Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Paslaugos - 301091-2014

Pateikti glaustą rodinį

05/09/2014    S170

Nyderlandai, Olandija-Haga: Interneto ir fiksuotojo telefono ryšio paslaugos

2014/S 170-301091

Skelbimas apie pirkimą

Paslaugos

Direktyva 2004/18/EB

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)Pavadinimas, adresas ir kontaktinis punktas(-ai)

Oficialus pavadinimas: Eurojustas
Adresas: Maanweg 174
Miestas: Haga
Pašto kodas: 2516 AB
Šalis: Nyderlandai
Kam: Pirkimų skyrius
El. paštas: procurement@eurojust.europa.eu
Telefonas: +31 704125641
Faksas: +31 704125585

Interneto adresas(-ai):

Pagrindinis perkančiosios organizacijos adresas: http://www.eurojust.europa.eu/procurement/Pages/Ongoing-calls-for-tender.aspx

Elektroninė prieiga prie informacijos: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=586

Daugiau informacijos galima gauti iš:
Minėtų kontaktinių punktų

Specifikacijas ir papildomus dokumentus (įskaitant konkurencinio dialogo ir dinaminės pirkimų sistemos dokumentus) galima gauti iš:
Minėtų kontaktinių punktų

Pasiūlymai arba paraiškos dalyvauti pirkimo procedūroje turi būti siunčiami:
Minėtų kontaktinių punktų

I.2)Perkančiosios organizacijos tipas
Europos institucija arba agentūra ar tarptautinė organizacija
I.3)Pagrindinė veikla
Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga
I.4)Sutarties sudarymas kitų perkančiųjų organizacijų vardu
Perkančioji organizacija perka kitų perkančiųjų organizacijų vardu: ne

II dalis: Sutarties objektas

II.1)Aprašymas
II.1.1)Pavadinimas, kurį perkančioji organizacija suteikė sutarčiai:
Interneto ir fiksuotojo telefono ryšio paslaugos.
II.1.2)Sutarties tipas ir darbų atlikimo, prekių pristatymo ar paslaugų teikimo vieta
Paslaugos
Paslaugų kategorija Nr. 5: Telekomunikacijų paslaugos

NUTS kodas NL332 Agglomeratie 's-Gravenhage

II.1.3)Informacija apie viešąją sutartį, preliminarųjį susitarimą arba dinaminę pirkimo sistemą (DPS)
Skelbimas susijęs su preliminariojo susitarimo sudarymu
II.1.4)Informacija apie preliminarųjį susitarimą
Preliminarusis susitarimas su vieninteliu subjektu

Preliminariojo susitarimo trukmė

Trukmė metais: 5
Priežastys, dėl kurių preliminariojo susitarimo trukmė ilgesnė nei ketveri metai: Interneto ir fiksuotojo telefono ryšio paslaugos yra grindžiamos sudėtingomis techninėmis infrastruktūromis. Kiekvieną kartą pasikeitus tiekėjui, reikalingas interneto ir fiksuotojo telefono ryšio paslaugų perkėlimas. Perkėlimas bus vykdomas veikiančių ir būtinų verslo paslaugų atžvilgiu ir turi būti sklandžiai ir skaidriai perkeltas naujam tiekėjui; šis procesas bus sudėtingas ir reikalaujantis laiko. Numatytas 6–12 mėnesių laikotarpis, kurio metu esamas tiekėjas toliau teiks paslaugas, suteikiant laiko naujam tiekėjui įdiegti, paruošti, konfigūruoti ir perkelti paslaugas į jų infrastruktūrą.
Todėl šiai procedūrai reikia ilgesnės trukmės preliminariosios sutarties.

Numatoma bendra pirkimų vertė per visą preliminariojo susitarimo trukmę

Numatoma vertė be PVM:
Intervalas: nuo 0,01 iki 1 250 000 EUR
II.1.5)Trumpas sutarties ar pirkimo(-ų) aprašymas
Šios viešojo pirkimo procedūros tikslas – teikti Eurojustui kokybiškas, nepertraukiamas interneto ir fiksuotojo telefono ryšio paslaugas. Šios paslaugos yra klasifikuojamos kaip būtinos verslui ir todėl jos turi būti patikimos, itin prieinamos ir atsparios trikdžiams (1 dalis). Be interneto ir fiksuotojo telefono ryšio paslaugų Eurojustas taip pat pageidauja pirkti susijusias paslaugas, t. y. nemokamo tarptautinio telefono ryšio numerius ir nemokamo telefono paslaugas (2 dalis). Atsižvelgdamas į šiuos reikalavimus Eurojustas ieško rangovo (-ų), galinčio (-ių) teikti techninėse specifikacijose aprašytas paslaugas (A priedas), vadovaujantis sutarties sąlygomis (D priedas), užtikrinant minimalius paslaugų lygio reikalavimus (A.1 priedas). Konkurso dalyviai taip pat turėtų apsvarstyti atitinkamų pasiūlymų dėl papildomų paslaugų, kurios nurodytos techninėse specifikacijose (A priedas) ir sudaro paskyrimo kriterijų dalį, teikimo pateikimo galimybę. Šios paslaugos nėra privalomos, tačiau sudarys sutarties dalį, jei bus pasiūlytos. Be to, konkurso dalyvių bus prašoma pasiūlyti savo sprendimus dėl privalomų paslaugų kainų sumažinimo (interneto ir fiksuotojo telefono ryšio paslaugos) Eurojustui, palaikant ar gerinant paslaugų teikimą. Tai sudaro paskyrimo kriterijų dalį ir turi būti įtraukta į B priedą.
II.1.6)Bendrasis viešųjų pirkimų žodynas (BVPŽ)

