Suministros - 298029-2019

27/06/2019    S122

Rumanía-Bucarest: Cruasanes

2019/S 122-298029

Anuncio de licitación

Suministros

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Sectorul 2 al Municipiului București
Número de identificación fiscal: 4204038
Dirección postal: Str. Chiristigiilor nr. 11-13
Localidad: Bucureşti
Código NUTS: RO321 Bucureşti
Código postal: 021561
País: Rumania
Persona de contacto: Victorița Bocea
Correo electrónico: victorita.bocea@ps2.ro
Teléfono: +40 212524446
Fax: +40 212524446
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.ps2.ro
Dirección del perfil de comprador: www.e-licitatie.ro
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: www.e-licitatie.ro
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Autoridad regional o local
I.5)Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Acorduri-cadru de furnizare a merelor, laptelui UHT şi a produselor de panificaţie în cadrul Programului pentru Şcoli al României pentru preşcolarii din grădinţele cu [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

Número de referencia: DA/ 12/2019
II.1.2)Código CPV principal
15811300 Cruasanes
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Acorduri-cadru de furnizare mere, lapte UHT si produse de panificatie pentru prescolarii din gradinitele cu program normal de 4 ore si elevii din invatamantul primar si gimnazial din unitatile de invatamant preuniversitar de stat de pe raza sectorului 2, in cadrul Programului pentru Scoli al Romaniei, anii scolari 2019-2023.

Termenul in care autoritatea contractanta va raspunde eventualelor solicitari de clarificari/informatii suplimentare: cu 6 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor, cu conditia ca solicitarile sa fi fost transmise in termenul prevazut la sectiunea I.3), respectiv cu 15 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.

II.1.5)Valor total estimado
Valor IVA excluido: 22 622 460.00 RON
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
Pueden presentarse ofertas para todos los lotes
Número máximo de lotes que pueden adjudicarse a un único licitador: 3
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Furnizare produse de panificație pentru preșcolarii și elevii din unitățile de învățământ din Sectorul 2 al Municipiului București

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
15811000 Productos a base de pan
60000000 Servicios de transporte (excluido el transporte de residuos)
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: RO321 Bucureşti
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Scolile si gradinitele din Sectorul 2 al Municipiului Bucuresti.

II.2.4)Descripción del contrato:

Furnizare produse de panificatie pentru prescolarii si elevii din unitatile de invatamant din Sectorul 2.

Valoarea maxima a acordului-cadru 9 642 360,00 RON (fara TVA).

Cantitatea maxima de produse a acordului-cadru 18 543 000,00 portii.

Cantitatea celui mai mic contract subsecvent 26 490,00 portii.

Cantitatea celui mai mare contract subsecvent 4 635 750,00 portii.

Valoarea celui mai mic contract subsecvent 13 774,80 RON (fara TVA).

Valoarea celui mai mare contract subsecvent 2 410 590,00 RON (fara TVA).

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Componenta tehnica. / Ponderación: 10
Precio - Ponderación: 90
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 9 642 360.00 RON
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 48
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Programul pentru scoli al Romaniei

II.2.14)Información adicional

Bugetul de stat si FEGA.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Furnizare mere pentru preșcolarii și elevii din unitățile de învățământ din Sectorul 2 al Municipiului București

Lote nº: 3
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
03222321 Manzanas
60000000 Servicios de transporte (excluido el transporte de residuos)
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: RO321 Bucureşti
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Scolile si gradinitele din Sectorul 2 al Municipiului Bucuresti.

II.2.4)Descripción del contrato:

Valoarea maxima a acordului-cadru 4 079 460,00 RON (fara TVA).

Cantitatea maxima de produse a acordului-cadru 7 417 200,00 portii.

Cantitatea celui mai mic contract subsecvent este de 26 490,00 portii.

Cantitatea celui mai mare contract subsecvent este de 1 854 300,00 RON.

Valoarea celui mai mic contract subsecvent este de 14 569,50 RON.

Valoarea celui mai mare contract subsecvent este de 1 019 865,00 RON.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Componenta tehnica. / Ponderación: 90
Precio - Ponderación: 10
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 4 079 460.00 RON
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 48
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

PROGRAMUL PENTRU SCOLI AL ROMANIEI

II.2.14)Información adicional

Bugetul de stat si FEGA.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Furnizare lapte UHT pentru preșcolarii și elevii din unitățile de învățământ din Sectorul 2 al Municipiului București

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
15511210 Leche UHT
60000000 Servicios de transporte (excluido el transporte de residuos)
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: RO321 Bucureşti
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Scolile si gradinitele din Sectorul 2 al Municipiului Bucuresti.

