Suministros - 298566-2018

11/07/2018    S131    - - Blago - Obvestilo o oddaji naročila - Odprti postopek 

Slovenija-Ljubljana: Različna oprema in potrebščine za pisarne

2018/S 131-298566

Obvestilo o oddaji naročila

Rezultati postopka javnega naročila

Blago

Legal Basis:

Direktiva 2014/24/EU

Oddelek I: Javni naročnik

I.1)Ime in naslovi
Ministrstvo za finance RS generalni sekretariat - Služba za analize in razvoj
5816947000
Župančičeva ulica 3
Ljubljana
1000
Slovenija
Kontaktna oseba: damjana.pajdas@gov.si
Telefon: +386 15809760
E-naslov: mf-sar5@gov.si
Šifra NUTS: SI

Internetni naslovi:

Glavni naslov: www.mf.gov.si

I.1)Ime in naslovi
Ministrstvo za javno upravo
2482762000
Tržaška cesta 21
Ljubljana
1000
Slovenija
Kontaktna oseba: Tajništvo Direktorata za javno naročanje
Telefon: +386 14781880
E-naslov: gp.mju@gov.si
Šifra NUTS: SI

Internetni naslovi:

Glavni naslov: www.mju.gov.si

I.2)Informacije o skupnem javnem naročilu
Naročilo vključuje skupno javno naročanje
I.4)Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5)Glavna področja dejavnosti
Javna uprava

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

Dobava pisarniškega materiala in galanterije

II.1.2)Glavna koda CPV
30190000
II.1.3)Vrsta naročila
Blago
II.1.4)Kratek opis:

Dobava pisarniškega materiala in galanterije (v nadaljevanju dobava), po naslednjih sklopih:

Sklop 1: Dobava pisarniškega materiala in galanterije, Ljubljansko območje

Sklop 2: Dobava pisarniške

II.1.6)Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: ne
II.1.7)Skupna vrednost javnega naročila (brez DDV)
Vrednost brez DDV: 3 279 669.66 EUR
II.2)Opis
II.2.1)Naslov:
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
30190000
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: SI
II.2.4)Opis javnega naročila:

Sklop 1: Dobava pisarniškega materiala in galanterije, Ljubljansko območje

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Cena
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.6)Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: ne
IV.2)Upravne informacije
IV.2.1)Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
Številka obvestila v UL: 2015/S 148-272933
IV.2.8)Informacije o prenehanju dinamičnega nabavnega sistema
IV.2.9)Informacije o zaključku javnega razpisa v obliki predhodnega informativnega obvestila

Oddelek V: Oddaja naročila

Naročilo je oddano/sklop je oddan: da
V.2)Oddaja naročila
V.2.1)Datum sklenitve pogodbe:
31/03/2018
V.2.2)Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 1
Število prejetih ponudb MSP-jev: 1
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 0
Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: ne
V.2.3)Ime in naslov izvajalca
Mladinska knjiga založba d.d.
5049130000
Slovenska cesta 29
Ljubljana
1000
Slovenija
Šifra NUTS: SI
Izvajalec je MSP: da
V.2.4)Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Skupna vrednost naročila/sklopa: 1 244.65 EUR
V.2.5)Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3)Dodatne informacije:
VI.4)Postopki za revizijo
VI.4.1)Organ, pristojen za revizijo
Državna revizijska komisija za revizijo postopkov odddaje javnih naročil
Slovenska cesta 54
Ljubljana
1000
Slovenija
VI.4.2)Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3)Postopek revizije
VI.4.4)Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Ministrstvo za finance RS generalni sekretariat - Služba za analize in razvoj
Župančičeva ulica 3
Ljubljana
1000
Slovenija
VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
06/07/2018