Se vores særlige side om covid-19 om udbud vedrørende medicinsk udstyr.

Konferencen om Europas fremtid er din chance for at dele dine idéer og udforme Europas fremtid. Giv din mening til kende!

Varer - 297835-2015

Vis forkortet udgave

25/08/2015    S163

Italien-Ispra: Levering og vedligeholdelse af samt tilhørende tjenesteydelser vedrørende antenner, testmodtager, signalgenerator, forstærkere, måleanordninger og andet udstyr (4 partier)

2015/S 163-297835

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Direktiv 2004/18/EF

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn, adresser og kontaktpunkt(er)

Officielt navn: Europa-Kommissionen, Det Fælles Forskningscenter, Instituttet for energi og transport
Postadresse: via Enrico Fermi 2749 (TP 581)
By: Ispra VA
Postnummer: 21027
Land: Italien
Kontaktperson: JRC.B.5 — Økonomi og indkøb
Att: C. Breazu

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse for den ordregivende myndighed: https://web.jrc.ec.europa.eu/

Elektronisk adgang til oplysninger: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1038

Yderligere oplysninger fås her:
Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

Specifikationer og yderligere dokumenter (herunder dokumenter vedrørende den konkurrenceprægede dialog og et dynamisk indkøbssystem) fås her:
Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til:
Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

I.2)Type ordregivende myndighed
Europæisk institution/agentur eller international organisation
I.3)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester
Andet: forskning.
I.4)Kontrakt indgås på andre ordregivende myndigheders vegne
Den ordregivende myndighed indkøber på andre ordregivende myndigheders vegne: nej

Del II: Kontraktens genstand

II.1)Beskrivelse
II.1.1)Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten:
Levering og vedligeholdelse af samt tilhørende tjenesteydelser vedrørende antenner, testmodtager, signalgenerator, forstærkere, måleanordninger og andet udstyr (4 partier).
II.1.2)Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted for bygge/anlægsarbejdet, varerne eller tjenesteydelserne
Varer
Indkøb
Hovedleverings- eller hovedudførelsessted for bygge- eller anlægsarbejde, varer eller tjenesteydelser: Det Fælles Forskningscenter, Ispra, Italien.
NUTS-kode
II.1.3)Oplysninger om offentlig kontrakt, rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Bekendtgørelsen vedrører en offentlig kontrakt
II.1.4)Oplysninger om rammeaftale
II.1.5)Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene
Omfanget af udbuddet er levering og vedligeholdelse af samt tilhørende tjenesteydelser vedrørende antenner, testmodtager, signalgenerator, forstærkere, måleanordninger og andet udstyr. Der er 4 partier svarende til 4 kontrakter:
— parti 1: antenner og tilhørende udstyr/tjenesteydelser
— parti 2: testmodtager/spektrumanalysator og signalgenerator og tilhørende udstyr/tjenesteydelser
— parti 3: dedikerede radiofrekvens- og og mikrobølgeforstærkere med høj effekt og tilhørende udstyr/tjenesteydelser
— parti 4: testanordninger, overgangsstik og tilhørende udstyr/tjenesteydelser.
Kontrakten for hvert parti skal omfatte mindst 24 måneders garanti og op til 2 års forebyggende og udbedrende vedligeholdelse.
II.1.6)CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

32343000 Forstærkere, 32352000 Antenner og antennereflektorer, 38430000 Apparater til fysisk eller kemisk analyse, 34999000 Signalgeneratorer, antennesignaldelere og galvaniseringsmaskiner, 38548000 Instrumenter til køretøjer

II.1.7)Oplysninger om WTO-aftalen om offentlige indkøb
Dette udbud er omfattet af WTO-aftalen om offentlige indkøb: ja
II.1.8)Delaftaler
Kontrakten er opdelt i delaftaler: ja
Der kan afgives bud på en eller flere delaftaler
II.1.9)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2)Kontraktens mængde eller omfang
II.2.1)Samlet mængde eller omfang:
Det anslås, at det samlede budget vil være mellem 600 000 EUR og 700 000 EUR (alt inkluderet), ekskl. moms, for de 4 partier. Budgettet dækker anskaffelse, levering, dokumentation, garanti på mindst 24 måneder (udvidet til 36 måneder, hvis foreslået af tilbudsgiveren) samt forebyggende og udbedrende vedligeholdelse i højst 2 år. De 4 kontrakters maksimale løbetid er 51 måneder (hvis der indgår en 24-måneders garanti) eller 63 måneder (hvis der indgår en 36-måneders garanti).
Anslået værdi eksklusive moms:
interval: mellem 600 000 og 700 000 EUR
II.2.2)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.3)Oplysninger om forlængelse
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.3)Kontraktens varighed eller frist for dens opfyldelse
Varighed i måneder: 51 (fra tildeling af kontrakten)