II.2.4)Descripción del contrato:

Furnizare lapte UHT pentru prescolarii si elevii din unitatile de invatamant din Sectorul 2.

Valoarea maxima a acordului-cadru 8 900 640,00 RON (fara TVA).

Cantitatea maxima de produse a acordului-cadru 11 125 800,00 portii.

Cantitatea celui mai mic contract subsecvent 26 490,00 portii.

Cantitatea celui mai mare contract subsecvent 2 781 450,00 portii.

Valoarea celui mai mic contract subsecvent 21 192,00 RON.

Valoarea celui mai mare contract subsecvent 2 225 160,00 RON.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Componenta tehnica. / Ponderación: 10
Precio - Ponderación: 90
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 8 900 640.00 RON
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 48
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Programul pentru scoli al Romaniei

II.2.14)Información adicional

Bugetul de stat si FEGA.

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

A1) Situaţia personală a candidatului sau ofertantului: ofertanţii/terţii susţinători/subcontractanţii participanţi la procedură nu trebuie să se regăsească în situaţiile prevăzute la art. 164, art. 165 şi art. 167 din Legea nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare. Informaţii şi formalităţi necesare pentru evaluarea respectării cerinţelor:

1) Neîncadrarea în prevederile art. 164 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare – se va completa DUAE;

2) Neîncadrarea în prevederile art. 165 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare - se va completa DUAE;

3) Neîncadrarea în prevederile art. 167 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare - se va completa DUAE;

4) Neîncadrarea în prevederile art. 59 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare – se va completa DUAE. Încadrarea în situația prevăzută la art. 59 din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, atrage excluderea ofertantului din procedura de atribuire. Declarația conform art. 60 din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, va fi prezentată de toți participanții, odată cu depunerea DUAE. Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire, sunt:

— Mugur Mihai Toader – Primar,

— Victorita Bocea – Director Executiv Directia Achizitii si Contracte Publice,

— Vasile Istrate – Sef Serviciu Achizitii Publice,

— Ana Maria Rizea – Consilier Serviciul Achizitii Publice,

— Georgeta Vizireanu – Consilier Serviciul Achizitii Publice,

— Valentina Fratica – Consilier Serviciul Achizitii Publice,

— Radu Neg – Consilier Serviciul Achizitii Publice,

— Florentina Fracea – Consilier Serviciul Achizitii Publice,

— Florentina Teodora Amaritei – Director Executiv Directia Economica,

— Angela Mitrescu – Sef Serviciu Buget Local – CFP,

— Lenuta Rapa – Consilier Serviciul Buget Local – CFP,

— Ana Maria Scacioc – Director Executiv Directia Juridica Legislatie Contencios Administrativ,

— Claudiu George Fogoras – Sef Serviciu Directia Juridica Legislatie Contencios Administrativ,

— Camelia Florentina Medei – Consilier Directia Juridica Legislatie, Contencios Administrativ,

— Dona Mihaela Ginta – Consilier Directia Juridica Legislatie, Contencios Administrativ,

— Bogdan Alexandru Garbu – Director ExecutivDirectia Generala pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar,

— Bianca Elena Gheorghiu – Inspector Compartimentul Invatamant – Directia Generala pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar,

— Doina Gheorghe – Inspector Compartimentul Invatamant Directia Generala pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar.

Modalitatea de îndeplinire: se va completa DUAE de către toţi operatorii economici participanţi la procedura de atribuire (ofertanţi/ofertanţi asociaţi/subcontractanţi/terţi susţinători) cu informaţiile ce caracterizează capacitatea lor. La solicitarea autorităţii contractante, doar ofertantul clasat pe primul loc in urma etapei de licitatie electronica va prezenta documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE.

Aceste documente pot fi:

(a) Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentării,

(b) Cazierul judiciar al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, aşa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv,

(c) După caz, documente prin care se demonstrează faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare,

(d) Alt [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Loturile: 1, 2, 3. Specificati cifra de afaceri medie anuala. Media cifrei de afaceri globale a ofertantului pe ultimii 3 ani, (respectiv 2016, 2017, 2018) care trebuie să fie cel puţin egală cu:

— lot 1: Furnizare produse de panificatie 3 600 000,00 RON,

— lot 2: Furnizare lapte UHT: 3 300 000,00 RON,

— lot 3: Furnizare mere: 1 500 000,00 RON.

Media cifrei de afaceri impusă operatorilor economici respectă prevederile art. 175, coroborat cu art. 176 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

Se va completa DUAE de către operatorii economici (ofertanţi/ofertanţi asociaţi/terţi susţinători) participanţi la procedura de atribuire a contractelor de lucrari cu informaţiile solicitate de către autoritatea contractantă. Următoarele documente justificative care probează îndeplinirea cerinţei vor fi depuse de ofertanţii clasati pe primele 5 locuri în urma aplicării criteriului de atribuire: bilanţuri contabile sau extrase de bilanţ sau alte documente emise de organisme specializate care confirmă nivelul cifrei de afaceri înscris în DUAE. Pentru calculul echivalenţei euro/altă valută se va avea în vedere cursul mediu anual comunicat de BNR pentru fiecare an în parte. În cazul în care capacitatea economică şi financiară a ofertantului este susţinută, în conformitate cu art. 184 din Legea nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare, acesta va prezenta DUAE completat de ofertant, în care se vor include informaţii cu privire la existenţa unei susţineri de terţă parte, inclusiv măsurile avute în vedere de acesta pentru a accesa, în orice moment, resursele necesare, la care se ataşează DUAE şi angajamentul ferm al terţului susţinător din care trebuie să rezulte modul efectiv în care terţul/terţii susţinători vor asigura îndeplinirea angajamentului. Prin angajamentul ferm, terţul/terţii confirmă faptul că va/vor sprijini ofertantul în vederea îndeplinirii obligaţiilor contractuale, fie prin precizarea modului în care va/vor interveni concret pentru a duce la îndeplinire respectivele obligaţii pentru care a/au acordat susţinerea, fie prin indicarea resurselor financiare pe care le va/vor pune la dispoziţie ofertantului (descriind modul concret în care va realiza acest lucru). Autoritatea contractantă respinge terţul susţinător propus dacă acesta nu îndeplineşte cerinţele de calificare privind capacitatea sau se încadrează printre motivele de excludere şi solicită ofertantului, o singură dată, înlocuirea acestuia şi prezentarea unui alt terţ, cu respectarea principiului tratamentului egal. În cazul depunerii unei oferte comune, fiecare operator economic membru al asocierii va prezenta DUAE în care va include informaţiile cu privire la modul de îndeplinire a cerinţelor de capacitate economică şi financiară.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Loturile: 1, 2, 3. Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat. Lista principalelor livrari de produse similare in ultimii 3 ani, raportat la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor, cu indicarea valorilor, datelor si beneficiarilor publici sau privati, din care sa rezulte ca ofertantul a livrat produse similare in valoare cumulata cel putin egala cu valoarea estimata a fiecarui lot in parte, dupa cum urmeaza, pentru:

— lot 1: Furnizare produse de panificatie 2 400 000 RON fara TVA,

— lot 2: Furnizare lapte UHT 2 200 000 RON fara TVA,

— lot 3: Furnizare mere 1 000 000 RON fara TVA.

Loturile: 1, 2, 3. Proportia de subcontractare. Informatii despre subcontractanti/asocierea/tert sustinator. Subcontractarea. Modalitati de indeplinire: in cazul in care operatorul economic intentioneaza sa subcontracteze o parte/parti din contract, DUAE include si informatiile solicitate cu privire la subcontractanti. Ofertantul are obligatia de a preciza partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze si va preciza datele de identificare ale subcontractantilor propusi. In cazul in care ofertantul utilizeaza capacitatile subcontractantului/subcontractantilor pentru a indeplini criteriile de calificare, se va completa DUAE separat pentru fiecare dintre respectivii subcontractanti, semnat in mod corespunzator de fiecare dintre acestia. Subcontractantii propusi trebuie sa respecte aceleasi obligatii ca si ofertantii. Acordurile de subcontractare se vor prezenta, odata cu oferta. Documentele justificative care probeaza indeplinirea cerintei vor fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertanţii clasaţi pe primele 5 locuri in clasamentul intermediar.

Asocierea. Modalitati de indeplinire: in cazul în care un operator economic îsi exercita dreptul de a participa în comun cu alti operatori economici la procedura de atribuire, în conditiile art. 53 din Legea nr. 98/2016, pentru a demonstra îndeplinirea cerintei minime, atunci acesta trebuie:

1) Sa transmita împreuna cu oferta, pâna la termenul limita comunicat pentru depunerea ofertei urmatoarele:

(a) Acordul de asociere,

(b) Un formular DUAE separat pentru operatorul economic cu care participa la aceasta procedura, care sa cuprinda informatiile solicitate în Partea I, Partea II (sectiunile A si B), Partea III, Partea IV „Criterii de selectie", sectiunea C „Capacitatea tehnica si profesionala" rubrica „Pentru contractele de achizitie de lucrari: executarea de lucrari de tipul specificat", completat si semnat în mod corespunzator de operatorul economic cu care prezinta oferta în asociere;

2) Sa marcheze „Da” în propriul DUAE, Partea II „Informatii referitoare la operatorul economic", sectiunea A „Informatii privind operatorul economic" la rubrica „Operatorul economic participa la procedura de achizitii publice împreuna cu altii” si sa completeze informatiile suplimentare solicitate în acest sens.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

Ofertantul trebuie sa prezinte lista principalelor livrari de produse efectuate in ultimii 3 ani, prin completarea formularului DUAE, raportat la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor, cu indicarea valorilor, datelor si beneficiarilor publici sau privati, din care sa rezulte ca au fost livrate produse similare in valoare cumulata cel putin egala cu valoarea estimata a fiecarui lot in parte, urmand ca documentele justificative sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de ofertanti clasati pe primele 5 locuri in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Documentele justificative solicitate pentru demonstrarea indeplinirii cerintei pot fi: procese-verbale de receptie, documente constatoare, certificate/documente care contin valorile produselor, termene de livrare, beneficiari, emise sau contrasemnate de catre o autoritate contractanta sau de catre clientul beneficiar. Operatorii economici nerezidenti (straini) vor prezenta copiile respective insotite de traducerea autorizata a acestora in limba romana.

Tert sustinator. Modalitati de indeplinire. Capacitatea tehnica si profesionala sau economica si financiara a ofertantului poate fi sustinuta în conformitate cu art. 182-184 din Legea nr. 98/2016. În cazul în care ofertantul utilizeaza capacitatile altor entitati pentru a demonstra îndeplinirea cerintei, tertul sustinator trebuie sa:

1) Indeplineasca cerinta privind capacitatea tehnica si/sau profesionala sau economica si financiara;

2) Sa nu se afle în una din situatiile descrise în fisa de date a achizitiei ca reprezentând motiv de excludere;

3) Sa fie înscris într-un registru profesional relevant sau în registrul comertului, în tara în care este stabilit. In cazul in care ofertantul isi exercita dreptul de a utiliza capacitatile altor entitati, pentru îndeplinirea cerintei privind capacitatea tehnica si/sau profesionala, atunci acesta trebuie:

1) Sa transmita împreuna cu oferta, pâna la termenul limita comunicat pentru depunerea ofertei, urmatoarele:

(a) Angajamentul ferm de sustinere din partea unui tert în ceea ce priveste îndeplinirea criteriilor referitoare la capacitatea tehnica si/sau profesionala, în functie de relatia dintre operatorul economic ofertant si entitatea ce acorda sustinerea, precum si caracteristicile si modalitatea de acordare a suportului, poate include, dar nu se limiteaza la: o enumerare si descriere a capacitatilor pe care entitatea respectiva le pune la dispozitia operatorulul economic, prin raportare la cerinta minima comunicata în fisa de date a achizitiei si cu referire la anexa/anexele angajamentului ferm; modalitatea efectiva în care tertul sustinator asigura îndeplinirea obligatiilor asumate prin angajament, daca ofertantul caruia îi acorda sustinere devine contractant si întâmpina dificultati pe parcursul derularii contractului (daca capacitatile incluse în angajamentul ferm vizeaza resurse netransferabile); anexa/anexele ce prezinta modul efectiv prin care tertul sustinator va asigura îndeplinirea angajamentului, inclusiv planificarea si monitorizarea fluxului de informatii, documente, resurse si altele asemenea dintre acesta si ofertant,

(b) Un formular DUAE separat pentru operatorul economic/entitatea ale carei capacitati le utilizeaza, care sa cuprinda informatiile solicitate în Partea I, Partea II (sectiunile A si B), Partea III, Partea IV „Criterii de selectie", sectiunea C „Capacitatea tehnica si profesionala" rubrica „Pentru contractele de achizitie de lucrari: executarea de lucrari de tipul specificat", completat si semnat în mod corespunzator de tertul sustinator;

