Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Építési beruházás - 299884-2018

12/07/2018    S132

Magyarország-Sopron: Történelmi műemlékkel vagy emlékművel kapcsolatos építési munkák

2018/S 132-299884

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosító szám: AK25161
Postai cím: Kolostorhegy utca 1.
Város: Sopron
NUTS-kód: HU221 Győr-Moson-Sopron
Postai irányítószám: 9400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Vágó Margit
E-mail: info@banfalvakolostor.hu
Telefon: +36 14578040
Fax: +36 14578041
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://letoltes.cordict.hu/
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: Nonprofit szervezet
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Örökségvédelem

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Kivitelezési szerződés

II.1.2)Fő CPV-kód
45212314 Történelmi műemlékkel vagy emlékművel kapcsolatos építési munkák
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Kivitelezési szerződés a GINOP-7.1.1-15-2015-00002 azonosítószámú projekt keretében a „Majki Kamalduli Remeteség turisztikai célú fejlesztése II.ütem" című projekt megvalósításához szükséges építőipari, restaurátori, táj- és kertépítészeti kivitelezési feladatok ellátására.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 1 907 286 812.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45212314 Történelmi műemlékkel vagy emlékművel kapcsolatos építési munkák
45112712 Tereprendezési munkák kertekben
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU212 Komárom-Esztergom
A teljesítés fő helyszíne:

A teljesítés fő helyszíne:

2840 Oroszlány-Majkpuszta, (HRSZ: 061/9; 072,073,074/19,20, 078)

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

I. A műemléki épületre vonatkozó fejlesztés műszaki leírása:

Mennyiségi adatok:

Fejlesztési terület nettó [m2] bruttó [m2].

Meglévő épületek.

Cellaházak - 17 db 986,00 1 360,00.

Műhely (egykori jégverem) 33,00 55,00.

Meglévő templomtorony (7 szint) 145,00 305,00.

Grotta kápolna 15,00 25,00.

1 179,00 1 745,00

Tervezett épületek.

Fogadó épület 585,00 686,00.

Kiszolgáló épület 157,00 198,00.

742,00 884,00

Tervezett park helyreállítás.

Barokk kert - helyreállítás 8 100,00.

Angol kert - helyreállítás 15 400,00.

Cellaházak kertje - 7 db 700,00.

Cellaházak kertje - 10 db 1 000,00.

Cellaházak közti kert 4 900,00.

Előudvar és környezete 4 514,00.

A remeteség és a tó közti terület 3 000,00.

Jégverem részleges helyreállítása és bővítése. Az új épületben kerül elhelyezésre a parkot kiszolgáló közönségforgalmi vizesblokk, a park karbantartásához szükséges műhely és gépek tárolására szolgáló raktár, és a gépészeti helyiség.

7 db cellaház teljes körű restaurálása és helyreállítása az új funkciónak megfelelően az elektromos és gépészeti rendszerek, berendezések cseréjével. 7 db cellaháznál teljes körű, (erős- és gyengeáramú) vezetéképítés készül. 10 db cellaháznál csak a gerincvezeték épül ki az épületfalig.

10 db cellaház homlokzatának és tetőszerkezetének javítása. Új cserépfedés készítése, meglévő kémények felülvizsgálata, szükség szerinti javítása. A homlokzati vakolatok javítása, leverése és új vakolat készítése, vakolt párkányok javítása. Homlokzati kőelemek, fa kerti kapu, bejárati ajtó és ablakok felújítása, négyzetes ablakok cseréje.

A Klauzurát határoló – cellaházak közötti – épített kerítések teljes körű helyreállítása a hozzájuk tartozó építészeti díszek, „építmények” és képzőművészeti alkotások restaurálásával együtt. A klauzúra területén a meglévő csapadékvíz hálózat kibővítése készül. A víz- és szennyvízhálózat szükséges felújítása mellett új bekötések is készülnek.

A grotta-kápolna teljes körű restaurálása és helyreállítása, utólagos falszigetelés is készül.

Templomtorony teljes körű restaurálása és helyreállítása. A megsemmisült templomfalak bemutatását kertépítészeti eszközökkel és egyszerű, az épületegyütteshez illeszkedő anyaghasználattal. A feltárt kripta bemutatása, a meglévő állapot műszaki kiegészítése, látogatható állapotba hozása.

A műemlék-együttestől távolabb egy fogadóépület építése. A fogadóépület többek között információs pontnak, jegypénztárnak, ajándékboltnak, és étteremnek, kávézónak fog helyet biztosítani a két tömegre bontott épületében. A jegypénztár épülete szerkezetkészre készül, míg az étterem épülete szerkezetkészre. A homlokzat teljes egészében elkészül, míg a belső befejező munka csökkentett műszaki tartalommal valósul meg.

Kert.

A Fogadótér az új Fogadóépület melletti pihenőparkból és játszótérből, gyalogos járdák és part menti sétány kiépítéséből, valamint a meglévő parkolót kiegészítő további parkolók kialakításából áll.

Az épületekhez tartozó cellakertek megújítása és részleges helyreállítása, az épületek által határolt klauzúra területén a zöldfelület teljes körű felújítása és helyreállítása.