Oplysninger om delaftaler

Delaftale nr.: 1 Betegnelse: Levering og vedligeholdelse af samt tilhørende tjenesteydelser vedrørende antenner og tilhørende udstyr
1)Kort beskrivelse
Hovedformålet med dette parti er levering og vedligeholdelse af samt tilhørende tjenesteydelser vedrørende en feltgenerator til køretøjer, diverse antenner (f.eks. antenner til emissionsprøvninger, antenner til immunitetsprøvninger), feltstyrkesonder og tilhørende hardware, der alle er beregnet til elektromagnetisk kompatibilitetsprøvning af elkøretøjer og hybrid-elektriske køretøjer.
2)CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

32352000 Antenner og antennereflektorer, 38548000 Instrumenter til køretøjer

3)Mængde eller omfang
Kontrakten er opdelt i 2 trin:
a) fase 1 — levering og tilhørende tjenesteydelser inden for 3 måneder, fulgt af mindst en 24 måneders garanti (udvidet til 36 måneder, hvis foreslået af tilbudsgiveren)
b) fase 2 — forebyggende og udbedrende vedligeholdelse i 12 måneder, der kan forlænges for yderligere 1 år (for en samlet vedligeholdelsesperiode på 2 år).
Kontraktens maksimale løbetid er 51 måneder (hvis der indgår en 24-måneders garanti) eller 63 måneder (hvis der indgår en 36-måneders garanti).
Anslået værdi eksklusive moms:
interval: mellem 130 000 og 160 000 EUR
4)Oplysning om anden dato for varighed af kontrakten eller for start/færdiggørelse
Varighed i måneder: 51 (fra tildeling af kontrakten)
5)Yderligere oplysninger om delaftaler
Delaftale nr.: 2 Betegnelse: Levering og vedligeholdelse af samt tilhørende tjenesteydelser vedrørende en testmodtager/spektrumanalysator og signalgenerator til radiofrekvenser
1)Kort beskrivelse
Hovedformålet med dette parti er levering og vedligeholdelse af samt tilhørende tjenesteydelser vedrørende en testmodtager/spektrumanalysator og signalgenerator til radiofrekvenser.
2)CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

32344200 Radiomodtagere, 38433300 Spektrumanalyseapparat, 34999000 Signalgeneratorer, antennesignaldelere og galvaniseringsmaskiner

3)Mængde eller omfang
Kontrakten er opdelt i 2 trin:
a) fase 1 — levering og tilhørende tjenesteydelser inden for 3 måneder, fulgt af mindst en 24 måneders garanti (udvidet til 36 måneder, hvis foreslået af tilbudsgiveren)
b) fase 2 — forebyggende og udbedrende vedligeholdelse i 12 måneder, der kan forlænges for yderligere 1 år (for en samlet vedligeholdelsesperiode på 2 år).
Kontraktens maksimale løbetid er 51 måneder (hvis der indgår en 24-måneders garanti) eller 63 måneder (hvis der indgår en 36-måneders garanti).
Anslået værdi eksklusive moms:
interval: mellem 40 000 og 60 000 EUR
4)Oplysning om anden dato for varighed af kontrakten eller for start/færdiggørelse
Varighed i måneder: 51 (fra tildeling af kontrakten)
5)Yderligere oplysninger om delaftaler
Delaftale nr.: 3 Betegnelse: Levering og vedligeholdelse af samt tilhørende tjenesteydelser vedrørende forstærkere og tilhørende udstyr
1)Kort beskrivelse
Hovedformålet med dette parti er levering og vedligeholdelse af samt tilhørende tjenesteydelser vedrørende dedikerede radiofrekvens- og og mikrobølgeforstærkere med høj effekt til elektromagnetisk immunitetsprøvning.
2)CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

