Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Roboty budowlane - 298701-2021

TITytułWęgry-Budapeszt: Roboty budowlane w zakresie przepompowni
NDNumer publikacji ogłoszenia298701-2021
PDData publikacji15/06/2021
OJNumer wydania Dz.U. S114
TWMiejscowość nabywcyBUDAPESZT
AUNazwa urzędowa nabywcyOrszágos Vízügyi Főigazgatóság (15796019241)
OLJęzyk oryginałuHU
CYKraj nabywcyHU
AARodzaj nabywcyN - Agencja/Biuro krajowe lub federalne
HAInstytucja/agencja UE-
DSDokument wysłany10/06/2021
DTTermin składania ofert21/06/2021
NCRodzaj zamówienia1 - Roboty budowlane
PRRodzaj procedury1 - Procedura otwarta
TDRodzaj ogłoszenia2 - Dodatkowe informacje
RPLegislacja5 - Unia Europejska, z udziałem krajów GPA
TYRodzaj oferty1 - Wniosek dotyczący wszystkich partii
ACKryteria udzielenia zamówienia2 - Oferta najbardziej korzystna ekonomicznie
PCWspólny Słownik Zamówień (CPV)45315700 - Instalowanie stacji rozdzielczych
45251120 - Roboty budowlane w zakresie hydroelektrowni
45260000 - Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistycze
71245000 - Plany zatwierdzające, rysunki robocze i specyfikacje
71320000 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
45317100 - Instalowanie elektrycznych urządzeń pompowych
45317200 - Instalowanie transformatorów elektrycznych
45315100 - Instalacyjne roboty elektrotechniczne
45317300 - Elektryczne elektrycznych urządzeń rozdzielczych
42122450 - Pompy próżniowe
45315200 - Roboty w zakresie turbin
45315300 - Instalacje zasilania elektrycznego
42122000 - Pompy
45232152 - Roboty budowlane w zakresie przepompowni
45315500 - Instalacje średniego napięcia
RCMiejsce realizacji (NUTS)HU110
IAAdres internetowy (URL)http://www.ovf.hu
DIPodstawa prawnaDyrektywa w sprawie zamówień publicznych 2014/24/UE