Szolgáltatások - 299106-2018

11/07/2018    S131

Magyarország-Ruzsa: Hulladékkal és szeméttel kapcsolatos szolgáltatások

2018/S 131-299106

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Ruzsa Község Önkormányzata
Nemzeti azonosító szám: AK18143
Postai cím: Alkotmány tér 2
Város: Ruzsa
NUTS-kód: HU333 Csongrád
Postai irányítószám: 6786
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Sánta Gizella polgármester
E-mail: ruzsa@ruzsa.hu
Telefon: +36 62285011
Fax: +36 62202214
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.ruzsa.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.ruzsa.hu
I.1)Név és címek
Hivatalos név: Öttömös Községi Önkormányzat
Nemzeti azonosító szám: AK21804
Postai cím: Fő utca 12.
Város: Öttömös
NUTS-kód: HU333 Csongrád
Postai irányítószám: 6784
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Dobó István polgármester
E-mail: hivatal@ottomos.hu
Telefon: +36 62289544
Fax: +36 62289544
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.ottomos.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.ottomos.hu
I.1)Név és címek
Hivatalos név: Pusztamérges Községi Önkormányzat
Nemzeti azonosító szám: AK22815
Postai cím: Móra tér 2.
Város: Pusztamérges
NUTS-kód: HU333 Csongrád
Postai irányítószám: 6785
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Papp Sándor polgármester
E-mail: hivatal@pusztamerges.hu
Telefon: +36 62286851
Fax: +36 62286711
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.pusztamerges.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.pusztamerges.hu
I.2)Információ közös közbeszerzésről
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
I.5)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Ruzsa község, Öttömös község és Pusztamérges község közigazgatási területén közszolgáltatási szerződés keretében a települési szilárd hulladék rendszeres begyűjtése, elszállítása, kezelése

II.1.2)Fő CPV-kód
90500000 Hulladékkal és szeméttel kapcsolatos szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Ruzsa község, Öttömös község és Pusztamérges község közigazgatási területén közszolgáltatási szerződés keretében a települési szilárd hulladék rendszeres begyűjtése, elszállítása, kezelése, közszolgáltatási feladat ellátásához kapcsolódó létesítmények üzemeltetése, kezelése

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: igen
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 308 477 920.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás biztosítása Ruzsa község közigazgatási területén

Rész száma: 1
II.2.2)További CPV-kód(ok)
90511000 Hulladékgyűjtési szolgáltatások
90512000 Hulladékszállítási szolgáltatások
90513000 Nem veszélyes hulladék és szemét kezelésével és ártalmatlanításával kapcsolatos szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU333 Csongrád
A teljesítés fő helyszíne:

Ruzsa

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Ruzsa község közigazgatási területén háztartási és háztartásihoz hasonló szilárd hulladék házhoz menő gyűjtési rendszerben történő gyűjtése, valamint az elkülönítetten, rendszeresített szabványos gyűjtőedényben vagy zsákban vegyesen gyűjtött papír-, műanyag-, fém-, ill. társított csomagolási hulladékok házhoz menő rendszerben gyűjtése, szállítása, kezelése, továbbá a zöld hulladékok elszállítása házhoz menő rendszerben minimum az OHKT által előírt gyakorisággal, és a lomtalanítás biztosítása évente minimum egy alkalommal. A közigazgatási területen kialakított gyűjtőszigetek, hulladékudvar és átrakó állomás üzemeltetése, kezelése a meghatározott díjak terhére.

Jellemző mennyiségi adatok:

Település összterülete: 84,7 km2

Lakónépesség: 2488 fő

Az önkormányzati hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretébe bevont háztartások: 1315