32343000 Forstærkere

3)Mængde eller omfang
Kontrakten er opdelt i 2 trin:
a) fase 1 — levering og tilhørende tjenesteydelser inden for 3 måneder, fulgt af mindst en 24 måneders garanti (udvidet til 36 måneder, hvis foreslået af tilbudsgiveren)
b) fase 2 — forebyggende og udbedrende vedligeholdelse i 12 måneder, der kan forlænges for yderligere 1 år (for en samlet vedligeholdelsesperiode på 2 år).
Kontraktens maksimale løbetid er 51 måneder (hvis der indgår en 24-måneders garanti) eller 63 måneder (hvis der indgår en 36-måneders garanti).
Anslået værdi eksklusive moms:
interval: mellem 390 000 og 420 000 EUR
4)Oplysning om anden dato for varighed af kontrakten eller for start/færdiggørelse
Varighed i måneder: 51 (fra tildeling af kontrakten)
5)Yderligere oplysninger om delaftaler
Delaftale nr.: 4 Betegnelse: Levering og vedligeholdelse af samt tilhørende tjenesteydelser vedrørende testanordninger, overgangsstik og tilhørende udstyr
1)Kort beskrivelse
Hovedformålet med dette parti er levering og vedligeholdelse af samt tilhørende tjenesteydelser vedrørende måleudstyr, overgangsstik til prøvning af elkøretøjers interoperabilitet med deres ladeanordninger.
2)CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

38430000 Apparater til fysisk eller kemisk analyse

3)Mængde eller omfang
Kontrakten er opdelt i 2 trin:
a) fase 1 — levering og tilhørende tjenesteydelser inden for 3 måneder, fulgt af mindst en 24 måneders garanti (udvidet til 36 måneder, hvis foreslået af tilbudsgiveren)
b) fase 2 — forebyggende og udbedrende vedligeholdelse i 12 måneder, der kan forlænges for yderligere 1 år (for en samlet vedligeholdelsesperiode på 2 år).
Kontraktens maksimale løbetid er 51 måneder (hvis der indgår en 24-måneders garanti) eller 63 måneder (hvis der indgår en 36-måneders garanti).
Anslået værdi eksklusive moms:
interval: mellem 40 000 og 60 000 EUR
4)Oplysning om anden dato for varighed af kontrakten eller for start/færdiggørelse
Varighed i måneder: 51 (fra tildeling af kontrakten)
5)Yderligere oplysninger om delaftaler

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Kontraktbetingelser
III.1.1)Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:
Der henvises til udbudsmaterialet.
III.1.2)De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:
Der henvises til udbudsmaterialet.
III.1.3)Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:
Økonomiske aktører kan afgive bud enten som en individuel tilbudsgiver eller som partnere i et konsortium (med eller uden retlig status). I begge tilfælde er underentreprise tilladt. Tilbudsgiveren skal tydeligt angive rolle for hver økonomisk aktør — som individuel tilbudsgiver, partner i et konsortium eller en underkontrahent. Dette gælder også, hvor de involverede enheder tilhører samme økonomiske gruppe. Hver af partnerne i konsortiet påtager sig solidarisk hæftelse over for den ordregivende myndighed vedrørende kontraktens udførelse og vil blive part i kontrakten, såfremt konsortiets bud vælges. Konsortiet skal udpege 1 juridisk enhed (»lederen«), der skal have fuld bemyndigelse til at forpligte konsortiet og hver af dets deltagere i kontraktens løbetid, og som vil være ansvarlig for den administrative forvaltning af kontrakten (fakturering, modtagelse af betalinger osv.) på vegne af alle andre deltagere.
Afgivelse i underentreprise er den situation, hvor kontrahenten indgår juridiske aftaler med andre juridiske personer, der skal udføre en del af kontrakten på dennes vegne. Kontrahenten forbliver fuldt ansvarlig over for den ordregivende myndighed for udførelse af kontrakten. Brug af freelancere, hvor der trækkes på aktiviteter hos eller ansatte fra en helt anden juridisk person end kontrahenten, gælder som underentreprise, uafhængigt af gældende national lovgivning. Underkontrahenter skal fremlægge en hensigtserklæring om, at de vil deltage i udførelsen af kontrakten som anført i udbudsmaterialet. I kontraktens løbetid kræver enhver udskiftning af underkontrahenter forudgående skriftlig godkendelse fra den ordregivende myndighed. En individuel tilbudsgiver eller et konsortium kan også inddrage kapaciteter fra andre enheder med henblik på at opfylde minimumskravene til kapacitet i punkt III.2.2 og III.2.3, uanset den juridiske art af de forbindelser, der eksisterer mellem dem. I så fald skal vedkommende godtgøre over for den ordregivende myndighed, at vedkommende har de nødvendige ressourcer til udførelse af kontrakten til rådighed, f.eks. i form af en skriftlig forpligtelse fra de pågældende enheder. Inddragelse af kapaciteterne hos en tredjepart, der er en anden juridisk enhed end den individuelle tilbudsgiver eller konsortiets partnere, selvom vedkommende er del af samme økonomiske sammenslutning, betragtes som underentreprise i forbindelse med dette udbud.
Hvis kontrakten tildeles en tilbudsgiver, der inddrager en tredjepart til at udføre mere end 70 % af de minimumskrav til økonomisk og finansiel kapacitet, der er anført under punkt III.2.2, vil den ordregivende myndighed kræve, at den pågældende tredjepart underskriver kontrakten og hæfter solidarisk for dens gennemførelse sammen med tilbudsgiveren. De enkelte konsortiepartneres og navngivne underkontrahenters roller og opgaver skal tydeligt angives i buddet. I følgeskrivelsen skal angives navn på tilbudsgiveren (inklusive alle partnere i tilfælde af et konsortium) og eventuelle underkontrahenter, herunder tredjeparter, hvis kapaciteter inddrages, samt navnet på den fælles kontaktperson i forbindelse med denne procedure. Ved konsortier skal følgeskrivelsen underskrives af hver partner, eller af en partner, som er behørigt bemyndiget til at underskrive buddet og kontrakten på vegne af alle partnere. I sidstnævnte tilfælde kan bemyndigelsen f.eks. være i form af en fuldmagt, en hensigtserklæring eller en konsortiumaftale.
Tilbudsgivere (alle partnere i tilfælde af et konsortium) skal også fremlægge en læselig kopi af meddelelsen om udpegning af personer bemyndigede til at repræsentere tilbudsgiveren i anliggender, der involverer tredjeparter og retsprocesser, eller en kopi af offentliggørelsen af en sådan udpegning, hvis lovgivningen, der er gældende for ansøgeren, kræver en sådan offentliggørelse. Enhver uddelegering af bemyndigelsen til en anden repræsentant, der ikke er angivet i den officielle bekendtgørelse, skal dokumenteres.
III.1.4)Andre særlige vilkår
Der gælder særlige vilkår for opfyldelse af kontrakten: nej
III.2)Betingelser for deltagelse
III.2.1)De økonomiske aktørers personlige forhold, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregister
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: 1. udelukkelseskriterier:
Tilbudsgiverne vil ikke være valgbare til deltagelse i denne udbudsprocedure, hvis de befinder sig i nogen af de udelukkelsessituationer, der er anført i artikel 106 og 107 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25.10.2012. Tilbudsgivere (herunder konsortiepartnere) og navngivne underkontrahenter i henhold til punkt III.1.3, skal underskrive tro og love-erklæringen (tilgængelig på den ordregivende myndigheds websted anført i punkt I.1) med henblik på at erklære, at de ikke befinder sig i nogen af disse situationer. Efter anmodning fra den ordregivende myndighed skal den valgte tilbudsgiver (inklusive alle partnere i tilfælde af et konsortium) og samtlige af tilbudsgiverens navngivne underkontrahenter, i overensstemmelse med punkt III.1.3, fremlægge de understøttende dokumenter, der er angivet i artikel 143, stk. 3, i Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1268/2012 af 29.10.2012. Den ordregivende myndighed kan se bort fra kravet om at fremlægge de krævede støttedokumenter, hvis disse allerede er indgivet til den i forbindelse med en anden udbudsprocedure, og forudsat at udstedelsesdatoen for dokumenterne ikke overstiger 1 år fra datoen for underrettelsen om tildeling af kontrakt, og at de stadig er gyldige. I så tilfælde skal tilbudsgiveren på tro og love erklære, at dokumentationen allerede er blevet leveret i forbindelse med en tidligere udbudsprocedure og bekræfte, at der ikke er sket ændringer i vedkommendes situation
2. udvælgelseskriterier (juridisk kapacitet):
Tilbudsgivere (alle partnere i tilfælde af et konsortium) skal dokumentere, at de har retsevne til at udføre kontrakten ved fremlæggelse af en attest for registrering i det relevante handels- eller erhvervsregister i det land, hvor vedkommende er etableret/stiftet. Hvis der ikke kræves eller tillades optagelse i et sådant register af grunde, der vedrører vedkommendes vedtægter eller juridiske form, kan den ordregivende myndighed som tilfredsstillende bevis, acceptere en erklæring eller et certifikat afgivet under ed, medlemskab af en specifik organisation, udtrykkelig autorisation eller optagelse i momsregistret.
III.2.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: Tilbudsgivere skal opfylde følgende kriterium: gennemsnitlig årlig omsætning, der opfylder kravet til mindstekapacitet og godtgør tilstrækkelig finansiel bæredygtighed til at kunne påtage sig og udføre kontrakten.
Følgende dokumentation skal fremlægges af hver tilbudsgiver (hver partner i tilfælde af et konsortium) og hver underkontrahent, hvis kapaciteter tilbudsgiveren inddrager for at opfylde mindstekapaciteten for økonomisk og finansiel kapacitet:
1) en erklæring om den økonomiske aktørs årlige omsætning for de seneste 3 regnskabsår, for hvilke regnskaberne er afsluttede. Hvis en økonomisk aktør, af en særlig grund som den ordregivende myndighed finder begrundet, ikke er i stand til at fremlægge de ovenfor anførte referencer, kan den økonomiske og finansielle kapacitet godtgøres ved et hvilket som helst andet dokument, som den ordregivende myndighed finder tilstrækkeligt. Under alle omstændigheder og som et mindstekrav skal den ordregivende myndighed underrettes om den særlige årsag og grundene hertil. Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at anmode om et hvilket som helst andet dokument til kontrol af den økonomiske aktørs økonomiske og finansielle kapacitet eller søge yderligere oplysninger og/eller præciseringer ved et hvilket som helst andet middel (websteder, officielle organer osv.).
Den ordregivende myndighed kan se bort fra en økonomisk aktørs forpligtelse til at fremlægge det skriftlige bevis, der henvises til ovenfor, hvis dette bevis allerede er indgivet i forbindelse med en anden udbudsprocedure, og forudsat at det opfylder kravene som anført i dette udbud. I dette tilfælde skal den økonomiske aktør henvise til denne kontrakt og den enhed under Kommissionen, beviset er fremlagt for. Den ordregivende myndighed forbeholder sig ret til ikke at vælge en kontrahent, hvis den fremlagte dokumentation giver anledning til væsentlige bekymringer om vedkommendes finansielle kapacitet til at udføre kontrakten og tilbudsgiveren ikke har været i stand til at afvise disse bekymringer ved indgivelse af observationer eller anden dokumentation for finansiel bæredygtighed.
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves: for parti 1: Den gennemsnitlige årlige omsætning for de seneste 3 regnskabsår skal være mindst 300 000 EUR
for parti 2: Den gennemsnitlige årlige omsætning for de seneste 3 regnskabsår skal være mindst 120 000 EUR
for parti 3: Den gennemsnitlige årlige omsætning for de seneste 3 regnskabsår skal være mindst 800 000 EUR
for parti 4: Den gennemsnitlige årlige omsætning for de seneste 3 regnskabsår skal være mindst 120 000 EUR.
Disse minima vil blive vurderet i forhold til tilbudsgiveren som helhed, herunder den samlede kapacitet for alle partnere i tilfælde af et konsortium og alle underkontrahenter.
III.2.3)Teknisk kapacitet
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt:
1) erfaring med anskaffelse og levering dokumenteret ved en liste over lignende kontrakter (mht. værdi, omfang og kompleksitet) udført i de 3 år forud for fristen for indsendelse af bud. Listen over tidligere kontrakter skal indeholde angivelse af start- og slutdatoer, kontrakternes samlede omfang og genstand, den økonomiske aktørs funktion samt faktureret beløb. Hvis leverancerne var til EU-ordregivere, skal den kompetente myndighed udstede eller kontrasignere attester på dette. I tilfælde af et konsortium eller underentreprise skal den krævede dokumentation fremlægges af de konsortiepartnere/underkontrahenter, hvis kapaciteter tilbudsgiveren inddrager for at opfylde minimumskravene til kapacitet.
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:
Kravet til mindstekapacitet vil blive vurderet i forhold til tilbudsgiveren som helhed, herunder den samlede kapacitet for alle partnere i tilfælde af et konsortium og alle underkontrahenter.
For parti 1: mindst 5 lignende kontrakter, dvs. på antenner og feltgeneratorer til elektromagnetisk kompatibilitet, hver med en samlet mindsteværdi, ekskl. moms, på 100 000 EUR.
For parti 2: mindst 5 lignende kontrakter, dvs. på radiomodtagere, spektrumanalysatorer, signalgeneratorer, hver med en samlet mindsteværdi, ekskl. moms, på 50 000 EUR.
For parti 3: mindst 5 lignende kontrakter, dvs. på forstærkere til elektromagnetisk immunitetsprøvning, hver med en samlet mindsteværdi, ekskl. moms, på 100 000 EUR.
For parti 4: mindst 3 lignende kontrakter, dvs. på hardware-/softwareløsninger til analyse af køretøjselektronik og kraftelektronik, hver med en samlet mindsteværdi, ekskl. moms, på 50 000 EUR.
III.2.4)Oplysning om reserverede kontrakter
III.3)Specifikke vilkår for tjenesteydelseskontrakter
III.3.1)Oplysninger om en bestemt profession
III.3.2)Medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelsen

Del IV: Procedure

IV.1)Type procedure
IV.1.1)Type procedure
Offentlig
IV.1.2)Grænse for, hvor mange økonomiske aktører der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
IV.1.3)Reduktion af antallet af økonomiske aktører under forhandlingerne eller dialogen
IV.2)Tildelingskriterier
IV.2.1)Tildelingskriterier
Det økonomisk mest fordelagtige bud vurderet på grundlag af de kriterier, der er anført i specifikationerne, i opfordringen til at afgive bud eller til at forhandle eller i det beskrivende dokument
IV.2.2)Oplysninger om elektronisk auktion
Der vil blive anvendt elektronisk auktion:: nej
IV.3)Administrative oplysninger
IV.3.1)Sagsnummer hos den ordregivende myndighed:
JRC/IPR/2015/F.8/0023/OC.
IV.3.2)Har der været tidligere offentliggørelse(r) om samme kontrakt?
nej
IV.3.3)Vilkår for adgang til specifikationer og yderligere dokumenter eller beskrivende dokumenter
IV.3.4)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
6.10.2015
IV.3.5)Dato for afsendelse til udvalgte kandidater af opfordringer til at afgive bud eller at deltage
IV.3.6)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Ethvert officielt EU-sprog
IV.3.7)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.3.8)Åbning af bud
Dato: 9.10.2015 - 15:00

Sted:

JRC, receptionsbygning, første sal, lokale 7, via E. Fermi 2749, 21027 Ispra VA, ITALIEN.

Der må være personer til stede under åbningen af bud: ja

Yderligere oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud: Højst 1 behørigt bemyndiget repræsentant må være til stede ved åbningen af bud. Anmodningen skal sendes til jrc-ispra-iet-procurement@ec.europa.eu mindst 3 dage før åbningen, sammen med en kopi af gyldigt identitetskort/pas.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om EU-midler
Kontrakten vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
VI.3)Yderligere oplysninger

Alle anmodninger om yderligere oplysninger skal fremsættes skriftligt og kun via e-tendering-webstedet på https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1038 under fanen »Spørgsmål og svar« og ved at klikke »Opret spørgsmål«. Den ordregivende myndighed er ikke forpligtet til at svare på anmodninger om yderligere oplysninger modtaget mindre end 5 arbejdsdage før sidste frist for afgivelse af bud. Den ordregivende myndighed kan på eget initiativ oplyse interesserede parter om eventuelle fejl, unøjagtigheder, udeladelser eller andre skrivefejl i udbuddets tekst. Alle yderligere oplysninger, inklusive de ovenfor anførte, vil blive offentliggjort på »e-tendering«-webstedet nævnt ovenfor. Webstedet opdateres løbende, og det er tilbudsgivernes ansvar at kontrollere, om der er opdateringer og ændringer i udbudsperioden.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne

Officielt navn: Retten
Postadresse: rue du Fort Niedergrünewald
By: Luxembourg
Postnummer: 2925
Land: Luxembourg
Mailadresse: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadresse: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Indgivelse af klager
Præcise oplysninger om klagefrist(er): senest 2 måneder efter underrettelsen af klageren eller, i tilfælde af udeblivelse deraf, efter den dag, sagen er taget til efterretning. En klage til Den Europæiske Ombudsmand bevirker ikke, at denne periode afbrydes, eller at der påbegyndes en ny periode for indgivelse af klager.
VI.4.3)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om indgivelse af klager

Officielt navn: Retten
Postadresse: rue du Fort Niedergrünewald
By: Luxembourg
Postnummer: 2925
Land: Luxembourg
Mailadresse: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadresse: http://curia.europa.eu

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
13.8.2015