W związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej Urząd Publikacji UE dokonuje obecnie aktualizacji niektórych treści na tej stronie. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.

Usługi - 298472-2016

TITytułBelgia-Bruksela: 16.CAT.OP.078 — Architektura docelowa i wymagania systemowe na potrzeby zwiększonej orientacji sytuacyjnej w cyberprzestrzeni
NDNr dokumentu298472-2016
PDData publikacji30/08/2016
OJDz.U. S166
TWMiejscowośćBRUKSELA
AUNazwa instytucjiEuropejska Agencja Obrony (EDA)
OLJęzyk oryginałuEN
HDNagłówekAgencje - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
CYKrajBE
AARodzaj instytucji5 - Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa
HAEU InstitutionAgencje
DSDokument wysłany18/08/2016
DTTermin27/10/2016
NCZamówienie4 - Usługi
PRProcedura1 - Procedura otwarta
TDRodzaj dokumentu3 - Ogłoszenie o zamówieniu
RPLegislacja3 - Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa
TYRodzaj oferty1 - Wniosek dotyczący wszystkich partii
ACKryteria udzielenia zamówienia2 - Oferta najbardziej korzystna ekonomicznie
PCKod CPV72000000 - Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
75220000 - Usługi w zakresie obrony
RCKod NUTSBE1
IAAdres internetowy (URL)http://www.eda.europa.eu
DIPodstawa prawnaDyrektywa w sprawie zamówień publicznych 2014/24/UE