Gazdálkodó szervezetek: 24

Intézmények: 9

Terület átlagos népsűrűsége: 30 fő/km2

Szelektív gyűjtőszigetek száma: 11 db

Konténerek: - 1 db hulladékudvar

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: Késedelmi kötbér mértéke Ft / nap / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: OKJ-s települési hulladékgyűjtő és szállító szakképesítéssel rendelkező szakemberek száma - fő, min.2 fő, max. 8 fő A minimum fő alatti létszám megajánlás az ajánlat érvénytelenségét eredményezi / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 1 fő 11/1996.(VII.4.) KTM r. 2. § c) pontja szerinti képzettséggel rendelkező környezetvédelmi megbízott szakember akinek a hulladékkezelés területén szerzett szakmai tapasztalata: ..év (min.3 év) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: Települési rendezvényeken(évi 2 alk., max. 5 m³/rend.) és a települési szemétgyűjtési akció keretében összegyűjtött vegyes (nem veszélyes) hulladék esetén, térítésmentes eseti gyűjtőedény biztosítása. / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: Vállalja a zöldhulladék begyűjtést házhoz menő gyűjtés keretében az OHKT-ben meghatározott évi 10 alkalom felett. / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: Vállalja az ingyenes lomtalanítást házhoz menő gyűjtés keretében az OHKT-ben meghatározott évi 1 alkalom felett. / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: Vállalja az elkülönítetten gyűjtött hulladék házhoz menő begyűjtéssel az OHKT-ben meghatározott havi 1 alkalom felett. / Súlyszám: 5
Ár - Súlyszám: 1
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás biztosítása Öttömös község közigazgatási területén

Rész száma: 2
II.2.2)További CPV-kód(ok)
90511000 Hulladékgyűjtési szolgáltatások
90512000 Hulladékszállítási szolgáltatások
90513000 Nem veszélyes hulladék és szemét kezelésével és ártalmatlanításával kapcsolatos szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU333 Csongrád
A teljesítés fő helyszíne:

Öttömös

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Öttömös község közigazgatási területén háztartási és háztartásihoz hasonló szilárd hulladék házhoz menő gyűjtési rendszerben történő gyűjtése, valamint az elkülönítetten, rendszeresített szabványos gyűjtőedényben vagy zsákban vegyesen gyűjtött papír-, műanyag-,fém-, ill. társított csomagolási hulladékok házhoz menő rendszerben gyűjtése, szállítása, kezelése, továbbá a zöld hulladékok elszállítása házhoz menő rendszerben minimum az OHKT által előírt gyakorisággal, és a lomtalanítás biztosítása évente minimum egy alkalommal. A közigazgatási területen kialakított gyűjtőszigetek, hulladékudvar és átrakó állomás üzemeltetése, kezelése a meghatározott díjak terhére.

Jellemző mennyiségi adatok:

Település összterülete: 30,9 km2

Lakónépesség: 693 fő

Az önkormányzati hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretébe bevont háztartások: 397

Gazdálkodó szervezetek: 6

Intézmények: 4

Terület átlagos népsűrűsége: 24 fő/km2

Szelektív gyűjtőszigetek száma: 1 db gyűjtősziget

Konténerek: - 1 hulladékudvar

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: Késedelmi kötbér mértéke Ft / nap / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: OKJ-s települési hulladékgyűjtő és szállító szakképesítéssel rendelkező szakemberek száma - fő, min.2 fő, max. 8 fő A minimum fő alatti létszám megajánlás az ajánlat érvénytelenségét eredményezi / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 1 fő 11/1996.(VII.4.) KTM r. 2. § c) pontja szerinti képzettséggel rendelkező környezetvédelmi megbízott szakember akinek a hulladékkezelés területén szerzett szakmai tapasztalata: ..év (min.3 év) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: Települési rendezvényeken(évi 2 alk., max. 5 m³/rend.)és a települési „szemétgyűjtési akció” keretében összegyűjtött vegyes(nem veszélyes)hulladék esetén,térítésmentes eseti gyűjtőedény bizt. (Igen / nem) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: Vállalja a zöldhulladék begyűjtést házhoz menő gyűjtés keretében az OHKT-ben meghatározott évi 10 alkalom felett. / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: Vállalja az ingyenes lomtalanítást házhoz menő gyűjtés keretében az OHKT-ben meghatározott évi 1 alkalom felett. / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: Vállalja az elkülönítetten gyűjtött hulladék házhoz menő begyűjtéssel az OHKT-ben meghatározott havi 1 alkalom felett. / Súlyszám: 5
Ár - Súlyszám: 1
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás biztosítása Pusztamérges község közigazgatási területén

