TEDi veebisait on alates 2. novembrist 2022 valmis e-vormideks. Otsingud on muutunud: palun kohandage oma eelnevalt kindlaks määratud ekspertpäringuid. Muudatustega saab tutvuda veebisaidi uudiste rubriigis ja värskendatud abilehekülgedel

Teenused - 301091-2014

Kuva koondatud vaade

05/09/2014    S170

Madalmaad-Haag: Interneti-teenused ja tavatelefoniteenused

2014/S 170-301091

Hanketeade

Teenused

Direktiiv 2004/18/EÜ

I osa: Hankija

I.1)Nimi, aadressid ja kontaktandmed

Ametlik nimetus: Eurojust
Postiaadress: Maanweg 174
Linn: Haag
Sihtnumber: 2516 AB
Riik: Madalmaad
Kontaktisik: hankeüksus
E-post: procurement@eurojust.europa.eu
Telefon: +31 704125641
Faks: +31 704125585

Internetiaadress(id):

Hankija üldaadress: http://www.eurojust.europa.eu/procurement/Pages/Ongoing-calls-for-tender.aspx

Elektrooniline juurdepääs teabele: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=586

Lisateavet saab:
Vt eelmainitud kontaktandmed

Tehnilisi kirjeldusi ja täiendavaid dokumente (k.a võistlevat dialoogi ja dünaamilist hankesüsteemi käsitlevaid dokumente) saab:
Vt eelmainitud kontaktandmed

Pakkumused või osalemistaotlused saata järgmisel aadressil:
Vt eelmainitud kontaktandmed

I.2)Hankija liik
Euroopa Liidu institutsioon/amet või rahvusvaheline organisatsioon
I.3)Hankija põhitegevus
Avalik kord ja julgeolek
I.4)Hankeleping sõlmitakse teiste hankijate nimel
Hankija teostab hanget teiste hankijate nimel: ei

II osa: Hankelepingu objekt

II.1)Kirjeldus
II.1.1)Hankija poolt hankelepingule antud nimetus:
Interneti-teenused ja tavatelefoniteenused
II.1.2)Hankelepingu liik ja ehitustööde teostamise, asjade tarnimise või teenuste osutamise koht
Teenused
Teenuse kategooria nr 5: Telekommunikatsiooniteenused

NUTS kood NL332 Agglomeratie 's-Gravenhage

II.1.3)Teave riigihankelepingu, raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi (DPS) kohta
Teatega kaasneb raamlepingu sõlmimine
II.1.4)Teave raamlepingu kohta
Raamleping ühe pakkujaga

Raamlepingu kestus

Kestus aastates: 5
Raamlepingu sõlmimise põhjendus, kui selle kestus on rohkem kui neli aastat: kõnealused Interneti-teenused ja tavatelefoniteenused põhinevad keerukatel tehnilistel taristutel. Kui muudetakse teenuseosutajat, peab iga kord toimuma Interneti-teenuste ja tavatelefoniteenuste migratsioon. Migratsioon hõlmab talitlus- ja tegevuseks esmatähtsaid teenuseid, mis tuleb keeruka ning aeganõudva protsessi abil sujuvalt ja läbipaistvalt uue teenuseosutaja süsteemi migreerida. Eeldatavalt 6–12 kuu jooksul jätkab praegune teenuseosutaja teenuste osutamist, võimaldades uuel teenuseosutajal samal ajal teha vajalikud ettevalmistused ja seadistused ning migreerida teenused oma taristusse.
Seetõttu on käesolevas menetluses vajalik raamlepingu pikem kestus.

Hanke eeldatav kogumaksumus kogu raamlepingu kestuse jooksul

Eeldatav maksumus käibemaksuta:
vahemik 0,01 – 1 250 000 EUR
II.1.5)Hankelepingu või hanke/hangete lühikirjeldus
Käesoleva hankemenetluse eesmärk on tagada Eurojustile kvaliteetne ja tõrgeteta Interneti-teenuste ja tavatelefoniteenuste osutamine. Kõnealused teenused on tegevuseks esmatähtsad teenused ja seetõttu peavad need olema töökindlad, alati kättesaadavad ja hea tõrketaluvusega (1. osa). Lisaks Interneti-teenustele ja tavatelefoniteenustele soovib Eurojust osta ka seonduvaid teenuseid, s.o rahvusvahelisi maksevabu numbreid (UIFN) ning maksevabu telefoniteenuseid (2. osa). Nimetatud nõudeid arvesse võttes otsib Eurojust töövõtjat (töövõtjaid), kes oleks(id) suuteline (suutelised) osutama teenuseid tehnilise kirjelduse (lisa A) kohaselt kooskõlas lepinguliste tingimustega (lisa D), tagades samas teenustaseme miinimumnõuded (lisa A.1). Pakkujad peaksid kaaluma ka võimalust esitada asjakohaseid pakkumisi osutada täiendavaid teenuseid, mis on täpsustatud tehnilises kirjelduses (lisa A) ning mis moodustavad osa lepingu sõlmimise kriteeriumidest. Need teenused ei ole kohustuslikud, kuid moodustavad nende pakkumise korral osa lepingust. Samuti peavad pakkujad Eurojustile esitama endapoolsed lahendused kohustuslike teenuste (Interneti-teenused ja tavatelefoniteenused) kulude vähendamiseks, säilitades või parandades teenuste toimimist. See moodustab osa lepingu sõlmimise kriteeriumidest ning peab olema esitatud lisas B.
II.1.6)Ühtne riigihangete klassifikaator (CPV)

64200000 Telekommunikatsiooniteenused

II.1.7)Teave Maailma Kaubandusorganisatsiooni riigihankelepingu (GPA) kohta
Hankeleping on hõlmatud Maailma Kaubandusorganisatsiooni riigihankelepinguga (GPA): ei
II.1.8)Osad
Hankeleping on jaotatud osadeks: jah
Pakkumusi võib esitada ühele või mitmele osale
II.1.9)Teave alternatiivsete pakkumuste kohta
Alternatiivsete pakkumuste lubatavus: ei
II.2)Lepingu kogus või ulatus
II.2.1)Üldkogus või ulatus:
Eeldatav maksumus käibemaksuta:
vahemik 0,01 – 1 250 000 EUR
II.2.2)Teave täiendavate hankevõimaluste kohta
Täiendavate hangete võimalused: ei
II.2.3)Info uuendamiste kohta
Seda lepingut võidakse uuendada: jah
Võimalik uuendamiste arv: 2
Asjade ja teenuste uuendatavate hankelepingute puhul järgnevate hankelepingute eeldatav ajakava:
kuudes: 24 (alates hankelepingu sõlmimisest)
II.3)Hankelepingu kestus või lõpptähtaeg
Kestus kuudes: 60 (alates hankelepingu sõlmimisest)

Teave osade kohta

Osa nr: 1 Osa nimetus: Interneti-teenused ja tavatelefoniteenused
1)Lühikirjeldus
Interneti-teenused ja tavatelefoniteenused, sh täiendavad teenused.
2)Ühtne riigihangete klassifikaator (CPV)

64200000 Telekommunikatsiooniteenused

3)Kogus või ulatus
Vt pakkumisdokumente.
Eeldatav maksumus käibemaksuta:
vahemik 0,01 – 1 230 000 EUR
4)Kas hankelepingu kestus või algus/lõppkuupäev on kõnealuse osa puhul erinev
5)Lisateave osade kohta
Pakkujad võivad esitada pakkumise 1 või mõlema osa kohta.
Pakkujad peavad oma pakkumises selgelt märkima, milliste osade kohta nad pakkumise esitavad.
Rohkem teavet nõuete kohta leiate tehnilisest kirjeldusest (lisa A), mis hõlmab ka teenustaseme nõudeid (1. osa puhul lisa A.1).
Osa nr: 2 Osa nimetus: rahvusvahelised maksevabad telefoninumbrid
1)Lühikirjeldus
Rahvusvahelised maksevabad telefoninumbrid (UIFN) ja maksevabad telefoniteenused.
2)Ühtne riigihangete klassifikaator (CPV)

64200000 Telekommunikatsiooniteenused

3)Kogus või ulatus
Vt pakkumisdokumente.
Eeldatav maksumus käibemaksuta:
vahemik 0,01 – 20 000 EUR
4)Kas hankelepingu kestus või algus/lõppkuupäev on kõnealuse osa puhul erinev
5)Lisateave osade kohta
Pakkujad võivad esitada pakkumise 1 või mõlema osa kohta.
Pakkujad peavad oma pakkumises selgelt märkima, milliste osade kohta nad pakkumise esitavad.
Rohkem teavet nõuete kohta leiate tehnilisest kirjeldusest (lisa A).

III osa: Juriidiline, majanduslik, finants- ja tehniline teave

III.1)Hankelepingu tingimused
III.1.1)Nõutavad tagatised ja garantiid:
III.1.2)Peamised rahastamis- ja maksetingimused ja/või viide neid reguleerivatele asjaomastele sätetele:
Vt pakkumisdokumente.
III.1.3)Edukaks tunnistatud ühispakkumuse esitanud pakkujate rühmalt nõutav õiguslik vorm:
Vt pakkumisdokumente.
III.1.4)Muud eritingimused
Lepingu täitmise suhtes kohaldatakse eritingimusi: ei
III.2)Osalemistingimused
III.2.1)Ettevõtjate individuaalne seisund, sealhulgas kutse- või ettevõtlusregistrisse kuulumisega seotud nõuded
Teave ja vorminõuded, mis on vajalikud nõuete täitmise hindamiseks: vt pakkumisdokumente.
III.2.2)Majandus- ja finantssuutlikkus
Teave ja vorminõuded, mis on vajalikud nõuete täitmise hindamiseks: vt pakkumisdokumente.
Võimalike nõutavate standardite miinimumtase: vt pakkumisdokumente.
III.2.3)Tehniline pädevus
Teave ja vorminõuded, mis on vajalikud nõuete täitmise hindamiseks:
vt pakkumisdokumente.
Võimalike nõutavate standardite miinimumtase:
vt pakkumisdokumente.
III.2.4)Teave reserveeritud hankelepingute kohta
III.3)Teenuste hankelepingute eritingimused
III.3.1)Teave teatava kutseala kohta
Teenust võivad osutada ainult teatava kutseala esindajad: ei
III.3.2)Teenuse osutamise eest vastutav personal
Juriidilised isikud peavad esitama teenuse osutamise eest vastutava personali nimed ja kvalifikatsiooni: ei

