalommagyarázat: Komplex felújítás/átalakítás: épület olyan felújítása/átalakítása, amely az épület bruttó alapterületének legalább 80 %-át érintette, és tartalmazott teljes körű építészeti, villamos és gépészeti munkákat/munkarészeket.

Az M1. pontokban előírt ref-k között az 1. részen belül is, és több részben benyújtott ajánlat esetén a részek között is lehetséges átfedés, mind az 1. rész két referencia minimumkövetelménye tekintetében, mind az összes részre vonatkozóan. Amennyiben több részre nyújt be ajánlatot ajánlattevő, elegendő, ha minden részre ugyanazt a referenciát nyújtja be, mely az összes alk.minköv-t lefedi.

Közhasznú építmény: 1997.évi LXXVIII. tv 2.§ 9. pont értelmében annak minősül az olyan építmény (építményrész), amely- a település vagy településrész ellátását szolg. funkciót tartalmaz, és- használata nem korlátozott, illetve nem korlátozható (pl. alap-, közép-, felsőfokú oktatási, egészségvédelmi, gyógyító, szociális, kulturális, művelődési, sport, pénzügyi, kereskedelmi, biztosítási, szolgáltatási célú építmények mindenki által használható részei), továbbá- használata meghatározott esetekben kötelező, illetve elkerülhetetlen (pl. a közigazgatás, igazságszolgáltatás, ügyészség építményeinek mindenki által használható részei), valamint, amelyet- törvény vagy kormányrendelet közhasználatúként határoz meg.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Valamennyi rész esetén kötbér:

Késedelmi: alapja és mértéke a teljes (Áfa nélkül számított) nettó válalk.díj 1 %-a /nap, max. 15 %-.

Meghiúsulási alapja és mértéke a teljes (Áfa nélkül számított) nettó vállalkozási díj 20 %-a.

Jótállási kötelezettség a sikeres műszaki átadás-átvételt követő naptól számítottan 5 év.

Jólteljesítési (jótállási) bizt.a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás napját követő naptól számított 24 hó (jótállás első két éve), a befejező napját követő 20 napig kell a nyertes AT-nek AK részére bemutatnia, mértéke nettó vállalkozói díj 5 %-a. teljesíthető a Kbt. 134. § (6) bek b) pontja alapján nyertes AT választása szerint, AK a 136. §(6)a) mellett lehetővé teszi a Kbt. 134. § (7) bek a visszatartás lehetőségét. AT-nek a Kbt. 134.§ (5) bek. alapján nyilatkoznia kell, hogy jóltelj. bizt-t az előírt határidőben rendelkezésre bocsátja.

Részletes felt. szerz.terv. tart. Irányadó:-Kbt. 135.§(1)-(3),(5)-(7), 322/2015 (X.30) 30-32/B, Ptk. 6:130.§(1)-(2)

III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 26/07/2019
Helyi idő: 12:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 26/07/2019
Helyi idő: 14:00
Hely:

EKR szerint

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Kbt. 68.§

36. A Kbt. 141. § (4) bek. a) pontja szerint járnak el a Felek .a szerz, 4.4-4.5. pontjában meghatározott tartalékkeret felhasználása esetén és a 7.4. pont szerinti alvállalkozói lista módosítása esetén. 37. Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 0-10

Valamennyi rész tekintetében AK a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerint.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1. AK a Kbt. 35. § (8)-(9) bek. alapján nem teszi lehetővé és nem követeli meg közös AT által a szerződés teljesítése érdekében gazdasági társaság létrehozását.

2. Kbt. 53.§ (6) bek. alapján AK valamennyi rész tekintetében feltételes közbeszerzési eljárást indít, figyelemmel a Korm.határozat és az eddigi, projektre vonatkozó közbeszerzési eljárások eredményeként kötött szerződések összegére, kezdeményezi a támogatás módosítását. AK a támogató támogatásra irányuló módosítási igény el nem fogadása esetét, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását olyan körülménynek tekinti, amely miatt az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ehhez igazodik a szerződés tervezetben található ún. felfüggesztő feltétel (Ptk. 6:116.§). Amennyiben a Szerződés 3.1 pont szerinti függőben lévő feltétele nem következik be legkésőbb a Szerződés megkötését követő 180. napig, a Szerződés minden további jogcselekmény nélkül automatikusan megszűnik a megkötését követő 180. napon.

