Supplies - 3009-2022

04/01/2022    S2

Poland-Rzeszów: Medical consumables

2022/S 002-003009

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Supplies

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2021/S 235-616156)

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie
Postal address: ul.Szopena 2
Town: Rzeszów
NUTS code: PL823 Rzeszowski
Postal code: 35-055
Country: Poland
Contact person: Dział Zamówień Publicznych, pokój nr 9, bud. J, ul. Szopena 2, 35-055 Rzeszów
E-mail: dzp@szpital.rzeszow.pl
Telephone: +48 178666096
Fax: +48 178666097
Internet address(es):
Main address: www.bip.szpital.rzeszow.pl
Address of the buyer profile: www.bip.szpital.rzeszow.pl

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawy materiałów medycznych jednorazowego użytku.

Reference number: ZP.261.21-Z.2021, Postępowanie nr 91
II.1.2)Main CPV code
33140000 Medical consumables
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

1. Przedmiotem zamówienia są dostawy materiałów medycznych jednorazowego użytku, wyszczególnionych w Częściach, z przeznaczeniem dla Klinik, Zakładów, Bloków Operacyjnych Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie.

2. Szczegółowy opis przedmiotów zamówienia, orientacyjne ilości dostaw oraz wymagania zostały zawarte w Formularzach cenowo - ofertowych dla Części od nr 1 do nr 37 (Załączniki nr 1 do SWZ), będących integralną częścią SWZ.

3. Zakres zamówienia obejmuje dostawę przedmiotów zamówienia w ilościach wyszczególnionych w Formularzach cenowo - ofertowych dla Części od nr 1 do nr 37 (Załączniki nr 1 do SWZ), będących integralną częścią SWZ.

4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych.

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
30/12/2021
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2021/S 235-616156

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: IV.2.2
Place of text to be modified: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Instead of:
Date: 04/01/2022
Local time: 09:00
Read:
Date: 17/01/2022
Local time: 09:00
Section number: IV.2.6
Place of text to be modified: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Instead of:
Date: 03/04/2022
Read:
Date: 16/04/2022
Section number: IV.2.7
Place of text to be modified: Warunki otwarcia ofert
Instead of:
Date: 04/01/2022
Local time: 09:00
Read:
Date: 17/01/2022
Local time: 09:00
VII.2)Other additional information: