Vi har nöjet att meddela att en ny version av TED-portalen kommer att släppas den 29 januari 2024 (preliminärt datum)! Vill du veta mer om de nya funktionerna och vilka förbättringar vi har gjort? Du hittar svaren i vår artikel om den nya versionen av TED.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Använder du TED-data? Anmäl dig till vår workshop den 14 december 2023.

Tjänster - 299318-2019

28/06/2019    S123

Italien-Ispra: Ett gemensamt intelligent transportsystem (Cooperative Intelligent Transport System – C-ITS), det europeiska grundcertifieringsorganet, inklusive certifiering för registrering och tillstånd

2019/S 123-299318

Rättelse

Meddelande för ändringar eller ytterligare uppgifter

Tjänster

(Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning, 2019/S 078-184655)

Rättslig grund:
Förordning (EU, Euratom) nr 2018/1046

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska kommissionen, JRC – Joint Research Centre, JRC.E – Space, Security and Migration (Ispra), JRC.E.3 – Cyber and Digital Citizens' Security
Postadress: Via Enrico Fermi 2749
Ort: Ispra (VA)
Nuts-kod: ITC41 Varese
Postnummer: I-21027
Land: Italien
E-post: jrc-ispra-dir-e-procurement@ec.europa.eu
Internetadress(er):
Allmän adress: https://ec.europa.eu/jrc/

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Ett gemensamt intelligent transportsystem (Cooperative Intelligent Transport System – C-ITS), det europeiska grundcertifieringsorganet, inklusive certifiering för registrering och tillstånd

Referensnummer: JRC/IPR/2019/OP/0365
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
48000000 Programvara och informationssystem
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Kommissionen har planerat ett antal viktiga åtgärder för att möjliggöra lansering av C-ITS-tjänster i Europa år 2019 inom ramen för dess strategi avseende C-ITS (COM (2016) 766). En av strategins viktigaste åtgärder är utformningen och implementeringen av ett förvaltningssystem för säkerhetsuppgifter (EU CCMS) inom ramen för EU C-ITS, för att säkerställa äktheten och integriteten hos meddelanden inom unionen som skickas via C-ITS. Dessutom har kommissionen meddelat att de ska implementera ”ett pilotprojekt avseende gemensam EU-omfattande infrastruktur för cybersäkerhet och nödvändiga processer för säker och pålitlig kommunikation” i strategin för framtidens mobilitet (COM(2018) 283). Rättssäkerhet avseende EU CCMS kommer att tillhandahållas genom en C-ITS delegerad förordning inom ramen för ITS-direktivet 2010/40/EU under 2019. I och med denna upphandling ska ett gemensamt intelligent transportsystem, det europeiska grundcertifieringsorganet, inklusive certifiering för registrering och tillstånd implementeras, enligt EU CCMS-certifikatet och policydokumenten avseende säkerhet, samt drivas fullt ut av den utvalda uppdragstagaren till förmån för Europeiska kommissionen.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.5)Datum då meddelandet sänts:
24/06/2019
VI.6)Ursprungsmeddelandets referens
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 078-184655

Avsnitt VII: Ändringar

VII.1)Upplysningar som ska rättas eller läggas till
VII.1.2)Text som ska rättas i ursprungsmeddelandet
Avsnitt nummer: IV.1.3)
Plats där texten ska ändras: Information om ett ramavtal eller ett dynamiskt inköpssystem
I stället för:

Kontraktet består av 2 delar: ett direkt tjänstekontrakt som omfattar den första, andra och tredje fasen samt ett ramavtal som omfattar den fjärde fasen, enligt vad som anges i upphandlingsdokumenten.

Ska det stå:

Kontraktet består av 2 delar: ett direkt tjänstekontrakt som omfattar den första fasen samt ett ramavtal som omfattar den andra fasen, enligt vad som anges i upphandlingsdokumenten.

Avsnitt nummer: IV.2.2)
Plats där texten ska ändras: Tidsfrist för mottagande av anbud eller ansökan om att delta
I stället för:
Datum: 04/07/2019
Lokal tid: 11:00
Ska det stå:
Datum: 24/07/2019
Lokal tid: 11:00
Avsnitt nummer: IV.2.7)
Plats där texten ska ändras: Villkor för anbudsöppning
I stället för:
Datum: 04/07/2019
Lokal tid: 15:00
Ska det stå:
Datum: 24/07/2019
Lokal tid: 15:30
VII.2)Övriga upplysningar: