Szolgáltatások - 299297-2019

28/06/2019    S123

Belgium-Brüsszel: Az Innovációs Küldetés („Mission Innovation”) támogatása – 8. innovációs kihívás (hidrogén). Platform a hidrogén völgyekre irányuló globális kezdeményezések közötti adatcseréhez

2019/S 123-299297

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Második üzemanyagcella- és hidrogéntechnológiai közös vállalkozás
Postai cím: TO 56-60
Város: Brussels
NUTS-kód: BE BELGIQUE-BELGIË
Postai irányítószám: 1049
Ország: Belgium
E-mail: info.procurement@fch.europa.eu
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.fch.europa.eu/
A felhasználói oldal címe: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5057
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5057
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5057
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
I.5)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Az Innovációs Küldetés („Mission Innovation”) támogatása – 8. innovációs kihívás (hidrogén). Platform a hidrogén völgyekre irányuló globális kezdeményezések közötti adatcseréhez

Hivatkozási szám: FCH / OP / CONTRACT 249
II.1.2)Fő CPV-kód
73000000 Kutatási és fejlesztési szolgáltatások és kapcsolódó tanácsadói szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

A kormányok hidrogéntechnológiákra irányuló érdeklődésének mozgatórugója a hidrogén sokoldalúsága, ágazatokon átívelő alkalmazási lehetőségei, valamint az átfogó szén-dioxid-mentesítést lehetővé tevő potenciálja. Noha számos demonstrációs projekt sikerrel mutatta ki az egyes hidrogéntechnológiák érettségi szintjét és előnyeit, tipikusan az izoláció vagy korlátozott méret tekintetében a hidrogén „rendszermegoldásként” vett életképességét érdemben még nem igazolták. Az Innovációs Küldetés tagjai erőforrásainak szűkösségét és az Innovációs Küldetés ütemterve által felállított korlátokat figyelembe véve kulcsfontosságúnak ítélték azon tevékenységek azonosítását, amelyek rövid távon a lehető legnagyobb hatást fejtik ki. E tekintetben az Európai Bizottság (állami-magán partnerségén, a második üzemanyagcella- és hidrogéntechnológiai közös vállalkozás révén) egy globális információmegosztó platform létrehozását javasolja az MI-IC8-on belül, a nagyszabású hidrogénprojektek indításának és végrehajtásának előmozdítása, valamint azon ismeretek kiaknázása érdekében, melyekre vonatkozóan a szellemi tulajdonjoggal kapcsolatos kérdések kevéssé érzékenyek.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 500 000.00 EUR
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
79400000 Üzleti és vezetői tanácsadói és kapcsolódó szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: BE BELGIQUE-BELGIË
II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Lásd az I.3) szakaszban megadott internetcímet.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 500 000.00 EUR
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 18
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

Egy lehetséges meghosszabbítás, melynek időtartama 6 hónap

II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

Horizont 2020

II.2.14)További információk

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Lásd az I.3) szakaszban megadott internetcímet.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Lásd az I.3) szakaszban megadott internetcímet.

III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 16/08/2019
Helyi idő: 17:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Bolgár, Cseh, Dán, Német, Görög, Angol, Spanyol, Észt, Finn, Francia, Ír, Horvát, Magyar, Olasz, Litván, Lett, Máltai, Holland, Lengyel, Portugál, Román, Szlovák, Szlovén, Svéd
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 6 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 20/08/2019
Helyi idő: 10:00
Hely:

Második üzemanyagcella- és hidrogéntechnológiai közös vállalkozás (FCH 2 közös vállalkozás), Avenue de la Toison d'Or 56-60, 1060 Brussels, BELGIUM.

A pályázatbontásra kijelölt tárgyalóterem: 04/24.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Lásd az I.3) szakaszban megadott internetcímet.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
VI.3)További információk:
VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Törvényszék
Postai cím: Rue du Fort Niedergrunewald
Város: Luxembourg
Postai irányítószám: L-2925
Ország: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 43032100
Internetcím: http://curia.europa.eu/
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Lásd az I.3) szakaszban megadott internetcímet.

VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
21/06/2019