Szolgáltatások - 297799-2021

14/06/2021    S113

Magyarország-Budapest: Általános mérnöki tanácsadó szolgáltatások

2021/S 113-297799

Korrigendum

Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény

Szolgáltatásmegrendelés

(Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 2021/S 091-235947)

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: BFK Budapest Fejlesztési Központ Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: 25416316241
Postai cím: Horvát utca 14–26.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU Magyarország
Postai irányítószám: 1027
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Tóth Katalin
E-mail: beszerzes@kkbk.hu
Telefon: +36 205204272
Fax: +36 14122469
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://kiemeltkormanyzatiberuhazasokkozpontja.hu/

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Debreceni Velodrom lebonyolító mérnök feladata

Hivatkozási szám: EKR000345202021
II.1.2)Fő CPV-kód
71311000 Általános mérnöki tanácsadó szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

A közbeszerzés eredményeként megkötött vállalkozással vegyes megbízási szerződés teljesítése keretében nyertes ajánlattevő feladatát képezi a debreceni velodrom (világversenyek megrendezésére és egyéb rendezvények megtartására is alkalmas, tervezetten min 16 000 m2 alapterületű fedett pályakerékpáros sportlétesítmény (pl.: építész, tartószerkezet, épületgépészet, épületvillamosság, stb.), melyhez csatlakozik egy min. 10 000 m2 alapterületű BMX pálya, s ennek kiszolgálására alkalmas infrastruktúrafejlesztés (pl.: közmű, út, kommunikáció stb.) és környezetrendezés (pl.: tájépítészet, stb.), valamint a csatlakozó Velopark fejlesztés kapcsolatrendszere) fejlesztését célzó beruházás előkészítési munkáinak mérnöki támogatása.

Főbb feladatok:

a. lebonyolítói közreműködés a létesítmény tervezésében (minden szakágra kiterjedően),

b. ütemterv készítése és a készültség nyomon követése

c. kapcsolattartás a hazai és nemzetközi szakszövetségekkel, szakértőkkel

d. költségbecslés és költségkövetés a tervezési fázishoz kapcsolódóan

e. tervezésfelügyelet

f. tervvéleményezés, tervezési program ellenőrzése

g. közreműködés az építési engedélyezési eljárásban, egyéb hatósági eljárásokban

h. használat szempontjából kiemelt fontosságú tevékenységek véleményezése, illetve sportszakmai tanácsadás ellátása a tervezési fázisban

i. közreműködés BIM keretrendszer kidolgozásában, BIM keretrendszer alkalmazásának felügyelete

j. kockázatelemzés kockázatelemzésre alkalmas szoftverrel

Illetve a nevezett létesítményekhez csatlakozó egyéb kiegészítő infrastrukturális (közmű, közlekedés, stb.) projektelemekkel kapcsolatos valamennyi mérnöktanácsadási feladat.

A nyertes ajánlattevő részletes feladatmeghatározását a Műszaki leírás tartalmazza.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
09/06/2021
VI.6)Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021/S 091-235947

VII. szakasz: Változások

VII.1)A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.2)Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész
Szakasz száma: IV.2.2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje, dátum, helyi idő
A következő helyett:
Dátum: 10/06/2021
Helyi idő: 10:00
Helyesen:
Dátum: 22/06/2021
Helyi idő: 10:00
Szakasz száma: IV.2.7
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlatok felbontásának feltételei, dátum, helyi idő
A következő helyett:
Dátum: 10/06/2021
Helyi idő: 12:00
Helyesen:
Dátum: 22/06/2021
Helyi idő: 12:00
VII.2)További információk: