Seirbhísí - 301091-2014

An t-amharc leacaithe

05/09/2014    S170    Gníomhaireachtaí - Seirbhísí - Fógra conartha - Nós imeachta oscailte 

Ísiltír, an-An Háig: Seirbhísí Idirlín agus teileafón líne talún

2014/S 170-301091

Fógra conartha

Seirbhísí

Treoir 2004/18/CE

Alt I: Údarás conarthachta

I.1)Ainm, seoltaí agus pointe/pointí teagmhála

Ainm oifigiúil: Eurojust
Seoladh poist: Maanweg 174
Baile: An Háig
Cód poist: 2516 AB
Tír: An Ísiltír
Le cur faoi bhráid: An Rannán Soláthair
Ríomhphost: procurement@eurojust.europa.eu
Teileafón: +31 704125641
Facs: +31 704125585

Seoladh/seoltaí idirlín:

Seoladh ginearálta an údaráis chonarthachta: http://www.eurojust.europa.eu/procurement/Pages/Ongoing-calls-for-tender.aspx

Rochtain leictreonach ar fhaisnéis: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=586

Is féidir tuilleadh faisnéise a fháil ó:
Mar atá sa phointe/sna pointí teagmhála thuasluaite

Is féidir sonraíochtaí agus doiciméid bhreise (lena n-áirítear doiciméid le haghaidh caidreamh iomaíoch agus córas ceannaigh dinimiciúil) a fháil ó:
Mar atá sa phointe/sna pointí teagmhála thuasluaite

Ní mór tairiscintí nó iarratais a sheoladh chuig:
Mar atá sa phointe/sna pointí teagmhála thuasluaite

I.2)An cineál údaráis chonarthachta
Institiúid/gníomhaireacht Eorpach nó eagraíocht idirnáisiúnta
I.3)Príomhghníomhaíocht
Sábháilteacht agus ord poiblí
I.4)Dámhachtain conartha thar ceann údaráis chonarthachta eile
Tá an t-údarás/t-aonán conarthachta ag ceannach thar ceann údaráis chonarthachta eile: níl

Alt II: Cuspóir an chonartha

II.1)Cur síos
II.1.1)Teideal tugtha don chonradh ag an údarás conarthachta:
Seirbhísí Idirlín agus teileafón líne talún.
II.1.2)An cineál conartha agus láthair na n-oibreacha, láthair an tseachadta nó na feidhmíochta
Seirbhísí
Catagóir seirbhíse 5: Seirbhísí teileachumarsáide

Cód NUTS NL332

II.1.3)Faisnéis faoi chonradh poiblí, faoi chomhaontú creatlaí nó faoi chóras ceannaigh dinimiciúil (DPS)
Is éard atá i gceist leis an bhfógra comhaontú creatlaí a chur ar bun
II.1.4)Faisnéis faoin gcomhaontú creatlaí
Comhaontú creatlaí le hoibreoir amháin

Fad an chomhaontaithe creatlaí

Fad ina bhlianta: 5
Fírinniú maidir le comhaontú creatlaí, atá níos faide ná ceithre bliana: Tá na seirbhísí Idirlín agus teileafón líne talún bunaithe ar bhonneagair theicniúla chasta. Gach uair a dhéantar an soláthraí a athrú, teastaíonn go ndéantar seirbhísí Idirlín agus teileafón líne talún a ascnamh. Feidhmeofar ascnamh ar sheirbhísí gnó oibríochtúla agus criticiúla agus ní foláir nó go ndéantar iad a ascnamh gan uaim agus go follasach go soláthraí nua, rud ar a mbíonn próiseas casta agus am-ídithe ina thoradh. Táthar ag súil go mbeidh tréimhse 6 go 12 mhí i gceist agus i rithe na tréimhse sin leanfaidh an soláthraí reatha de sheirbhísí a sholáthar, lena ligfear am don soláthraí nua na seirbhísí a bhunú, a ullmhú, a chumrú agus a ascnamh chuig a bhonneagar.
Dá bhrí sin, tá gá le tréimhse níos faide maidir le comhaontú creatlaí sa nós imeachta seo.

Luach iomlán measta na gceannachán do thréimhse iomlán an chomhaontaithe creatlaí

Luach measta gan CBL san áireamh:
Raon: idir0,01 agus 1 250 000 EUR
II.1.5)Cur síos achomair ar an gconradh nó ar an gceannachán (ar na ceannacháin)
Is é aidhm an nós imeachta soláthair seo seirbhísí Idirlín agus teileafón líne talún ardchaighdeáin, gan bhriseadh a sholáthar do Eurojust. Tá na seirbhísí sin aicmithe mar chriticiúil don ghnó agus dá bhrí sin ní foláir nó go mbeidh siad iontaofa, infhaighte gan mhoill agus lochtlamhálach (beart 1). Sa bhreis ar na seirbhísí Idirlín agus teileafón líne talún, is mian le Eurojust seirbhísí gaolmhara a cheannach, .i. uimhreacha saorghlao idirnáisiúnta uilíocha (UIFN) agus seirbhísí saorghlao (beart 2). Agus na riachtanais sin á dtabhairt san áireamh, tá Eurojust ar lorg conraitheora (conraitheoirí) atá in ann na seirbhísí a sholáthar ar a bhfuil cur síos sna sonraíochtaí teicniúla (Iarscríbhinn A) de réir na gcoinníollacha conarthacha (Iarscríbhinn D), agus san am céanna na híosriachtanais um leibhéal na seirbhísí á gcinntiú (Iarscríbhinn A.1). Ba cheart do thairgeoirí breithniú ar thograí ábhartha a chur isteach maidir le soláthar na seirbhísí comhlántacha, atá sonraithe sna sonraíochtaí teicniúla (Iarscríbhinn A) agus atá ina gcuid de na critéir dámhachtana. Ní seirbhísí éigeantacha na seirbhísí seo, ach beidh siad ina gcuid den chonradh, sa chás go ndéanfar iad a thairiscint. Sa bhreis air sin, iarrtar ar na tairgeoirí a gcuid réiteach a mholadh do Eurojust maidir le costais na seirbhísí éigeantacha a laghdú (seirbhísí Idirlín agus teileafón líne talún), agus san am céanna feidhmíocht na seirbhísí á coimeád nó á feabhsú. Is cuid de na critéir dámhachtana seo agus ní mór é a iniamh in Iarscríbhinn B.
II.1.6)Foclóir comhchoiteann an tsoláthair (CPV)

64200000

II.1.7)Faisnéis faoi Chomhaontú Soláthair Rialtais (GPA)
Tá an conradh cumhdaithe ag an gComhaontas Soláthair Rialtais (GPA): níl
II.1.8)Bearta
Tá an conradh seo roinnte ina bhearta: tá
ba cheart tairiscintí a chur isteach le haghaidh na nithe a leanas beart amháin nó níos mó
II.1.9)Faisnéis faoi mhalairtí
Glacfar le malairtí: níl
II.2)Méid nó raon feidhme an chonartha
II.2.1)Cainníocht nó raon iomlán:
Luach measta gan CBL san áireamh:
Raon: idir0,01 agus 1 250 000 EUR
II.2.2)Faisnéis faoi roghanna
Roghanna: níl
II.2.3)Faisnéis faoi athnuachana
Tá an conradh seo faoi réir ag athnuachan: tá
Líon na n-athnuachana féideartha: 2
i gcás conarthaí seirbhíse nó soláthairtí inathnuaite, fráma ama measta do chonarthaí ina dhiaidh sin:
ina mhíonna: 24 (ó dháta dámhachtana an chonartha)
II.3)Fad an chonartha nó teorainn ama dá chur i gcrích
Fad ina mhíonna: 60 (ó dháta dámhachtana an chonartha)

Faisnéis faoi bhearta

Uimh. an bhirt: 1 Teideal an bhirt: Seirbhísí Idirlín agus teileafón líne talún
1)Cur síos achomair
Seirbhísí Idirlín agus teileafón líne talún, lena n-áirítear seirbhísí comhlántacha.
2)Foclóir comhchoiteann an tsoláthair (CPV)

64200000

3)Méid nó raon feidhme
Mar atá léirithe sa doiciméadúchán tairisceana.
Luach measta gan CBL san áireamh:
Raon: idir0,01 agus 1 230 000 EUR
4)Tásc maidir le dáta éagsúil maidir le fad an chonartha nó maidir lena thosú/chríochnú
5)Faisnéis bhreise faoi bhearta
Féadfaidh tairgeoirí tairiscint a chur isteach ar 1 bheart nó ar an dá bheart.
Ní mór do thairgeoirí na bearta ar a bhfuil iarratais á gcur isteach acu a léiriú go soiléir ina dtairiscint.
Tá faisnéis bhreise faoi na riachtanais curtha ar fáil sna sonraíochtaí teicniúla (Iarscríbhinn A), lena n-áirítear riachtanais leibhéal na seirbhíse (Iarscríbhinn A.1 le haghaidh bheart 1).
Uimh. an bhirt: 2 Teideal an bhirt: Uimhreacha saorghlao idirnáisiúnta uilíocha
1)Cur síos achomair
Uimhreacha saorghlao idirnáisiúnta uilíocha (UIFN) agus seirbhísí saorghlao.
2)Foclóir comhchoiteann an tsoláthair (CPV)

64200000

3)Méid nó raon feidhme
Mar atá léirithe sa doiciméadúchán tairisceana.
Luach measta gan CBL san áireamh:
Raon: idir0,01 agus 20 000 EUR
4)Tásc maidir le dáta éagsúil maidir le fad an chonartha nó maidir lena thosú/chríochnú
5)Faisnéis bhreise faoi bhearta
Féadfaidh tairgeoirí tairiscint a chur isteach ar 1 bheart nó ar an dá bheart.
Ní mór do thairgeoirí na bearta ar a bhfuil iarratais á gcur isteach acu a léiriú go soiléir ina dtairiscint.
Tá faisnéis bhreise faoi na riachtanais curtha ar fáil sna sonraíochtaí teicniúla (Iarscríbhinn A).

Alt III: Faisnéis dhlíthiúil, eacnamaíoch, airgeadais agus theicniúil

III.1)Coinníollacha a bhaineann leis an gconradh
III.1.1)Éarlais agus rathaíochtaí riachtanacha:
III.1.2)Príomhchoinníollacha maoinithe agus socruithe íocaíochta agus/nó tagairt do na forálacha ábhartha arna rialú:
Mar atá léirithe sa doiciméadúchán tairisceana.
III.1.3)Foirm dhlíthiúil le glacadh ag an ngrúpa oibreoirí eacnamaíocha a ndámhfar an conradh dó:
Mar atá léirithe sa doiciméadúchán tairisceana.
III.1.4)Coinníollacha áirithe eile a bhfuil feidhmiú an chonartha faoina réir
Tá feidhmíocht an chonartha faoi réir ag coinníollacha áirithe: níl
III.2)Coinníollacha rannpháirtíochta
III.2.1)Staid phearsanta na n-oibreoirí eacnamaíocha, lena n-áirítear riachtanais a bhaineann le rollú ar chláir ghairmiúla nó cheirde
Faisnéis agus foirmiúlachtaí is gá le fáil amach an bhfuil na riachtanais á gcomhlíonadh: Mar atá léirithe sa doiciméadúchán tairisceana.
III.2.2)Cumas eacnamaíoch agus airgeadais
Faisnéis agus foirmiúlachtaí is gá le fáil amach an bhfuil na riachtanais á gcomhlíonadh: Mar atá léirithe sa doiciméadúchán tairisceana.
Íosleibhéal caighdeán (íosleibhéil chaighdeán) a d’fhéadfadh a bheith ag teastáil: Mar atá léirithe sa doiciméadúchán tairisceana.
III.2.3)Cumas teicniúil
Faisnéis agus foirmiúlachtaí is gá le fáil amach an bhfuil na riachtanais á gcomhlíonadh:
Mar atá léirithe sa doiciméadúchán tairisceana.
Íosleibhéal caighdeán (íosleibhéil chaighdeán) a d’fhéadfadh a bheith ag teastáil:
Mar atá léirithe sa doiciméadúchán tairisceana.
III.2.4)Faisnéis faoi chonarthaí forchoimeádta
III.3)Coinníollacha ar leith le haghaidh conarthaí seirbhíse
III.3.1)Faisnéis faoi ghairm ar leith
Tá comhlíonadh na seirbhíse forchoimeádta do ghairm ar leith: níl
III.3.2)An fhoireann atá freagrach as feidhmiú na seirbhíse
Ba cheart d'aonáin dhlíthiúla ainmneacha agus cáilíochtaí gairmiúla na foirne atá freagrach as feidhmiú na seirbhíse a chur in iúl: níl