A teraszos mértani kert rekonstrukciója, épített elemeinek teljes körű helyreállítása, valamint az angolkert részleges rekonstrukciója.

A fejlesztés során egy összetett, több építési elemet magába foglaló fejlesztés valósul meg, melyek kiterjednek az alábbiakra is:

1. Tetőfedés, csere,

2. Homlokzati, felújítási munkálatok,

3. Nyílászárók felújítása vagy cseréje,

4. Utólagos faszigetelési munkák,

5. Fa, fém, festő és kőrestaurtori munkálatok,

6. Megújuló energiával működő új komplex fűtési rendszer kialakítása.

A teljes mennyiség részletesen a műszaki dokumentációban, valamint árazatlan költségvetésben kerül kifejtésre.

Opcionális mennyiség:

Szállásjellegű cellaházak homlokzati és tetőszerkezeti felújítása.

Cellaházak közötti kerítés és angolpark.

A tartalékkeret mértéke: 3 %.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: A III.1.3. M.2.1. pont szerinti szakember többlet szakmai tapasztalata (hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: A III.1.3. M.2.3. pont szerinti szakember többlet szakmai tapasztalata (hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: A III.1.3. M.2.4. pont szerinti szakember többlet szakmai tapasztalata (hónap) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

1. Megrendelő az opciós tételek tekintetében rendelési jogát a Vállalkozási Szerződés megkötését követő 3 hónapon belül jogosult gyakorolni. Vállalkozó a Lehívás tárgyát képező Opciós Mennyiséget az Alapmennyiség Projektelemeinek teljesíti időpontjáig köteles teljesíteni. Az opciós tételek a műszaki dokumentációban, valamint árazatlan költségvetésben kerülnek részletesen elhatárolásra. Az opcionális tételekre kötelező az ajánlattétel.

2. Ajánlatkérő a II.2.5) pontban foglaltak kiegészítéseként közli, hogy az Ár szempont az alábbiak szerint kerül értékelésre:

Alapmennyiségre vonatkozó egyösszegű, nettó ajánlati ár (nettó Ft), Súlyszám: 57.

Szállásjellegű cellaházak homlokzati és tetőszerkezeti felújításara vonatkozó egyösszegű nettó ajánlati ár (Opció 1) - Súlyszám: 7.

Angolparkra vonatkozó egyösszegű nettó ajánlati ár (nettó Ft) (Opció 2) - Súlyszám: 4.

Cellaházak közötti kerítésre vonatkozó egyösszegű nettó ajánlati ár (nettó Ft) (Opció 3) - Súlyszám: 2.

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

GINOP-7.1.1-15-2015-00002

II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017/S 243-505317
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Rész száma: 1
Elnevezés:

Kivitelezési szerződés

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
21/06/2018
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: FEJÉR-B.Á.L. Zrt.
Postai cím: Fő utca 217.
Város: Felcsút
NUTS-kód: HU211 Fejér
Postai irányítószám: 8086
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: WEST HUNGÁRIA BAU Kft
Postai cím: Vendel Park, Huber u. 1.
Város: Biatorbágy
NUTS-kód: HU120 Pest
Postai irányítószám: 2051
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész végleges összértéke: 1 907 286 812.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

A nyertes ajánlattevő: Fejér-B.Á.L. Zrt. (8086 Felcsút, Fő utca 217.; adószám: 25308673-2-07) és West Hungária Bau Kft. (2051 Biatorbágy, Vendel Park, Huber u. 1.; adószám: 11469830-2-44) közös ajánlattevők

Ajánlatot az alábbi ajánlattevők nyújtottak be:

Laterex Építő Zrt. (1095 Budapest, Hídépítő u. 1-12.,Adószám: 25098367-2-43), Primofor Kft. (1095 Budapest, Hídépítő u. 1-12., Adószám: 23495775-2-43.) és B&G Építő Kft. (8900 Zalaegerszeg, Szívhegyi út 38., Adószám: 25057133-2-20.) közös ajánlattevők

ZÁÉV Építőipari Zrt. (8900 Zalaegerszeg, Millennium köz 1.; 10738885-2-20.)

Fejér-B.Á.L. Zrt. (8086 Felcsút, Fő utca 217.; adószám: 25308673-2-07) és West Hungária Bau Kft. (2051 Biatorbágy, Vendel Park, Huber u. 1.; adószám: 11469830-2-44) közös ajánlattevők

A jelen hirdetmény II.2.11) és V.2.4) pontjaiban az alapmennyiségre vonatkozó ajánlati ár került rögzítésre. Az opciókra vonatkozó ajánlati árak az alábbiak:

— Szállásjellegű cellaházak homlokzati és tetőszerkezeti felújításara vonatkozó egyösszegű nettó ajánlati ár (Opció 1): nettó 220 749 150 HUF

— Angolparkra vonatkozó egyösszegű nettó ajánlati ár (Opció 2): nettó 69 684 438 HUF

— Cellaházak közötti kerítésre vonatkozó egyösszegű nettó ajánlati ár (nettó Ft) (Opció 3): nettó 150 073 328 HUF

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. § szerint

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
09/07/2018