Szolgáltatások - 299233-2018

11/07/2018    S131

Magyarország-Budapest: Számlázási szolgáltatások

2018/S 131-299233

Tájékoztató a szerződés módosításáról

Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Nemzeti Eszközkezelő Zrt.
Nemzeti azonosító szám: AK15800
Postai cím: Városmajor utca 12–14.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1122
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szabó Katalin
E-mail: szabo.katalin@netzrt.hu
Telefon: +36 17955039
Fax: +36 17950355
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.netzrt.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.netzrt.hu

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Szolgáltatási szerződés

II.1.2)Fő CPV-kód
79999200 Számlázási szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Szolgáltatási szerződés

II.2.2)További CPV-kód(ok)
79823000 Nyomtatási és kézbesítési szolgáltatások
72322000 Adatfeldolgozási/adatkezelési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Nyertes ajánlattevő székhelye.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában:

Bérlőmenedzsmenti, követelés nyilvántartási feladatok, illetve az ezekkel kapcsolatos számlalevelek, postai küldemények előállításának, kézbesítéseinek feladatai

II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Kezdés: 01/08/2015
Befejezés: 31/07/2018
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

IV. szakasz: Eljárás

IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2015/S 151-279038

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Szolgáltatási szerződés

V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
24/07/2015
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Díjbeszedő Holding Zrt.
Postai cím: Budafoki út 107–109.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején;áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 240 000 000.00 HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:
VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
06/07/2018

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai

VII.1)A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1)Fő CPV-kód
79999200 Számlázási szolgáltatások
VII.1.2)További CPV-kód(ok)
79823000 Nyomtatási és kézbesítési szolgáltatások
72322000 Adatfeldolgozási/adatkezelési szolgáltatások
VII.1.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Nyertes ajánlattevő székhelye.

VII.1.4)A közbeszerzés ismertetése:

Bérlőmenedzsmenti, követelés nyilvántartási feladatok ellátására, illetve az ezzel kapcsolatos számlalevelek postai küldemények előállítására, kézbesítésére

VII.1.5)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Kezdés: 01/08/2015
Befejezés: 31/12/2018
VII.1.6)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 240 000 000.00 HUF
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Díjbeszedő Holding Zrt.
Postai cím: Budafoki út 107–109.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11 Budapest
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
VII.2)Információ a módosításokról
VII.2.1)A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):

A szerződés tárgyában az új közbeszerzési eljárás előkészítése folyamatban van, de az annak eredményeként kötött szerződés hatályba lépéséig szükséges ezen szerződés hatályának meghosszabbítása, a folyamatos szolgáltatás biztosítása érdekében.

Továbbá a GDPR hatályba lépésével, a jogszabálynak megfelelően a szerződés kiegészítésre került.

VII.2.2)A módosítás okai
Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:

A szerződés tárgyában az új közbeszerzési eljárás előkészítése folyamatban van, de az annak eredményeként kötött szerződés hatályba lépéséig szükséges ezen szerződés hatályának meghosszabbítása, a folyamatos szolgáltatás biztosítása érdekében.

Továbbá a GDPR hatályba lépésével, a jogszabálynak megfelelően a szerződés kiegészítésre került.

VII.2.3)Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 240 000 000.00 HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 240 000 000.00 HUF