Tjenesteydelser - 301365-2019

28/06/2019    S123    Tjenesteydelser - Supplerende oplysninger - Udbud med forhandling 

Danmark-København S: Diverse reparations- og vedligeholdelsestjenester

2019/S 123-301365

Berigtigelse

Bekendtgørelse om ændringer eller supplerende oplysninger

Tjenesteydelser

(Supplement til Den Europæiske Unions Tidende, 2019/S 116-284945)

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Statens Serum Institut
CVR-nummer: 46837428
Postadresse: Artillerivej 5
By: København S
NUTS-kode: DK011
Postnummer: 2300
Land: Danmark
Kontaktperson: Marlene Alba Skov
E-mail: MJSK@ssi.dk
Telefon: +45 32688289

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.ssi.dk

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/244516

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Rammeaftale 2 om håndværkerydelser til Statens Serum Institut

Sagsnr.: 19/04806
II.1.2)Hoved-CPV-kode
50800000
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Udbuddet omfatter en Rammeaftale, der består af i alt 4 delaftaler opdelt efter fagområderne Maler, Murer, Tømrer & Snedker og Ventilation inden for håndværkerydelser. Rammeaftalen inklusive De almindelige bestemmelser for bygge og anlæg (AB 18 Forenklet) med de i Bilag 3, anførte fravigelser, udgør det samlede aftalegrundlag mellem Parterne om udførelse af Ydelser omfattet af Rammeaftalen.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
25/06/2019
VI.6)Oprindelig bekendtgørelsesreference
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2019/S 116-284945

Del VII: Ændringer

VII.1)Oplysninger, der skal ændres eller tilføjes
VII.1.2)Tekststykke, der skal ændres i den oprindelige bekendtgørelse
Afsnit nummer: II.2.9
Delkontraktnr.: 3,4,5 og 6
Placering af det tekststykke, der skal ændres: Del III Genstand
I stedet for:

I vurderingen af Reference 1 vil Ordregiver tillægge det positiv vægt, at værdien af den påberåbte reference er i nærheden af 5 000 000 DKK årligt, og hvor hovedparten af arbejdet er blevet udført inden for sidste 3 år.

Det vil endvidere vægte positivt, hvis der i den enkelte reference påvises erfaring fra tidligere Rammeaftaler med offentlige myndigheder.

Ordregiver vil tage udgangspunkt i en vurdering af ansøgers mest relevante reference, men vil i tilfælde af sammenlignelig egnethed mellem 2 eller flere ansøgere også se på antallet og kvaliteten af de øvrige medsendte referencer. Der kan maksimalt afgives 2 referencer.

I vurderingen af Reference 2 vil Ordregiver tillægge det positiv vægt, at værdien af den påberåbte reference er i nærheden af 500 000 DKK, og hvor hovedparten af arbejdet er blevet udført inden for sidste 3 år.

Det vil endvidere vægte positivt, at referencen er sammenlignelig med de udbudte opgaver.

Ordregiver vil tage udgangspunkt i en vurdering af ansøgers mest relevante reference, men vil i tilfælde af sammenlignelig egnethed mellem 2 eller flere ansøgere også se på antallet og kvaliteten af de øvrige medsendte referencer. Der kan maksimalt afgives 2 referencer.

Læses:

Ordregiver tilskynder SMV'er til at deltage i udbuddet.

Ordregiver vil udvælge i alt 3 ansøgere per delaftale blandt de ansøgere, der overholder kravene til egnethed, og dermed ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene.

Hvis der er flere end 3 egnede ansøgere, vil Ordregiver begrænse antallet af egnede ansøgere på baggrund af de anførte objektive og ikke-diskriminerende kriterier.

Ordregiver tilskynder, at SMV’er ansøger om prækvalifikation. Ordregiver vil lægge vægt på, at mindst a ud af de i alt 3 prækvalificerede virksomheder, som vil blive opfordret til at afgive tilbud, er en SMV.

For en definition af virksomhedskategorierne henvises til Kommissionens henstilling af 6.5.2003 om definitionen af mikrovirksomheder, små og mellemstore virksomheder.

SMV-virksomhedskategorien afhænger af antal beskæftigede i årsarbejdsenheder (ÅAE):

Mikrovirksomhed = antal beskæftigede < 10

Lille virksomhed = antal beskæftigede < 50

Mellemstor virksomhed = antal beskæftigede < 250

Ansøger skal i sit ESPD angive oplysninger om antal ansatte samt oplyse, hvilken virksomhedskategori Ansøger tilhører.

Ordregiver lægger endvidere vægt på, at de udvalgte ansøgere har en vis bredde i typen og størrelsen af tidligere udførte opgaver. Denne vurdering vil ske på baggrund af de medsendte referencer i overensstemmelse nedenstående kriterier:

I vurderingen af Reference 1 vil Ordregiver tillægge det positiv vægt, at værdien af den påberåbte reference er i nærheden af 5 000 000 DKK årligt, og hvor hovedparten af arbejdet er blevet udført inden for sidste 3 år.

Det vil endvidere vægte positivt, hvis der i den enkelte reference påvises erfaring fra tidligere Rammeaftaler med offentlige myndigheder.

Ordregiver vil tage udgangspunkt i en vurdering af ansøgers mest relevante reference, men vil i tilfælde af sammenlignelig egnethed mellem 2 eller flere ansøgere også se på antallet og kvaliteten af de øvrige medsendte referencer. Der kan maksimalt afgives 2 referencer.

I vurderingen af Reference 2 vil Ordregiver tillægge det positiv vægt, at værdien af den påberåbte reference er i nærheden af 500 000 DKK, og hvor hovedparten af arbejdet er blevet udført inden for sidste 3 år.

Det vil endvidere vægte positivt, at referencen er sammenlignelig med de udbudte opgaver.

Ordregiver vil tage udgangspunkt i en vurdering af ansøgers mest relevante reference, men vil i tilfælde af sammenlignelig egnethed mellem 2 eller flere ansøgere også se på antallet og kvaliteten af de øvrige medsendte referencer. Der kan maksimalt afgives 2 referencer.

VII.2)Yderligere supplerende oplysninger: