Szolgáltatások - 299270-2018

11/07/2018    S131

Magyarország-Debrecen: Élelmezési szolgáltatások

2018/S 131-299270

Szociális és egyéb meghatározott szolgáltatások – Általános közbeszerzés

Tájékoztató az eljárás eredményéről

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosító szám: AK16018
Postai cím: Piac utca 20.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321 Hajdú-Bihar
Postai irányítószám: 4024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Paróczai Bernadett osztályvezető
E-mail: kozbesz.titkarsag@ph.debrecen.hu
Telefon: +36 52511550
Fax: +36 52511552
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.debrecen.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.debrecen.hu
I.1)Név és címek
Hivatalos név: Debreceni Intézményműködtető Központ
Nemzeti azonosító szám: AK20815
Postai cím: Kálvin tér 2/A.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321 Hajdú-Bihar
Postai irányítószám: 4026
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kis Ágnes gazdasági igazgató
E-mail: kisagnes@diminfo.hu
Telefon: +36 52414356
Fax: +36 52414356
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.diminfo.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.diminfo.hu
I.2)Információ közös közbeszerzésről
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Regionális vagy helyi hatóság
I.5)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Intézményi és szünidei gyermekétkeztetés biztosítása Debrecen Megyei Jogú Város közigazgatási területén működő nevelési és közoktatási intézményekben

II.1.2)Fő CPV-kód
55520000 Élelmezési szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Intézményi és szünidei gyermekétkeztetés biztosítása Debrecen Megyei Jogú Város közigazgatási területén működő nevelési és közoktatási intézményekben – vállalkozási szerződés

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 7 751 039 000.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
55520000 Élelmezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU321 Hajdú-Bihar
A teljesítés fő helyszíne:

Debrecen város közigazgatási területe, továbbá az Erdei Iskola tekintetében 01809/3 hrsz.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Az Önkormányzat által fenntartott óvodák száma 33 darab, az óvodákban összesen 48 darab tálalókonyha található.

A köznevelési fenntartó által fenntartott nevelési-oktatási intézmények száma, amelyben étkeztetés zajlik 36 darab, a nevelési-oktatási intézményekben összesen 10 darab főzőkonyha (és tálalókonyha), valamint 34 darab tálalókonyha található.

Az étkeztetési feladatot biztosítani kell továbbá 1 darab erdei iskolai tálalókonyhán, valamint az úgynevezett Központi Étteremben, amely nem intézmény, de tálalókonyhaként működik.

Intézményi gyermekétkeztetés mennyiség:

Óvoda:

Tízórai: 4 819 adag/nap

Ebéd: 5 018 adag/nap

Uzsonna: 4 766 adag/nap

Szolgáltatással érintett napok száma: 220 nap/év

Általános iskola, kollégium:

Reggeli: 159 adag/nap

Tízórai: 6 356 adag/nap

Ebéd: 8 363 adag/nap

Uzsonna: 6 077 adag/nap

Vacsora: 159 adag/nap

Szolgáltatással érintett napok száma iskolai étkezés esetén: 185 nap/év, kollégiumi étkezés esetén: 200 nap/év

Középiskola, kollégium:

Reggeli: 513 adag/nap

Ebéd: 1 681 adag/nap

Vacsora: 586 adag/nap

Szolgáltatással érintett napok száma iskolai étkezés esetén: 185 nap/év, kollégiumi étkezés esetén: 200 nap/év

A fenti adagszámokból a diétás adagok aránya várhatóan az óvodai étkeztetés esetében 4 %, az általános és középiskolai étkeztetés esetében 3 %.

Szünidei gyermekétkeztetés mennyiség:

Intézménytípus:

Bölcsőde: Szünidei napok száma: 48 Átlagos napi létszám: 38

Óvoda: Szünidei napok száma: 32 Átlagos napi létszám: 83

Általános iskola: Szünidei napok száma: 51 Átlagos napi létszám: 265

Középfok (Szakközépiskola): Szünidei napok száma: 52 Átlagos napi létszám: 62

Erdei Iskola mennyiség:

Óvoda:

Reggeli: 104 adag/év

Tízórai: 122 adag/év

Ebéd: 156 adag/év

Uzsonna: 150 adag/év

Vacsora: 118 adag/év

Szolgáltatással érintett hónapok: május és június

Általános iskola:

Reggeli: 196 adag/év

Tízórai: 156 adag/év

Ebéd: 477 adag/év

Uzsonna: 244 adag/év

Vacsora: 311 adag/év

Szolgáltatással érintett hónapok: április, május, június és szeptember

A fent megadott adagszámok tapasztalati adatok, melyektől való eltérés a tényleges teljesítés során lehetséges. A szolgáltatással érintett napok száma megközelítőleg került meghatározásra, a szolgáltatási napok adott évi tényleges számát a vonatkozó jogszabály határozza meg.

A Vállalkozónak biztosítania kell a jogszabályok által meghatározott diétás étkeztetést.

Megrendelő a szolgáltatás ellátásához a Közbeszerzési dokumentumban szerepeltetett főzőkonyhákat és tálalókonyhákat azok felszerelési eszközeivel és kapcsolódó helyiségeivel együtt Vállalkozó rendelkezésére bocsátja. Vállalkozó köteles a rendelkezésére bocsátott helyiségeket a jogszabályi és hatósági előírásoknak megfelelően működtetni, üzemeltetni.

Az átadott helyiségek hasznosítási jogáért a Vállalkozó nettó 49 830 260 Ft+áfa/negyedév, valamint a Magyar Állam tulajdonában lévő ingatlanok tekintetében nettó 1 441 500 Ft+áfa/negyedév összegű bérleti díjat köteles fizetni.

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vonatkozó információk
IV.1.10)Az eljárásra alkalmazandó nemzeti jogszabályok meghatározása:
IV.1.11)Az odaítélési eljárás fő jellemzői:
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018/S 069-153689
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Szerződés

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
30/06/2018
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Hungast Vital Kft.
Postai cím: Ilka utca 31.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1143
Ország: Magyarország
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Cívis Hungast Kft.
Postai cím: Ilka utca 31.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1143
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő kkv
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 7 751 039 000.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 7 751 039 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Az eljárásban alkalmazott értékelési szempont: legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás (rezsikulcs százalékos értéke).

A nyertes ajánlattevő által megajánlott rezsikulcs: 79 %. Jelen hirdetmény V.2.4) pontja erre tekintettel a becsült értéket tartalmazza.

Az eljárásban az alábbi ajánlattevők nyújtottak be ajánlatot:

Menzamax Kft. (1055 Budapest, Markó u. 1/B. II. em. 19.) Adószám: 25578285-2-41

KKV: igen

Menzaminta Magyarország Kft. (1191 Budapest, Hofherr Albert u. 20–22.) Adószám: 26202941-2-43

KKV: igen

Gastroinvest Hungary Kft. (1047 Budapest, Baross u. 44. fszt. 1.) Adószám: 26164964-2-41

KKV: igen

Hungast Vital Kft. és Cívis Hungast Kft. közös ajánlattevők

Tagok:

Hungast Vital Kft. (1143 Budapest, Ilka utca 31.) Adószám: 10798274-2-44

Cívis Hungast Kft. (1143 Budapest, Ilka utca 31.) Adószám: 26130451-2-42

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. §-a szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
10/07/2018