Sakarā ar Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības ES Publikāciju birojs pašlaik atjaunina daļu šīs tīmekļa vietnes satura. Ja vietnē ir saturs, kurā vēl nav atspoguļota Apvienotās Karalistes izstāšanās, tas ir bez nolūka un tiks labots.

Pakalpojumi - 298456-2017

01/08/2017    S145    Aģentūras - Pakalpojumi - Paziņojums par līgumu - Atklāta procedūra 

Luksemburga-Luksemburga: Apmācības pasākumu organizēšana un īstenošana saistībā ar riska analīzes un kritisko kontrolpunktu noteikšanas (HACCP) principiem iniciatīvas "Labāka apmācība nekaitīgai pārtikai" ietvaros

2017/S 145-298456

Paziņojums par līgumu

Pakalpojumi

Juridiskais pamats:

Direktīva 2014/24/ES

I iedaļa: Līgumslēdzēja iestāde

I.1)Nosaukums un adreses
Pilns nosaukums: Patērētāju, veselības, lauksaimniecības un pārtikas izpildaģentūra
Pasta adrese: Ariane Building, 400, route d'Esch
Pilsēta: Luxembourg
NUTS kods: LU
Pasta indekss: 2920
Valsts: Luksemburga
E-pasts: CHAFEA-BTSF-CALLS@ec.europa.eu

Interneta adrese(-es):

Galvenā adrese: http://ec.europa.eu/chafea

I.2)Informācija par kopējo iepirkumu
I.3)Saziņa
Tieša, neierobežota, bezmaksas piekļuve iepirkuma dokumentiem pilnā apmērā : https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2779
Papildu informāciju var saņemt iepriekš minētajā adresē
Piedāvājumi vai dalības pieteikumi jāsūta uz šādu adresi:
Pilns nosaukums: Patērētāju, veselības, lauksaimniecības un pārtikas izpildaģentūra
Pilsēta: Luxembourg
Valsts: Luksemburga
E-pasts: CHAFEA-BTSF-CALLS@ec.europa.eu
NUTS kods: LU

Interneta adrese(-es):

Galvenā adrese: http://ec.europa.eu/chafea

I.4)Līgumslēdzējas iestādes veids
Eiropas iestāde/aģentūra vai starptautiska organizācija
I.5)Galvenā darbības joma
Izglītība

II iedaļa: Priekšmets

II.1)Iepirkuma apjoms
II.1.1)Nosaukums:

Apmācības pasākumu organizēšana un īstenošana saistībā ar riska analīzes un kritisko kontrolpunktu noteikšanas (HACCP) principiem iniciatīvas "Labāka apmācība nekaitīgai pārtikai" ietvaros.

Atsauces numurs: Chafea/2017/BTSF/03.
II.1.2)Galvenās CPV kods
80531200
II.1.3)Līguma veids
Pakalpojumi
II.1.4)Īss apraksts:

Pirmajā posmā kopā tiks organizētas 20 apmācības sesijas; kopējais dalībnieku skaits visā apmācības programmā – 500. Tā pati apmācības programma jāīsteno līguma otrajā posmā.

II.1.5)Paredzamā kopējā vērtība
Vērtība bez PVN: 3 400 000.00 EUR
II.1.6)Informācija par daļām
Līgums ir sadalīts daļās: nē
II.2)Apraksts
II.2.1)Nosaukums:
II.2.2)Papildu CPV kods(-i)
II.2.3)Izpildes vieta
NUTS kods: 00
Galvenais būvlaukums/objekts vai izpildes vieta:

galvenokārt Eiropas Savienības dalībvalstīs.

II.2.4)Iepirkuma apraksts:

Apmācības pasākumu īstenošana.

II.2.5)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Cena nav vienīgais piešķiršanas kritērijs, un visi kritēriji ir noteikti tikai iepirkuma dokumentos
II.2.6)Paredzamā vērtība
II.2.7)Līguma, pamatnolīguma vai dinamiskās iepirkumu sistēmas darbības laiks
Ilgums mēnešos: 48
Līgumu var atjaunot: nē
II.2.10)Informācija par variantiem
Var iesniegt piedāvājumu variantus: nē
II.2.11)Informācija par iespējām
Iespējas: nē
II.2.12)Informācija par elektroniskajiem katalogiem
II.2.13)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: jā
Projekta numurs vai atsauce: iniciatīva "Labāka apmācība nekaitīgai pārtikai".
II.2.14)Papildu informācija

