Tjenesteydelser - 300617-2019

28/06/2019    S123    - - Tjenesteydelser - Udbudsbekendtgørelse - Offentligt udbud 

Danmark-København: Forretningstjenesteydelser: forskrifter, markedsføring, rådgivning, rekruttering, trykning og sikkerhed

2019/S 123-300617

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S
17472437
H.C. Hansens Gade 4
København S
2300
Danmark
Kontaktperson: Maiken Empacher
Telefon: +45 33427000
E-mail: mem@ski.dk
NUTS-kode: DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.ski.dk

I.2)Information om fælles indkøb
Kontrakten tildeles af en indkøbscentral
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/30447d3f-ba51-4860-8625-974929fbce60/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/30447d3f-ba51-4860-8625-974929fbce60/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/30447d3f-ba51-4860-8625-974929fbce60/homepage
I.4)Type ordregivende myndighed
Anden type: Indkøbscentral
I.5)Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Centraliserede indkøbsaktiviteter

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Rammeaftale 17.17 Vikarydelser (2019)

Sagsnr.: 17.17
II.1.2)Hoved-CPV-kode
79000000
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

SKI udbyder en frivillig rammeaftale vedrørende vikarydelser. Rammeaftalen omfatter fagområderne sundheds- og omsorgsvikarer samt kontor- og administrationsvikarer. Sundheds- og omsorgsvikarer udbydes i 6 geografiske delaftaler, hvor der tildeles 1 leverandør pr. delaftale. Kontor- og administrationsvikarer udbydes i 2 geografiske delaftaler, hvor der tildeles 2 leverandører pr. delaftale i en kaskade. Udbudsprocessen gennemføres som et offentligt udbud, idet det dog bemærkes, at fagområdet vedrørende sundheds- og omsorgsvikarer omfattes af udbudslovens light-regime (jf. udbudslovens afsnit III). Af SKI's kundeliste (bilag A) fremgår, hvem der kan anvende rammeaftalen.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 1 500 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Delaftale 1 Sundheds- og omsorgsvikarer - Region Hovedstaden (inkl. Bornholm)

Delkontraktnr.: 1
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
79620000
79622000
79624000
79625000
85141200
85141210
98513000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK01
Hovedudførelsessted:

Delaftalen omfatter levering af sundheds- og omsorgsvikarer til SKI's kunder i Region Hovedstaden (inkl. Bornholm).

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Delaftalen omfatter levering af følgende vikartyper: sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere, sygehjælpere, plejehjemsassistenter, hjemmehjælpere og plejemedhjælpere. Det er frivilligt for SKI's kunder, om de vil benytte rammeaftalen eller ej. Hvis de imidlertid ønsker at benytte den, så skal de indgå en leveringskontrakt med leverandøren, og de bliver samtidig forpligtet til at søge deres indkøbsbehov dækket via delaftalen i leveringskontraktens varighed forinden indkøbsbehovet kan dækkes uden for delaftalen.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 472 500 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Delaftalen kan forlænges 2 gange, hver gang af 12 måneders varighed.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Delaftale 2 Sundheds- og omsorgsvikarer - Region Sjælland

Delkontraktnr.: 2
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
79620000
79622000
79624000
79625000
85141200
85141210
98513000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK02
Hovedudførelsessted:

Delaftalen omfatter levering af sundheds- og omsorgsvikarer til SKI's kunder i Region Sjælland.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Delaftalen omfatter levering af følgende vikartyper: sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere, sygehjælpere, plejehjemsassistenter, hjemmehjælpere og plejemedhjælpere. Det er frivilligt for SKI's kunder, om de vil benytte rammeaftalen eller ej. Hvis de imidlertid ønsker at benytte den, så skal de indgå en leveringskontrakt med leverandøren, og de bliver samtidig forpligtet til at søge deres indkøbsbehov dækket via delaftalen i leveringskontraktens varighed forinden indkøbsbehovet kan dækkes uden for delaftalen.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 105 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Delaftalen kan forlænges 2 gange, hver gang af 12 måneders varighed.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Delaftale 3 Sundheds- og omsorgsvikarer - Fyn (inkl. det Sydfynske Øhav)

Delkontraktnr.: 3
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
79620000
79622000
79624000
79625000
85141200
85141210
98513000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK03
NUTS-kode: DK031
Hovedudførelsessted:

Delaftalen omfatter levering af sundheds- og omsorgsvikarer til SKI's kunder på Fyn (inkl. det Sydfynske Øhav).

