Építési beruházás - 30084-2020

22/01/2020    S15

Magyarország-Budapest: Vasútépítés

2020/S 015-030084

Tájékoztató a szerződés módosításáról

Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: NIF Zrt.
Nemzeti azonosító szám: AK15388
Postai cím: Váci út 45.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Változáskezelési Osztály
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Telefon: +36 18025769
Fax: +36 14368560
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nif.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.nif.hu

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Vállalkozási szerződés keretében az Ebes (kiz.) - Debrecen (kiz.) a 2105+00 - 2181+50 szelvények közötti vasúti vonalszakasz teljes átépítése és a kapcsolódó munkák megvalósítása

II.1.2)Fő CPV-kód
45234100 Vasútépítés
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Vállalkozási szerződés keretében az Ebes (kiz.) - Debrecen (kiz.) a 2105+00 - 2181+50 szelvények közötti vasúti vonalszakasz teljes átépítése és a kapcsolódó munkák megvalósítása.

II.2.2)További CPV-kód(ok)
45230000 Csővezeték, hírközlési és villamos vezeték építése autópályák, közutak, repülőterek és vasutak számára; terepegyengetés
45233144 Felüljáró építése
45213321 Vasútállomás építése
45234115 Vasúti jelzések szerelése
45234116 Pályaépítés
45231400 Erősáramú vezeték építése
45317000 Egyéb villamos szerelési munka
45314000 Távközlési berendezések szerelése
45234160 Felsővezeték építése
71540000 Építésvezetői szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU32 Észak-Alföld
A teljesítés fő helyszíne:

Ebes és Debrecen

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában:

Az Ebes (kiz.) - Debrecen (kiz.) nyíltvonali vonalszakasz teljes átépítése a 2105+00 - 2181+50 szelvények között v = 160 km/h pályasebességre és 225 kN tengelyterhelésre.

II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 20
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IKOP-2.1.0-15-2017-00036

IV. szakasz: Eljárás

IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017/S 247-517479

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 4500012022
Elnevezés:

Vállalkozási szerződés keretében az Ebes (kiz.) - Debrecen (kiz.) a 2105+00 - 2181+50 szelvények közötti vasúti vonalszakasz teljes átépítése és a kapcsolódó munkák megvalósítása

V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
18/12/2017
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: V-Híd Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Postai cím: Karikás Frigyes utca 20.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1138
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: R-KORD Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Postai cím: Fő utca 221.
Város: Felcsút
NUTS-kód: HU211 Fejér
Postai irányítószám: 8086
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején;áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 13 778 333 727.00 HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

A 2. számú szerződésmódosítás aláírásának dátuma: 20.12.2019

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. §

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
17/01/2020

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai

VII.1)A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1)Fő CPV-kód
45234100 Vasútépítés
VII.1.2)További CPV-kód(ok)
45230000 Csővezeték, hírközlési és villamos vezeték építése autópályák, közutak, repülőterek és vasutak számára; terepegyengetés
45233144 Felüljáró építése
45213321 Vasútállomás építése
45234115 Vasúti jelzések szerelése
45234116 Pályaépítés
45231400 Erősáramú vezeték építése
45317000 Egyéb villamos szerelési munka
45314000 Távközlési berendezések szerelése
45234160 Felsővezeték építése
71540000 Építésvezetői szolgáltatások
VII.1.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU32 Észak-Alföld
A teljesítés fő helyszíne:

Ebes és Debrecen közötti vasúti vonalszakasz.

VII.1.4)A közbeszerzés ismertetése:

