Szolgáltatások - 299204-2018

11/07/2018    S131

Magyarország-Budapest: Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások

2018/S 131-299204

Korrigendum

Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény

Szolgáltatásmegrendelés

(Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 2018/S 125-286158)

Jogalap:

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: KKBK Kiemelt Kormányzati Beruházások Központja Nonprofit Zrt.
Nemzeti azonosító szám: AK22545
Postai cím: Horvát utca 12–26.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1027
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Sirály Katalin
E-mail: kozbeszerzes@drsk.hu
Telefon: +36 17998330
Fax: +36 17990141
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.delivaroskapu.org
A felhasználói oldal címe: http://www.budapestsouthgate.org

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Budapest Déli Városkapu Fejlesztés tervpályázat

II.1.2)Fő CPV-kód
71240000 Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Budapest Déli Városkapu Fejlesztés tervpályázat

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
06/07/2018
VI.6)Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018/S 125-286158

VII. szakasz: Változások

VII.1)A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.2)Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész
Szakasz száma: I.1
A következő helyett:

Internetcím(ek)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL) www.kemenyferenc.org

A felhasználói oldal címe: (URL) www.delivaroskapu.org

Helyesen:

Internetcím(ek)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL) www.budapestsouthgate.org

A felhasználói oldal címe: (URL) www.delivaroskapu.org

Szakasz száma: II.1.1
A következő helyett:

Elnevezés: Budapesti Déli Városkapu Fejlesztés tervpályázat

Helyesen:

Elnevezés: Budapest Déli Városkapu Fejlesztés tervpályázat

Szakasz száma: IV.1.7
A következő helyett:

1. ADEPT Architects, Dánia

2. Sasaki Associates Inc., Amerika

3. KCAP Architects & Planners, Hollandia

4. Kohn Pedersen Fox (KPF), Amerika

5. Squire & Partners, Anglia

6. SNØHETTA, Norvégia

7. Budapesti Építőművészeti Műhely Tervező Korlátolt Felelősségű Társaság (Dévényi Tamás)

8. Fernezelyi, Basa Iroda Építész Korlátolt Felelősségű Társaság, FBIS Architects (Fernezelyi Gergely)

9. Finta és Társai Építész Stúdió Kft. (Finta József)

10. Spacefor Kft. (Finta Sándor)

11. 3h Építésziroda Építészeti Kutató, Fejlesztő és Tervező Kft. (Günther Zsolt és Csillag Katalin)

12. M-Teampannon Építészmérnöki Kft. (Noll Tamás)

Helyesen:

1. ADEPT Architects, Dánia

2. Sasaki Associates Inc., Amerika

3. KCAP Architects & Planners, Hollandia

4. HPP International Planungsgesellschaft mbH, Németország

5. Squire & Partners, Anglia

6. SNØHETTA, Norvégia

7. Budapesti Építőművészeti Műhely Tervező Korlátolt Felelősségű Társaság (Dévényi Tamás)

8. FBI Kft., FBIS Architects (Fernezelyi Gergely)

9. Finta és Társai Építész Stúdió Kft. (Finta József)

10. Spacefor Kft. (Finta Sándor)

11. 3h Építésziroda Építészeti Kutató, Fejlesztő és Tervező Kft. (Gunther Zsolt és Csillag Katalin)

12. M-Teampannon Építészmérnöki Kft. (Noll Tamás)

Szakasz száma: IV.2.2
A következő helyett:
Dátum: 14/08/2018
Helyi idő: 23:59
Helyesen:
Dátum: 21/08/2018
Helyi idő: 23:59
Szakasz száma: IV.3.5
A következő helyett:

1. Elnök: dr. Fürjes Balázs, államtitkár

2. Társelnök: Tóth Csaba, építész, KKBK Nonprofit Zrt., Beruházási főigazgató

3. dr. Schneller Domonkos, KKBK Kiemelt Kormányzati Beruházások Központja Zrt. Stratégiai főigazgató

4. Szalay-Bobrovniczky Alexandra Budapest Főváros Önkormányzata Főpolgármester-helyettes

5. Varga-Ötvös Béla, Budapest Főváros Önkormányzata

6. Grubánovits Gabriella, KKBK Nonprofit Zrt., közgazdász

7. Zoboki Gábor, építész

8. Mártonffy Miklós, Budapest Főváros Önkormányzata, Fővárosi főépítész

9. Szűcs Balázs, Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata, főépítész

10. Gyulai István, Budapest Főváros XXI. kerület Önkormányzata, főépítész

11. Szalay Tihamér, építész, Magyar Építész Kamara delegáltja

12. Fekete György, építész, Magyar Művészeti Akadémia delegáltja

13. Szemerey Samu, építész, várostervező

14. Ercsényi Balázs, okl. építőmérnök, terület-és településfejlesztési szakértő, közlekedéstervező

15. Szloszjár György, tájépítész

16. Baráth Etele, építész, Európai Gazdasági és Szociális Bizottság tagja

17. dr. Sölch Gellért Boldizsár, Emberi Erőforrások Minisztériumának delegáltja

18. Győr Attila, műemlékvédelmi szakértő

19. Lilly Kudic, építész, Head of Architecture, London South Bank University

20. Orbán Csaba, építész, KKBK Nonprofit Zrt Zrt. Kemény Ferenc Programiroda, osztályvezető,póttag

Helyesen:

1. Elnök: dr. Fürjes Balázs, államtitkár

2. Társelnök: Tóth Csaba, építész, KKBK Nonprofit Zrt., Beruházási főigazgató

3. dr. Schneller Domonkos, KKBK Kiemelt Kormányzati Beruházások Központja Zrt. Stratégiai főigazgató

4. Szalay-Bobrovniczky Alexandra Budapest Főváros Önkormányzata Főpolgármester-helyettes

5. Varga-Ötvös Béla, Budapest Főváros Önkormányzata, okl. közgazdász, településfejlesztő,

6. Grubánovits Gabriella, KKBK Nonprofit Zrt., közgazdász

7. Zoboki Gábor, építész

8. Mártonffy Miklós, Budapest Főváros Önkormányzata, Fővárosi főépítész

9. Szűcs Balázs, Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata, főépítész

10. Gyulai István, Budapest Főváros XXI. kerület Önkormányzata, főépítész

11. Szalay Tihamér, építész, Magyar Építész Kamara delegáltja

12. Fekete György, építész, Magyar Művészeti Akadémia delegáltja

13. Szemerey Samu, építész, várostervező

14. Ercsényi Balázs, okl. építőmérnök, terület-és településfejlesztési szakértő, közlekedéstervező

15. Szloszjár György, tájépítész

16. Baráth Etele, építész, Európai Gazdasági és Szociális Bizottság tagja

17. dr. Sölch Gellért Boldizsár, Emberi Erőforrások Minisztériumának delegáltja

18. Győr Attila, műemlékvédelmi szakértő

19. Lilly Kudic, építész, Head of Architecture, London South Bank University

20. Orbán Csaba, építész, KKBK Nonprofit Zrt Zrt. Kemény Ferenc Programiroda, osztályvezető

Szakasz száma: IV.2.3
A következő helyett:
Dátum: 04/09/2018
Helyesen:
Dátum: 07/09/2018
Szakasz száma: III.1.10
A következő helyett:

A részvételi szakaszban, az alkalmasság igazolásához és a rangsoroláshoz nyújtott információk során a beadandó dokumentumokat, az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017 (XII.19.) Kormány rendelet 2. § (5) bekezdése alapján működtetett tervpályázati honlapon keresztül kell a részvételre jelentkezőknek és meghívottaknak feltöltenie.

Alkalmassági minimumkövetelmény:

I. A részvételre jelentkező pályázónak mindösszesen legalább egy, az alábbi feltételek valamelyikének megfelelő referenciával kell rendelkeznie:

1. Legalább 100 ha kiterjedésű területre szerződésszerűen teljesített, elfogadott építészeti masterplan, amely alapján a kivitelezés megkezdődött;

2. Vízparti: folyó-, tenger vagy tóparti fekvésű területre készített építészeti masterplan;

3. Legalább 1 ha területű campusra (egyetemi vagy főiskolai oktatási és szabadidős funkciókat is magában foglaló városrész) készített építészeti masterplan;

4. Legalább 45 000 lélekszámú település egészére vagy településrészre készített urbanisztikai terv vagy építészeti fejlesztési koncepció, amely magában foglalt közlekedésfejlesztési-, telepítési -és zöldterület kialakítási koncepciót.

A referenciákról a részvételre jelentkezőnek/konzorciumi partnerének nyilatkoznia kell. A referencia követelményeknek legalább egy konzorciumi tagnak meg kell felelnie. Elfogadhatók a részvételre jelentkező/konzorciumi partnere teljesítésbe bevont tagjának, munkavállalójának személyes referenciái is. Az információk valódiságáért a részvételre jelentkező felel.

II. Kiíró az alábbi minimum követelményeket határozza meg a szakemberek tekintetében a 266/2013 (VII.11.) Kormány rendelet szerint:

1. 1 fő építésztervező É

2. 1 fő táj-és kertépítész tervező K

3. 1 fő közlekedésmérnök tervező KÉ

A részvételre jelentkező által bemutatott tervezőknek rendelkezniük kell saját országukban, vagy abban az országban ahol munkájukat végzik, érvényes hivatalos, a fentiekben meghatározott vagy azzal egyenértékű tervezői jogosultsággal. Az alkalmasság igazolásához csatolni kell ezen jogosultságot igazoló dokumentumok másolatát és az előírt szakemberek szakmai önéletrajzát. A Kiíró felhívja a figyelmet, hogy a hatályos magyar jogszabályok alapján, amennyiben a tervpályázatot követő közbeszerzési eljáráson nyertes Pályázó nem rendelkezik Magyarországon érvényes jogosultsággal, úgy a szerződés megkötésének előfeltételeként a tervezői jogosultságát vagy honosítania kell a Magyar Mérnök Kamaránál vagy a Magyar Építész Kamaránál, vagy magyarországi jogosultsággal rendelkező szakember bevonásával kell biztosítania a tervezői jogosultságot.

A fentiekben felsorolt alkalmassági követelményeket teljesítő - azaz érvényes - részvételre jelentkezők rangsorolása az alábbi szempontok szerint történik:

1. A követelményeknek megfelelő és benyújtott referenciamunkák darabszáma;

2. A referenciakövetelmények 1. pontjában meghatározott referenciák közül azok darabszáma, amelyek 100 ha-nál nagyobb méretű területre vonatkoznak;

3. A referenciakövetelmények 2. pontjában (vízparti referenciák) meghatározott referenciák darabszáma.

A rangsorolási szempontokkal és a rangsorolás folyamatával összefüggésben részletes információkat a tervpályázati dokumentáció tartalmaz.

Helyesen:

A részvételi szakaszban, az alkalmasság igazolásához és a rangsoroláshoz nyújtott információk során a beadandó dokumentumokat, az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017 (XII.19.) Kormány rendelet 2. § (5) bekezdése alapján működtetett tervpályázati honlapon keresztül kell a részvételre jelentkezőknek feltöltenie.

Alkalmassági minimumkövetelmény:

I. A részvételre jelentkező pályázónak mindösszesen legalább egy, az alábbi feltételek valamelyikének megfelelő referenciával kell rendelkeznie:

1. Legalább 100 ha kiterjedésű területre szerződésszerűen teljesített, elfogadott építészeti masterplan, amely alapján a kivitelezés megkezdődött;

2. Vízparti: folyó-, tenger vagy tóparti fekvésű területre készített építészeti masterplan;

3. Legalább 1 ha területű campusra (egyetemi vagy főiskolai oktatási és szabadidős funkciókat is magában foglaló városrész) készített építészeti masterplan;

4. Legalább 45 000 lélekszámú település egészére vagy településrészre készített urbanisztikai terv vagy építészeti fejlesztési koncepció, amely magában foglalt közlekedésfejlesztési-, telepítési -és zöldterület kialakítási koncepciót.

A referenciákról a részvételre jelentkezőnek/konzorciumi partnerének nyilatkoznia kell. A referencia követelményeknek legalább egy konzorciumi tagnak meg kell felelnie. Elfogadhatók a részvételre jelentkező/konzorciumi partnere teljesítésbe bevont tagjának, munkavállalójának személyes referenciái is. Az információk valódiságáért a részvételre jelentkező felel.

II. Kiíró az alábbi minimum követelményeket határozza meg a szakemberek tekintetében a 266/2013 (VII.11.) Kormány rendelet szerint:

1. 1 fő építésztervező É

2. 1 fő táj-és kertépítész tervező K

3. 1 fő közlekedésmérnök tervező KÉ

A részvételre jelentkező által bemutatott tervezőknek rendelkezniük kell saját országukban, vagy abban az országban ahol munkájukat végzik, érvényes hivatalos, a fentiekben meghatározott vagy azzal egyenértékű tervezői jogosultsággal. Az alkalmasság igazolásához csatolni kell ezen jogosultságot igazoló dokumentumok másolatát és az előírt szakemberek szakmai önéletrajzát. A Kiíró felhívja a figyelmet, hogy a hatályos magyar jogszabályok alapján, amennyiben a tervpályázatot követő közbeszerzési eljáráson nyertes Pályázó nem rendelkezik Magyarországon érvényes jogosultsággal, úgy a szerződés megkötésének előfeltételeként a tervezői jogosultságát vagy honosítania kell a Magyar Mérnök Kamaránál vagy a Magyar Építész Kamaránál, vagy magyarországi jogosultsággal rendelkező szakember bevonásával kell biztosítania a tervezői jogosultságot.

A fentiekben felsorolt alkalmassági követelményeket teljesítő - azaz érvényes - (meghívotti körön kívüli) részvételre jelentkezők rangsorolása az alábbi szempontok szerint történik:

1. A követelményeknek megfelelő és benyújtott referenciamunkák darabszáma;

2. A referenciakövetelmények 1. pontjában meghatározott referenciák közül azok darabszáma, amelyek 100 ha-nál nagyobb méretű területre vonatkoznak;

3. A referenciakövetelmények 2. pontjában (vízparti referenciák) meghatározott referenciák darabszáma.

A rangsorolási szempontokkal és a rangsorolás folyamatával összefüggésben részletes információkat a tervpályázati dokumentáció tartalmaz.

Szakasz száma: VI.3
A következő helyett:

A szakértők tagjainak neve:

1. dr. Tóth Katalin

2. dr. Sirály Katalin

3. Ujvári Éva

4. dr. Verók Krisztián

5. Patkó Dávid

6. Polyák Levente

7. dr. Anke Ruckes

8. Balogh Andrea

9. Dulicz László

10. Michael Lisher

11. Forgács Dávid

12. Iványi Bálint

13. Varga Tamás

14. Frankfurt Beatrix

15. Böszörményi-Nagy Gergő

1) A tervpályázat a titkosság biztosításával kerül lefolytatásra, a pályaművek nem sérthetik a titkosságot. A titkosság biztosítása érdekében a pályaművek szerzőinek az adatait a bírálóbizottság csak a bírálat lezárását és a zárójelentés elfogadását követően ismerheti meg és hozhatja nyilvánosságra. A részvételi jelentkezés és a pályamű benyújtásával kapcsolatos formai előírásokat és a benyújtással kapcsolatos előírásokat részletesen a tervpályázati dokumentáció tartalmazza. Részvételi jelentkezések és pályaművek kizárólag a 424/2017 (XII.19.) Kormány rendeletben foglaltaknak megfelelően, a tervpályázati dokumentációban részletezetteknek megfelelően, nyújthatók be.

2) A tervpályázat lebonyolítása a 2015. évi CXLIII. törvény, illetőleg a 310/2015.(X.28.) Korm. Rendelet előírásai szerint történik.

3) A tervpályázaton a Pályázó csak egy pályaművel vehet részt. A társszerzők és a szerzők munkatársai (a vonatkozó etikai normák betartásával) több pályázatban is közreműködhetnek.

4) A tervpályázaton az a természetes vagy jogi személy, egyéni cég vagy személyes joga szerint jogképes szervezet vehet részt – a továbbiakban Pályázó – aki/amely:

— az előminősítési eljárás/tervpályázat részvételi szakasza szakmai feltételeinek eleget tesz,

— aki a tervpályázati kiírásban meghirdetett tervezési feladat elkészítésére vállalkozik,

— aki azzal, hogy pályázatát benyújtotta, a tervpályázati kiírás feltételeit magára nézve kötelezőnek elfogadta,

— akivel szemben a Korm. rendelet 17. § (3) és 18. § (3)-(5) bekezdése szerinti kizáró és összeférhetetlenségi okok egyike sem áll fenn,

— aki személyében a pályázat tervezési feladatának elvégzésére a hatályos jogszabályok – különösen, de nem kizárólagosan az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet – szerint jogosult a pályázati eredményhirdetés időpontjában, a feladat ellátásához és megtervezéséhez megfelelő jogosultsága van, és szerepel a Magyar Építész Kamara honlapján szereplő hivatalos Névjegyzéken (www.mekon.hu),

— aki az EU Közösség bármelyik országában letelepedett külföldi állampolgár, és a pályázati eredményhirdetés időpontjában az adott országban tervezői jogosultsággal rendelkezik, tervezési jogosultsága a Magyar Építész Kamaránál akkreditálásra kerül, vagy a tervezésbe olyan magyar tervezőirodát von be partnerként, amely rendelkezik a szükséges jogosultságokkal. A szerződéskötéskor meglévő akkreditált tervezői jogosultság vagy akkreditált jogosultsággal rendelkező partner megléte a Pályázó felelőssége,

— aki nyilatkozik arról, hogy szakmai tevékenysége körében - három évnél nem régebben meghozott jogerős ítéletben megállapított – jogszabálysértést nem követett el,– a tervpályázat titkosságát megőrzi,

— felhatalmazza a kiírót, hogy díjazás vagy megvétel esetén a pályaművét részben vagy egészben a felhasználja.

5) A tervpályázat hivatalos nyelvei:

— A részvételi szakasz tekintetében: A magyar és az angol, beleértve a kiadott előminősítési (részvételi) dokumentációt, a kérdés-választ. A részvételi jelentkezések és kérdések benyújthatók angol vagy magyar nyelven. A válaszokat a Kiíró angol és magyar nyelven is megadja,

— A pályázati szakasz tekintetében: A pályaművek tervlapjait és a műszaki leírást kizárólag angol nyelven kell elkészíteni. A Kiíró más nyelv használatát nem teszi lehetővé.

Helyesen:

A szakértők tagjainak neve:

1. dr. Tóth Katalin

2. dr. Sirály Katalin

3. Ujvári Éva

4. dr. Verók Krisztián

5. Patkó Dávid

6. Polyák Levente

7. dr. Anke Ruckes

8. Balogh Andrea

9. Dulicz László

10. Michael Lisher

11. Forgács Dávid

12. Iványi Bálint

13. Varga Tamás

14. Frankfurt Beatrix

15. Böszörményi-Nagy Gergő

1) A tervpályázat a titkosság biztosításával kerül lefolytatásra, a pályaművek nem sérthetik a titkosságot. A titkosság biztosítása érdekében a pályaművek szerzőinek az adatait a bírálóbizottság csak a bírálat lezárását és a zárójelentés elfogadását követően ismerheti meg és hozhatja nyilvánosságra. A részvételi jelentkezés és a pályamű benyújtásával kapcsolatos formai előírásokat és a benyújtással kapcsolatos előírásokat részletesen a tervpályázati dokumentáció tartalmazza. Részvételi jelentkezések és pályaművek kizárólag a 424/2017 (XII.19.) Kormány rendeletben foglaltaknak megfelelően, a tervpályázati dokumentációban részletezetteknek megfelelően, nyújthatók be.

2) A tervpályázat lebonyolítása a 2015. évi CXLIII. törvény, illetőleg a 310/2015.(X.28.) Korm. Rendelet előírásai szerint történik.

3) A tervpályázaton a Pályázó csak egy pályaművel vehet részt. A társszerzők és a szerzők munkatársai (a vonatkozó etikai normák betartásával) több pályázatban is közreműködhetnek.

4) A tervpályázaton az a természetes vagy jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet vehet részt (Pályázó) – aki/amely:

1. az előminősítési/tervpályázat részvételi szakasza szakmai feltételeinek eleget tesz és a részvételi szakaszban alkalmazott rangsorolás alapján a pályázati szakaszba meghívásra kerül,

2. aki a tervpályázati kiírásban meghirdetett tervezési feladat elkészítésére vállalkozik,

3. aki azzal, hogy pályázatát benyújtotta, a tervpályázati kiírás feltételeit magára nézve kötelezőnek elfogadta,

4. akivel szemben a Korm. rendelet 17. § (3) és 18. §(3)-(5) bekezdése szerinti kizáró és összeférhetetlenségi okok egyike sem áll fenn,

5. aki nyilatkozik arról, hogy szakmai tevékenysége körében – három évnél nem régebben meghozott jogerős ítéletben megállapított – jogszabálysértést nem követett el,

6. a tervpályázat titkosságát megőrzi,

7. elfogadja, hogy a tervpályázaton csak egy pályaművel vehet részt. Az alvállalkozók, eseti szakértők és a szerzők munkatársai (a vonatkozó etikai normák betartásával) több pályamű elkészítésében is közreműködhetnek,

A Kiíró felhívja a figyelmet, hogy a hatályos magyar jogszabályok alapján, az alkalmasság körében meghatározott jogosultságok tekintetében amennyiben a tervpályázatot követő közbeszerzési eljáráson nyertes Pályázó nem rendelkezik Magyarországon érvényes jogosultsággal, úgy a szerződés megkötésének előfeltételeként a tervezői jogosultságát vagy honosítania kell a Magyar Mérnök Kamaránál vagy a Magyar Építész Kamaránál, vagy magyarországi jogosultsággal rendelkező szakember bevonásával kell biztosítania a tervezői jogosultságot.

5) A tervpályázat hivatalos nyelvei:

— A részvételi szakasz tekintetében: A magyar és az angol, beleértve a kiadott előminősítési (részvételi) dokumentációt, a kérdés-választ. A részvételi jelentkezések és kérdések benyújthatók angol vagy magyar nyelven. A válaszokat a Kiíró angol és magyar nyelven is megadja,

— A pályázati szakasz tekintetében: A kérdések angol nyelven nyújthatók be, a válaszokat a Kiíró angol nyelven adja meg. A pályaművek tervlapjait és a műszaki leírást kizárólag angol nyelven kell elkészíteni, ebben a tekintetben Kiíró más nyelv használatát nem teszi lehetővé.

Az irányadó nyelv mindkét szakaszban az angol.

6) A pályázatok benyújtásának határideje: 26.11.2018.

Szakasz száma: VI.4.3
A következő helyett:

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § szerint

Karakterkorlát miatt itt feltüntetve a Hirdetmény II.2.4) „A közbeszerzés ismertetése" rovatának folytatása:

A tervpályázat eredményeként kiválasztott nyertes tervezővel, hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást követően, a Kiíró tervezési szerződést kíván kötni a Déli Városkapu Fejlesztés mesterterv (masterplan) tervdokumentációjának elkészítésére.

Mesterterv (masterplan) alatt a kiíró a tervpályázati kiírásban és dokumentációban az alábbiakat érti: olyan építészeti, városépítészeti tervezési dokumentáció, amely egy fejlesztés koncepcionális tartalmát, elrendezését, funkcióit határozza meg. A masterplan célja, hogy biztosítsa az építmények, a szociális létesítmények és a környezet kapcsolatát. A masterplan javaslatot tehet gazdasági, lakhatási, közlekedési, közösségi funkciókra és használati módokra is dinamikus, hosszú távra vonatkozóan. Masterplanként önmagában a jelen tervpályázati kiírás tekintetében az Étv. és egyéb építési jogszabályok szerinti településrendezési eszközök nem elfogadhatók.

Karakterkorlát miatt itt feltüntetve a Hirdetmény IV.3.5) „A bírálóbizottság tagjainak neve" rovatának folytatása:

21. Tuss Réka, építész, KKBK Kiemelt Kormányzati Beruházások Központja Zrt. Kemény Ferenc Programiroda, beruházási projektmenedzser - póttag

Karakterkorlát miatt itt feltüntetve a Hirdetmény VI.3) pont „További információk" rovatának folytatása:

6) A pályázati dokumentáció beszerzésének módja: A Pályázó a pályázati honlapon történő regisztrációjával jelentkezik, mely során kapja meg a dokumentáció eléréséhez szükséges kódot. (Megadandó adatok: Pályázó neve, e-mail címe). A Pályázó a hozzáférési kódjával a pályázati honlapról díjmentesen töltheti le a dokumentációt. A tervpályázati dokumentáció teljes terjedelmű letöltése a részvételi jelentkezés és a pályamű benyújtásának feltétele.

7) A Hirdetmény III.2.1) pontjában felsorolt tervezői jogosultságokkal összefüggésben további információ a tervpályázati dokumentációban található.

8.) A Kiíró és a Pályázók közötti kapcsolattartás és információcsere kizárólag a tervpályázat honlapján keresztül, a titkosság szabályait betartva, anonim módon, az azonosító kód felhasználásával történik.

Helyesen:

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § szerint

Karakterkorlát miatt itt feltüntetve a Hirdetmény II.2.4) „A közbeszerzés ismertetése" rovatának folytatása:

A tervpályázat eredményeként kiválasztott nyertes tervezővel, hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást követően, a Kiíró tervezési szerződést kíván kötni a Déli Városkapu Fejlesztés mesterterv (masterplan) tervdokumentációjának elkészítésére.

Mesterterv (masterplan) alatt a kiíró a tervpályázati kiírásban és dokumentációban az alábbiakat érti: olyan építészeti, városépítészeti tervezési dokumentáció, amely egy fejlesztés koncepcionális tartalmát, elrendezését, funkcióit határozza meg. A masterplan célja, hogy biztosítsa az építmények, a szociális létesítmények és a környezet kapcsolatát. A masterplan javaslatot tehet gazdasági, lakhatási, közlekedési, közösségi funkciókra és használati módokra is dinamikus, hosszú távra vonatkozóan. Masterplanként önmagában a jelen tervpályázati kiírás tekintetében az Étv. és egyéb építési jogszabályok szerinti településrendezési eszközök nem elfogadhatók.

Karakterkorlát miatt itt feltüntetve a Hirdetmény IV.3.5) „A bírálóbizottság tagjainak neve" rovatának folytatása:

21. Tuss Réka, építész, KKBK Kiemelt Kormányzati Beruházások Központja Zrt. Kemény Ferenc Programiroda, beruházási projektmenedzser - póttag

22. Stephen Wells építész, Head of Project & Commercial Services at WSP, UK, tag

Karakterkorlát miatt itt feltüntetve a Hirdetmény VI.3) pont „További információk" rovatának folytatása:

6) A pályázati dokumentáció beszerzésének módja: A Pályázó a pályázati honlapon történő regisztrációjával jelentkezik, mely során kapja meg a dokumentáció eléréséhez szükséges kódot. (Megadandó adatok: Pályázó neve, e-mail címe). A Pályázó a hozzáférési kódjával a pályázati honlapról díjmentesen töltheti le a dokumentációt. A tervpályázati dokumentáció teljes terjedelmű letöltése a részvételi jelentkezés és a pályamű benyújtásának feltétele.

7) A Hirdetmény III.2.1) pontjában felsorolt tervezői jogosultságokkal összefüggésben további információ a tervpályázati dokumentációban található.

8.) A Kiíró és a Pályázók közötti kapcsolattartás és információcsere kizárólag a tervpályázat honlapján keresztül, a titkosság szabályait betartva, anonim módon, az azonosító kód felhasználásával történik.

VII.2)További információk:

A Korrigendum feladásának indoka, hogy a 3.7.2018 napján megjelent (TED 2018/S 125-286158 azonosítószámú) Tervpályázati Kiírás fenti pontjait a Kiíró módosítani, illetve pontosítani kívánja.