Szolgáltatások - 298790-2019

27/06/2019    S122    Szolgáltatások - Tájékoztató az eljárás eredményéről - Nyílt eljárás 

Magyarország-Budapest: Mérnöki tervezési szolgáltatások

2019/S 122-298790

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:

2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_94215096
Postai cím: Váci út 45.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Közbeszerzési Osztály
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Telefon: +36 18025728
Fax: +36 14368560

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nif.hu

A felhasználói oldal címe: http://www.nif.hu

I.2)Információ közös közbeszerzésről
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: közlekedési infrastruktúra fejlesztése

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Tervezési szerződés-Veszprém Aranyosvölgy völgyhíd

Hivatkozási szám: EKR000804112018
II.1.2)Fő CPV-kód
71320000
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Tervezési szerződés Veszprémben az Aranyosvölgy feletti új völgyhíd és a hozzá kapcsolódó, a város belső elérhetőségét javító közutak és kiegészítő létesítményeinek megtervezésére, tanulmányterv, engedélyezési és kiviteli tervek elkészítésére valamint a szükséges engedélyek megszerzésében való közreműködés tárgyában

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 294 500 000.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:
II.2.2)További CPV-kód(ok)
71250000
71322500
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU11
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország, 1134 Budapest, Váci út 45.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Veszprémben az Aranyosvölgy feletti új völgyhíd és a hozzá kapcsolódó, a város belső elérhetőségét javító belterületi közutak és kiegészítő létesítményeinek megtervezése az alábbiak szerint:

— Tanulmányterv készítése

— EVD dokumentáció elkészítése, határozat megszerzése

— a kb. 350 m szerkezeti hosszúságú 2x1 sávos közúti völgyhíd járdával és kerékpáros átvezetéssel és a hozzá kapcsolódó kb. 1,5 km hosszú 2x1 sávos belterületi közutak és szintbeni csomópontok valamint kiegészítő létesítményeinek megtervezése, engedélyezési és kiviteli tervek elkészítése

— a település rendezési tervének módosítása

— kisajátítási tervek készítése, kettős záradékkal történő ellátáshoz szükséges hatósági eljárásokban közreműködés

— a szükséges engedélyek megszerzéséhez a hatósági eljárásokban való közreműködés

Teljesítési határidő: Az engedélyes tervvel és építési engedéllyel bezárólag elvégzendő feladatok tekintetében: a szerződés hatálybalépésétől számított 14 hónap (egy hónap 30 napos időtartamot jelent)

Kiviteli terv elkészítésével kapcsolatos feladatok tekintetében: A kiviteli tervek elkészítésével kapcsolatos feladatok forrását biztosító támogatási szerződés megkötéséről szóló megrendelői tájékoztatás megküldésétől és az építési engedély rendelkezésre állása közül a későbbi időponttól számított 6 hónap ((egy hónap 30 napos időtartamot jelent)

A feladat részletes ismertetését az ajánlatkérési dokumentáció tartalmazza.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: III.1.3.M/2.1. szerinti hídszerkezeti tervező III.1.3. M/2.1.-ben előírt 36 hónap közúti hídszerkezet tervezésében szerzett tervezői gyakorlata feletti többlettapasztalata egész hóban (max. 36 hó) / Súlyszám: 20
Minőségi kritérium - Név: III.1.3.M/2.2. szerinti projektvezető tervező III.1.3. M/2.2.-ben előírt 36 hó közúti közl-i. építmények tervezése területén szerzett projektvez.-i gyak. feletti többlettap. eg. hóban (max.36 hó) / Súlyszám: 20
Minőségi kritérium - Név: III.1.3.M/2.3.szerinti környezetvéd-i. szake.III.1.3.M/2.3.-banelőírt36hóközúti közl-i. ép. terv. területén szerzett lega.36hó. környezetvéd.szakértői gyak. fel. többlettap. eg. hóban (max.36 hó) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 50
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

A közbeszerzés tárgyát képező feladat egy komplex feladat, amely gyakorlatban egymást szigorúan követő részfeladatokból, eljárásokból áll. A tervezési munka természetéből adódóan a munkafolyamat nem bontható részajánlattételre lehetőséget adó részekre, így nem valósítható meg a részfeladatokra történő részajánlattétel.AK nem alkalmazza a Kbt.75.§(2) bek.e) pontja szerinti eredménytelenségi okot.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.6)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018/S 204-465267
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Tervezési szerződés - Veszprém új völgyhíd

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
14/06/2019
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: ÚT-TESZT Mérnöki és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_52065994
Postai cím: Utas utca 4.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1025
Ország: Magyarország
E-mail: tender@ut-teszt.hu
Telefon: +36 12030559
Fax: +36 12046625
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész végleges összértéke: 294 500 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

Nem ismert

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

a) -

b) a nyertes ajánlattevő adószáma:

10278604-2-41.

c) az ajánlattevők neve, címe és adószáma:

1.

Ajánlattevő neve: ÚT-TESZT Mérnöki és Szolgáltató Kft.

Ajánlattevő címe: 1025 Budapest, Utas utca 4.

Adószáma: 10278604-2-41.

2.

Ajánlattevő neve: Speciálterv Építőmérnöki Kft.

Ajánlattevő címe: 1134 Budapest, Kassák Lajos utca 81.

Adószám: 1901486-2-41.

3.

Ajánlattevő neve: FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt.

Ajánlattevő székhelye: 1024 Budapest, Lövőház utca 37.

Adószám: 13842217-2-41.

d) -

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. §-ának előírásai szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
25/06/2019