A TED honlapja 2022. november 2-a óta meg tudja jeleníteni az e-hirdetményeket. A keresési funkció módosult: kérjük, módosítsa ennek megfelelően egyéni keresési beállításait. Tájékozódjon a változásokról "hírrovatunkból és az aktualizált útmutatóból.

Szolgáltatások - 297744-2017

29/07/2017    S144

Magyarország-Budapest: Rendezvényszervezési szolgáltatások

2017/S 144-297744

Szociális és egyéb meghatározott szolgáltatások – Általános közbeszerzés

Tájékoztató az eljárás eredményéről

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Hungarofest Nemzeti Rendezvényszervező Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosító szám: AK15785
Postai cím: Kis Rókus utca 16–20.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Not specified
Postai irányítószám: 1024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Pándi Márk
E-mail: pandi.mark@hungarofest.hu
Telefon: +36 17888931
Fax: +36 17896943
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://kba.kozbeszerzes.hu/apex/f?p=103:35:3065047982371826
A felhasználói oldal címe: http://kba.kozbeszerzes.hu/apex/f?p=103:35:3065047982371826
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: Nonprofit Kft.
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: rendezvényszervező

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Hungarofest Kft. által lebonyolítandó rendezvények lebonyolításához szükséges technikai, logisztikai, biztonsági tervezési és kivitelezési szolgáltatások és kellékek beszerzése.

II.1.2)Fő CPV-kód
79952000 Rendezvényszervezési szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Hungarofest Kft. által lebonyolítandó rendezvények lebonyolításához szükséges technikai, logisztikai, biztonsági tervezési és kivitelezési szolgáltatások és kellékek beszerzése.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 960 000 000.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
79952000 Rendezvényszervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU1 KÖZÉP-MAGYARORSZÁG
NUTS-kód: HU2 DUNÁNTÚL
NUTS-kód: HU3 ALFÖLD ÉS ÉSZAK
II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Hungarofest Kft által lebonyolítandó rendezvények lebonyolításához szükséges technikai, logisztikai, biztonsági tervezési és kivitelezési szolgáltatások és kellékek beszerzése

Az Ajánlattevő feladata különféle rendezvények megszervezése, teljes körű előkészítése és lebonyolítása budapesti és vidéki helyszíneken a Megrendelő által megadott megrendelések alapján.

Szerződéses keretösszeg: nettó 960 000 0000 HUF.

Ajánlatkérő legalább a keretösszeg 80 %-os mértékéig vállalja a keretösszeg kimerítését.

A II.2.7) pontban foglalt teljesítési időtartam lejártát megelőző legalább 30 nappal megtett egyoldalú jognyilatkozatával az Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő teljesítési időszakát további legfeljebb 6 hónappalmeghosszabbíthatja, a keretösszeg változatlanul hagyása mellett (Kbt. 141.§ (4) bek. a) pont).

Tervezett rendezvények (de nem kizárólag):

Sorszám: Dátum Elnevezés.

1 január 19. a Magyarországi Németek Elhurcolásának és Elűzetésének Emléknapja.

2 február 25. Kommunizmus Áldozatainak Emléknapja.

3 március 15 az 1848/49-es Forradalom és Szabadságharc Évfordulója.

4 április 16. a Holocaust Magyarországi Áldozatainak Emléknapja.

5 május utolsó vasárnapja Magyar Hősök Emlékünnepe.

6 június 4. Nemzeti Összetartozás Napja.

7. június 16. Nagy Imre és mártírtársai újratemetésének emléknapja.

8 július 22. Nándorfehérvári Diadal Emléknapja.

9. augusztus 20. az államalapítás és Államalapító Szent István ünnepe.

10. október 6. az Aradi Vértanúk Emléknapja.

11. október 23. az 1956-os Forradalom és Szabadságharc Emléknapja.

12. november 4. Nemzeti Gyász Emléknapja.

13. november 25 a Szovjetunióba hurcolt magyar politikai rabok és kényszermunkások Emléknapja.

A felsorolt nemzeti rendezvények egyik csoportja a három nagy nemzeti ünnep – az 1848/49-es Forradalomés Szabadságharc Évfordulója; az államalapítás és Államalapító Szent István ünnepe,valamint az 1956-os Forradalom és Szabadságharc Emléknapja hagyományosan nagy számú, akár több tízezres érdeklődő részvételével zajlik, televíziós közvetítéssel. A szabadtéri eseményeken túl az ünnepek esetenként több rendezvényből állnak, komplex rendezvénysorozatot alkotnak, (5 rendezvény)például a 3 és 13. sorszámú esetében.

A közelmúltban történt sajnálatos nemzetközi események tükrében alapvető elvárás a nyertes ajánlattevő irányában, hogy a biztonság és a nagyszámú tömeg kezelése tekintetében kellő referenciával rendelkezzen. Alapvető elvárás továbbá, hogy a nyertes ajánlattevő kellő számú biztonsági- technikai és szcenikai és látványterv, valamint az ahhoz igazodó műszaki terv kivitelezése és teljes körű logisztikai koordinációja referenciával rendelkezzen, mivel a tömegrendezvények megvalósításához ez alapvető elvárás.

A kiemelt ünnepek emléknapok hagyományosan ünnepi megemlékezések-protokoll rendezvények keretében kerülnek méltó megünneplésre, helyenként kulturális rendezvények-jellemzően koncertek- kíséretében.

A beszerzés tárgyának részletes leírását a közbeszerzési dokumentumok tartalmazza.

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

A II.2.7) pontban foglalt teljesítési időtartam lejártát megelőző legalább 30 nappal megtett egyoldalú jognyilatkozatával az Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő teljesítési időszakát további legfeljebb 6 hónappal meghosszabbíthatja, a keretösszeg változatlanul hagyása mellett (Kbt. 141.§ (4) bek. a) pont).

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vonatkozó információk
IV.1.10)Az eljárásra alkalmazandó nemzeti jogszabályok meghatározása:
IV.1.11)Az odaítélési eljárás fő jellemzői:
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017/S 120-243278
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Rész száma: 1
Elnevezés:

Hungarofest Kft. által lebonyolítandó rendezvények lebonyolításához szükséges technikai, logisztikai, biztonsági tervezési és kivitelezési szolgáltatások és kellékek beszerzése

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
14/07/2017
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Antenna Hungária Zrt.
Postai cím: Petzvál József u. 31-33.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Not specified
Postai irányítószám: 1119
Ország: Magyarország
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: VALTON-SEC Kft.
Postai cím: Fehérvári út 126-128.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Not specified
Postai irányítószám: 1111
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő kkv
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: GEM Kft.
Postai cím: Rákóczi Ferenc u. 40.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Not specified
Postai irányítószám: 1174
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő kkv
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Event Stuff Kft.
Postai cím: Széchenyi út 116.
Város: Kisoroszi
NUTS-kód: HU110 Not specified
Postai irányítószám: 2024
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő kkv
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 960 000 000.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 960 000 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Közös Ajánlattevő

Név: Antenna Hungária Zrt.

Székhely:1119 Budapest, Petzvál József u. 31-33.

Tagok adatai:

— Név: Antenna Hungária Zrt.

Székhely: 1119 Budapest, Petzvál József u. 31-33.

Adószám:10834730-2-44.

— Név: VALTON-SEC Kft.

Székhely: 1111 Budapest, Fehérvári út 126-128.

Adószám: 10977956-2-43.

— Név: GEM Kft.

Székhely:1174 Budapest, Rákóczi Ferenc u. 40.

Adószám: 13656326-2-42.

— Név: Event Stuff Kft.

Székhely: 2024 Kisoroszi, Széchenyi út 116.

Adószám:12570737-2-13.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § (3)-(4) bekezdésének megfelelően.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
28/07/2017