Szolgáltatások - 299397-2018

11/07/2018    S131

Magyarország-Budapest: Járművek speciális részeivel kapcsolatos javítási és karbantartási szolgáltatások

2018/S 131-299397

Tájékoztató az eljárás eredményéről – Közszolgáltatások

A közbeszerzési eljárás eredménye

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/25/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: AK01331
Postai cím: Akácfa utca 15.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1072
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Stratégiai és Beszerzési Igazgatóság Beszerzési Főosztály, Schifner Marianna főosztályvezető
E-mail: kozbeszerzes@bkv.hu
Telefon: +36 14616578
Fax: +36 13226438
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.bkv.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.bkv.hu
I.6)Fő tevékenység
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

„ALSTOM gyártmányú metró motorkocsik FAIVELEY CL-V-U-30 típusú légkondicionáló berendezéseinek karbantartása és javítása”

II.1.2)Fő CPV-kód
50116000 Járművek speciális részeivel kapcsolatos javítási és karbantartási szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Vállalkozási szerződés keretein belül ALSTOM gyártmányú metró motorkocsik FAIVELEY CL-V-U-30 típusú légkondicionáló berendezéseinek karbantartása és javítása

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül) (Közzétehető? igen)
Érték áfa nélkül: 43 619 000.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
50116000 Járművek speciális részeivel kapcsolatos javítási és karbantartási szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Budapest

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

ALSTOM gyártmányú metró motorkocsik FAIVELEY CL-V-U-30 típusú légkondicionáló berendezéseinek karbantartása és javítása az alábbiak szerint:

Éves mennyiségek:

1. I. szintű karbantartás: 2100 db/12 hónap

2. II. szintű karbantartás: 350 db/12 hónap3.

3. Hűtőközeg szivárgás ellenőrzése: 280 db/12 hónap

4. Eseti hibajavítás

Karbantartás

A karbantartást járműben levő klímán kell elvégezni. A karbantartáshoz egy időben csak egy szerelvényt tud a Megrendelő biztosítani. A karbantartás előre egyeztetett időpontban, nappalos műszakban 3-4 óra időtartamban végezhető.

Karbantartási szintek tartalma:

I. szintű karbantartás: 2 havonta javasolt

— Légszűrő cseréje

— Tisztítás

— A cseppfogó tisztítása

II. szintű karbantartás: 8-12 havonta javasolt (az alkatrészcseréket BKV-nak előzetesen jóvá kell hagynia)

— Az 1. szintű karbantartás feladatai

— Kondenzáló tisztítása

— Elpárologtató tisztítása

— Légcsatorna tisztítása

— A fűtés, szellőztetés, légkondicionálás rendszerének általános ellenőrzése

— Nyomáskapcsolók ellenőrzése

— A földelő kábelfonat ellenőrzése

— A fűtésrásegítő berendezésnél:

— a szigetelőanyag ellenőrzése

— a csavarmenetes csatlakozók ellenőrzése

— a levegőellátó ventilátor ellenőrzése

— a nyomáskülönbség-szabályozó készülék ellenőrzése

— Az elektromos fűtőberendezés ellenőrzése

— A levegőellátó ventilátor szükség szerinti cseréje

— Kondenzáló ventilátorok szükség szerinti cseréje

— Teleszkópos fedél-kitámasztó gázrugók szükség szerinti cseréje

— A fűtésrásegítő berendezésnél:

— a szigetelési ellenállás ellenőrzése

— az elektromos csatlakozók ellenőrzése

— R134a hűtőközeg szivárgásának ellenőrzése

Hűtőközeg szivárgásának ellenőrzése

— Hűtőközeg szint ellenőrzése, szükség szerinti utántöltés, a hűtőközeg szivárgás- ellenőrzésének dokumentálása.

Hibajavítás

A járművön történő hibajavításra elsősorban éjszaka van lehetőség. Amennyiben a hibajavításhoz a berendezések leszerelése szükséges, a le- és felszerelést az Megrendelő végzi, de annál előzetes egyeztetést követően a Vállalkozó is jelen lehet.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: A karbantartásra, javításra vállalt többlet jótállási idő (0-18 hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: A beépített alkatrészekre vonatkozóan vállalt többlet jótállási idő (0-18 hónap) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 80
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

1. A II.2.4) pontban meghatározott a hűtőközeg szivárgás ellenőrzése feladat mennyisége a szerződés hatálya alatt +20 %-kal eltérhet.

2. A II.2.4) pontban meghatározott hibajavítás tevékenység körében a javítási igények függvényében Ajánlatkérő eseti hibajavítás megrendelésének lehetőségét opciós jogként fenntartja: 50 óra/12 hónap mennyiségben.

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017/S 247-521113
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ az időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

„ALSTOM gyártmányú metró motorkocsik FAIVELEY CL-V-U-30 típusú légkondicionáló berendezéseinek karbantartása és javítása”

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
20/06/2018
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Hűtő-Klíma Technikai Kft.
Postai cím: Tabán u. 16.
Város: Fonyód
NUTS-kód: HU23 Dél-Dunántúl
Postai irányítószám: 8640
Ország: Magyarország
E-mail: kardos@hutoklima.t-online.hu
Telefon: +36 309408168
Internetcím: http://kardos@hutoklimakft.t-online.hu
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül) (Közzétehető? igen)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 164 000 000.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 43 619 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
V.2.6)Előnyös vásárlások esetén fizetett ár

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Ajánlattevő Neve (megnevezése): Hűtő-Klíma Technikai Kft.

Székhelyének címe: 8640 Fonyód, Tabán u. 16.

Adószáma: 10497320-2-14

Ajánlattevő

Neve (megnevezése): Liberatus Hungary Kft.

Székhelyének címe: 2051 Biatorbágy, Rozália park 6.

Adószáma: 13579980-2-13

A hirdetmény V.2.4) pontjában a szerződés végleges összértéke 12 hónapra vonatkozik.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +361 8828594
Fax: +361 8828593
VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +361 8828594
Fax: +361 8828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
10/07/2018