64200000 Telekomunikacijų paslaugos

II.1.7)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar sutarčiai taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų (SVP)?: ne
II.1.8)Pirkimo dalys
Ši sutartis padalyta į dalis: taip
Pasiūlymai gali būti teikiami dėl vienos ar daugiau pirkimo dalių
II.1.9)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2)Kiekis arba sutarties apimtis
II.2.1)Visas kiekis ar visa apimtis:
Numatoma vertė be PVM:
Intervalas: nuo 0,01 iki 1 250 000 EUR
II.2.2)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.3)Informacija apie pratęsimus
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Galimų pratęsimų skaičius: 2
Pratęsiamų prekių ar paslaugų pirkimo sutarčių atveju – numatoma tolesnių sutarčių trukmė:
mėnesių: 24 (nuo sutarties sudarymo)
II.3)Sutarties trukmė arba įvykdymo terminas
Trukmė mėnesiais: 60 (nuo sutarties sudarymo)

Informacija apie pirkimo dalis

Pirkimo dalis Nr.: 1 Pirkimo dalies pavadinimas: Interneto ir fiksuotojo telefono ryšio paslaugos
1)Trumpas aprašymas
Interneto ir fiksuotojo telefono ryšio paslaugos, įskaitant papildomas paslaugas.
2)Bendrasis viešųjų pirkimų žodynas (BVPŽ)

64200000 Telekomunikacijų paslaugos

3)Kiekis arba apimtis
Kaip nurodyta konkurso dokumentuose.
Numatoma vertė be PVM:
Intervalas: nuo 0,01 iki 1 230 000 EUR
4)Informacija apie kitokią sutarties trukmės arba pradžios (pabaigos) datą
5)Papildoma informacija apie pirkimo dalis
Pasiūlymus galima teikti 1 arba abiem dalims.
Konkurso dalyviai privalo savo pasiūlyme aiškiai nurodyti, kurioms dalims jie teikia pasiūlymus.
Daugiau informacijos apie reikalavimus pateikta techninėse specifikacijose (A priedas), įskaitant paslaugų lygmens reikalavimus (A.1 priedas 1 daliai).
Pirkimo dalis Nr.: 2 Pirkimo dalies pavadinimas: Nemokamo tarptautinio telefono ryšio numeriai
1)Trumpas aprašymas
Nemokamo tarptautinio telefono ryšio numeriai ir nemokamo telefono paslaugos.
2)Bendrasis viešųjų pirkimų žodynas (BVPŽ)

64200000 Telekomunikacijų paslaugos

3)Kiekis arba apimtis
Kaip nurodyta konkurso dokumentuose.
Numatoma vertė be PVM:
Intervalas: nuo 0,01 iki 20 000 EUR
4)Informacija apie kitokią sutarties trukmės arba pradžios (pabaigos) datą
5)Papildoma informacija apie pirkimo dalis
Pasiūlymus galima teikti 1 arba abiem dalims.
Konkurso dalyviai privalo savo pasiūlyme aiškiai nurodyti, kurioms dalims jie teikia pasiūlymus.
Daugiau informacijos apie reikalavimus pateikiama techninėse specifikacijose (A priedas).

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)Su sutartimi susijusios sąlygos
III.1.1)Reikalaujami užstatai ir garantijos:
III.1.2)Pagrindinės finansavimo sąlygos ir atsiskaitymo tvarka bei (arba) nuorodos į atitinkamas jas reglamentuojančias nuostatas:
Kaip nurodyta konkurso dokumentuose.
III.1.3)Teisinė forma, kurią turi įgyti ūkio subjektų grupė, su kuria bus sudaryta sutartis:
Kaip nurodyta konkurso dokumentuose.
III.1.4)Kitos ypatingos sąlygos
Sutarties vykdymui taikomos ypatingos sąlygos: ne
III.2)Dalyvavimo sąlygos
III.2.1)Informacija apie asmeninę ūkio subjekto padėtį, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus
Informacija ir formalumai, reikalingi norint įvertinti atitiktį reikalavimams: kaip nurodyta konkurso dokumentuose.
III.2.2)Ekonominis ir finansinis pajėgumas
Informacija ir formalumai, reikalingi norint įvertinti atitiktį reikalavimams: kaip nurodyta konkurso dokumentuose.
Minimalūs kriterijai, kuriuos atitikti gali būti reikalaujama: kaip nurodyta konkurso dokumentuose.
III.2.3)Techniniai pajėgumai
Informacija ir formalumai, reikalingi norint įvertinti atitiktį reikalavimams:
Kaip nurodyta konkurso dokumentuose.
Minimalūs kriterijai, kuriuos atitikti gali būti reikalaujama:
Kaip nurodyta konkurso dokumentuose.
III.2.4)Informacija apie rezervuotas sutartis
III.3)Paslaugų sutartims taikomos specialios sąlygos
III.3.1)Informacija apie tam tikrą profesiją
Paslaugą gali teikti tik tam tikros profesijos asmenys: ne
III.3.2)Už paslaugos teikimą atsakingi darbuotojai
Juridiniai asmenys turėtų nurodyti už paslaugų teikimą atsakingų darbuotojų vardus ir pavardes bei profesinę kvalifikaciją: ne

