Na internetových stránkách TED se ode dneška, 2. listopadu 2022, začínají používat elektronické formuláře. Změnil se způsob vyhledávání: upravte si prosím své přednastavené odborné dotazy. Změny jsou popsány v sekci Novinky na stránce a na aktualizovaných stránkách Nápovědy

Služby - 29896-2017

26/01/2017    S18

Česká republika-Praha: Poradenství v oblasti finančního řízení

2017/S 018-029896

Oznámení o výsledku zadávacího řízení

Výsledky zadávacího řízení

Služby

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Česká republika – Ministerstvo financí
Národní identifikační číslo: 00006947
Poštovní adresa: Letenská 15/525
Obec: Praha 1
Kód NUTS: CZ01 Praha
PSČ: 118 10
Země: Česko
E-mail: verejne.zakazky@mfcr.cz
Internetové adresy:
Hlavní adresa: http://www.mfcr.cz
Adresa profilu zadavatele: https://mfcr.ezak.cz/profile_display_2.html
I.4)Druh veřejného zadavatele
Ministerstvo nebo jiný celostátní či federální orgán včetně jejich organizačních složek
I.5)Hlavní předmět činnosti
Hospodářské a finanční záležitosti

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Evaluace výsledků programů financovaných z EHP a Norských fondů 2009–2014.

II.1.2)Hlavní kód CPV
79412000 Poradenství v oblasti finančního řízení
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

Evaluace 14 programů financovaných z EHP a Norských fondů 2009–2014 a Souhrnná evaluace dopadu EHP a Norských fondů 2009–2014 v České republice.

II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ne
II.1.7)Konečná hodnota veřejné zakázky (bez DPH)
Hodnota bez DPH: 3 720 000.00 CZK
II.2)Popis
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
79412000 Poradenství v oblasti finančního řízení
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: CZ01 Praha
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Praha.

II.2.4)Popis zakázky:

Evaluace 14 programů financovaných z EHP a Norských fondů 2009–2014 a Souhrnná evaluace dopadu EHP a Norských fondů 2009–2014 v České republice.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Kritérium kvality - Název: Kvalifikace a zkušenosti členů realizačního týmu / Váha: 40
Cena - Váha: 60
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ano
IV.2)Administrativní informace
IV.2.1)Předchozí zveřejnění týkající se tohoto řízení
Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2016/S 174-313226
IV.2.8)Informace o ukončení dynamického nákupního systému
IV.2.9)Informace o ukončení výzvy k účasti v soutěži oznámené prostřednictvím předběžného oznámení

Oddíl V: Zadání zakázky

Název:

Evaluace výsledků programů financovaných z EHP a Norských fondů 2009–2014

Zakázka/část je zadaná: ano
V.2)Zadání zakázky
V.2.1)Datum uzavření smlouvy:
20/01/2017
V.2.2)Informace o nabídkách
Počet obdržených nabídek: 3
Počet nabídek obdržených od malých a středních podniků: 3
Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů: ne
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: Haskoning DHV Czech Republic, spol. s r.o.
Národní identifikační číslo: 45797170
Poštovní adresa: Sokolovská 100/94
Obec: Praha 8
Kód NUTS: CZ01 Praha
PSČ: 186 00
Země: Česko
E-mail: dhvcr@dhv.com
Tel.: +420 236080550
Internetová adresa: www.royalhaskoningdhv.com
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.4)Údaje o hodnotě zakázky/části (bez DPH)
Konečná hodnota zakázky/položky: 3 720 000.00 CZK
V.2.5)Informace o subdodávkách

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.3)Další informace:

K bodu V.2.5) Informace o subdodávkách – zakázka nebude plněna subdodavatelsky.

VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7
Obec: Brno
PSČ: 604 55
Země: Česko
E-mail: posta@compet.cz
Tel.: +420 542167811
Fax: +420 542167115
Internetová adresa: http://www.compet.cz
VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

Dle ust. § 114 ZVZ se lze u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže domáhat uložení zákazu plnění smlouvy. Návrh musí být doručen pouze Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy zadavatel uveřejnil oznámení o zadání zakázky podle § 147 ZVZ.

VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7
Obec: Brno
PSČ: 604 55
Země: Česko
E-mail: posta@compet.cz
Tel.: +420 542167811
Fax: +420 542167115
Internetová adresa: http://www.compet.cz
VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
23/01/2017