Szolgáltatások - 298071-2018

11/07/2018    S131    Európai Bizottság - Szolgáltatások - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás 

Luxemburg-Luxembourg: RESPEC – Radiológiai vészhelyzetekre vonatkozó támogató projekt az Európai Bizottság számára

2018/S 131-298071

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:

2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Európai Bizottság, Directorate General for Energy
Postai cím: European Commission Directorate General Energy — Directorate D — Nuclear energy, safety and ITER, 1, rue Henri Schnadt, Zone d'activités Cloche d'Or
Város: Luxembourg
NUTS-kód: LU
Postai irányítószám: L-2530
Ország: Luxemburg
E-mail: ENER-RADPROT@ec.europa.eu

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: https://ec.europa.eu/energy/en

I.2)Információ közös közbeszerzésről
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3840
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3840
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
I.5)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

RESPEC – Radiológiai vészhelyzetekre vonatkozó támogató projekt az Európai Bizottság számára

Hivatkozási szám: ENER/D3/2018-172
II.1.2)Fő CPV-kód
80511000
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Az Európai Bizottságon belül az Energiaügyi Főigazgatóság Sugárvédelmi és Nukleáris Biztonsági Egysége (ENER D.3) felelős a radiológiai katasztrófahelyzeti készültségi lépésekért. Az ilyen lépések fontos részét képezi a lehetséges radiológiai katasztrófahelyzetek, illetve katasztrófafenyegetések gyors felmérésének készsége, valamint az Európai Bizottság szolgálatai számára tanácsadás nyújtása ezek súlyosságáról, a lehetséges jövőbeni fejleményekről, illetve bármilyen európai közösségi lépés szükséges megtételéről.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 90 000.00 EUR
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:
II.2.2)További CPV-kód(ok)
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: 00
A teljesítés fő helyszíne:

A nyertes ajánlattevő telephelye

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Az Európai Bizottságon belül az Energiaügyi Főigazgatóság Sugárvédelmi és Nukleáris Biztonsági Egysége (ENER D.3) felelős a radiológiai katasztrófahelyzeti készültségi lépésekért. Az ilyen lépések fontos részét képezi a lehetséges radiológiai katasztrófahelyzetek, illetve katasztrófafenyegetések gyors felmérésének készsége, valamint az Európai Bizottság szolgálatai számára tanácsadás nyújtása ezek súlyosságáról, a lehetséges jövőbeni fejleményekről, illetve bármilyen európai közösségi lépés szükséges megtételéről.

A szerződés célkitűzése kiegészítő támogatás biztosítása az ENER D.3 vészhelyzeti csapata részére radiológiai vészhelyzetek során. Az Egység egy stabil támogató kapcsolatot kíván létrehozni a ENER D.3 vészhelyzet-elhárító csoportja és a vezető radiológiai vészhelyzetekre való felkészüléssel foglalkozó szervezet, „az ajánlattevő” között. A „fő feladatok végrehajtási szakasza“, mely során ezt a támogatást aktiválhatják, 36 hónapos és az 1.4.2019 dátumú napon veszi kezdetét. A támogatást bármikor igénybe lehet venni, és vészhelyzet esetén folyamatos 24 órás készültséget kell fenntartani.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 90 000.00 EUR
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 41
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.12)Információ az elektronikus katalógusokról
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
III.1.5)Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1)Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.4)A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
IV.1.6)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 26/09/2018
Helyi idő: 16:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Bolgár, Cseh, Dán, Német, Görög, Angol, Spanyol, Észt, Finn, Francia, Ír, Horvát, Magyar, Olasz, Litván, Lett, Máltai, Holland, Lengyel, Portugál, Román, Szlovák, Szlovén, Svéd
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 6 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 27/09/2018
Helyi idő: 10:00
Hely:

Európai Bizottság, Directorate-General for Energy, Euroforum Building, 1, rue Henri Schnadt, Zone d'activités Cloche d'Or, L-2530 Luxembourg

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
VI.3)További információk:
VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Törvényszék
Postai cím: Rue du Fort Niedergrünewald
Város: Luxembourg
Postai irányítószám: L-2925
Ország: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100

Internetcím: http://curia.europa.eu/

VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Törvényszék
Postai cím: Rue du Fort Niedergrünewald
Város: Luxembourg
Postai irányítószám: L-2925
Ország: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100

Internetcím: http://curia.europa.eu/

VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
04/07/2018