3. Ajánlati biztosíték:

Ajánlattételi határidő lejártáig kell rendelkezésre bocsátani, ajánlati kötöttség idejére kell érvényesnek lennie.

Mértéke 1. rész esetén: 3 000 000 Ft;

Mértéke 2. rész esetén: 1 000 000 Ft;

Mértéke 3. rész esetén: 1 000 000 Ft;

Mértéke 4. rész esetén: 1 000 000 Ft;

Mértéke 5. rész esetén: 1 000 000 Ft;

Mód: befizetés (OTP Bank: 11737007-15466004-13380003 számlára), vagy pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvény. Közös ajánlattevőknek elegendő egyszer.

A befizetést/átutalást igazoló dokumentumot egyszerű másolatban, a garancia-levél vagy a biztosítási szerződés alapján kiállított kötelezvényt a Kbt. 41/A.§ (2) bekezdésében foglaltak szerint kell benyújtani. Az ajánlati biztosíték a Kbt. 54. § (5) bekezdése szerint kerül visszafizetésre.

Felhívjuk az AT figyelmét arra, hogy a Kbt. 73.§ (6) bekezdés b) pontja alapján, ha az ajánlati biztosítékot az előírt határidőre nem, vagy az előírtnál kisebb mértékben bocsátják rendelkezésre, az az ajánlat érvénytelenségéhez vezet.

Lásd még Kbt.54.§(4)-(7) és Közbesz Dok.4. Ajánlatkérő egyszer rendel el újabb hiánypótlást Kbt.71.§(6) szerint újonnan megnevezett alvállalkozóra.

5. Kiegészítő tájékoztatás kérhető a Kbt.56.§(1) szerint, melyre válasz a Kbt.56.§(2)-(5) szerint, helyszíni bejárás 2019.júl. 09. 09:00 órától folytatólagosan lesz, gyülekező: XJÁ főbejárata.

6. Tájékozódási kötelezettség: lásd röv. nélk AF 7. Ajánlatok elvárt tartalmával, benyújtásával, átszámítással, fordítással igazolási módokkal, az ellenőrzés tűrésével kapcsolatos további előírásokat a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.

8. Ajánlattevőnek, Kbt.65.§(7) szerinti szervezetnek, egyszerű másolatban benyújtandó:

a. hiteles cégaláírási nyilatkozatát (közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány), vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintát, vagy két tanú aláírásával ellátott igazoló dokumentum;

b. vagy - adott esetben - dokumentációban előírtak szerinti meghatalmazás.

9. A folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén csatolandó: lásd röv. nélküli AF 10. Az ajánlati árnak tartalmaznia kell a feladat teljes körű megvalósításának minden költségét.

11. Az ajánlatkérő az eljárás nyertesével köti meg a szerződést, vagy - a nyertes visszalépése esetén - az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel), ha őt - a Kbt.69.§(6)-ra is tekintettel - a Kbt.79.§(2) szerinti összegezésben megjelölte. (Kbt.131.§(4)).

12. Közös ajánlattétel esetén projekttársaság létrehozása Kbt.35.§(8) alapján: nem megengedett és nem megkövetelt.

13. FAKSZ: dr. Orbán Krisztina (lsz: 00367)

14. AK nem alkalmazza a Kbt.75.§(2)e) pontot.

15. IV.2.6 pont 2 hónap 60 napot jelent a Kbt. előírásai szerint.A II.2.7. pont minden részben naptári napokban értendő.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148.§ az irányadó. VI.3. folyt: 16. AK felhívja AT figyelmét, hogy a megrendelt építési beruházás teljesítéséhez a nyertes AT kötelezettsége a felelős műszaki vezető biztosítása (lásd M2.) szerinti alkalmassági követelményeket).

