Szolgáltatások - 298485-2016

30/08/2016    S166

Luxemburg-Luxembourg: Áruértékesítő automaták

2016/S 166-298485

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Európai Bizottság
Postai cím: bâtiment Ariane 01, bureau A1/048
Város: Luxembourg
NUTS-kód: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
Postai irányítószám: 2920
Ország: Luxemburg
Kapcsolattartó személy: Office «Infrastructures et logistique» — Luxembourg, unité OIL.06, secteur 002 «Contrats et appels d'offres»
E-mail: oil-appels-offres@ec.europa.eu
Telefon: +352 4301-31938
Fax: +352 4301-32109
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://ec.europa.eu/oil/index_fr.htm
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1843
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
I.5)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Áruértékesítő automaták.

Hivatkozási szám: OIL06/PO/2016/060.
II.1.2)Fő CPV-kód
42968100 Italadagoló automaták
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

A felhívás célja élelmiszereket és italokat értékesítő automaták telepítésére alkalmas területek biztosítása az Európai Bizottság által a Luxemburgi Nagyhercegségben használt épületekben.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
15980000 Alkoholmentes italok
15842220 Csokoládészelet
15860000 Kávé, tea és kapcsolódó termékek
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: LU0 LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
A teljesítés fő helyszíne:

Luxemburgi Nagyhercegség.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A koncesszió keretében a nyertes ajánlattevő feladata az általa biztosított áruértékesítő automaták általános kezeléséhez szükséges összes szolgáltatás nyújtása, nevezetesen:

— az áruértékesítő automaták biztosítása, telepítése, csatlakoztatása és működési tesztelése,

— az áruértékesítő automaták feltöltése élelmiszerekkel és italokkal,

— az áruértékesítő automaták rendszeres karbantartása (a megfelelő működés ellenőrzése, műszaki karbantartás, belső és külső tisztítás, fertőtlenítés),

— a hibás áruértékesítő automaták visszahívása, javítása, az alkatrészek, és adott esetben, a hibás áruértékesítő automaták cseréje,

— a feltöltésből (csomagolás stb.) és a karbantartásból származó hulladék elszállítása,

— a minőség, a higiénia és a biztonság ellenőrzése és vizsgálata,

— adminisztratív és pénzügyi menedzsment,

— vevőszolgálat,

a nyertes ajánlattevőnek 3 típusú áruértékesítő automatát kell telepítenie:

— forró italokat (kávét, teát, forró csokoládét) árusító automaták;

— hideg italokat (vizet, üdítőitalokat, gyümölcsleveket) árusító automaták,

— snackeket (édes és sós termékeket) árusító automaták.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 72
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: Az Európai Unió közigazgatási keretei.
II.2.14)További információk

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

lásd az I.3. pontban említett weboldalt.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 03/10/2016
Helyi idő: 16:30
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Bolgár, Cseh, Dán, Német, Görög, Angol, Spanyol, Észt, Finn, Francia, Ír, Horvát, Magyar, Olasz, Litván, Lett, Máltai, Holland, Lengyel, Portugál, Román, Szlovák, Szlovén, Svéd
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 6 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 07/10/2016
Helyi idő: 15:00
Hely:

Európai Bizottság, bâtiment Ariane, 400, route d'Esch, salle 01/A072, L-1471 Luxembourg, LUXEMBURG.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

a részletek az I.E. („Adminisztratív záradékok”) melléklet I.7. pontjában találhatók.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.3)További információk:

A pályázati dokumentáció az I.3. pontban megadott címről lesz letölthető. A weboldalt rendszeresen frissítik; a gazdasági szereplők felelősek azért, hogy a frissítéseket és módosításokat a pályázatbenyújtási határidő előtt figyelemmel kísérjék.

Az érdekelt gazdasági szereplők regisztráljanak a weboldalon (eTendering). Ez esetben értesítést kapnak az online közbeszerzési rendszeren keresztül valamennyi olyan aktualizált információról, amely az ajánlati felhívás céljából rendelkezésre áll.

Az ajánlatkérő nem felelős azért, ha a pályázók nem értesülnek az e pályázati felhívásra vonatkozóan az említett weboldalon közzétett további információkról.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Az Európai Unió Törvényszéke
Postai cím: rue du Fort Niedergrünewald
Város: Luxembourg
Postai irányítószám: 2925
Ország: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetcím: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

lásd az I.3. pontban említett weboldalt.

VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
18/08/2016