Aidake täiustada TEDi veebisaiti ja vastake lühikesele küsimustikule!

Teenused - 30089-2019

22/01/2019    S15    Euroopa Komisjon - Teenused - Hankelepingu sõlmimise teade - Avatud menetlus 

Belgia-Brüssel: ELi keskkonnaõigusest ja -poliitikatest lähtuvate planeerimisvahendite sidumine rahastamismehhanismidega

2019/S 015-030089

Hankelepingu sõlmimise teade

Hankemenetluse tulemused

Teenused

Õiguslik alus:

Direktiiv 2014/24/EL

I osa: Hankija

I.1)Nimi ja aadressid
Ametlik nimetus: Euroopa Komisjon, Directorate-General for Environment
Postiaadress: ENV.A.5- Finance BU-9 01/005
Linn: Brussels
NUTS kood: BE
Sihtnumber: 1049
Riik: Belgia
Kontaktisik: Markets Team
E-post: env-tenders@ec.europa.eu

Internetiaadress(id):

Üldaadress: http://ec.europa.eu/environment/funding/calls_en.htm

I.2)Teave ühishanke kohta
I.4)Hankija liik
Euroopa Liidu institutsioon/amet või rahvusvaheline organisatsioon
I.5)Põhitegevus
Üldised avalikud teenused

II osa: Ese

II.1)Hanke kogus või ulatus
II.1.1)Nimetus:

ELi keskkonnaõigusest ja -poliitikatest lähtuvate planeerimisvahendite sidumine rahastamismehhanismidega

Viitenumber: ENV.D.1/ETU/2018/0020
II.1.2)CPV põhikood
90700000
II.1.3)Lepingu liik
Teenused
II.1.4)Lühikirjeldus:

Lepingu üldine eesmärk on aidata Euroopa Komisjonil analüüsida, millisel määral ELi keskkonna õigusaktidest tulenevad praegused keskkonnaplaneerimise meetmed maapiirkondades põllumajanduse, metsade ja Natura 2000 alade kohta seostuvad teguritega, mille toetamine on erinevate ühise põllumajanduspoliitika vahendite põhimõtete järgi vajalik.

Uurimus tegeleb 3 keskkonna planeerimise vahendiga (vt täieliku kirjelduse punkti 11.2.4).

II.1.6)Teave osade kohta
Hankeleping on jaotatud osadeks: ei
II.1.7)Hanke lõplik kogumaksumus (käibemaksuta)
Maksumus käibemaksuta: 196 095.00 EUR
II.2)Kirjeldus
II.2.1)Nimetus:
II.2.2)CPV lisakood(id)
II.2.3)Täitmise koht
NUTS kood: 00
Põhiline teostamise koht:

väljaspool asutust

II.2.4)Hanke kirjeldus:

Avatud kutse pakkumusele: teenus. Ühekordne leping 12 kuuks (kogueelarve 200 000 EUR).

Uurimus käsitleb järgmiseid keskkonna planeerimise vahendeid:

— prioriteetsed tegevuse raamistikud (Prioritised Action Frameworks (PAF)), mis on määratud asjaomaseks perioodiks Euroopa Parlamendi ja nõukogu 30.11.2009 määrusega 2009/147/EÜ vabalt looduses elavate lindude kaitsmise kohta ja nõukogu 21.5.1992 määrusega 92/43/EMÜ looduslike asualade ja vaba looduse fauna ja floora kaitsmise kohta, koos asjaomaste haldusplaanidega;

— veemajanduskava (River Basin Management Plans (RBMP)) ja meetmete programmid, mis on loodud vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23.10.2000 määrusele 2000/60/EÜ, millega loodi raamistik ühenduse tegevusele veepoliitika valdkonnas;

— õhukvaliteedi plaanid ja lühiajalised tegevuskavad, mis on loodud vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele 2008/50/EÜ keskkonna õhukvaliteedi kohta.

II.2.5)Hindamiskriteeriumid
Kvaliteedikriteerium - Nimi: pakutud metoodika kvaliteet / Osakaal: 70
Kvaliteedikriteerium - Nimi: töökorraldus ja ressursijaotus / Osakaal: 20
Kvaliteedikriteerium - Nimi: kvaliteedikontrolli meetmed / Osakaal: 10
Hind - Osakaal: 50/50
II.2.11)Teave täiendavate hankevõimaluste kohta
Täiendavad hankevõimalused: ei
II.2.13)Teave Euroopa Liidu vahendite kohta
Hange on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: ei
II.2.14)Lisateave

See avaldati varem 21.3.2018 eelteates ELT S 056-123139 pealkirjaga „ELi keskkonnaõigusest ja -poliitikatest lähtuvate planeerimisvahendite sidumine rahastamismehhanismidega“ maksumusega 200 000 EUR.