Alt IV: Nós imeachta

IV.1)An cineál nós imeachta
IV.1.1)An cineál nós imeachta
Oscailte
IV.1.2)Teorainneacha ar líon na n-oibreoirí a dtabharfar cuireadh chun tairisceana nó chun rannpháirtíochta dóibh
IV.1.3)Líon na n-oibreoirí a laghdú le linn na hidirbheartaíochta nó an chaidrimh
IV.2)Critéir dámhachtana
IV.2.1)Critéir dámhachtana
An tairiscint is buntáistí go heacnamaíoch i dtéarmaí na critéir atá luaite sna sonraíochtaí, sa chuireadh chun tairisceana nó chun idirbheartaíochta nó sa doiciméad tuairisciúil
IV.2.2)Faisnéis faoi cheant leictreonach
Bainfear úsáid as ceant leictreonach: níl
IV.3)Faisnéis riaracháin
IV.3.1)Uimhir thagartha an chomhaid tugtha ag an údarás conarthachta:
2014/PO/EJ/9.
IV.3.2)Foilseachán (foilseacháin) roimhe seo a bhaineann leis an gconradh céanna
níl
IV.3.3)Coinníollacha chun sonraíochtaí agus doiciméid bhreise nó cáipéis thuairisciúil a fháil
Teorainn ama chun iarratais ar dhoiciméid a fháil nó chun doiciméid a rochtain: 21.10.2014 - 14:00
doiciméid iníoctha: níl
IV.3.4)Teorainn ama chun tairiscintí nó chun iarratais ar rannpháirtíocht a fháil
21.10.2014 - 14:00
IV.3.5)Dáta seolta na gcuirí chun tairisceana nó chun rannpháirtíochta chuig iarrthóirí roghnaithe
IV.3.6)Teanga(cha) inar féidir tairiscintí nó iarratais ar rannpháirtíocht a dhréachtú
Teanga oifigiúil ar bith de chuid an AE
Eile: Ní mór tairiscintí a chur isteach i gceann amháin de theangacha oifigiúla an Aontais Eorpaigh. Ós rud é gurb é Béarla teanga oibre Eurojust, ba mhór ag Eurojust tairiscintí a fháil i mBéarla.
IV.3.7)Fráma ama íosta nár mhór don iarrthóir an tairiscint a choinneáil lena linn
Fad ina mhíonna: 5 (ón dáta tugtha le haghaidh tairiscintí a fháil)
IV.3.8)Coinníollacha maidir le tairiscintí a oscailt
Dáta: 28.10.2014 - 14:00

Láthair:

Áitreabh Eurojust: Saturnusstraat 9, 2516 AD An Háig, AN ÍSILTÍR.

Daoine údaraithe le bheith i láthair ag oscailt na dtairiscintí: tá
Faisnéis bhreise faoi dhaoine údaraithe agus faoin nós imeachta oscailte: Is féidir le 1 ionadaí in aghaidh an tairgeora a bheith i láthair mar bhreathnóir ag an seisiún oscailte.
Ar chúiseanna slándála, ní ligfear tairgeoirí nach gcláraíonn roimh an spriocdháta isteach chuig an seisiún oscailte.

Alt VI: Faisnéis chomhlántach

VI.1)Faisnéis faoi ateagmhas
VI.2)Faisnéis faoi Chistí an Aontais Eorpaigh
Baineann an conradh le tionscadal nó le clár arna mhaoiniú ag cistí an Aontais Eorpaigh nó an dá rud: níl
VI.3)Faisnéis bhreise
Is féidir le tairgeoirí doiciméid na tairisceana agus aon fhaisnéis bhreise a íoslódáil ó láithreán gréasáin na ríomhthairisceana. Déanfar an láithreán Gréasáin seo a nuashonrú go rialta agus is é an tairgeoir atá freagrach as nuashonruithe agus athruithe a sheiceáil i rith na tréimhse tairisceana.
VI.4)Nósanna imeachta achomhairc
VI.4.1)Comhlacht atá freagrach as nósanna imeachta achomhairc

Ainm oifigiúil: Cúirt Ghinearálta Chúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh
Seoladh poist: rue du Fort Niedergrünewald
Baile: Lucsamburg
Cód poist: 2925
Tír: Lucsamburg
Seoladh idirlín: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Achomhairc a dhéanamh
Faisnéis chruinn faoi spriocdháta(í) chun achomhairc a dhéanamh: Laistigh de 2 mhí ón bhfógra chuig an ngearánaí nó, dá éagmais sin, ón lá a fuarthas an t-eolas. Ní chuirfear an tréimhse sin ar fionraí ná ní thosófar tréimhse nua le haghaidh achomharc a dhéanamh mar thoradh ar ghearán a dhéantar leis an Ombudsman Eorpach.
VI.4.3)Seirbhís ónar féidir faisnéis a fháil faoi achomhairc a dhéanamh

Ainm oifigiúil: Eurojust
Seoladh poist: Bosca Oifig Phoist 16183
Baile: An Háig
Cód poist: 2500 BD
Tír: An Ísiltír
Ríomhphost: procurement@eurojust.europa.eu
Seoladh idirlín: http://www.eurojust.europa.eu

VI.5)Dáta seolta an fhógra seo:
26.8.2014