A TED portálon a mai naptól, 2022. november 2-ától e-hirdetmények jelennek meg. A keresési funkció módosult: kérjük, módosítsa ennek megfelelően egyéni keresési beállításait. Tájékozódjon a változásokról "hírrovatunkból és az aktualizált útmutatóból

Építési beruházás - 299884-2018

12/07/2018    S132

Magyarország-Sopron: Történelmi műemlékkel vagy emlékművel kapcsolatos építési munkák

2018/S 132-299884

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosító szám: AK25161
Postai cím: Kolostorhegy utca 1.
Város: Sopron
NUTS-kód: HU221 Győr-Moson-Sopron
Postai irányítószám: 9400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Vágó Margit
E-mail: info@banfalvakolostor.hu
Telefon: +36 14578040
Fax: +36 14578041
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://letoltes.cordict.hu/
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: Nonprofit szervezet
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Örökségvédelem

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Kivitelezési szerződés

II.1.2)Fő CPV-kód
45212314 Történelmi műemlékkel vagy emlékművel kapcsolatos építési munkák
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Kivitelezési szerződés a GINOP-7.1.1-15-2015-00002 azonosítószámú projekt keretében a „Majki Kamalduli Remeteség turisztikai célú fejlesztése II.ütem" című projekt megvalósításához szükséges építőipari, restaurátori, táj- és kertépítészeti kivitelezési feladatok ellátására.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 1 907 286 812.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45212314 Történelmi műemlékkel vagy emlékművel kapcsolatos építési munkák
45112712 Tereprendezési munkák kertekben
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU212 Komárom-Esztergom
A teljesítés fő helyszíne:

A teljesítés fő helyszíne:

2840 Oroszlány-Majkpuszta, (HRSZ: 061/9; 072,073,074/19,20, 078)

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

I. A műemléki épületre vonatkozó fejlesztés műszaki leírása:

Mennyiségi adatok:

Fejlesztési terület nettó [m2] bruttó [m2].

Meglévő épületek.

Cellaházak - 17 db 986,00 1 360,00.

Műhely (egykori jégverem) 33,00 55,00.

Meglévő templomtorony (7 szint) 145,00 305,00.

Grotta kápolna 15,00 25,00.

1 179,00 1 745,00

Tervezett épületek.

Fogadó épület 585,00 686,00.

Kiszolgáló épület 157,00 198,00.

742,00 884,00

Tervezett park helyreállítás.

Barokk kert - helyreállítás 8 100,00.

Angol kert - helyreállítás 15 400,00.

Cellaházak kertje - 7 db 700,00.

Cellaházak kertje - 10 db 1 000,00.

Cellaházak közti kert 4 900,00.

Előudvar és környezete 4 514,00.

A remeteség és a tó közti terület 3 000,00.

Jégverem részleges helyreállítása és bővítése. Az új épületben kerül elhelyezésre a parkot kiszolgáló közönségforgalmi vizesblokk, a park karbantartásához szükséges műhely és gépek tárolására szolgáló raktár, és a gépészeti helyiség.

7 db cellaház teljes körű restaurálása és helyreállítása az új funkciónak megfelelően az elektromos és gépészeti rendszerek, berendezések cseréjével. 7 db cellaháznál teljes körű, (erős- és gyengeáramú) vezetéképítés készül. 10 db cellaháznál csak a gerincvezeték épül ki az épületfalig.

10 db cellaház homlokzatának és tetőszerkezetének javítása. Új cserépfedés készítése, meglévő kémények felülvizsgálata, szükség szerinti javítása. A homlokzati vakolatok javítása, leverése és új vakolat készítése, vakolt párkányok javítása. Homlokzati kőelemek, fa kerti kapu, bejárati ajtó és ablakok felújítása, négyzetes ablakok cseréje.

A Klauzurát határoló – cellaházak közötti – épített kerítések teljes körű helyreállítása a hozzájuk tartozó építészeti díszek, „építmények” és képzőművészeti alkotások restaurálásával együtt. A klauzúra területén a meglévő csapadékvíz hálózat kibővítése készül. A víz- és szennyvízhálózat szükséges felújítása mellett új bekötések is készülnek.

A grotta-kápolna teljes körű restaurálása és helyreállítása, utólagos falszigetelés is készül.

Templomtorony teljes körű restaurálása és helyreállítása. A megsemmisült templomfalak bemutatását kertépítészeti eszközökkel és egyszerű, az épületegyütteshez illeszkedő anyaghasználattal. A feltárt kripta bemutatása, a meglévő állapot műszaki kiegészítése, látogatható állapotba hozása.

A műemlék-együttestől távolabb egy fogadóépület építése. A fogadóépület többek között információs pontnak, jegypénztárnak, ajándékboltnak, és étteremnek, kávézónak fog helyet biztosítani a két tömegre bontott épületében. A jegypénztár épülete szerkezetkészre készül, míg az étterem épülete szerkezetkészre. A homlokzat teljes egészében elkészül, míg a belső befejező munka csökkentett műszaki tartalommal valósul meg.

Kert.

A Fogadótér az új Fogadóépület melletti pihenőparkból és játszótérből, gyalogos járdák és part menti sétány kiépítéséből, valamint a meglévő parkolót kiegészítő további parkolók kialakításából áll.

Az épületekhez tartozó cellakertek megújítása és részleges helyreállítása, az épületek által határolt klauzúra területén a zöldfelület teljes körű felújítása és helyreállítása.

A teraszos mértani kert rekonstrukciója, épített elemeinek teljes körű helyreállítása, valamint az angolkert részleges rekonstrukciója.

A fejlesztés során egy összetett, több építési elemet magába foglaló fejlesztés valósul meg, melyek kiterjednek az alábbiakra is:

1. Tetőfedés, csere,

2. Homlokzati, felújítási munkálatok,

3. Nyílászárók felújítása vagy cseréje,

4. Utólagos faszigetelési munkák,

5. Fa, fém, festő és kőrestaurtori munkálatok,

6. Megújuló energiával működő új komplex fűtési rendszer kialakítása.

A teljes mennyiség részletesen a műszaki dokumentációban, valamint árazatlan költségvetésben kerül kifejtésre.

Opcionális mennyiség:

Szállásjellegű cellaházak homlokzati és tetőszerkezeti felújítása.

Cellaházak közötti kerítés és angolpark.

A tartalékkeret mértéke: 3 %.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: A III.1.3. M.2.1. pont szerinti szakember többlet szakmai tapasztalata (hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: A III.1.3. M.2.3. pont szerinti szakember többlet szakmai tapasztalata (hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: A III.1.3. M.2.4. pont szerinti szakember többlet szakmai tapasztalata (hónap) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

1. Megrendelő az opciós tételek tekintetében rendelési jogát a Vállalkozási Szerződés megkötését követő 3 hónapon belül jogosult gyakorolni. Vállalkozó a Lehívás tárgyát képező Opciós Mennyiséget az Alapmennyiség Projektelemeinek teljesíti időpontjáig köteles teljesíteni. Az opciós tételek a műszaki dokumentációban, valamint árazatlan költségvetésben kerülnek részletesen elhatárolásra. Az opcionális tételekre kötelező az ajánlattétel.

2. Ajánlatkérő a II.2.5) pontban foglaltak kiegészítéseként közli, hogy az Ár szempont az alábbiak szerint kerül értékelésre:

Alapmennyiségre vonatkozó egyösszegű, nettó ajánlati ár (nettó Ft), Súlyszám: 57.

Szállásjellegű cellaházak homlokzati és tetőszerkezeti felújításara vonatkozó egyösszegű nettó ajánlati ár (Opció 1) - Súlyszám: 7.

Angolparkra vonatkozó egyösszegű nettó ajánlati ár (nettó Ft) (Opció 2) - Súlyszám: 4.

Cellaházak közötti kerítésre vonatkozó egyösszegű nettó ajánlati ár (nettó Ft) (Opció 3) - Súlyszám: 2.

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

GINOP-7.1.1-15-2015-00002

II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017/S 243-505317
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Rész száma: 1
Elnevezés:

Kivitelezési szerződés

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
21/06/2018
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: FEJÉR-B.Á.L. Zrt.
Postai cím: Fő utca 217.
Város: Felcsút
NUTS-kód: HU211 Fejér
Postai irányítószám: 8086
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: WEST HUNGÁRIA BAU Kft
Postai cím: Vendel Park, Huber u. 1.
Város: Biatorbágy
NUTS-kód: HU120 Pest
Postai irányítószám: 2051
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész végleges összértéke: 1 907 286 812.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

A nyertes ajánlattevő: Fejér-B.Á.L. Zrt. (8086 Felcsút, Fő utca 217.; adószám: 25308673-2-07) és West Hungária Bau Kft. (2051 Biatorbágy, Vendel Park, Huber u. 1.; adószám: 11469830-2-44) közös ajánlattevők

Ajánlatot az alábbi ajánlattevők nyújtottak be:

Laterex Építő Zrt. (1095 Budapest, Hídépítő u. 1-12.,Adószám: 25098367-2-43), Primofor Kft. (1095 Budapest, Hídépítő u. 1-12., Adószám: 23495775-2-43.) és B&G Építő Kft. (8900 Zalaegerszeg, Szívhegyi út 38., Adószám: 25057133-2-20.) közös ajánlattevők

ZÁÉV Építőipari Zrt. (8900 Zalaegerszeg, Millennium köz 1.; 10738885-2-20.)

Fejér-B.Á.L. Zrt. (8086 Felcsút, Fő utca 217.; adószám: 25308673-2-07) és West Hungária Bau Kft. (2051 Biatorbágy, Vendel Park, Huber u. 1.; adószám: 11469830-2-44) közös ajánlattevők

A jelen hirdetmény II.2.11) és V.2.4) pontjaiban az alapmennyiségre vonatkozó ajánlati ár került rögzítésre. Az opciókra vonatkozó ajánlati árak az alábbiak:

— Szállásjellegű cellaházak homlokzati és tetőszerkezeti felújításara vonatkozó egyösszegű nettó ajánlati ár (Opció 1): nettó 220 749 150 HUF

— Angolparkra vonatkozó egyösszegű nettó ajánlati ár (Opció 2): nettó 69 684 438 HUF

— Cellaházak közötti kerítésre vonatkozó egyösszegű nettó ajánlati ár (nettó Ft) (Opció 3): nettó 150 073 328 HUF

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. § szerint

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
09/07/2018