IV osa: Hankemenetlus

IV.1)Hankemenetluse liik
IV.1.1)Hankemenetluse liik
Avatud
IV.1.2)Taotlejate piirarv, keda kutsutakse esitama pakkumusi või osalema
IV.1.3)Pakkujate arvu piiramine läbirääkimiste või võistleva dialoogi käigus
IV.2)Hindamiskriteeriumid
IV.2.1)Hindamiskriteeriumid
majanduslikult soodsaim pakkumus lähtudes tehnilises kirjelduses, pakkumuse esitamise ettepanekus, ettepanekus alustada läbirääkimisi või kirjeldavas dokumendis esitatud kriteeriumidest
IV.2.2)Teave elektroonilise oksjoni kohta
Kasutatakse elektroonilist oksjonit: ei
IV.3)Haldusalane teave
IV.3.1)Hankija poolt toimikule antud viitenumber:
2014/PO/EJ/9.
IV.3.2)Sama hankelepingu kohta on varem avaldatud teade/teated
ei
IV.3.3)Tehniliste kirjelduste ja täiendavate dokumentide või kirjeldava dokumendi saamise tingimused
Dokumentide taotluste laekumise või dokumentidega tutvumise tähtaeg: 21.10.2014 - 14:00
Dokumendid on tasulised: ei
IV.3.4)Pakkumuste või osalemistaotluste esitamise tähtaeg
21.10.2014 - 14:00
IV.3.5)Kuupäev, mil kvalifitseeritud taotlejatele saadetakse pakkumuse esitamise ettepanekud või osalemiskutsed
IV.3.6)Keel(ed), milles võib koostada pakkumised või osalemistaotlused
Mis tahes ELi ametlik keel
Muu: pakkumised tuleb esitada Euroopa Liidu 1 ametlikus keeles. Et Eurojusti töökeel on inglise keel, on Eurojust väga tänulik inglise keeles koostatud pakkumiste eest.
IV.3.7)Minimaalne aeg, mille jooksul pakkuja peab pakkumuse jõus hoidma
Kestus kuudes: 5 (alates pakkumuse esitamistähtajast)
IV.3.8)Pakkumuste avamise tingimused
Kuupäev: 28.10.2014 - 14:00

Pakkumuste avamise koht:

Eurojusti ruumid: Saturnusstraat 9, 2516 AD Haag, MADALMAAD.

Volitatud isikud, kes võivad viibida pakkumuste avamise juures: jah
Täiendav teave volitatud isikute ja avamismenetluse kohta: avamisest võib vaatlejana osa võtta 1 esindaja iga pakkuja kohta.
Turvalisuse huvides ei lubata avamisele pakkujaid, kes ei ole ennast enne tähtpäeva registreerinud.

VI osa: Lisateave

VI.1)Teave hanke kordumise kohta
VI.2)Teave Euroopa Liidu vahendite kohta
Hankeleping on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: ei
VI.3)Lisateave
Pakkujad saavad pakkumisdokumendid ja võimaliku lisateabe alla laadida veebisaidilt e-Tendering. Nimetatud veebisaiti uuendatakse regulaarselt ning pakkuja kohus on pakkumismenetluse vältel uuendusi ja muudatusi kontrollida.
VI.4)Vaidlustusmenetlus
VI.4.1)Vaidlustusmenetluse eest vastutav organ

Ametlik nimetus: Euroopa Liidu Kohtu Üldkohus
Postiaadress: rue du Fort Niedergrünewald
Linn: Luxembourg
Sihtnumber: 2925
Riik: Luksemburg
Internetiaadress: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Vaidlustuse esitamine
Täpne teave vaidlustuse esitamise tähtaja kohta: 2 kuu jooksul hageja teavitamisest või kui teavitamist ei toimu, 2 kuu jooksul päevast, mil asjast teada saadi. Kaebuse esitamine Euroopa Ombudsmanile ei too kaasa apellatsioonide esitamise tähtaja peatamist ega uue tähtaja määramist.
VI.4.3)Vaidlustuse esitamise kohta teavet pakkuv asutus

Ametlik nimetus: Eurojust
Postiaadress: postkast 16183
Linn: Haag
Sihtnumber: 2500 BD
Riik: Madalmaad
E-post: procurement@eurojust.europa.eu
Internetiaadress: http://www.eurojust.europa.eu

VI.5)Teate lähetamise kuupäev:
26.8.2014