IV dalis: Procedūra

IV.1)Procedūros tipas
IV.1.1)Procedūros tipas
Atvira procedūra
IV.1.2)Subjektų, kurie bus pakviesti teikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje, skaičiaus apribojimai
IV.1.3)Subjektų skaičiaus mažinimas derybų ar dialogo metu
IV.2)Sutarties sudarymo kriterijai
IV.2.1)Sutarties sudarymo kriterijai
Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas, atsižvelgiant į šiuos veiksnius: kriterijus, pateiktus specifikacijose, kvietime teikti pasiūlymus arba derėtis ar aprašomajame dokumente
IV.2.2)Informacija apie elektroninį aukcioną
Bus rengiamas elektroninis aukcionas: ne
IV.3)Administracinė informacija
IV.3.1)Perkančiosios organizacijos priskirtas bylos numeris:
2014/PO/EJ/9.
IV.3.2)Ankstesnis(-i) skelbimas(-ai) apie tą pačią sutartį
ne
IV.3.3)Specifikacijų ir papildomų dokumentų ar aprašomojo dokumento gavimo sąlygos
Prašymų pateikti dokumentus priėmimo ar susipažinimo su dokumentais terminas: 21.10.2014 - 14:00
Dokumentai yra mokami: ne
IV.3.4)Pasiūlymų ar paraiškų dalyvauti pirkimo procedūroje priėmimo terminas
21.10.2014 - 14:00
IV.3.5)Kvietimų teikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje išsiuntimo atrinktiems kandidatams data
IV.3.6)Kalba(-os), kuria(-iomis) gali būti parengti pasiūlymai ar paraiškos dalyvauti pirkimo procedūroje
Bet kuri oficiali ES kalba
Kita: pasiūlymai turi būti teikiami viena iš Europos Sąjungos oficialiųjų kalbų. Kadangi Eurojusto darbo kalba yra anglų, Eurojustas būtų labai dėkingas gavęs pasiūlymus anglų kalba.
IV.3.7)Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą
Trukmė mėnesiais: 5 (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)
IV.3.8)Susipažinimo su pasiūlymais sąlygos
Data: 28.10.2014 - 14:00

Vieta:

Eurojusto patalpos: Saturnusstraat 9, 2516 AD Haga, NYDERLANDAI.

Asmenys, kuriems leidžiama dalyvauti susipažinimo su pasiūlymais procedūroje: taip
Papildoma informacija apie įgaliotuosius asmenis ir susipažinimo su pasiūlymais procedūrą: vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūroje stebėtojo teisėmis galės dalyvauti po 1 kiekvieno konkurso dalyvio atstovą.
Siekiant užtikrinti saugumą, iki nurodyto laiko neprisiregistravusiems konkurso dalyviams dalyvauti vokų atplėšimo ceremonijoje nebus leidžiama.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)Informacija apie periodiškumą
VI.2)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Sutartis yra susijusi su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos fondų lėšomis: ne
VI.3)Papildoma informacija
Konkurso dalyviai gali atsisiųsti konkurso dokumentus ir bet kokią papildomą informaciją iš šios tinklavietės: ši tinklavietė bus nuolat atnaujinama, todėl konkurso laikotarpiu konkurso dalyviai turėtų tikrinti jos atnaujinimus ir pakeitimus.
VI.4)Skundų pateikimo procedūra
VI.4.1)Už skundų pateikimo procedūrą atsakinga įstaiga

Oficialus pavadinimas: Europos Sąjungos Teisingumo Teismo Bendrasis Teismas
Adresas: rue du Fort Niedergrünewald
Miestas: Liuksemburgas
Pašto kodas: 2925
Šalis: Liuksemburgas
Interneto adresas: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Skundų pateikimas
Tiksli informacija apie skundų pateikimo terminą(-us): per 2 mėnesius nuo dienos, kai apie tai pranešama ieškovui, arba, jei pranešimas neparengiamas, nuo dienos, kai apie tai tampa žinoma. Europos ombudsmenui pateiktas skundas neturi galios šio laikotarpio sustabdyti ar inicijuoti naujo apeliacijų pateikimo laikotarpio.
VI.4.3)Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie skundų pateikimą

Oficialus pavadinimas: Eurojustas
Adresas: p. d. 16183
Miestas: Haga
Pašto kodas: 2500 BD
Šalis: Nyderlandai
El. paštas: procurement@eurojust.europa.eu
Interneto adresas: http://www.eurojust.europa.eu

VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
26.8.2014