IV osa: Hankemenetlus

IV.1)Kirjeldus
IV.1.1)Hankemenetluse liik
Avatud menetlus
IV.1.3)Teave raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi kohta
IV.1.6)Teave elektroonilise oksjoni kohta
IV.1.8)Teave Maailma Kaubandusorganisatsiooni hankelepingu (GPA) kohta
Hange on hõlmatud Maailma Kaubandusorganisatsiooni hankelepinguga: jah
IV.2)Haldusalane teave
IV.2.1)Käesoleva menetluse kohta varem avaldatud teade
Teate number ELTs: 2018/S 144-328435
IV.2.8)Teave dünaamilise hankesüsteemi lõpetamise kohta
IV.2.9)Teave eelteadet kasutades välja kuulutatud hanke lõpetamise kohta

V osa: Hankelepingu sõlmimine

Hankelepingu nr: 07.0202/2018/792490/ETU/ENV.D.1
Nimetus:

ELi keskkonnaõigusest ja -poliitikatest lähtuvate planeerimisvahendite sidumine rahastamismehhanismidega

Sõlmitakse leping/osa kohta sõlmitakse leping: jah
V.2)Hankelepingu sõlmimine
V.2.1)Lepingu sõlmimise kuupäev:
17/12/2018
V.2.2)Teave pakkumuste kohta
Laekunud pakkumuste arv: 2
Leping on sõlmitud ettevõtjate rühmaga: ei
V.2.3)Töövõtja nimi ja aadress
Ametlik nimetus: Fresh Thoughts Consulting GmbH
Postiaadress: Auhofstrasse 4/7
Linn: Vienna
NUTS kood: AT
Sihtnumber: AT-1130
Riik: Austria
Töövõtja on VKE: jah
V.2.4)Teave lepingu/osa maksumuse kohta (käibemaksuta)
Lepingu/osa esialgne eeldatav kogumaksumus: 200 000.00 EUR
Lepingu/osa lõplik kogumaksumus: 196 095.00 EUR
V.2.5)Teave allhangete kohta
Hankelepinguga kaasnevad tõenäoliselt allhanked
Maksumus või osa, mille kohta tõenäoliselt sõlmitakse allhankelepingud kolmandate isikutega
Osa: 63 %
Lepingust allhankega täidetava osa lühikirjeldus:

32,2 % + 30,4 % = 62,6 %

VI osa: Lisateave

VI.3)Lisateave:

Kooskõlas määruse (EL, Euratom) 2018/1046 liidu üldeelarvele kehtivate finantseeskirjade kohta I lisa punkti 11.1 punktiga e, uute teenuste või ehitustööde puhul, mis seisnevad sellisele ettevõtjale usaldatud samalaadsete teenuste või ehitustööde kordamises, kellega sama avaliku sektori hankija on algse lepingu sõlminud, kui kõnealused teenused või ehitustööd vastavad algse lepingu kohasele põhiprojektile ja algne leping on sõlmitud hanketeate avaldamise järel, kui punktis 11.4 sätestatud tingimustest ei tulene teisiti.

VI.4)Läbivaatamise kord
VI.4.1)Läbivaatamise eest vastutav organ
Ametlik nimetus: Üldkohus
Postiaadress: Rue du Fort Niedergrünewald
Linn: Luxemburg
Sihtnumber: L-2925
Riik: Luksemburg
E-post: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Faks: +352 43032100

Internetiaadress: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Vahendusmenetluse eest vastutav organ
VI.4.3)Läbivaatamise kord
Täpne teave läbivaatamismenetluse tähtaegade kohta:

Lepingu sõlmimise menetluse kohta võib esitada tähelepanekuid punktis I.1) nimetatud hankijale.

Juhul kui kogetakse halduslikku omavoli, võib Euroopa Ombudsmanile esitada kaebuse kahe aasta jooksul päevast, mil saadakse teada faktid, millel kaebus põhineb (vt http://www.ombudsman.europa.eu). Nimetatud kaebuse esitamine ei too kaasa vaidlustuste esitamise tähtaja peatamist ega uue tähtaja määramist.

Punktis VI.4.1) nimetatud asutusele võib apellatsioone esitada kahe kuu jooksul lepingu sõlmimise otsusest teavitamisest.

VI.4.4)Läbivaatamise korra kohta teavet pakkuv asutus
VI.5)Käesoleva teate lähetamise kuupäev:
10/01/2019