Lavori - 30121-2017

26/01/2017    S18

Polonia-Varsavia: Lavori di costruzione

2017/S 018-030121

Rettifica

Avviso relativo a informazioni complementari o modifiche

Lavori

(Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, 2016/S 229-417815)

Base giuridica:

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore

I.1)Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Numero di identificazione nazionale: 0000037568
Indirizzo postale: ul. Targowa 74
Città: Warszawa
Codice NUTS: PL113 Miasto Łódź
Codice postale: 03-734
Paese: Polonia
Persona di contatto: Mariusz Madej
E-mail: mariusz.madej@plk-sa.pl
Fax: +48 224732399

Indirizzi Internet:

Indirizzo principale: http://www.plk-sa.pl

Sezione II: Oggetto

II.1)Entità dell'appalto
II.1.1)Denominazione:

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach projektu POIiŚ 5.1-15 „Udrożnienie Łódzkiego Węzła Kolejowego (TEN-T), etap II, odcinek Łódź Fabryczna – Łódź Kaliska/ Łódź Żabieniec”.

Numero di riferimento: 6060/ICZ 6/26012/09895/16/P
II.1.2)Codice CPV principale
45000000 Lavori di costruzione
II.1.3)Tipo di appalto
Lavori
II.1.4)Breve descrizione:

Przedmiotem zamówienia jest wybudowanie nowej linii kolejowej w podziemnym tunelu średnicowym pomiędzy dworcami Łódź Fabryczna, Łódź Kaliska oraz Łódź Żabieniec. Zakres projektu obejmuje również budowę dwóch punktów obsługi podróżnych w rejonie skrzyżowania ulic Ogrodowej/ Drewnowskiej/ Karskiego, oraz w rejonie skrzyżowania ulic Zachodniej/ Zielonej/ Kościuszki. Tunele szlakowe zostaną wykonane metodą tarczy zmechanizowanej (tunel dwutorowy) oraz metodą odkrywkową i górniczą (tunele jednotorowe).

Sezione VI: Altre informazioni

VI.5)Data di spedizione del presente avviso:
24/01/2017
VI.6)Riferimento dell'avviso originale
Numero dell'avviso nella GU S: 2016/S 229-417815

Sezione VII: Modifiche

VII.1)Informazioni da correggere o aggiungere
VII.1.2)Testo da correggere nell'avviso originale
Numero della sezione: IV.2.2
Punto in cui si trova il testo da modificare: Termin składania ofert
anziché:
Data: 01/02/2017
Ora locale: 10:00
leggi:
Data: 22/02/2017
Ora locale: 10:00
Numero della sezione: IV.2.7
Punto in cui si trova il testo da modificare: Warunki otwarcia ofert
anziché:
Data: 01/02/2017
Ora locale: 10:30
leggi:
Data: 22/02/2017
Ora locale: 10:30
VII.2)Altre informazioni complementari: