Tekintse meg a COVID-19-vonatkozású, orvosi felszerelések beszerzésére irányuló ajánlati felhívásokat.

Az Európa jövőjéről szóló konferencián Ön is bemutathatja ötleteit, és hozzájárulhat Európa jövőjének alakításához. Fogalmazza meg javaslatait!

Építési beruházás - 298760-2021

15/06/2021    S114

Magyarország-Budapest: Magasépítési munka

2021/S 114-298760

Tájékoztató a szerződés módosításáról

Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Várkapitányság Integrált Területfejlesztési Központ Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_17577454
Postai cím: Ybl Miklós tér 6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1013
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Karap Attila Alexander
E-mail: karap.attila@vargondnoksag.hu
Telefon: +36 12250554
Fax: +36 13968979
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.varkapitanysag.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.varkapitanysag.hu

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Déli nyaktag kivitelezés

Hivatkozási szám: EKR000931832019
II.1.2)Fő CPV-kód
45210000 Magasépítési munka
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

DÖSZ – Vállalkozási szerződés 1. számú módosítása

II.2.2)További CPV-kód(ok)
45210000 Magasépítési munka
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Budapest, Csikós udvar

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában:

I. Főbb munkanemek és mennyiségek:

Az épületszárny teljes beépített alapterülete: nettó 1190 m2. Az 5 szintes épület, mely a földszinten egy kibővített nyugati épületen belüli bővítést kap, az első emeleten kibővül az un. Cercle teremmel.

II. Ajánlatkérő kiemeli külön az ellátandó feladatok alábbi elemeit:

Ellátandó feladat megjelölése: műemléki védettségű, valamint világörökségi helyszínen lévő épületen ellátandó épületfelújítási munkálatok.

A pinceszint biztosit helyet teljes belső gépészeti és villamos bontás és átalakítás után az új gépészeti egysége, csatlakozásoknak és elektromos elosztók is innen kerülnek szabványosítást követően kialakításra.

A földszinten kialakításra kerül egy új fogadótér, külön belsőépítészeti tervek alapján, ahol a kialakításra kerül egy új büfé, ajándék shop és ruhatár.

A pince szint és földszint közötti terekben egy lift is elhelyezésre kerül evvel biztosítva a déli udvarok és az Oroszlános udvar közötti akadály mentes közlekedést is.

Az első emeleten kerül kialakításra a Szent István terem, aminek belsőépítészeti kialakítása nem a beszerzés tárgya, de körülötte lévő helységek, előszoba és folyosó kialakítása igen, a Szent István terem kialakításának feltétele a kialakításba bevont kivitelezők szabadközlekedése a munkaterületen. (Organizáció szerint). Az első emeleten kap helyet az un. Cercle terem, ami egy kortárs kiállító tér.

A második emelet biztosit helyet egy újabb kiállító térnek, illetve a technikai helységekben kapnak helyet a tetőtér megközelítésé és a tetőtérben a légcserét biztosító gépek.

A kivitelezési feladat meghatározó elemek a külső homlokzata helyre állítása, újra építése melyet a tervek részletesen tartalmaznak.

III. Egyéb

Nyertes ajánlattevő valamennyi felmerülő építőmesteri és szakipari munkálat keretén belül különösen az alábbi munkálatok ellátására köteles:

Festőrestaurátori munkálatok

Kőrestaurátori munkák

Műemléki érték dokumentálása

Homlokzatfelújítás - 720 m2

Tetőszerkezetfelújítás - 296 m2

Épületvillamosság

Épületgépészet

Meglévő ablakok cseréje 16 db 68,2 felület (névleges méretből számított), belső szárnnyal hőszigetelő üvegezéssel rendelkező, kapcsolt gerébtokos ablak gyártása és beépítése

Felvonó – 5 fő, 680 kg teherbírással

Akadálymentesítés – vizesblokkra kiterjedő akadálymentesítés beleértve egy legalább 300 kg teherbírású személyemelő beszerelése, és indukciós hurok beépítése

Elektromágneses (EMC) árnyékolás – 15 m2 terem vonatkozásában

Egyedi bútorok gyártása – 10 db

Léttechnikai rendszer kialakítása – 7800 (elszívás) – 1050 (befúvás) m3/óra kapacitás

Riasztó és tűzjelző rendszer kiépítése

Kiegészítő ellátandó tevékenységek: régészeti megfigyelés.

Az eljárás tárgyának részletes meghatározása a közbeszerzési dokumentumokban található.

Amennyiben a felhívás, illetve a közbeszerzési dokumentum bármelyik része valamilyen gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, illetve amennyiben szabványt, műszaki engedélyt, műszaki előírásokat, vagy műszaki ajánlást határoz meg úgy Ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja.

II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 20
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

IV. szakasz: Eljárás

IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020/S 026-058444

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 5000/8-78/2019
Elnevezés:

Déli nyaktag kivitelezés

V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
09/01/2020
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Confector Mérnök Iroda Kft.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_32884225
Postai cím: Pomázi út 11.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1037
Ország: Magyarország
E-mail: confector@confector.hu
Telefon: +36 12758963
Internetcím: http://www.confector.hu
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején;áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 4 599 362 000.00 HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

A szerződésmódosítás aláírásának dátuma: Budapest, 2021. április 12.

A szerződésmódosítás Kbt. 141. § szerinti jogcíme:

Felek a Szerződést a Kbt. 141. § (2) - (3) bekezdése alapján módosítják figyelembe véve, hogy a Szerződés - a Kbt. 141. § (4) vagy (6) bekezdésben foglalt feltételek vizsgálata nélkül - új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, ha a módosítás eredményeként az ellenérték növekedése - vagy több módosítás esetén azok nettó összértéke - nem éri el az alábbi értékek egyikét sem:

— az uniós értékhatárt elérő értékű eredeti szerződés esetén az uniós értékhatárt,

— építési beruházás esetén az eredeti szerződéses érték 15 %-át.

Valamint a módosítás nem változtatja meg a Szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti Szerződés jellegéhez.

Felek a Szerződésmódosítás aláírásával kijelentették, hogy:

— a Szerződés ellenértékének növekedése nem éri el a Közbeszerzési Eljárás esetében irányadó uniós értékhatárt (tekintettel arra, hogy a Közbeszerzési Eljárás esetén irányadó uniós értékhatár nettó 1 723 541 680 Ft, míg pótmunkák ellenértéke nettó 168 648 3232 Ft),

— a Szerződés ellenértékének növekedése nem haladja meg a Szerződéses érték 15 %-át (tekintettel arra, hogy a Szerződés eredeti ellenértéke nettó 4 599 362 000 Ft, míg a pótmunkák ellenértéke nettó 168 648 3232 Ft).

Továbbá a módosítás nem változtatja meg a Szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti Szerződés jellegéhez (tekintettel arra, hogy a pótmunka tárgya ugyan azon a kivitelezési helyszínen megvalósítandó olyan munka, amely tárgyát tekintve lényegében megegyezik a Szerződés tárgyát képező munkával).

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. §-a alapján.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
10/06/2021

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai

VII.1)A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1)Fő CPV-kód
45210000 Magasépítési munka
VII.1.2)További CPV-kód(ok)
45210000 Magasépítési munka
VII.1.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Budapest, Csikós udvar

VII.1.4)A közbeszerzés ismertetése:

I. Főbb munkanemek és mennyiségek:

Az épületszárny teljes beépített alapterülete: nettó 1190 m2. Az 5 szintes épület, mely a földszinten egy kibővített nyugati épületen belüli bővítést kap, az első emeleten kibővül az un. Cercle teremmel.

II. Ajánlatkérő kiemeli külön az ellátandó feladatok alábbi elemeit:

Ellátandó feladat megjelölése: műemléki védettségű, valamint világörökségi helyszínen lévő épületen ellátandó épületfelújítási munkálatok.

A pinceszint biztosit helyet teljes belső gépészeti és villamos bontás és átalakítás után az új gépészeti egysége, csatlakozásoknak és elektromos elosztók is innen kerülnek szabványosítást követően kialakításra.