17. Tekintettel arra, hogy a jelen közbeszerzési eljárás tárgya építési beruházás, a 322/2015. (X. 30.) Korm. r. 26. §-a szerint az AT-ként szerződő fél köteles legkésőbb a szerződéskötés időpontjára, a szerződés szerinti kivitelezési tevékenységet - magasépítési kivitelezés - magába foglaló, összkockázati típusú vagyon- és felelősségbiztosítást kötni vagy a meglévőt a jelen szerződésre kiterjeszteni és azt a szerződés teljes időtartama alatt érvényben tartani. Ennek hiányát az ajánlatkérő a szerződéskötéstől való visszalépésként értelmezi, és a Kbt.131.§(4) szerint jár el.

A megkötött felelősségbiztosítás akkor megfelelő, ha annak fedezeti összege eléri az

1. rész esetén az évi 500 millió forint, káreseményenként pedig 100 millió forint összeget;

2. rész esetén az évi 75 millió forint, káreseményenként pedig 50 millió forint összeget.

3. rész esetén az évi 100 millió forint, káreseményenként pedig 50 millió forint összeget.

4. rész esetén az évi 50 millió forint, káreseményenként pedig 25 millió forint összeget.

5. rész esetén az évi 50 millió forint, káreseményenként pedig 25 millió forint összeget.

Részletek röv nelk. AF.

19. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdése szerint AK az alkalmasság feltételeit és igazolását a minősített AT-k jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.

20. AK fokozottan felhívja AT figyelmét a Kbt. 138. §-ában foglaltakra.

21. Az eljárás nyelve magyar, erre tekintettel, amennyiben a beadandó igazolások nem magyar nyelvűek, akkor a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok AT általi felelős fordítását is csatolni kell.

22. Közös AT esetén az ajánlattételnek meg kell felelnie a Kbt. 35. §-ában foglalt feltételeknek.

23. E-besz. feltételei: Lásd RÖv. nelk. AF 24. Amennyiben valamely nyilatkozatminta az elektronikus közbeszerzési rendszerben (EKR) elektronikus űrlapként a nyilatkozat megtételének nyelvén rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az elektronikus űrlap kitöltése útján kell az ajánlat részeként megtenni. Részletek röv. nelk. AF 25. Az EKR használatához az e-Kr. 6. §-a szerint regisztráció szükséges.

— Az EKR üzemeltetését és fenntartását a 27/2017. (XI. 6.) MvM rendelet alapján a NEKSZT Kft. végzi (http://nekszt.hu),

— Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/ portal/tamogatas; illetve http://nekszt.hu/tamogatas/

26. Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség az AT-t terheli.

27. Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az AT határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg. Részletek röv. nelk. AF 28. A jelen Szerződés időbeli hatálya: jelen szerződés 3.1.1. vagy 3.1.2. pontjában foglalt időponttól a kivitelezés éves utó-felülvizsgálati eljárásának sikeres lezárásáig tart, azzal, hogy a jótállási kötelezettségek a 14.1. pont szerint irányadóak és a 12.3. pont szerint irányadóak. Ezen belül a teljesítési határidő a Felhívás II.2.7) pont szerint a munkaterület átadásától a sikeres átadás-átvételi eljárás lezárásáig 390. nap.

29.AK a Kbt. 69. § (11) bekezdése értelmében a közbeszerzési eljárásban nem kérheti igazolás benyújtását, ha .. lásd röv. nelk. AF 30.Az ajánlatokhoz benyújtandó igazolásokat egyszerű másolatban is elegendő csatolni a jelen felhívásban meghatározott kivételekkel. A másolat esetleges olvashatatlansága az eredeti ajánlatban az igazolás érvénytelenségét jelentheti (de AK a Kbt. 71. §-a szerint biztosítja a hiánypótlás lehetőségét), melyért a felelősség az AT-t terheli.31. Ha az előírt alkalmassági követelményeknek az AT más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, a kapacitásait rend. bocsátó szervezet csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alk. köv. teljesülnek, részletek röv. nelk. AF.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
25/06/2019