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Delaftalen omfatter levering af følgende vikartyper: sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere, sygehjælpere, plejehjemsassistenter, hjemmehjælpere og plejemedhjælpere. Det er frivilligt for SKI's kunder, om de vil benytte rammeaftalen eller ej. Hvis de imidlertid ønsker at benytte den, så skal de indgå en leveringskontrakt med leverandøren, og de bliver samtidig forpligtet til at søge deres indkøbsbehov dækket via delaftalen i leveringskontraktens varighed forinden indkøbsbehovet kan dækkes uden for delaftalen.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 126 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Delaftalen kan forlænges 2 gange, hver gang af 12 måneders varighed.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Delaftale 4 Sundheds- og omsorgsvikarer - Region Syddanmark (ekskl. Fyn og det Sydfynske Øhav)

Delkontraktnr.: 4
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
79620000
79622000
79624000
79625000
85141200
85141210
98513000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK03
NUTS-kode: DK032
Hovedudførelsessted:

Delaftalen omfatter levering af sundheds- og omsorgsvikarer til SKI's kunder i Region Syddanmark (ekskl. Fyn og det Sydfynske Øhav).

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Delaftalen omfatter levering af følgende vikartyper: sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere, sygehjælpere, plejehjemsassistenter, hjemmehjælpere og plejemedhjælpere. Det er frivilligt for SKI's kunder, om de vil benytte rammeaftalen eller ej. Hvis de imidlertid ønsker at benytte den, så skal de indgå en leveringskontrakt med leverandøren, og de bliver samtidig forpligtet til at søge deres indkøbsbehov dækket via delaftalen i leveringskontraktens varighed forinden indkøbsbehovet kan dækkes uden for delaftalen.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 63 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Delaftalen kan forlænges 2 gange, hver gang af 12 måneders varighed.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Delaftale 5 Sundheds- og omsorgsvikarer - Region Midtjylland

Delkontraktnr.: 5
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
79620000
79622000
79624000
79625000
85141200
85141210
98513000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK04
Hovedudførelsessted:

Delaftalen omfatter levering af sundheds- og omsorgsvikarer til SKI's kunder i Region Midtjylland.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Delaftalen omfatter levering af følgende vikartyper: sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere, sygehjælpere, plejehjemsassistenter, hjemmehjælpere og plejemedhjælpere. Det er frivilligt for SKI's kunder, om de vil benytte rammeaftalen eller ej. Hvis de imidlertid ønsker at benytte den, så skal de indgå en leveringskontrakt med leverandøren, og de bliver samtidig forpligtet til at søge deres indkøbsbehov dækket via delaftalen i leveringskontraktens varighed forinden indkøbsbehovet kan dækkes uden for delaftalen.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 231 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Delaftalen kan forlænges 2 gange, hver gang af 12 måneders varighed.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Delaftale 6 Sundheds- og omsorgsvikarer - Region Nordjylland

Delkontraktnr.: 6
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
79620000
79622000
79624000
79625000
85141200
85141210
98513000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK05
Hovedudførelsessted:

Delaftalen omfatter levering af sundheds- og omsorgsvikarer til SKI's kunder i Region Nordjylland.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Delaftalen omfatter levering af følgende vikartyper: sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere, sygehjælpere, plejehjemsassistenter, hjemmehjælpere og plejemedhjælpere. Det er frivilligt for SKI's kunder, om de vil benytte rammeaftalen eller ej. Hvis de imidlertid ønsker at benytte den, så skal de indgå en leveringskontrakt med leverandøren, og de bliver samtidig forpligtet til at søge deres indkøbsbehov dækket via delaftalen i leveringskontraktens varighed forinden indkøbsbehovet kan dækkes uden for delaftalen.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 52 500 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Delaftalen kan forlænges 2 gange, hver gang af 12 måneders varighed.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Delaftale 7 Kontor- og administrationsvikarer - Øst for Storebælt

