S radosťou oznamujeme, že nová verzia portálu TED bude spustená 29. 1. 2024 (orientačný dátum, čaká sa na jeho potvrdenie) Chcete zistiť, aké sú jeho nové funkcie, zlepšenia a dosah na používateľov? Prečítajte si náš článok a zistite viac o najdôležitejších zmenách a nových funkciách.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Registrácia na 4. seminár pre opätovných používateľov údajov z databázy TED, ktorý sa uskutoční 14. decembra 2023, je otvorená.

Dodávky - 298352-2021

15/06/2021    S114

Poľsko-Varšava: Rámcová zmluva na dodávku služobných zbraní (kompaktná poloautomatická pištoľ s priemerom 9 x 19 mm), munície a príslušenstva

2021/S 114-298352

Korigendum

Oznámenie o zmenách alebo dodatočných informáciách

Tovary

(Dodatok k Úradnému vestníku Európskej únie, 2021/S 095-248737)

Právny základ:
Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 2018/1046

Oddiel I: Verejný obstarávateľ/obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž (Frontex)
Poštová adresa: Plac Europejski 6
Mesto/obec: Warsaw
Kód NUTS: PL911 Miasto Warszawa
PSČ: 00-844
Štát: Poľsko
E-mail: procurement@frontex.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: https://frontex.europa.eu

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Rámcová zmluva na dodávku služobných zbraní (kompaktná poloautomatická pištoľ s priemerom 9 x 19 mm), munície a príslušenstva

Referenčné číslo: Frontex/2021/0395/OP/MS
II.1.2)Hlavný kód CPV
35300000 Zbrane, munícia a súvisiace časti
II.1.3)Druh zákazky
Tovary
II.1.4)Stručný opis:

Rozsah pôsobnosti tohto obstarávacieho konania je uzatvorenie rámcovej zmluvy (rámcových zmlúv) na dodávku služobných zbraní (kompaktná poloautomatická pištoľ s priemerom 9 x 19 mm), príslušenstva a súvisiacich služieb a ich munície na použitie stálym zborom Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž. Obstarávacie konanie je rozdelené do nasledujúcich 2 častí:

Časť 1: Kompaktná poloautomatická pištoľ s priemerom 9 x 19 mm, príslušenstvo a školenie;

Časť 2: Munícia.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
10/06/2021
VI.6)Odkaz na pôvodné oznámenie
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2021/S 095-248737

Oddiel VII: Zmeny

VII.1)Informácie vyžadujúce úpravu alebo doplnenie
VII.1.2)Text, ktorý si vyžaduje úpravu v pôvodnom oznámení
Číslo oddielu: IV.2.2)
Časť č.: 1 and 2
Miesto, kde má byť text upravený: Lehota na doručenie ponúk alebo žiadostí o účasť
Namiesto:
Dátum: 15/06/2021
Miestny čas: 11:00
má byť:
Dátum: 29/06/2021
Miestny čas: 11:00
Číslo oddielu: IV.2.7)
Časť č.: 1 and 2
Miesto, kde má byť text upravený: Podmienky otvárania obálok s ponukami
Namiesto:
Dátum: 16/06/2021
Miestny čas: 11:00
má byť:
Dátum: 30/06/2021
Miestny čas: 11:00
VII.2)Ďalšie dodatočné informácie: