Storitve - 298458-2017

01/08/2017    S145    Agencije - Storitve - Obvestilo o javnem naročilu - Odprti postopek 

Luksemburg-Luxembourg: Organizacija in izvedba dejavnosti usposabljanja na področju novih preiskovalnih tehnik za uradni nadzor v prehranski verigi v okviru pobude „Boljše usposabljanje za varnejšo hrano“

2017/S 145-298458

Obvestilo o naročilu

Storitve

Legal Basis:

Direktiva 2014/24/EU

Oddelek I: Javni naročnik

I.1)Ime in naslovi
Izvajalska agencija za potrošnike, zdravje, kmetijstvo in hrano
Ariane Building, 400, route d'Esch
Luxembourg
2920
Luksemburg
E-naslov: CHAFEA-BTSF-CALLS@ec.europa.eu
Šifra NUTS: LU

Internetni naslovi:

Glavni naslov: http://ec.europa.eu/chafea

I.2)Informacije o skupnem javnem naročilu
I.3)Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2781
Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na naslednji naslov:
Izvajalska agencija za potrošnike, zdravje, kmetijstvo in hrano
Luxembourg
Luksemburg
E-naslov: CHAFEA-BTSF-CALLS@ec.europa.eu
Šifra NUTS: LU

Internetni naslovi:

Glavni naslov: http://ec.europa.eu/chafea

I.4)Vrsta javnega naročnika
Evropska institucija/agencija ali mednarodna organizacija
I.5)Glavna področja dejavnosti
Izobraževanje

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

Organizacija in izvedba dejavnosti usposabljanja na področju novih preiskovalnih tehnik za uradni nadzor v prehranski verigi v okviru pobude „Boljše usposabljanje za varnejšo hrano“

Referenčna številka dokumenta: CHAFEA/2017/BTSF/05.
II.1.2)Glavna koda CPV
80531200
II.1.3)Vrsta naročila
Storitve
II.1.4)Kratek opis:

V prvi fazi bo organiziranih 12 tečajev usposabljanja za skupno 360 udeležencev za celoten program usposabljanja. Enak program usposabljanja je treba izvesti v drugi fazi naročila.

II.1.5)Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 1 800 000.00 EUR
II.1.6)Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: ne
II.2)Opis
II.2.1)Naslov:
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: 00
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

V glavnem v državah članicah Evropske unije.

II.2.4)Opis javnega naročila:

Izvajanje dejavnosti usposabljanja.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6)Ocenjena vrednost
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: ne
II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.12)Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: da
Identifikacijska oznaka projekta: pobuda „Boljše usposabljanje za varnejšo hrano“.
II.2.14)Dodatne informacije

Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1)Pogoji za udeležbo
III.1.1)Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2)Poslovno in finančno stanje
III.1.3)Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5)Informacije o pridržanih naročilih
III.2)Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1)Informacije o določeni stroki
III.2.2)Pogoji za izvedbo javnega naročila:
III.2.3)Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4)Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.6)Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: ne
IV.2)Upravne informacije
IV.2.1)Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
Datum: 29/09/2017
Lokalni čas: 23:59
IV.2.3)Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4)Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje:
Angleščina
IV.2.6)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 6 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7)Način odpiranja ponudb
Datum: 11/10/2017
Lokalni čas: 14:00
Kraj:

Izvajalska agencija za potrošnike, zdravje, kmetijstvo in hrano, 12, rue Guillaume Kroll, Drosbach Building, L-1882 Luxembourg, LUKSEMBURG.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:

Pri odpiranju ponudb sta lahko navzoča največ 2 zastopnika na ponudbo. V tem primeru zainteresirane ponudnike vljudno prosimo, da se prijavijo najpozneje do 6.10.2017 po e-pošti ali po faksu ter posredujejo popolno ime in številko osebnega dokumenta ali potnega lista zastopnika(-ov). Na odpiranju ponudb se lahko od zastopnika ponudnika zahteva, da predloži svojo poverilnico/pooblastilo, da jo/ga Agencija preveri.

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1)Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: ne
VI.2)Informacije o elektronskem poteku dela
VI.3)Dodatne informacije:
VI.4)Postopki za revizijo
VI.4.1)Organ, pristojen za revizijo
Splošno sodišče Evropske unije
rue du Fort Niedergrünewald
Luxembourg
2925
Luksemburg
E-naslov: Secretariat.Tribunal@curia.europa.eu

Internetni naslov: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3)Postopek revizije
Natančne informacije o roku(-ih) za postopke revizije:

V 2 mesecih od obvestila upravičencu ali, če to ni izvedljivo, od datuma, ko je bil o tem obveščen.

Vložitev pritožbe Evropskemu varuhu človekovih pravic ne pomeni, da bo ta rok odložen ali da bo postavljen nov rok.

VI.4.4)Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Splošno sodišče Evropske unije
rue du Fort Niedergrünewald
Luxembourg
2925
Luksemburg
E-naslov: Secretariat.Tribunal@curia.europa.eu

Internetni naslov: http://curia.europa.eu

VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
20/07/2017