Delkontraktnr.: 7
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
79620000
79621000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK01
NUTS-kode: DK02
Hovedudførelsessted:

Delaftalen omfatter levering af kontor- og administrationsvikarer til SKI's kunder øst for Storebælt.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Delaftalen omfatter levering af følgende vikartyper:

— Faggruppeniveau 1: Lettere kontorarbejde, reception,

— Faggruppeniveau 2: Tastere, kontorassistenter, kundeservicemedarbejdere, call-center medarbejdere, webadministratorer og sekretærer,

— Faggruppeniveau 3: Chefsekretærer, overassistenter, korrespondenter, marketing-assistenter, indkøbere, eksport, kontorbetjente og laboranter,

— Faggruppeniveau 4: Økonomimedarbejdere, controllere, personale-/ salgskonsulenter og it-supportere,

— Faggruppeniveau 5: Jurister, kommunikations-konsulenter, ingeniører, programmører og lignende specialistfunktioner.

Det vil være frivilligt for SKI's kunder, om de vil benytte rammeaftalen eller ej.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 405 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Delaftalen kan forlænges 2 gange, hver gang af 12 måneders varighed.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Delaftale 8 Kontor- og administrationsvikarer - Vest for Storebælt

Delkontraktnr.: 8
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
79620000
79621000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK03
NUTS-kode: DK04
NUTS-kode: DK05
Hovedudførelsessted:

Delaftalen omfatter levering af kontor- og administrationsvikarer til SKI's kunder vest for Storebælt.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Delaftalen omfatter levering af følgende vikartyper:

— Faggruppeniveau 1: Lettere kontorarbejde, reception,

— Faggruppeniveau 2: Tastere, kontorassistenter, kundeservicemedarbejdere, call-center medarbejdere, webadministratorer og sekretærer,

— Faggruppeniveau 3: Chefsekretærer, overassistenter, korrespondenter, marketing-assistenter, indkøbere, eksport, kontorbetjente og laboranter,

— Faggruppeniveau 4: Økonomimedarbejdere, controllere, personale-/ salgskonsulenter og it-supportere,

— Faggruppeniveau 5: Jurister, kommunikations-konsulenter, ingeniører, programmører og lignende specialistfunktioner.

Det vil være frivilligt for SKI's kunder, om de vil benytte rammeaftalen eller ej.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 45 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Delaftalen kan forlænges 2 gange, hver gang af 12 måneders varighed.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgiver skal – for at blive erklæret egnet - opfylde følgende vedrørende økonomisk og finansiel formåen:

- Det er et minimumskrav, at tilbudsgiver i seneste disponible regnskabsår havde en omsætning inden for delaftalens fagområde på minimum DKK 25 (ekskl. moms).

• Det er et minimumskrav, at tilbudsgiver i seneste disponible regnskabsår havde en egenkapital på minimum DKK 6 mio.

• Det er et minimumskrav, at tilbudsgiver i seneste disponible regnskabsår havde en soliditetsgrad på minimum 10 %.

Ved ”omsætning inden for delaftalens fagområde” forstås den omsætning, der relaterer sig til kontrakter om ekstern vikarformidling inden for det fagområde, som delaftalen omhandler. Hvis tilbudsgiver afgiver tilbud på en/flere delaftale(r) vedrørende sundheds- og omsorgsvikarer, skal omsætningen vedrøre levering af en eller flere af de vikartyper (faggrupper), som delaftale 1-6 Sundheds- og omsorgsvikarer omfatter. Hvis tilbudsgiver afgiver tilbud på en/flere delaftaler vedrørende kontor- og administrationsvikarer, skal omsætningen vedrøre levering af en eller flere af de vikartyper (faggrupper), som delaftale 7-8 Kontor- og administrationsvikarer omfatter.

Det skal bemærkes, at der ved ovenstående mindstekrav til omsætning inden for delaftalens fagområde ikke stilles krav til, hvilket geografisk område omsætningen stammer fra.

Uanset om omsætningen vedrører levering af en eller flere af de vikartyper (faggrupper), som delaftalen, der afgives tilbud på, omfatter, skal tilbudsgiveren, hvis denne tildeles rammeaftalen, kunne levere alle de vikartyper (faggrupper), som delaftalen, der afgives tilbud på, ifølge rammeaftalen omfatter.

Ved sammenslutning af økonomiske aktører (f.eks. et konsortium) beregnes tilbudsgiverens samlede omsætning og samlede egenkapital i det seneste disponible regnskabsår som summen af hhv. omsætning og egenkapital i sammenslutningen, dvs., at sammenslutningen i det seneste disponible regnskabsår skal opfylde de relevante mindstekrav.

Soliditetsgrad beregnes som tilbudsgivers samlede egenkapitals værdi i forhold til tilbudsgivers samlede aktiver, udregnet i procent. Dvs. at soliditetsgrad = (samlede egenkapitals værdi/samlede aktivers værdi) x 100. Ved sammenslutning af økonomiske aktører (f.eks. et konsortium) beregnes den samlede soliditetsgrad som sammenslutningen samlede egenkapitals værdi i forhold til sammenslutnings samlede aktiver, udregnet i procent, dvs., at sammenslutningen i det seneste disponible regnskabsår skal opfylde mindstekravet.

Såfremt tilbudsgiver baserer sig på andre økonomiske aktørers økonomiske og finansielle kapacitet beregnes omsætning, egenkapital og soliditetsgrad på samme måde som for en sammenslutning af økonomiske aktører, jf. ovenfor.

*

Som dokumentation for oplysningerne i ESPD’et vedrørende økonomisk og finansiel formåen skal tilbudsgiver, når SKI måtte anmode herom, fremlægge:

• Årsregnskab (eller uddrag heraf) fra seneste disponible regnskabsår med angivelse af, hvor den i ESPD’et oplyste omsætning inden for delaftalens fagområde, egenkapital og soliditetsgrad fremgår,

Eller

• en erklæring om, at den i ESPD’et oplyste omsætning inden for delaftalens fagområde, egenkapital og soliditetsgrad er korrekt, underskrevet af en tegningsberettiget hos tilbudsgiver

Er tilbudsgiver en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal dokumentationen afgives for hver af de økonomiske aktører i sammenslutningen. Baserer tilbudsgiver sig på andre aktørers økonomiske og finansielle formåen (f.eks. et moderselskab, et søsterselskab eller en underleverandør), skal dokumentationen ligeledes afgives for disse aktører.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgiver skal – for at blive erklæret som egnet - opfylde følgende vedrørende teknisk og faglig formåen:

• Det er et minimumskrav, at tilbudsgiver kan dokumentere 5 lignende referencer inden for delaftalens fagområde, som skal være udført inden for de seneste 3 år.

Ved ”lignende referencer inden for delaftalens fagområde” forstås kontrakter om ekstern vikarformidling inden for det fagområde, som delaftalen omhandler. De lignende 5 referencer skal samlet vedrøre levering af mindst 3 af de vikartyper (faggrupper), som delaftalen omfatter, jf. bilag B. En reference kan dække en eller flere af de vikartyper (faggrupper), som delaftalen omfatter, men på tværs af de 5 referencer skal mindst 3 af de vikartyper (faggrupper), være dækket.

Uanset hvilke faggrupper de 5 lignende referencer vedrører levering af, skal tilbudsgiveren, hvis denne tildeles rammeaftalen, kunne levere alle de vikartyper (faggrupper), som delaftalen, der afgives tilbud på, ifølge rammeaftalen omfatter.

Det skal bemærkes, at der ved ovenstående mindstekrav til 5 lignende referencer inden for delaftalens fagområde ikke stilles krav til, hvilket geografisk område referencerne stammer fra.

De 5 lignende referencer skal være udført inden for de seneste 3 år forud for tilbudsfristen. Der må gerne oplyses referencer på leveringer, der er startet tidligere end den anførte referenceperiode og/eller ikke afsluttet endnu. Tilbudsgiver skal imidlertid have udført - og i referencerne kun beskrive – den vikarformidling inden for fagområdet, som ligger inden for de seneste 3 år forud for tilbudsfristen. Det bemærkes, at en reference i form af en rammeaftale ikke anses at udgøre en konkret levering og derfor ikke opfylder minimumskravet. En kontrakt baseret på en rammeaftale anses dog at vedrøre en konkret levering, og vil derfor kunne opfylde det fastsatte minimumskrav, hvis kontrakten i øvrigt opfylder betingelserne herfor.

Ved sammenslutning af økonomiske aktører (f.eks. et konsortium) skal der alene dokumenteres 5 lignende referencer i alt. Der skal ikke dokumenteres 5 lignende referencer per deltager i sammenslutningen af økonomiske aktører.

Såfremt der afgives tilbud på flere delaftaler inden for sundheds- og omsorgsområdet, kan de samme referencer anvendes for hver delaftale (1-6), der afgives tilbud på. Såfremt der afgives tilbud på flere delaftaler inden for kontor- og administrationsområdet, kan de samme referencer anvendes for hver delaftale (7-8), der afgives tilbud på.

*

De i ESPD angivne oplysninger om referencer udgør i henhold til udbudslovens § 151 og §152 endelig dokumentation for teknisk og faglig formåen. Tilbudsgiver skal derfor ikke fremlægge yderligere dokumentation for oplysningerne i referencerne. SKI forbeholder sig dog ret til at iværksætte en kontrol af rigtigheden af oplysningerne i de angivne referencer, herunder hos tilbudsgiver og/eller den aktør, som referencen vedrører.

III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.1)Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

En sammenslutning af økonomiske aktører (f.eks. et konsortium) skal påtage sig at hæfte solidarisk, og der skal udpeges en fælles befuldmægtiget, der er ansvarlig for kontakten til SKI.

Såfremt tilbudsgiveren baserer sig på andre (støttende) enheders økonomisk/finansielle formåen, hæfter tilbudsgiveren og de støttende enheder, som tilbudsgiveren er baseret på, solidarisk for opfyldelsen af tilbudsgivers forpligtelser i rammeaftalens og leveringskontrakternes varighed.

I rammeaftalen er hensynet til samfundsansvar ved kontraktopfyldelse, som formuleret i de konventioner, som ligger til grund for principperne i FN's Global Compact, reguleret i relevant omfang.

III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med flere aktører
Højeste antal påtænkte deltagere i rammeaftalen: 2
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2019/S 093-224761
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 21/08/2019
Tidspunkt: 13:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 8 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 21/08/2019
Tidspunkt: 13:01

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:

Tilbudsgiver må ikke befinde sig i en udelukkelsesgrund, som angivet i Lov nr. 1564 af 15.12.2014 (Udbudsloven) § § 135-136 og 137, stk. 1, nr. 2. Der henvises til udbudsbetingelserne for yderligere oplysninger om udelukkelsesgrunde og eventuel »self-cleaning« samt udfyldelse af eESPD.

En sammenslutning af økonomiske aktører (f.eks. et konsortium) skal afgive tilbud under iagttagelse af konkurrencereglerne, herunder i relation til forbuddet om karteldannelse.

SKI forbeholder sig muligheden for at anvende fremgangsmåden i udbudslovens § 159, stk. 5, hvis tilbud ikke opfylder udbudsmaterialets krav.

Ad II.1.5 og II.2.6): De anførte beløb er et skønnet forbrug over 4 år opgjort på baggrund af kundernes forventede forbrug. Estimatet er udtryk for det bedst mulige skøn. Hverken SKI eller kunderne indestår over for leverandøren for dette skøn, hverken i op eller nedadgående retning. Leverandøren bærer således den fulde kommercielle risiko og ansvaret for den økonomiske balance under rammeaftalen, herunder for prissætningen, samlet set og enkeltvis, af ydelser i rammeaftalens sortiment, uanset hvilken omsætning der opnås, og hvordan den fordeles mellem ydelser i rammeaftalens sortiment. Leverandøren kan således ikke påberåbe sig bristede forudsætninger vedrørende disse forhold. Leverandøren kan heller ikke påberåbe sig bristede forudsætninger med henvisning til mer- eller mindrekøb foretaget under andre aftaler, herunder SKI’s rammeaftaler, f.eks. i tilfælde af opsigelse, en kundes manglende overholdelse af sin aftageforpligtelse på en anden aftale, forsinkelse eller indgåelse af andre aftaler.

Ad IV.1.3) For delaftale 1-6 tildeles 1 leverandør pr. delaftale. For delaftale 7-8 tildeles 2 leverandører pr. delaftale i en kaskade, jf. også punkt II.1.4).

— Vedr. udfyldelse og aflevering af ESPD henvises til udbudsbetingelsernes punkt 9.2.2. Om endelig dokumentation henvises til i udbudsbetingelsernes punkt 7.3 og punkt 16.

Udbudssystemet ETHICS:

— Afgivelse af tilbud kan kun ske via Ethics,

— Adgangen til Ethics sker via linket i punkt I.3 eller via www.ski.dk. På www.ski.dk findes i bunden af hjemmesiden overskriften ”For leverandører” et link til Ethics. Følges linket fremkommer en oversigt over aktuelle udbud, hvor der kan klikkes på det udbud, der ønskes adgang til,

— Har man allerede en brugerprofil, skal man tilmelde sig ved at klikke på »Login for at få adgang til tilmelding« og logge ind. Herefter kan der klikkes på »Tilmelding« for at tilmelde sig udbuddet. Eksisterende brugere får ikke tilsendt en ny signatur, men skal anvende den signatur, som brugeren tidligere har modtaget fra Ethics. Såfremt signaturen er bortkommet, kan denne fornyes under Certifikatmenuen, som findes under brugernavnet i øverste højre hjørne efter login,

— Har man ikke i forvejen en brugerprofil, sker tilmelding ved at klikke på »Opret ny bruger«. Herefter får man en mail indeholdende et aktiveringslink. Ved at følge linket, aktiveres man som bruger, og der kan logges ind ved at klikke på »Login og gå på din side« Herefter kan man tilmelde sig udbuddet. Efter succesfuld aktivering, får man tilsendt en signatur, som skal anvendes til signering. Vær opmærksom på, at mail indeholdende aktiveringslink og signatur i nogle tilfælde kan ende i ens spamfilter,

— Såfremt tilbudsgiver er en sammenslutning af økonomiske aktører (f.eks. et konsortium), skal den befuldmægtigede virksomhed i sammenslutningen udfylde og sende tilbuddet og de til tilbuddet hørende dokumenter på vegne af sammenslutningen,

— SKI henleder opmærksomheden på, at servertiden i Ethics der vises online, er den gældende tidsangivelse for rettidig modtaget tilbud. Når tilbudsgiver uploader tilbuddet og signerer følgeskrivelsen, registreres denne tid på alle de uploadede dokumenter. Det bemærkes, at det ikke er muligt at uploade yderligere dokumenter eller afslutte tilbuddet i Ethics efter tilbudsfristen i henhold til servertiden i Ethics.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405600
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klage over udbuddet skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 6 måneder efter SKI har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor SKI har underrettet de berørte tilbudsgivere, jf. § 7, stk. 2, nr. 3 i Lov om Klagenævnet for Udbud (lov nr. 593 af 2.6.2016 med senere ændringer).

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette SKI om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. § 6, stk. 4 i Lov om Klagenævnet for Udbud (lov nr. 593 af 2.6.2016 med senere ændringer). I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. § 12, stk. 1, jf. § 6, stk. 4 i Lov om Klagenævnet for Udbud (lov nr. 593 af 2.6.2016 med senere ændringer).

Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning kan findes på: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/vejledning/

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
25/06/2019