Az Ebes (kiz.) - Debrecen (kiz.) nyíltvonali vonalszakasz teljes átépítése a 2105+00 - 2181+50 szelvények között v = 160 km/h pályasebességre és 225 kN tengelyterhelésre. Kétvágányú, 160 km/h sebességű és 225 kN tengelyterhelésű közlekedésre alkalmas pálya kiépítése 7,65 pályakm hosszon a pálya al- és felépítményének átépítése, Vonali műtárgyak felújítása és átépítése. Felsővezetéki rendszer korszerűsítése. Közúti felüljáró építése. Optikai kábel áthelyezése, erősáramú kábel és vonalkábel fektetése az átépítés teljes hosszában. Főbb mennyiségek: - Hézagnélküli vágány al-és felépítményének átépítése 60 rendszerű sínnel, előfeszített vasbeton aljjal Ebes (kiz.) - Debrecen (kiz.) nyíltvonali vonalszakaszon 15300 vágányfm hosszban alépítményjavító géplánccal, nagygépes technológiával, - Szintbeni útátjáró átépítése: 1 db átépítése, 2 db megszüntetése, - Vasúti műtárgyak: 3 db kerethíd építése, a meglévő műtárgyak elbontásával, - Vasutat keresztező közúti felüljáró építése: 1 db, - Váltakozó áramú 50Hz 25 kV villamos felsővezeték átépítése egybefüggően az átépített vágányok felett 15,3 km hosszban, - Optikai kábel áthelyezése (elhelyezése felsővezetéki oszlopsoron): 7,65 km, - Erősáramú kábel és vonalkábel fektetése összesen 9,210 km hosszban. A pontos mennyiségeket és a feladatokat részletesen a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. Ajánlatkérő a Kbt. 61. § (4) bek-ben foglaltak szerint megvizsgálta a közbeszerzés tárgyának egy részére történő ajánlattétel biztosításának lehetőségét. A részajánlattétel nem megengedett az alábbiak miatt: A teljesítés rendkívül összetett feladatot jelent, amely sok szakág és szakma munkájának együttműködése és összehangolása során jön létre. Az építési tevékenység során szükséges, hogy egyszerre több szakma is folyamatosan munkát végezzen a területen. Ebben az esetben a határidőre és jó minőségben történő munkavégzés, a felelősségi körök, az egyes szakágak garanciavállalásainak egymástól történő elhatárolása és feltételeinek meghatározása nagy körültekintést és a teljes munkára való egységes rálátást kíván.

VII.1.5)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 20
VII.1.6)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 13 778 333 727.00 HUF
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: V-Híd Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Postai cím: Karikás Frigyes utca 20.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1138
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: R-KORD Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Postai cím: Fő utca 221.
Város: Felcsút
NUTS-kód: HU211 Fejér
Postai irányítószám: 8086
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
VII.2)Információ a módosításokról
VII.2.1)A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):

Az 1. sz. módosítás aláírása: 25.10.2019 Tárgya: a szerződés 9. pontja módosult, amelynek során a befejezés határideje módosult a szerződés hatálybalépésétől számított 752 napra.Ezen túlmenően a V-Híd Építő Zrt. adószáma és az R-KORD Építőipari Kft. székhelye és számlázási címe módosult.

A tárgyi, vagyis 2. sz. módosítás tartalma:

Műszaki Tartalom módosulása: Az ITM 17.12.2018-én kelt levelével elrendelte a NIF Zrt. részére a Debreceni Észak-Nyugati Gazdasági Övezet kialakításával összefüggő közúti és vasúti infrastruktúra fejlesztési feladatok Önkormányzat által készíttetett tervek alapján történő megvalósítását, valamint azt megelőzően a teljes tervezési folyamat szakmai felügyeletét.A feladatok részeként átépítésre kerül a 108.sz vasútvonal bekötése Debrecen állomásba, illetve új vágánykapcsolat kerül kialakításra a 100. sz. vasútvonalon Debrecen állomás előtt.

Megrendelő szakmai irányítója (ITM) 21.11.2019 napján kelt, VIF/100325/2019-ITM sz. levele rögzíti, hogy az Ebes-Debrecen vasúti vonalszakasz 2181+50 szelvényétől Debrecen állomásig vasúti pálya korszerűsítési munkái az Ebes (kiz) – Debrecen (bez) vasúti vonalszakasz biztosítóberendezési és távközlési munkái körében valósult volna meg.Azonban ezen projekt esetében az előkészítési fázist követően forráshiányra tekintettel nem indulhatott meg a kivitelezés.Ezért a Debreceni Észak-Nyugati Gazd. Övezet kialakításával összefüggő közúti és vasúti infrastruktúra fejlesztési feladatok átütemezése és újraszakaszolása vált szükségessé.A többlet műszaki tartalom a 100. sz. vasútvonal 2181+50 hmsz és a 2185+44 hmsz közötti szakaszt érinti:

— kiviteli tervek készítése,felülvizsgálata

— kétvágányú, 160 km/h sebességű és 225 kN tengelyterhelésű pálya kiépítése 394 pályaméter hosszon

— vonali műtárgy felújítása és átépítése

— felsővezetéki rendszer korszerűsítése

— optikai kábel áthelyezése

— erősáramú kábel és vonalkábel fektetése az átépítés teljes hosszában

— csatlakozó átmeneti szakaszok kialakítása

A többlet műszaki tartalom ellenértéke: 1 505 242 305 Ft.

A befejezési határidő módosulása: A 100 sz. vasútvonal kimaradó szakaszának átépítése 31.8.2020 napjáig a Kbt. 141. § (2) – (3) bek. alapján.

Műszaki egyenértékűség: A MÁV Zrt. 38775/2019/MAV sz. iktatószámú nyilatkozatában rögzítette, hogy a tenderben szereplő B6H kábel helyett a B9 kábel, mint egyenértékű helyettesítő tétel alkalmazására lehetőség nyílik azonos felhasználási területen, ennek megfelelően műszakilag elfogadható az egyenértékű helyettesítő termék alkalmazása a biztosítóberendezések összekötése alkalmával. Jogcím: Kbt. 141. § (6) bek.

Módosuló rendelkezések:

4.1. Vállalkozói Díj, mint átalánydíj összege a következőre módosul a Kbt. 141. § (2)-(3) bek. alapján: 15 283 576 032 Ft + áfa.

4.3.1 A Megrendelő a Vállalkozói Díj 1,5 %-ának megfelelő összegű Tartalékkeretet határozott meg. A Tartalékkeret összege a következőképpen módosul a Kbt. 141. § (2)-(3) bek. alapján: 229 253 640 Ft.

8.1.1 A Teljesítési Biztosíték mértéke a tartalékkeret és az áfa nélkül számított Vállalkozói Díj 5 (öt) %-a,amely a a Kbt. 141. § (2)-(3) bek. szerinti módosítás eredményeként a következő: 764 178 802 Ft.

8.2.1 A Jótállási Biztosíték mértéke a tartalékkeret és az áfa nélkül számított Vállalkozói Díj 5 (öt) %-a, amely a módosítás eredményeként a következő a Kbt. 141. § (2)-(3) bek. alapján: 764 178 802 Ft.

9. pontja és a 9. sz. melléklet az alábbiak szerint módosul a Kbt. 141. § (2)-(3) bek. alapján: végtejesítés időpontja: a szerződés hatálybalépésétől számított 32 hónap.

A Műszaki Leírás módosulása a Kbt. 141. § (6) bek. alapján: "Az alkalmazandó vonalkábel típusa a B9 vonalkábel."

A Vállalkozó adatai a következő módon módosulnak a Kbt. 141. § (6) bek. alapján: számlavezető pénzügyi intézmény neve: OTP Bank Nyrt., számlaszáma: 117360202145603500000000

VII.2.2)A módosítás okai
Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium 17.12.2018-én kelt, VIF/64017/2018- ITM iktatószámú, valamint a 28.3.2019-án kelt, KIFEF/20933-2/2019-ITM iktatószámú levele alapján elrendelte a NIF Zrt. részére a Debreceni Észak-Nyugati Gazdasági Övezet (ÉNYGÖ) kialakításával összefüggő közúti és vasúti infrastruktúra fejlesztési feladatok Önkormányzat által készíttetett tervek alapján történő megvalósítását, valamint azt megelőzően a teljes tervezési folyamat szakmai felügyeletét. A feladatok részeként átépítésre kerül többek között a 108 sz. vasútvonal bekötése Debrecen állomásba, illetve új vágánykapcsolat kerül kialakításra a 100 sz. vasútvonalon Debrecen állomás előtt. A mérnökszervezet szükségesnek ítéli a 2181+50-2185+44 szelvényszámok között történő vasúti pálya rekonstrukciós munkálatainak elvégzését. A szerződésmódosítás során a 100. sz. vasútvonal 2181+50 hmsz és a 2185+44 hmsz közötti szakaszának átépítésére, tervezésére és kivitelezésére kerül sor.

VII.2.3)Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 13 778 333 727.00 HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 15 283 576 032.00 HUF