Építési beruházás - 299552-2019

28/06/2019    S123

Magyarország-Budapest: Építési munkák

2019/S 123-299552

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Nemzeti Sportközpontok
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_82909725
Postai cím: Hermina út 49.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Korpás Rudolf
E-mail: kisslaaszloo@gmail.com
Telefon: +36 14714101
Fax: +36 14714290
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.mnsk.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.mnsk.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: Költségvetési szerv
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Sport

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Nyugat-MO-i utánpótlás nevelési centrum

Hivatkozási szám: EKR000710972018
II.1.2)Fő CPV-kód
45000000 Építési munkák
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Vállalkozási szerződés a nyugat-magyarországi utánpótlás - nevelési centrum tervezésére, kivitelezésére.

A közbeszerzés mennyiségét a II.2.4) pont tartalmazza.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 5 907 023 066.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45000000 Építési munkák
71220000 Építészeti tervezési szolgáltatások
45210000 Magasépítési munka
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU222 Vas
A teljesítés fő helyszíne:

A teljesítés fő helyszíne: Szombathely közigazgatási területe, 16947 Hrsz.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Nyertes AT-nek kötelessége a dokumentációban meghatározott valamennyi feladat teljes körű elvégzése. A részletes műszaki tartalmat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

A beszerzés legfontosabb mennyiségi adatai:

Telek területe (HRSZ.: 16947) 107 196 m2

Beépített terület: 2 442,36 m2

Építmény magassága: 9,09 m

Tervezett parkolók száma:

— 66 db gk. parkoló

— 2 db busz parkoló

— 14 db kerékpár tároló

Az épület a Szombathelyen megvalósuló nyugat-MAGYARORSZÁGi utánpótlás-nevelési centrumként szolgáló oktatási épület, mely a földszinten tantermeket, öltözőket, konyhát, étkezőt, üzemeltetéshez kapcsolódó helyiségeket és orvosi részleget, az emeleteken tantermeket, kollégiumot, irodákat, tárgyalókat gépészeti helyiséget és gondnoki lakást tartalmaz.

A kiszolgáló épület F+3 szintes kialakítású, összes szintterülete:

Bruttó: 5 863,560 m2

(Nettó: 5 590,526 m2).

Tartószerkezet ismertetése:

A fő tartószerkezetet alkotó pillérek és monolit vb. falak alatt cölöpalapozás készül monolit vb. fejtömbökkel és fejgerendákkal.

A fő függőleges tartószerkezetet monolit vb. oszlopok és falak rendszere alkotja.

Az épület födémeit monolit vb. lemezek alkotják.

A nyugat-MAGYARORSZÁGi utánpótlás nevelési centrum az alábbi pályák létesítését es elhelyezését tartalmazza:

— 5 db füves labdarúgó pálya (68x105 m) 5 x 7 140 m2 = 35 700 m2

— 1 db műfüves labdarúgó pálya (68x105 m) 7 140 m2

További információt a műszaki leírás tartalmaz.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: Fenntarthatósági terv kidolgozottsága (környezetvédelmi vállalások) / Súlyszám: 35
Ár - Súlyszám: 65
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

A felhívás II.2.7) pontjában megadott időtartam naptári napban értendő.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Tárgyalásos eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017/S 250-526398
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Nyugat-magyarországi utánpótlás nevelési centrum

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
06/06/2019
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: ZÁÉV Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_56813281
Postai cím: Millennium köz 1.
Város: Zalaegerszeg
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
Postai irányítószám: 8900
Ország: Magyarország
E-mail: vallalkozas@zaev.hu
Telefon: +36 302488171
Fax: +36 92504195
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész végleges összértéke: 5 907 023 066.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

Részfeladatok: Felvonulási létesítmények kiépítése, Irtás, föld- és sziklamunka, Síkalapozás, Mélyalapozás, Állványozás, Helyszíni beton- és vasbeton munka, Előregyártott épületszerkezeti elem elhelyezése és szerelése, Falazás és egyéb kőműves munka, Fém- és könnyű épületszerkezetek szerelése, Vakolás és rabicolás, Szárazépítés, Aljzatkészítés, Hideg- és melegburkolat készítése, Bádogozás, stb.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Összegezés megküldése ajánlattevők részére: 17.4.2019.

Ajánlattevők neve, címe és adószáma:

ZÁÉV Építőipari Zrt.,8900 Zalaegerszeg, Millenium köz 1. Adószáma: 10738885-2-20

West Hungária Bau Kft., 2051 Biatorbágy, Vendel Park, Huber u. 1. Adószáma: 11469830-2-44

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. §-a szerint

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
26/06/2019