III iedaļa: Juridiskā, saimnieciskā, finansiālā un tehniskā informācija

III.1)Dalības nosacījumi
III.1.1)Piemērotība profesionālās darbības veikšanai, ieskaitot prasības attiecībā uz reģistrāciju profesionālajos reģistros vai komercreģistros
III.1.2)Saimnieciskais un finansiālais stāvoklis
III.1.3)Tehniskās un profesionālās spējas
III.1.5)Informācija par privileģēto tiesību līgumiem
III.2)Ar līgumu saistītie nosacījumi
III.2.1)Informācija par konkrēto profesiju
III.2.2)Līguma izpildes nosacījumi:
III.2.3)Informācija par personālu, kas atbildīgs par līguma izpildi

IV iedaļa: Procedūra

IV.1)Apraksts
IV.1.1)Procedūras veids
Atklāta procedūra
IV.1.3)Informācija par pamatnolīgumu vai dinamisko iepirkumu sistēmu
IV.1.4)Informācija par risinājumu vai piedāvājumu skaita samazināšanu sarunu vai dialoga laikā
IV.1.6)Informācija par elektronisko izsoli
IV.1.8)Informācija par Valsts iepirkuma nolīgumu (GPA)
Uz iepirkumu attiecas Valsts iepirkuma nolīgums: nē
IV.2)Administratīvā informācija
IV.2.1)Iepriekšēja publikācija par šo pašu procedūru
IV.2.2)Piedāvājumu vai dalības pieteikumu saņemšanas termiņš
Datums: 29/09/2017
Vietējais laiks: 23:59
IV.2.3)Datums, kad atlasītajiem kandidātiem nosūtīts dalības vai piedāvājumu iesniegšanas uzaicinājums
IV.2.4)Valodas, kurās var iesniegt piedāvājumu vai dalības pieteikumu:
Angļu valoda
IV.2.6)Minimālais laika posms, kura laikā pretendentam jāuztur piedāvājums
Ilgums mēnešos: 6 (no piedāvājumu saņemšanai noteiktā datuma)
IV.2.7)Piedāvājumu atvēršanas nosacījumi
Datums: 11/10/2017
Vietējais laiks: 14:00
Vieta:

Patērētāju, veselības, lauksaimniecības un pārtikas izpildaģentūra, 12, rue Guillaume Kroll, Drosbach Building, L-1882 Luxembourg, LUKSEMBURGA.

Informācija par personām, kurām atļauts piedalīties piedāvājumu atvēršanā, un par piedāvājumu atvēršanas procedūru:

piedāvājumu atvēršanā var piedalīties ne vairāk kā 2 katra piedāvājuma pārstāvji. Šajā saistībā ieinteresētie pretendenti tiek lūgti reģistrēties, nosūtot e-pastu vai faksu līdz 6.10.2017 un norādot pārstāvja(-u) pilnu vārdu un uzvārdu un personas apliecības vai pases numuru. Atvēršanas sanāksmē pretendenta pārstāvim var lūgt uzrādīt akreditācijas rakstu / pilnvaru, kuru pārbaudīs aģentūra.

VI iedaļa: Papildinformācija

VI.1)Informācija par periodiskumu
Šis ir kārtējs iepirkums: nē
VI.2)Informācija par elektronisko darbplūsmu
VI.3)Papildu informācija:
VI.4)Pārskatīšanas procedūras
VI.4.1)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanu
Pilns nosaukums: Eiropas Savienības Vispārējā tiesa
Pasta adrese: rue du Fort Niedergrünewald
Pilsēta: Luxembourg
Pasta indekss: 2925
Valsts: Luksemburga
E-pasts: Secretariat.Tribunal@curia.europa.eu

Interneta adrese: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanas procedūrām
VI.4.3)Pārskatīšanas procedūra
Precīza informācija par pārskatīšanas procedūru termiņu(-iem):

2 mēnešu laikā no prasītāja informēšanas vai, ja tā nav notikusi, no dienas, kad viņš to uzzinājis.

Prasības iesniegšana Eiropas Ombudam nenozīmē, ka šis termiņš tiks atlikts vai tiks noteikts jauns termiņš.

VI.4.4)Dienests, no kura var iegūt informāciju par pārskatīšanas procedūru
Pilns nosaukums: Eiropas Savienības Vispārējā tiesa
Pasta adrese: rue du Fort Niedergrünewald
Pilsēta: Luxembourg
Pasta indekss: 2925
Valsts: Luksemburga
E-pasts: Secretariat.Tribunal@curia.europa.eu

Interneta adrese: http://curia.europa.eu

VI.5)Šā paziņojuma nosūtīšanas datums:
20/07/2017