2) Sa marcheze „Da” în propriul DUAE care însoteste oferta, Partea II „Informatii referitoare la operatorul economic", sectiunea C „Informatii privind utilizarea capacitatilor altor entitati". Instructiunile de mai sus pentru furnizarea informatiilor aferente fiecarui contract/exercitiu/proiect similar prezentat ca experienta similara în ceea ce priveste DUAE ca dovada preliminara sau în legatura cu documentele justificative sunt extinse si la operatorii economici pe ale caror capacitati se bazeaza operatorul economic. În cazul în care capacitatea economică şi financiară a ofertantului este susţinută, acesta va prezenta DUAE completat de ofertant în care se vor include informaţii cu privire la existenţa unei susţineri de terţă parte, inclusiv măsurile avute în vedere de acesta pentru a accesa, în orice moment, resursele necesare, la care se ataşează DUAE şi angajamentul ferm al terţului susţinător, din care trebuie să rezulte modul efectiv în care terţul/terţii susţinători vor asigura îndeplinirea angajamentului. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, angajament de sustinere si anexele acestuia urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, la finalizarea evaluarii ofertelor, doar de ofertantii clasati pe primele 5 locuri in clasamentul intermediar.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
El anuncio se refiere al establecimiento de un acuerdo marco
Acuerdo marco con varios operadores
Número máximo previsto de participantes en el acuerdo marco: 5
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
Se realizará una subasta electrónica
Información complementaria acerca de la subasta electrónica:

Modul de desfasurare al etapei de licitatie electronice la reluarea competitiei.

Autoritatea contractantă va invita la etapa de reluare a competitiei operatorii economici ale caror oferte vor fi declarate admisibile si care ulterior vor semna acordul-cadru. In cadrul acestei etape, operatorii economici vor reoferta preturile ofertate initial, preturi cu care s-au [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 30/07/2019
Hora local: 15:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Rumano
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
La oferta debe ser válida hasta: 30/07/2023
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 30/07/2019
Hora local: 15:00
Lugar:

In SEAP.

Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:

Membrii comisiei de evaluare.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.3)Información adicional:

1) Clasamentul ofertelor va fi determinat pe baza punctajului total. Punctajul total: Pret (maxim 90 puncte) + Componenta Tehnica (maxim 10 puncte) = maxim 100 puncte.

Clasamentul ofertelor se stabileste prin ordonarea descrescătoare a punctajelor respective. Acordul-cadru se va incheia cu maxim 5 operatori economici.

În cazul mai multor oferte clasate pe acelasi loc in clasament, care vor prezenta acelaşi punctaj, departajarea se va face in functie de pret (castigator fiind ofertantul cu pretul cel mai scazut). Daca si punctajul financiar si punctajul tehnic sunt egale, autoritatea contractanta va solicita operatorilor economici, prin intermediul SEAP, reofertarea prin prezentarea de noi propuneri financiare, urmand a se incheia acordul-cadru cu ofertantul a carui noua propunere finaciara are pretul cel mai scazut;

2) În vederea completării DUAE, operatorii economici vor accesa ghidul pus la dispozitie de catre AADR regasit pe www.e-licitatie.ro

Operatorii economici vor completa direct în SEAP, în secțiunea dedicată a procedurii de interes, DUAE deja configurat de autoritatea contractantă;

3) Pentru documentele de calificare, operatorii economici vor completa in SEAP pana la data limita de depunere a ofertelor, doar formularul DUAE, urmand ca entitatea contractanta sa solicite, doar ofertantilor clasati pe primele 5 locuri, dupa aplicarea criteriului de atribuire, completarea formularelor solicitate prin documentatia de atribuire;

4) Toate comunicarile intre ofertanti si entitatea contractanta se vor face exclusiv, online;

5) Solicitarile de clarificari se vor adresa in mod exclusiv in SEAP la sectiunea „Solicitari de clarificare/Intrebari/Comunicari”, iar raspunsurile la acestea vor fi publicate in SEAP la sectiunea „Solicitari de clarificare/Intrebari/Comunicari";

6) Comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificare privind ofertele depuse, in SEAP la sectiunea „Solicitari de clarificare/Intrebari/Comunicari". Operatorii economici vor transmite raspunsurile la clarificarile si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediul SEAP (sectiunea „Solicitari de clarificare/Intrebari/Comunicari”) sub forma unuia sau mai multor documente/fisiere distincte semnate cu semnatura electronica;

7) Necompletarea DUAE si/sau neîncărcarea propunerii tehnice si/sau a propunerii financiare, documente care fac parte integranta din oferta, conduce la respingerea ofertei. Ofertantii vor respecta modelele de formulare din documentatia de atribuire.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor
Dirección postal: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localidad: București
Código postal: 030084
País: Rumania
Correo electrónico: office@cnsc.ro
Teléfono: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Dirección de internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Eventualele contestații se pot depune la Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor și vor fi soluționate potrivit Legii nr. 101/2016.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Sectorul 2 al Municipiului București – Direcția Juridică
Dirección postal: Str. Chiristigiilor nr. 11-13
Localidad: București
Código postal: 021561
País: Rumania
Teléfono: +40 212096019
Fax: +40 212096019
Dirección de internet: www.ps2.ro
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
25/06/2019