Služby - 300830-2017

Zobraziť úsporné zobrazenie

02/08/2017    S146

Belgicko-Brusel: Rámcová zmluva na vykonávanie vonkajšej pomoci na rok 2018 (FWC SIEA 2018)

2017/S 146-300830

Dodatočné informácie

(Dodatok k Úradnému vestníku Európskej únie, 7.7.2017, 2017/S 128-260026)

Directorate-General for International Cooperation and Development, Unit R5, L-41 Office 06/167, 1049 Brussels, BELGICKO. Kontakt: Jean-Hervé Ramat, Head of Unit R5. E-mail: EUROPEAID-R5-CALL-FOR-TENDERS@ec.europa.eu


Poznámka:

Kritériá spôsobilosti v oddiele 5 pokynov pre uchádzačov majú byť splnené vzhľadom na celé trvanie rámcovej zmluvy SIEA 2018 vrátane obnovení (4 roky).

Upozorňujeme britských uchádzačov, že vystúpene Spojeného kráľovstva z EÚ môže mať za následok, na základe pravidiel spôsobilosti v rámci programov vonkajšej pomoci EÚ a v závislosti od výsledku rokovaní, že hospodárske subjekty zo Spojeného kráľovstva sa stanú nespôsobilými v prípade určitých programov.

V takomto prípade už nemôže byť vedúci britského konzorcia spôsobilý na účasť vo všetkých prebiehajúcich programoch vonkajšej pomoci EÚ a vedúceho britského konzorcia je potrebné vo svojej funkcii vedúceho vymeniť za spôsobilý hospodársky subjekt (v závislosti od schválenia zo strany verejného obstarávateľa), alebo, ak to nie je možné, rámcová zmluva SIEA 2018 s týmto konzorciom sa neobnoví alebo môže byť ukončená z vyššie uvedených dôvodov.

Súťažné podklady dostupné na internetovej adrese uvedenej v oddiele I.3 oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania boli zmenené.