Árubeszerzések - 298702-2016

30/08/2016    S166    Árubeszerzések - Tájékoztató az eljárás eredményéről - Versenyképes tárgyalásos eljárást 

Magyarország-Budapest: Számítógépek és tartozékaik

2016/S 166-298702

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Árubeszerzés

Jogalap:

2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt.
Nemzeti azonosító szám: AK00149
Postai cím: Váci út 45/B.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Kulcsár Szilárd
E-mail: kozbeszerzes@nemzetiutdij.hu
Telefon: +36 14368202
Fax: +36 14368370

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nemzetiutdij.hu

A felhasználói oldal címe: http://www.nemzetiutdij.hu

I.2)Információ közös közbeszerzésről
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: útdíj beszedési és ellenőrzési feladatok ellátása

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Szállítási szerződés a „Nemzeti Tengelysúly és kapcsolódó ellenőrzéseket támogató hálózat kialakítása” elnevezésű projektben „Generálkivitelezés” tárgyban.

II.1.2)Fő CPV-kód
30200000
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Szállítási szerződés a „Nemzeti Tengelysúly és kapcsolódó ellenőrzéseket támogató hálózat kialakítása” elnevezésű projektben „Generálkivitelezés” (informatikai rendszerek és épített infrastruktúra kialakítása, mérőpontok telepítése és üzembe helyezése, tervezés, engedélyezés, kapcsolódó építés) tárgyában.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 19 900 000 000.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:
II.2.2)További CPV-kód(ok)
30000000
30210000
30211000
30211100
30211200
30211300
30211400
30211500
30213000
30213100
34000000
34900000
34924000
38000000
45000000
45220000
45221000
45221100
45221110
45221111
45230000
45231000
45231400
45233000
48000000
48600000
72000000
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU1
NUTS-kód: HU2
NUTS-kód: HU3
A teljesítés fő helyszíne:

Ajánlatkérő székhelye (H-1134 Budapest, Váci út 45/B) továbbá a projekt végrehajtását szükségszerűen érintő egyéb magyarországi (kivitelezési) helyszínek.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Szállítási szerződés a „Nemzeti tengelysúly és kapcsolódó ellenőrzéseket támogató hálózat kialakítása”elnevezésű projektben „Generálkivitelezés” (informatikai rendszerek és épített infrastruktúra kialakítása,mérőpontok telepítése és üzembe helyezése, tervezés, engedélyezés, kapcsolódó építés) tárgyában, különös tekintettel (tájékoztató jelleggel) az alábbi feladatokra:

— 89 mérőhely kialakítása,

— a megállításos ellenőrzéshez szükséges eszközrendszer szállítása és üzembe helyezése,

— Közúti Ellenőri Információs Rendszer és back-office informatikai rendszer kialakítása,

— TSM előszűrő rendszer kialakítása, TSM Hatósági rendszer kialakítása,

— TSM Hatósági rendszer üzemeltetés-támogatása legfeljebb 6 hónap időtartamban (Üzemeltetés támogatási időszak).

Ajánlatkérő a teljes 6 hónap üzemeltetés támogatást nem köteles megrendelni, attól - 100 %-ban eltérhet. Részletesen II.2.14) További információ pontban.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: WIM szenzor jeladási pontossága (%) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: Jótállás időtartama (hónap) / Súlyszám: 14
Minőségi kritérium - Név: Műszaki ajánlat szakmai kidolgozottsága az ajánlati dokumentációban részletesen meghatározottak szerint: 5.1. mérőhely kialakítására vonatkozó ütemterv / Súlyszám: 2
Minőségi kritérium - Név: Mérőhely kialakítása során végrehajtott kivitelezési munkafázisba tartozó feladatok (tevékenységek) részletes felsorolása és bemutatása / Súlyszám: 2
Minőségi kritérium - Név: Organizációs tervrajz / Súlyszám: 2
Minőségi kritérium - Név: Üzemeltetési költség (HUF) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: Nettó ajánlati ár:60
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

A II.2.4) ponthoz kapcsolódóan: A ténylegesen igénybe venni kívánt üzemeltetés támogatási időszak mértékét és megrendelésének, tartamának szabályait az ajánlattételi dokumentáció részét képező szerződés-tervezet tartalmazza. A részletes feltételeket a közbeszerzési műszaki leírás, valamint a szerződéstervezet tartalmazza.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Tárgyalásos eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.6)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2015/S 212-385031
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Szállítási szerződés a „Nemzeti Tengelysúly-és kapcsolódó ellenőrzéseket támogató hálózat kialakítása” tárgyban

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
09/08/2016
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: i-Cell Mobilsoft Zrt.
Postai cím: Hungária köz 5.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 1143
Ország: Magyarország
Telefon: +36 15100548

Internetcím: http://icell.hu/

A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Reaszfalt Kft.
Postai cím: Nagytétényi út 254. B. ép. 1. em.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 1225
Ország: Magyarország
E-mail: iroda@reaszfalt.hu
Telefon: +36 12076044
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész végleges összértéke: 19 900 000 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

V.2.2) pont kiegészítése: Beérkezett ajánlatok száma: 2 db.

2.Ajánlattevő: Sagemcom Magyarország Kft., 1037 Budapest,Montevideo u.16/a.

Ajánlata érvényes.

V.2.4) pont kiegészítése: Az I-VI. Mérföldkövekhez kapcsolódó teljesítések ellenértéke 19 300 000 000 HUF (I–VI. Mérföldkövek Ellenszolgáltatása).

A Szállító a VII. Mérföldkő teljesítéséért havi 100 000 000 HUF ellenszolgáltatásra jogosult, azzal, hogy Ajánlatkérő a teljes 6 hónap üzemeltetés támogatást nem köteles megrendelni, attól - 100 %-ban eltérhet.

V.2.5) pont kiegészítése: A hirdetményekben alkalmazott karakterkorlátra tekintettel nyertes ajánlattevők által a szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetését a Közbeszerzési Adatbázisban rögzített Összegezés tartalmazza.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 137. §-a szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
26/08/2016