A földszinten kialakításra kerül egy új fogadótér, külön belsőépítészeti tervek alapján, ahol a kialakításra kerül egy új büfé, ajándék shop és ruhatár.

A pince szint és földszint közötti terekben egy lift is elhelyezésre kerül evvel biztosítva a déli udvarok és az Oroszlános udvar közötti akadály mentes közlekedést is.

Az első emeleten kerül kialakításra a Szent István terem, aminek belsőépítészeti kialakítása nem a beszerzés tárgya, de körülötte lévő helységek, előszoba és folyosó kialakítása igen, a Szent István terem kialakításának feltétele a kialakításba bevont kivitelezők szabadközlekedése a munkaterületen. (Organizáció szerint). Az első emeleten kap helyet az un. Cercle terem, ami egy kortárs kiállító tér.

A második emelet biztosit helyet egy újabb kiállító térnek, illetve a technikai helységekben kapnak helyet a tetőtér megközelítésé és a tetőtérben a légcserét biztosító gépek.

A kivitelezési feladat meghatározó elemek a külső homlokzata helyre állítása, újra építése melyet a tervek részletesen tartalmaznak.

III. Egyéb

Nyertes ajánlattevő valamennyi felmerülő építőmesteri és szakipari munkálat keretén belül különösen az alábbi munkálatok ellátására köteles:

Festőrestaurátori munkálatok

Kőrestaurátori munkák

Műemléki érték dokumentálása

Homlokzatfelújítás - 720 m2

Tetőszerkezetfelújítás - 296 m2

Épületvillamosság

Épületgépészet

Meglévő ablakok cseréje 16 db 68,2 felület (névleges méretből számított), belső szárnnyal hőszigetelő üvegezéssel rendelkező, kapcsolt gerébtokos ablak gyártása és beépítése

Felvonó - 5 fő, 680 kg teherbírással

Akadálymentesítés - vizesblokkra kiterjedő akadálymentesítés beleértve egy legalább 300 kg teherbírású személyemelő beszerelése, és indukciós hurok beépítése

Elektromágneses (EMC) árnyékolás - 15 m2 terem vonatkozásában

Egyedi bútorok gyártása - 10 db

Léttechnikai rendszer kialakítása - 7800 (elszívás) - 1050 (befúvás) m3/óra kapacitás

Riasztó és tűzjelző rendszer kiépítése

Kiegészítő ellátandó tevékenységek: régészeti megfigyelés.

Az eljárás tárgyának részletes meghatározása a közbeszerzési dokumentumokban található.

Amennyiben a felhívás, illetve a közbeszerzési dokumentum bármelyik része valamilyen gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, illetve amennyiben szabványt, műszaki engedélyt, műszaki előírásokat, vagy műszaki ajánlást határoz meg úgy Ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja.

VII.1.5)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 20
VII.1.6)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 4 768 010 323.00 HUF
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Confector Mérnök Iroda Kft.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_32884225
Postai cím: Pomázi út 11.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1037
Ország: Magyarország
E-mail: confector@confector.hu
Telefon: +36 12758963
Internetcím: http://www.confector.hu
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
VII.2)Információ a módosításokról
VII.2.1)A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):

Felek a Szerződésmódosítás 1-11. számú mellékleteként csatolják a Szerződésmódosítással megrendelt pótmunkák műszaki leírását, mely tartalmazza a pótmunkák vonatkozásában összeállított árazott költségvetést is.

Felek rögzítik, hogy a pótmunkák ellenértéke nettó 168 648 3232,- Ft, azaz nettó egyszázhatvannyolcmillió-hatszáznegyvennyolcezer-háromszázhuszonháromkettő forint.

Felek a Szerződésmódosítás 12. számú mellékleteként csatolják továbbá a Szerződés 5. számú mellékletét képező pénzügyi ütemterv módosítását, tekintettel arra, hogy a Szerződés megkötésekor előre nem látható, a Szerződésben még nem szereplő további munkák - pótmunkák - elvégzésére vonatkozó igény merült fel a Megrendelő részéről és amely ez okból a Szerződés szerinti pénzügyi ütemtervben nem kerülhetett rögzítésre.

Ezzel összefüggésben Felek rögzítik, hogy a Szerződésmódosítással érintett pótmunkák ellenértékét a Megrendelő a jelen Szerződésmódosítás 12. számú mellékletét képező pénzügyi ütemterv értelmében a 76. részszámlával együtt teljesíti a Vállalkozó részére 2021. február április 147. napjáig (Felek rögzítik, hogy a pótmunkák vonatkozásában nincsen lehetőség külön részszámla benyújtására).

Felek a Szerződésmódosítás 13. számú mellékleteként csatolják a teljesítési biztosíték kiegészítésének igazolását.

Felek a Szerződésmódosítás 14. számú mellékleteként csatolják a Szerződés vonatkozásában eljáró műszaki ellenőr nyilatkozatát arra vonatkozólag, hogy:

— a pótmunka vonatkozásában meghatározott tételek szükségesek és indokoltak a Szerződés tárgyának megvalósításához,

— a pótmunka vonatkozásában meghatározott mennyiségek szükségesek és indokoltak a Szerződés tárgyának megvalósításához.,

— a pótmunka vonatkozásában megajánlott ellenérték megfelel a piacon szokásos ár-képzés alapján számított ellenértéknek.

Felek kifejezetten rögzítik, hogy a Szerződésmódosítással vállalt pótmunkák a Szerződés szerinti eredeti teljesítési határidőt, műszaki ütemtervet, organizációs ütemtervet nem érintik.

A Szerződésmódosítás 2. pontjában kifejtettek okán Felek rögzítik, hogy kiegészíteni szükséges a Szerződés:

— műszaki leírását és árazott költségvetését (1-11. számú mellékletek)

— pénzügyi ütemtervet (12. számú melléklet)

— teljesítési biztosítékát (13. számú melléklet).

VII.2.2)A módosítás okai
Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:

A Szerződés megkötését követően olyan, a Ptk. 6:244. § (2) bekezdése szerinti munkálatok elvégzése vált szükségessé, melyek a Szerződés megkötésekor nem voltak előreláthatóak, azonban a Megrendelő a Szerződés teljesítése során ezen munkálatok elvégzésére is igényt tart. A Szerződésmódosítással a Megrendelő által a Vállalkozótól megrendelt munkálatok az alábbiak:

1. geodéziai bemérés az 1. emeleten a Megrendelő 2020. február 26. napján e-mailben küldött kérésének megfelelően (a Megrendelő által PÓT-DÖSZ 2. sorszámú pótmunkaként hivatkozott),

2. egyedi grafikával ellátott dibond lemezzel burkolt táblás mobil kerítés igénylése (a Megrendelő által PÓT-DÖSZ 4. sorszámú pótmunkaként hivatkozott),

3. optikai kábel kiépítése (a Megrendelő által PÓT-DÖSZ 5. sorszámú pótmunkaként hivatkozott),

4. a könyvtár 5-6. emelet újraszerelése (a Megrendelő által PÓT-DÖSZ 7. sorszámú pótmunkaként hivatkozott),

5. BTM elosztószekrények betáplálása (a Megrendelő által PÓT-DÖSZ 8. sorszámú pótmunkaként hivatkozott),

6. geodéziai bemérés (meglévő szintek és tengelyferdeség) (a Megrendelő által PÓT-DÖSZ 9. sorszámú pótmunkaként hivatkozott),

7. közmű tervezés (a Megrendelő által PÓT-DÖSZ 10. sorszámú pótmunkaként hivatkozott),

8. OSZK mosdó átalakítás (a Megrendelő által PÓT-DÖSZ 11. sorszámú pótmunkaként hivatkozott),

9. falikút áthelyezés BTM területén (a Megrendelő által PÓT-DÖSZ 12. sorszámú pótmunkaként hivatkozott),

10. elektromos kiállás kiépítése rendezvények számára (a Megrendelő által PÓT-DÖSZ 16. sorszámú pótmunkaként hivatkozott),

11. fakapuk elhelyezése (a Megrendelő által PÓT-DÖSZ 17. sorszámú pótmunkaként hivatkozott).

VII.2.3)Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 4 599 362 000.00 HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 4 768 010 323.00 HUF