Urakat - 299327-2019

28/06/2019    S123    Urakat - Ennakkoilmoitus ilman tarjouskilpailukutsua - Ei sovelleta 

Suomi-Haapavesi: Rakennustyöt

2019/S 123-299327

Ennakkotietoilmoitus

Tämän ilmoituksen tarkoituksena on tarjousten vastaanottamisen määräaikojen lyhentäminen

Rakennusurakat

Oikeusperusta:

Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Haapaveden kaupunki
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 0184872-4
Postiosoite: Tähtelänkuja 1
Postitoimipaikka: Haapavesi
NUTS-koodi: FI1D9
Postinumero: 86601
Maa: Suomi
Yhteyshenkilö: Risto Rautio
Sähköpostiosoite: risto.rautio@haapavesi.fi
Puhelin: +358 447591200

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: https://www.haapavesi.fi/

I.2)Tiedot yhteishankinnasta
I.3)Viestintä
Lisätietoja saa toinen osoite:
Virallinen nimi: WSP Finland Oy
Postiosoite: Kiviharjunlenkki 1 D
Postitoimipaikka: Oulu
NUTS-koodi: FI
Postinumero: 90220
Maa: Suomi
Yhteyshenkilö: Juhani Koponen
Sähköpostiosoite: juhani.koponen@wsp.com

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: https://www.wsp.com/fi-FI

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä sähköisesti osoitteessa: https://www.projektipankki.net/bid/openbid.aspx?ID=88866
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä edellä mainittuun osoitteeseen
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason viranomainen
I.5)Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Haapaveden uusi yläaste ja lukio

II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
45000000 - IA01
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Rakennusurakat
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Haapavedelle rakennetaan uusi yläkoulu ja lukio. Samaan uudisrakennukseen sijoittuvat liikuntahalli, nuorisotilat sekä valmistuskeittiö.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI1D9
Pääasiallinen suorituspaikka:

Rakennuspaikan osoite:

Kytökyläntie 59

86600 Haapavesi.

II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Hankinta käsittää Haapaveden uuden yläkoulun ja lukion rakentamisen kokonaisvastuurakentamisurakkana. Samaan uudisrakennukseen sijoittuvat liikuntahalli, nuorisotilat sekä valmistuskeittiö.

Hankinta toteutetaan kilpailullisena neuvottelumenettelynä.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

Koko investoinnin arvo: 15 500 000 EUR, sisältää myös tilaajan hankinnat.

II.3)Hankintailmoituksen arvioitu julkaisupäivämäärä:
15/08/2019

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.1)Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset
Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Ehdot hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti.

III.1.2)Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3)Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.5)Tietoa varatuista hankintasopimuksista
III.2)Sopimukseen liittyvät ehdot
III.2.2)Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:

Ehdot hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti.

III.2.3)Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä
Sopimuksen toteuttamisesta vastaavien henkilöstön jäsenten nimien ja ammatillisten pätevyyksien ilmoittamisvelvollisuus

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
IV.1.6)Tietoa sähköisestä huutokaupasta
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.5)Sopimuksentekomenettelyn suunniteltu alkamispäivä:

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.2)Tietoa sähköisistä työnkuluista
VI.3)Lisätiedot:
VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Markkinaoikeus
Postiosoite: Radanrakentajantie 5
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: 00520
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Puhelin: +358 295643300
Faksi: +358 295643314

Internetosoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

VI.4.2)Sovittelusta vastaava elin
VI.4.3)Muutoksenhakumenettely
VI.4.4)Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhakumenettelystä
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
27/06/2019