Rész száma: 3
II.2.2)További CPV-kód(ok)
90511000 Hulladékgyűjtési szolgáltatások
90512000 Hulladékszállítási szolgáltatások
90513000 Nem veszélyes hulladék és szemét kezelésével és ártalmatlanításával kapcsolatos szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU333 Csongrád
A teljesítés fő helyszíne:

Pusztamérges

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Pusztamérges község közigazgatási területén háztartási és háztartásihoz hasonló szilárd hulladék házhoz menő gyűjtési rendszerben történő gyűjtése, valamint az elkülönítetten, rendszeresített szabványos gyűjtőedényben vagy zsákban vegyesen gyűjtött papír-, műanyag-,fém-, ill. társított csomagolási hulladékok házhoz menő rendszerben gyűjtése, szállítása, kezelése, továbbá a zöld hulladékok elszállítása házhoz menő rendszerben minimum az OHKT által előírt gyakorisággal, és a lomtalanítás biztosítása évente minimum egy alkalommal. A közigazgatási területen kialakított gyűjtőszigetek, hulladékudvar és átrakó állomás üzemeltetése, kezelése a meghatározott díjak terhére.

Jellemző mennyiségi adatok:

Település összterülete: 24,4 km2

Lakónépesség: 1084 fő

Az önkormányzati hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretébe bevont háztartások: 611

Gazdálkodó szervezetek: 8

Intézmények: 4

Terület átlagos népsűrűsége: 46 fő/km2

Szelektív gyűjtőszigetek száma: 1 db gyűjtősziget

Konténerek: - 1 hulladékudvar

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: Késedelmi kötbér mértéke Ft / nap / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: OKJ-s települési hulladékgyűjtő és szállító szakképesítéssel rendelkező szakemberek száma - fő, min.2 fő, max. 8 fő A minimum fő alatti létszám megajánlás az ajánlat érvénytelenségét eredményezi / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 1 fő 11/1996.(VII.4.) KTM r. 2. § c) pontja szerinti képzettséggel rendelkező környezetvédelmi megbízott szakember akinek a hulladékkezelés területén szerzett szakmai tapasztalata: ..év (min.3 év) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: Települési rendezvényeken(évi 2 alk.,max. 5 m³/rend.) és a települési „szemétgyűjtési akció” keretében összegyűjtött vegyes(nem veszélyes) hulladék esetén,térítésmentes eseti gyűjtőedény bizt. (Igen / ne / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: Vállalja a zöldhulladék begyűjtést házhoz menő gyűjtés keretében az OHKT-benmeghatározott évi 10 alkalom felett. / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: Vállalja az ingyenes lomtalanítást házhoz menő gyűjtés keretében az OHKT-ben meghatározott évi 1 alkalom felett. / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: Vállalja az elkülönítetten gyűjtött hulladék házhoz menő begyűjtéssel az OHKT-ben meghatározott havi 1 alkalom felett. / Súlyszám: 5
Ár - Súlyszám: 1
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018/S 051-113184
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Rész száma: 1
Elnevezés:

Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás biztosítása Ruzsa község közigazgatási területén

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
29/06/2018
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: FBH - NP Nonprofit Kft.
Postai cím: 0551/2 HRSZ.
Város: Vaskút
NUTS-kód: HU331 Bács-Kiskun
Postai irányítószám: 6521
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 186 753 200.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 186 753 200.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 2
Rész száma: 2
Elnevezés:

Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás biztosítása Öttömös község közigazgatási területén

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
29/06/2018
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: FBH - NP Nonprofit Kft.
Postai cím: 0551/2 HRSZ.
Város: Vaskút
NUTS-kód: HU331 Bács-Kiskun
Postai irányítószám: 6521
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 30 274 120.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 30 274 120.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 3
Rész száma: 3
Elnevezés:

Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás biztosítása Pusztamérges község közigazgatási területén

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
29/06/2018
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: FBH - NP Nonprofit Kft.
Postai cím: 0551/2 HRSZ.
Város: Vaskút
NUTS-kód: HU331 Bács-Kiskun
Postai irányítószám: 6521
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 91 450 600.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 91 450 600.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Az ajánlattevő neve: FBH - NP Nonprofit Kft.

Székhelye: 6521 Vaskút, 0551/2 HRSZ.

Adószám: 24290054-2-03

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § előírásai szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
09/07/2018